Gå til hovedindhold

Vedtægtsnævnet

Vedtægtsnævnet vælges for et år ad gangen. På årsmødet i oktober 2019 blev følgende valgt til vedtægtsnævnet:

Sigurd Leth Lyk, Stine Brix og Bue Nielsen.

Vedtægtsnævnet er ansvarlig for fortolkning af vedtægterne. Medlemmer, HB, afdelinger og udvalg kan indbringe tvivlsspørgsmål for vedtægtsnævnet, der også kan tage sager op af egen drift. Henvendelser til vedtægtsnævnet skal være skriftlige med en tydelig afsender og en klar begrundelse. 

Vedtægtsnævnet behandler kun tvivlsspørgsmål, som har relation til landsorganisationens vedtægter. Det behandler ikke tvivlsspørgsmål i afdelingernes og de regionale strukturers vedtægter.

Hvis du ønsker at indbringe en sag for vedtægtsnævnet, så skriv til Enhedslistens landskontor på [email protected].

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]