Gå til hovedindhold

Vigtig information ang. coronavirus

Denne side opdateres løbende. Sidst opdateret den 28. marts. 2020

Hele verden er fortsat på den anden ende pga. coronavirus, og flere milliarder mennesker er mere eller mindre buret inde. Således også i Danmark, hvor det er skrivende stund er ulovligt at forsamles mere end ti mennesker, og hvor alle opfordres til at holde sig hjemme så vidt det er muligt frem til minimum 14. april. Vi opfordrer selvfølgelig på det kraftigste alle niveauer af partiet til løbende at følge myndighederne anbefalinger. 

★ Vi opfordrer alle til at følge regeringens anbefalinger og aflyse alle møder, uddelinger, aktioner m.v. frem til myndighederne siger andet.

★ Der er flere afdelinger, der har vedtægtsbestemmelser om, at de f.eks. skal afholde generalforsamling i første kvartal. I en force majeure-situation som denne opfordres afdelingsbestyrelserne til at dispensere fra vedtægterne.

★ Landskontoret er fortsat fysisk lukket i mindst to uger endnu og folk opfordres til at kontakte os på [email protected]n.dk indtil videre. Telefonerne er dog også åbne alle hverdage kl. 10-12. Vi mener det er ret sandsynligt, at undtagelsestilstanden vil fortsætte i én eller anden form, også efter påske, så derfor opfordrer vi alle til at undlade at planlægge fysiske møder eller andre aktiviteter i april, samt 1. maj. Alle landsorganisationens planlagte træf og seminarer de kommende mange uger er ligeledes aflyst eller udskudt - i hvert fald i fysisk form. Det drejer sig blandt meget andet om afdelingstræf, arbejdslivskonference, kassererkursus, meningsdanneruddannelse, ungdomsfestival og boligseminar. 

★ Bliver årsmødet rykket? Enhedslistens Forretningsudvalg indstiller desuden til, at vores årsmøde udskydes til oktober. Den endelige beslutning træffes af Hovedbestyrelsen på et elektronisk møde lørdag d. 4. april. Såfremt årsmødet rykkes, vil afdelingerne får besked  inden påsken, og det vil også fremgå af årsmøde-hjemmesiden fra senest mandag d. 6. april. Eftersom årsmødet i givet fald bliver et todages-møde, vil dagsordenen derudover blive reduceret markant, såfremt det rykkes.

ÅRSMØDE-DEADLINES M.V.

★ Udgangspunktet er foreløbigt, at Enhedslistens årsmøde gennemføres som planlagt 30. maj - 1. juni. Vi følger naturligvis situationen tæt og melder ud, hvis der skulle blive ændret på dette. 

★ Den elektroniske urafstemning om folketingskandidater gennemføres som planlagt 17-31. marts. Alle medlemmer vil derfor få en mail med information og adgang til afstemningen.

★ Deadline for ændringsforslag til årsmødet rykkes til mandag d. 20. april.

★ Der udsendes delegeretkvote (som bestemmer antallet af årsmøde-delegerede i den enkelte afdeling) samt vejledning til afdelingerne om afholdelse af delegeretmøder i næste uge som planlagt.

★ Delegeretvalgs-perioden udvides med 14 dage frem til torsdag d. 30. april.

★ Følg evt. også med på årsmøde-hjemmesiden, der vil blive løbende opdateret.

MULIGHED FOR NEDSAT KONTINGENT/FRITAGELSE FOR MEDLEMMER DER ER RAMT ØKONOMISK AF KRISEN

Coronakrisen betyder desværre at mange mennesker mister indtægt i de kommende måneder. Hvis du selv eller medlemmer du kender bliver økonomisk ramt af krisen, kan I få nedsat kontingent eller blive helt fritaget for én kontingentperiode. Kontakt Landskontoret på [email protected] for hjælp til dette.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]