Gå til hovedindhold

Lav en hjemmeside

Afdelinger, udvalg og netværk i Enhedslisten kan få oprettet deres egen enhedsliste-hjemmeside, hvor adressen hedder noget i stil med lokalafdeling.enhedslisten.dk. 
Har I ikke en hjemmeside, eller kan I ikke få adgang, så kontakt: [email protected]

Nyt system klar

Vi ruller fra maj 2017 et nyt websystemud (se: beskrivelse), man kan fortsætter med de gamle lokalhjemmesider indtil udgang af 2018, men vi anbefaler, at man skifter hurtigst muligt. Der vil inden sommerferien være en række kurser i det nye system.  Skift til det nye system kontakt: [email protected]

 

Skab en spændende lokalhjemmeside

Jeres hjemmeside bør dels indeholde diverse faktuelle oplysninger, som fx hvem der sidder i byrådet og hvordan man kommer i kontakt med vedkommende. Det er vigtigt, at ikke nøjes med en Faceboookside, da nyheder herfra ikke kan findes på Google og kræver at folk er på Facebook.  Men det er også vigtigt, at folk kan finde noget nyt og spændende på jeres hjemmeside, hver gang de kigger forbi.

Knyt an til lokalmiljøet
I kan bruge hjemmesiden til at understrege afdelingens tilknytning til lokale bevægelser. Hvis I fx arrangerer en fælles rundvisning i et økosamfund (eller andet), så kan I først opreklamere det i kalenderen (og evt. som artikel) og efterfølgende skrive en artikel om det, så I
1) viser, at Enhedslisten Lokalstrup er aktive og arrangerer spændende ting, og
2) reklamerer for og knytter an til økosamfundet/naturlegepladsen/bybierne/den socialøkonomiske virksomhed/den handicappolitiske forening.

Tænk i det hele taget over, hvad I vil vise med jeres hjemmeside. Skal det blot være en slags visitkort, hvor folk kan finde de vigtigste kontaktoplysninger? Eller skal det være en levende hjemmeside, hvor I fortæller om afdelingens politiske arbejde, sociale arrangementer og medleven i lokalsamfundet i det hele taget?

Uddeleger!
Mange afdelinger har svært ved at finde aktivister nok, men det skyldes ofte, at folk engagerer sig i alle mulige andre spændende ting. Det kan I sagtens udnytte ved at lave portrætinterviews med nogle af de medlemmer, der måske ikke er så aktive i afdelingen, men til gengæld er ildsjæle i andre sammenhænge.

En levende hjemmeside kan næppe i længden skabes af en enkelt person. Det gælder her som med alt andet: Uddelegér! 
Som webmaster kan du sagtens bede hende, der lige i pausen på afdelingsmødet har fortalt, at hun laver frivilligt arbejde med flygtningebørn, om du må interviewe hende eller om hun vil skrive en artikel. Og du kan sagtens bede bestyrelsen om en artikel om visionerne for det kommende års arbejde. Og få dem til at tjekke i webkartoteket, om I skulle have eb arbejdsløs journalist blandt jeres medlemmer. Hvis I har en facebookgruppe kan du også efterlyse historier og skribenter der.

Det tekniske
Den tekniske del af hjemmesidearbejdet er der manual og instruktionsvideoer til. Manualen er vedhæftet herunder, og videoerne ligger på prøve-hjemmesiden Lokalstrup. Afdelingernes webmastere hjælper hinanden gennem facebookguppen Enhedslistens webredaktører, som du som ny webmaster meget gerne må melde dig ind i. Og så kan du selvfølgelig også altid få hjælp på landskontoret.

OBS
Beskrivelsen på denne side vedrører de "gamle" Drupal lokalsider. Der er nye lokalsider på vej baseret på WordPress.
Dog er nedenstående bilag Brugermanual til det nye Wordpress system den nyeste manuel på de nye Wordpress hjemmesider.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]