Gå til hovedindhold

Generalforsamlingspakke

Her på siden finder du inspiration til den gode generalforsamling.

 

Den ultrakorte version

Husk at indkalde til generalforsamling, få afholdt valg til diverse poster, aflægge et regnskab og få tastet evt. nye bestyrelsesmedlemmer i webkartoteket.

 

Den lange, men brugervenlige version

Vær allerførst sikre på, at I har booket et lokale - og at lokalet har de faciliteter, der skal til; handicapadgang, borde, stole, kaffemaskiner, krus, evt. internetadgang m.m.

Læs vedtægterne, så I er sikre på formalia.

Overvej om I som bestyrelse skal stille forslag (vedtægtsændringer eller andet) til generalforsamlingen.

Indkald og opreklamér!

Beretning og arbejdsplan
Beretningen skal forholde sig til arbejdsplanen for det forløbne år; nåede vi at gøre de ting, vi havde sat os for? Har vi lært noget, som vi skal huske fremover?
Arbejdsplanen beskriver fokus for næste års arbejde. Her kan I fx fortælle, at I vil lave fællesarrangementer med lokale miljøforeninger eller sætte fokus på boligpolitik. 

Tjek årsoverblikket, når I laver arbejdsplan, så I ikke lægger jeres møder på dage, hvor en stor del af jer skal til seminar el.lign.

Budgettet og arbejdsplanen er tæt forbundne. Hvis I vil lave en stor kampagne med lokale løbesedler og avisannoncer, så skal der også være afsat penge til det i budgettet.

Regnskab og budget
Kassereren udarbejder regnskabet, og bestyrelsen er ansvarlig for rigtigheden. Regnskab og bilag skal gennemgås af den interne revisor inden generalforsamlingen.
Budgettet lægges i samarbejde mellem kassereren og resten af bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen
Husk at taste de nyvalgte i webkartoteket og at give eksterne samarbejdspartnere besked om nye repræsentanter (fx i et kommunalt råd eller i en fælles arbejdsgruppe med en anden forening).
Skifter I kontaktperson, skal den afgående kontaktperson give landskontoret besked om, hvem der er ny kontaktperson.

Herunder ligger nogle gode tjeklister, som I kan følge. Så er I sikre på at huske det hele.

 

Tip

Vedtægter væk?
Kan I ikke finde jeres vedtægter, så spørg i banken. Afdelingen har formentlig afleveret kopi af vedtægterne, da man oprettede konto i sin tid.
I kan også finde standardvedtægter til inspiration i værktøjskassen.

Fællesskab fungerer!
Fordel de praktiske opgaver mellem jer op til generalforsamlingen. Hvem sørger for:
- at der er en dirigent og en referent
- at der er småkager og kaffe på bordet
- at der er printet papirer til de, der ikke har med hjemmefra
- at der bliver ryddet op og vasket op bagefter

For en god ordens skyld
- Print en opdateret medlemsliste lige før generalforsamlingen - bare hvis der skulle opstå tvivl om, hvorvidt en fremmødt er medlem.
- Tænk over, hvordan afstemning og optælling skal foregå? Skal I lave stemmesedler inden mødet? Skal I vælge stemmetællere?
- Ved store møder er det en fordel at have et princip for talerlisten. Sætter i førstegangstalere højere end andengangstalere?
- Har I brug for en egentligforretningsorden?

Og husk at indlægge pauser, så folk ikke kører sur i mødet!

Hyg jer! :-)

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]