Gå til hovedindhold

Vedtagelse om ”Dobbeltorganisering”

Dobbeltorganiseringen opstartes på årsmødet med følgende vedtagelse:

10.13C Vedtagelse om dobbeltorganisering af Enhedslistens medlemmer

a. Med denne vedtagelse (og dertil hørende vedtægtsændringer) besluttes det, at Enhedslistens medlemmer fremover skal være dobbeltorganiserede. Dvs. at der udover den geografiske organisering i afdelinger etableres en organisering efter fag/erhverv, som generelt kaldes sektorer. Det sker ud fra en opfattelse af, at Enhedslisten på den måde bedst kan styrke sin indsats i de mange kampe, som er relateret til folks erhvervssituation og/eller fagforening.

b. En vedtagelse af dobbeltorganiseringen er ikke det samme som opbygningen af den. Det betyder kun at der er lavet den ramme, som aktive medlemmer kan arbejde indenfor. På samme måde, som vi med opdelingen i afdelinger kun sikrer den ramme, som medlemmerne der arbejder indenfor.

c. Udgangspunktet for dette arbejde er, at alle medlemmer placeres i en sektor, som svarer til éns fag eller beskæftigelse. Dette registreres centralt i medlemskartoteket. Hvor der er mangler bedes afdelingerne lokalt være med til at fylde dem ud. Medlemmerne har dog ingen pligt til at give oplysninger om dette, og kan sige nej til at indgå i en dobbeltorganisering.

d. For at en sektororganisering kan fungere kræves det, at et vist antal inden for et område vil komme til møder med en vis regelmæssighed – samt indgå i et netværk på mail-basis, som kommunikerer indbyrdes. En typisk opstart kan bestå i at få kortlagt, hvem i et område, der vil indgå i dette på forskellige niveauer. Og på basis af dette få afholdt et første møde, som aftaler det kommende arbejde ud fra sine forudsætninger.

e. Opstarten af dette kan ikke være baseret på ansatte, men må bygge på frivillige aktivister fra området, hvis arbejde understøttes med det fornødne fra det centrale apparat.

f. Denne vedtagelse er meget bevidst holdt i brede formuleringer. Der er ingen grund til at formalisere det yderligere før der er indhøstet et erfaringsgrundlag. Dette kan så på kommende årsmøder danne baggrund for præciseringer, opstramninger mv.

g. Etableringen af sektor-organiseringer ændrer ikke ved, at de geografiske afdelinger fortsat er Enhedslistens demokratiske grundenhed, fx ved delegeretvalg til årsmøder mv. HB fastlægger de fornødne regler for opstart, kartoteksadgang og evt. økonomisk støtte til arbejdet med dobbeltorganiseringen.

Lørdag, 9. maj 2009 - 12:07

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]