Gå til hovedindhold

Ny i Enhedslisten

 

Enhedslisten er et socialistisk og demokratisk parti med omtrent 100 lokalafdelinger fordelt over hele landet.

Som medlem af Enhedslisten er du med i et levende partidemokrati, hvor du kan få stor indflydelse.

Enhedslistens største styrke er vores medlemmer. Et levende parti har hele tiden brug for at udvikle sig. Derfor er der også brug for dine kræfter og gode ideer.

I denne guide kan du se hvad Enhedslisten tilbyder dig som nyt medlem, og hvordan vi i fællesskab kan flytte holdninger, skabe bevægelse og forandre samfundet. Enhedslisten går på to ben. Vi søger indflydelse ved valg lokalt og i Folketinget, men lige så vigtigt er det at skabe handling gennem for eksempel fagforeninger og miljøbevægelser.

Hvor hører jeg til?

Din lokale afdeling
Som medlem af Enhedslisten er du tilknyttet lokalafdelingen, dér hvor du bor. Her kan du møde andre medlemmer, sætte gang i aktiviteter, diskutere politik og træffe beslutninger. Hver afdeling vælger en kontaktperson, som er bindeled mellem medlemmer og parti. På de lokale møder træffer vi beslutninger om:

  • Aktiviteter og lokale mærkesager
  • Fordeling af tillidsposter som kontaktperson, webmaster, kasserer m.m.
  • Valg af kandidater til byrådet
  • Deltagere til Enhedslistens årsmøde

Enhedslistens lokalafdelinger er også et socialt fællesskab. Mange afdelinger arrangerer hyggelige aktiviteter hvor alle medlemmer, nye som gamle, er velkomne. 

Vi giver din lokale kontaktperson besked om, at du er blevet meldt ind. Du kan finde afdelingens kontaktperson, hjemmeside m.m. her: http://org.enhedslisten.dk/parti/lokalafdelinger

Dit faglige netværk
For at styrke arbejdet i fagforeningerne har Enhedslisten en række netværk inden for forskellige fagområder, for eksempel for pædagoger eller HK´ere. Det er vigtigt, at du oplyser om din beskæftigelse og hvilken fagforening du står i, så dit netværk kan trække på dine erfaringer.

Hvis du ønsker at starte et nyt netværk, kan du altid kontakte landskontoret, som kan hjælpe dig i gang.

Vær med i et udvalg
Enhedslistens udvalg udvikler politik indenfor for eksempel miljø, kultur eller det sociale område. Udvalgene kan fungere som baggrundsgrupper for aktivister i bevægelser eller for politikere i folketing og i byråd. Se mere om udvalgenes aktiviteter her: http://org.enhedslisten.dk/parti/udvalg

Unge
Enhedslisten samarbejder med Socialistisk UngdomsFront (SUF), som du kan læse mere om på www.ungdomsfront.dk. Er du under 30 kan du blive gratis medlem af SUF, hvis du kontakter landskontoret.

Årsmødet
Årsmødet afholdes hvert forår og er Enhedslistens højeste myndighed. Det er her, vi beslutter Enhedslistens overordnede politik og aktiviteter og vælger Hovedbestyrelse og spidskandidater til Folketinget. På årsmødet deltager delegerede og gæster fra alle Enhedslistens lokalafdelinger.

Kurser og træf
Der sker en masse i Enhedslisten. Alle Enhedslistens medlemmer har mulighed for at komme på kurser og træf, hvor du i fællesskab med andre kan få nyttige værktøjer, politisk ballast og stifte bekendtskab med ny viden. Du kan vælge at være med til introduktion for nye i Enhedslisten, ideologisk grundkursus, aktivistuddannelsen ”Byg Op”, træf for Enhedslistens udvalg og en lang række seminarer om politiske emner. Det er billigt eller gratis at deltage, og du kan få dækket dine rejseudgifter. Nogle tilmeldinger koordineres i din lokalafdeling og sker gennem din lokale kontaktperson. Du modtager en gang om året et kursuskatalog, som du også kan se her: http://org.enhedslisten.dk/kurser
Hvert år holder Enhedslisten desuden sommerlejr, hvor du kan tage familien med.

Følg med
Som medlem modtager du Enhedslistens blad Rød+Grøn 11 gange om året. Desuden vil du få nyhedsmailen Nyt fra Enhedslisten. Der er flere andre nyhedsmails, som du kan tilmelde dig, bl.a. om internationale, faglige og kommunalpolitiske emner. Ring til landskontoret på 33 93 33 24, hvis du vil vide mere.

Enhedslisten centralt har to hjemmesider, enhedslisten.dk og org.enhedslisten.dkenhedslisten.dk er udadvendt og politisk. Her finder du bl.a. en omtale af enhedslistens medlemmer af Folketinget samt en beskrivelse af Enhedslistens politik. Nyheder fra Enhedslisten på Christiansborg vil ligeledes være at finde her.

org.enhedslisten.dk er mere rettet imod organisationen. Her finder du nyheder fra partiet og de lokale afdelinger, kalenderen og kontaktoplysninger på   ansatte, folkevalgte og frivillige kontaktpersoner til enhedslistens lokale afdelinger.  Du kan også ”like” Enhedslisten på Facebook, hvor der løbende er nyt om politiske udspil. Mange afdelinger har også egne facebooksider og hjemmesider. Spørg din kontaktperson.

Hvor kan jeg få mere information?

Landskontoret: [email protected] & 33 93 33 24.

Sekretariatet på Christiansborg: [email protected] & 33 37 50 50.

Husk, at det er vigtigt at melde ændringer i adresse, beskæftigelse, fagforeningsmedlemsskab, email eller telefon til landskontoret!

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]