Gå til hovedindhold

Søren Egge Rasmussen

GMO-dyrkning skal ikke alene godkendes af landbrugsministeren

Mandag, 23. maj 2016 - 11:03
Miljø- og Fødevareministeren kan ikke alene godkende dyrkning af nye GMO-afgrøder, hvilket var foreslået i lovforslaget (L58). En række ændringsforslag giver i stedet beføjelser til Miljø- og fødevareudvalget.Læs mere

Minister i samråd om fund af pesticider i børns urin

Onsdag, 18. maj 2016 - 12:19
Ifølge nye undersøgelser om fund af pesticider i børn urin og mødres urin advarer forskere om pesticiders skadelige virkninger. Forskere frygter at sprøjtegiftene kan give ADHD. Læs mere...Læs mere

PSO har haft gavnlig effekt

Tirsdag, 10. maj 2016 - 12:35
Regeringen siger, de vil afskaffe PSO-tariffen uden nogen klar plan for, hvordan den grønne omstilling skal finansieres. Enhedslisten frygter, at regeringen forsøger at sylte den bæredygtige omstilling,Læs mere

Støtte til solceller skal fortsætte

Tirsdag, 3. maj 2016 - 10:48
Regeringen vil afskaffe 60/40 ordningen for solceller ved hastebehandlinger i folketinget i dag, uden mulighed for at sende forslaget i høring eller inddrage energibranchen.Læs mere

Brug for en grøn energikommisson

Torsdag, 31. marts 2016 - 14:24
Regeringen har ud fra sit regeringsgrundlag nedsat en energikommission, som skal komme med oplæg til energipolitiske mål fra 2020-2030. Enhedslisten foreslår samtidig, at oppositionen nedsætter en alternativ energikommission.Læs mere

Ny aftale styrker grøn omstilling

Tirsdag, 22. december 2015 - 20:00
Som en del af opfølgningen på energiforliget fra 2012 er der blevet indgået en aftale om udmøntning af energireserven for 2016-2018. Enhedslisten er tilfreds med aftalen, som fordeler over 200 mio...Læs mere

Biomasse underminerer klimaplaner

Lørdag, 12. december 2015 - 17:11
De klimaplaner verden rundt, der skal dæmme op for klimaforandringerne, bygger i høj grad på at erstatte fossile brændsler med biomasse. Men det er nu bredt anerkendt, at biomassen langt fra er CO2-...Læs mere

Vi skal fiske på naturens præmisser

Onsdag, 28. oktober 2015 - 12:28
Enhedslisten fremlægger nu en ny hav- og fiskeripolitik, der prioriterer en bæredygtig, demokratisk fremtidssikring af havmiljø, havnatur, fiskerierhverv og fiskebestande.Læs mere

Kulsort finanslov på energiområdet

Tirsdag, 29. september 2015 - 15:55
En række af Enhedslistens fingeraftryk på de seneste års finanslove ser ud til nu at blive afskaffet med regeringens nye finanslovsforslag. Særligt inden for energisektoren vil en lang række tiltag...Læs mere

Nu skal det være slut med skifergas i Danmark

Tirsdag, 18. august 2015 - 8:13
Det glæder Enhedslisten, at det franske olieselskab Total nu lukker deres prøveboring i Dybvad ved Frederikshavn. Men kampen stopper først, når der definitivt lukkes ned for muligheden for efterforskning og udvinding af skifergas i Danmark, fastslår energiordfører Søren Egge Rasmussen.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]