Gå til hovedindhold

Kommuner og regioner

Notat om »det nye Danmark«

Mandag, 3. maj 2004 - 0:00
Ny kommunal struktur Amterne skal nedlægges og erstattes af fem regioner, der kun skal beskæftige sig med sygehuse. 2 regioner på Sjælland, tre i Jylland/Fyn. De fem sygehusregioner skal styres af et direkte valgt regionsråd. Regionerne får ikke ret til skatteudskrivning. Kommunerne skal være større – og have mindst 30.000 indbyggere. Dog vil mindre »bæredygtige« kommuner kunne fortsætte (sammen med Ø-kommuner) hvis man indgår i forpligtende samarbejde med andre. Der vil være fri leg for kommunerne til at finde sammen i nye kommuner – eller forpligtigende samarbejder, inden 1. januar 200.Læs mere

Notat om Kommuneaftalen 2004

Onsdag, 20. august 2003 - 0:00
Af Margit Kjeldgaard 1. Indledning 2. Kommuneaftale 2004 3. Amtsaftale 2004 4. Aftalerne generelt 5. Kilder 1. Indledning Regeringens aftaler med kommuner og amter blev indgået i juni og vil danne grundlag for de kommunale og amtskommunale budgetter, som behandles politisk indtil senest starten af oktober. Det er meget stramme rammer med en vækst på 2,7 mia. kr. mere end i 2003 (der er taget hensyn til pris- og lønregulering), svarende til 0,7 %. Det kan sammenlignes med 2,4 %, som er den forventede vækst i bruttonationalproduktet for 2004 (Finansministeriet, maj 2003), og det viseraltså at den kommunale sektor vokser langt mindre end den private sektor, at fællesskabet viger for det private forbrug og markedet.Læs mere

Status over endnu et år med Fogh

Onsdag, 4. juni 2003 - 0:00
Folketingets afslutningsdebat 2003 Enhedslistens ordførertale ved folketingets afslutningsdebat den 4. juni 2003, Af Line Barfod, MF Enhedslisten En afslutningsdebat lægger jo op til en status og derfor har jeg tænkt over hvad det er for en regering vi har haft i Danmark i de forløbne snart to år: - en statsminister der sidst han var minister måtte gå af på grund af kreativ bogføring og som lod pengene fosse ud af statskassen, - en finansminister der har givet forkerte oplysninger til offentlige myndigheder og dermed fået lov at opkøbe gårde og få offentlig støtte, som han ellers ike var berettiget til, - en finansminister og en indenrigsminister hvis gøren og laden i Farumsagen nu skal undersøges af en undersøgelseskommission, - en justitsminister hvis gøren og laden i Dan Lynge-sagen nu skal undersøges af en undersøgel-seskommission, og som tidligere har fået en kraftig næse af folketingets retsudvalg for sin håndtering af hærchef-sagen, - en skatteminister der har fået en kraftig næse af folketingets skatteudvalg for at hemmeligholde høringssvar og give vildledende oplysninger til folketinget, - en kirkeminister der er sat under administration, blandt andet på grund af kreativ bogføring, og som nu er genstand for en større undersøgelse, Det er ikke en regering man har lyst til at fremhæve som et lysende eksempel på demokratiets lyk-sagligheder.Læs mere

Velfærd, solidaritet og demokrati

Fredag, 4. oktober 2002 - 0:00
– i stedet for Farum-model på landsplan Line Barfods ordførertale ved folketingets åbningsdebat den 3. oktober Vi står i disse år midt i et valg om, hvad vej vi ønsker at gå, når vi skal vælge fremtidens samfund. Regeringen arbejder hårdt på at gennemføre Farum-modellen på landsplan. Der er fuld fart på at omdanne velfærdssamfundet til et markedssamfund, hvor offentlige funktioner skal styres som private virksomheder, hvor så meget som muligt skal privatiseres og unddrages demokratisk kontrol, og hvor der gives store gaver til vennerne i erhvervslivet. Enhedslisten ønsker at gå en het anden vej.Læs mere

Stramme kommuneaftaler

Fredag, 21. juni 2002 - 0:00
Stramme aftaler mellem regeringen, KL og ARF Økonomiaftalerne mellem regeringen og KL og Amtsrådsforeningen blev de strammeste, som er indgået i en årrække. Aftalerne kan ikke undgå at føre til alvorlige nedskæringer både i kommuner og amter. Dette understreges da også af KL og ARFs formænd, der har omtalt aftalerne som ”særdeles stramme” og påpeget at de vil føre til ”alvorlige besparelser og nedskæringer”. Aftalerne vil i mange kommuner og amter give helt umulige betingelser for at udarbejde et bare nogenlunde acceptabelt budget for 2003. Derfor bliver Enhedslistens vigtigste opgave forhold til budgetforhandlingerne i kommunerne at rejse en klar kritik af nedskæringspolitikken og skabe en bred bevægelse for et brud med regeringens politik og de øvrige partiers passive administration af denne.Læs mere

Kommunen uden klæ’r

Fredag, 21. juni 2002 - 0:00
Kommunen uden klæ’r Af Line Barfod, advokat og MF for Enhedslisten I eventyret om Kejserens Nye Klæ’r tør ingen fortælle Kejseren, at han ikke har tøj på. I stedet roser alle tøjets fine farver. Det var nøjagtig det samme, der skete i Farum Gang på gang blev Farum fremhævet som mønsterkommune af ledende politikere. Hvis bare alle gjorde som i Farum, så ville det gå meget bedre. Hvor er det smukke klæder, Brixtofte bærer! Men nu hvor det er afsløret, at han ikke havde noget tøj på, er der travlt ved håndvasken. Farumsagen er den største sag af sin art, der nogensinde har været i Danmar.Læs mere

Regeringens politik er Farum-model på landsplan

Fredag, 31. maj 2002 - 0:00
AFSLUTNINGSDEBAT 30. maj 2002 Enhedslistens ORDFØRERTALE af Line Barfod NB: KUN DET TALTE ORD GÆLDER Farum-model på landsplan Dette forår har været præget af de mange historier om livets gang i Farum. I mange år har Venstre gang på gang fremhævet Farum som mønsterkommune. I 1999 udtalte den nuværende Finansminister (der jo har et nært kendskab til Farum): »Problemet er at ikke alle kommuner har gjort som i Farum«. Og så sent som den 22. januar i år roste Indenrigsministeren blandt andre Farum kommune for at være med til at sprænge rammerne for hvad en kommune kan og ikke kan. Mn Farum-sagen handler jo bare om en enkelt mand i Farum, der har begået nogle fejl og drukket for meget rødvin.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]