Gå til hovedindhold

Rundt i Ø-landet

Hjerter for vores fattige børn

Græsrodsorganisationen Næstehjælperne gennemførte i marts en landsdækkende aktion, hvor de plantede et papirhjerte for hver af de 64.500 fattige børn, der lever i Danmark.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Hjerteaktionen startede i Fælledparken i København den 16. marts. Her blev der sat 64.500 hjerter i græsset – et for hvert fattigt barn i Danmark.

Annoncer og meddelelser

Generalforsamlinger

Nordfyn: 19. marts kl. 19 på Tingstedet, Vesterled 8, Søndersø.
I forlængelse af generalforsamlingen vælger vi vores delegerede til årsmødet i 2019.

Hillerød: 20. marts kl. 19-21 i Røde Hus, Holmegårdsvej 2.

Vedtægter og mere info på vores hjemmeside: hillerod.enhedslisten.dk

Vordingborg: 23. marts kl. 10 på Irisvej 18, Stensved.

Vi afholder delegeretvalg samme dag. Dagsorden er sendt via mail til medlemmerne.

Debatoplæg: Vi skal have flere med

Enhedslisten er kommet langt i vores udvikling henimod at blive et bredt folkeligt parti. Men når det gælder vores partiorganisation er der brug for at tænke nyt, så mange flere mennesker bliver en aktiv del af vores bevægelse. Vores medlemstal og aktivitetsniveau går tilbage – men vi skal have mange flere med. Det følgende er et debatoplæg, som skitserer nogle af de steder, hvor vi i fællesskab kan forbedre os.

Mai Villadsen, Line Barfod, Pelle Dragsted

Kridt skoene – spekulanterne kommer!

Lykkeriddere og platugler maser sig i disse år massivt ind på ejendoms- og boligmarkedet i København og på Frederiksberg. Og det er kun et spørgsmål om tid, før de også indtager de større provinsbyer.

Gunna Starck, Rød+Grøn

Der er ikke boligmangel, men bolignød i København og på Frederiksberg. Flere, end der er boliger til, vil bo der. Samtidigt er der masser af m2, som ikke er til rådighed, fordi de ikke er til at betale eller bliver brugt til noget andet end beboelse for en skattebetalende borger - og vælger.

8. marts kræver "fri tid"

Vi har i Danmark reformeret os til materielle goder og trygge vilkår – men til gengæld kræver kapitalen råderet over vores tanker, kreativitet og døgn.

Gunna Starck, Rød+Grøn og Kvindeudvalget

Kvindeudvalget, en række Nørrebro-afdelinger, Transform!Danmark og Kurdisk Kvindeforening holder i år et fælles 8. marts-arrangement under parolen FRI TID.

Rosa – død i 100 år men stadig aktuel

Rosa Luxemburg, som blev myrdet for 100 år siden, stod for et markant alternativ både til den socialdemokratiske opgivelse af socialismen og den leninistiske kommunismes opgør med demokratiet. Hun argumenterede og kæmpede hele sit liv for en socialisme, som blev skabt nede fra. For hende var demokrati og folkelig deltagelse en forudsætning for udvikling af socialismen. Det synspunkt er stadig aktuelt.

Per Clausen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
ch[email protected]