Gå til hovedindhold

Vedtagelse vedr. det faglige arbejde

Årsmødet pålægger HB at sikre en udbygning og styrkelse af det faglige arbejde:

Fagligt Landsudvalg, der mødes en gang i kvartalet, leder og koordinerer. FLU leder og koordinerer faglige debatter og aktiviteter i EL, bidrager til udvikling af EL’s arbejdsmarkedspolitik og sikrer kontakt til den faglige venstrefløj i Danmark og internationalt, samt komme med indstillinger og rapportere til Hovedbestyrelsen.
 Arbejdsmarkedssekretæren på Christiansborg og folketingsgruppens arbejdsmarkedsordfører er tilknyttet udvalget.

Der udgives et månedligt fagligt elektronisk nyhedsbrev, som sendes på mail til alle interesserede. Nyhedsbrevet skal medvirke til organisering og styrkelse af det faglige arbejde i EL, skabe samhørighed, sammenhæng og synlighed. Det skal bruges til at formidle nyheder, udveksle erfaringer og skabe debat med udgangspunkt i de fagligt aktive. Det skal være skrevet af faglige for faglige i et forståeligt sprog og en overskuelig form

Her og nu er der prioriteret ressourcer til at støtte vores bevægelsesarbejde ved at udmønte beslutningen om dobbeltorganisering. Der er stadig – som vedtaget på årsmødet 2005 – brug for en fuldtids faglig sekretær i Enhedslisten til koordinering af det faglige arbejde, herunder nyhedsbrevet, faglige hjemmeside, støtte til opbygning af netværk inden for forskellige branchegrupper/lokale netværk og støtte til FLU. Desuden er det en opgave at sikre kontakt mellem FLU og relaterede udvalg, herunder arbejdsmiljøudvalget, kvindepolitisk udvalg, forretningsudvalget samt folketingsgruppen og derudover støtte synliggørelsen af det faglige arbejde i Enhedslisten, både internt og eksternt. De konkrete opgaver aftales med FLU

Der afholdes mindst en faglig konference om året arrangeret af det faglige landsudvalg. På konferencen vælges et FLU med repræsentanter fra forskellige brancher, fag og byer. Derudover kan der afholdes (arbejds-)seminarer, regionale fyraftensmøder o.lign. efter behov og energi

Det faglige arbejde skal også styrkes ved, at det bliver prioriteret i Enhedslistens medier:
- på Enhedslistens hjemmeside
- i Enhedslistens elektroniske nyhedsbrev
- i Enhedslistens medlemsblad Rød+Grøn


Der indføres en fast faglig kommentar i EL’s medlemsblad suppleret med artikler om faglige emner,

Der gennemføres faglige debatter i afdelingerne med oplæg fra FLU og lokale fagligt aktive.
Lørdag, 9. maj 2009 - 10:46

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]