Gå til hovedindhold

Uddannelse og forskning

Skole-scorekort: Gå aldrig tilbage til en fuser

Torsdag, 21. oktober 2004 - 0:00
Pia Boisen (MF, stedfortræder) Lovforslag fra Ulla Tørnæs om nye skolescore-kort er en rigtig dårlig ide, som ikke gavner hverken skoler eller elever. Som undervisningsminister lader Ulla Tørnæs sig ikke anfægte af fakta og saglige argumenter. Det viser sagen om de såkaldte ’score-kort’ til skoler. For to år siden fik hun vedtaget en lov, der pålæg-ger alle uddannelsesinstitutioner at offentliggøre elevers og studerendes karakterer på internettet. Allerede dengang var kritikken bastant. På små grundskoler og ungdomsuddannelser er der ofte så få elever på afgangsniveauet, at tilfældigeder afgør, om skolen kan offentliggøre et højt eller lavt eksamensgennemsnit.Læs mere

Pernille Rosenkrantz-Theils tale til Stop Nu-demonstration

Tirsdag, 5. oktober 2004 - 0:00
Pernille Rosenkrantz-Theils åbningstale til de demonstrerende uddannelsessøgende på Christiansborg Slotsplads, tirsdag den 5. oktober 2004 Det talte ord gælder Uddannelse er Danmarks råstof. Den floskel hører I tit. Alle siger det. Erhvervsfolk, organisationer og politikere. Men de mener det ikke. Regeringen mener det ikke. For de prioriterer ikke uddannelse. Et område, som regeringen og alt for mange andre har haft travlt med det sidste år er su´en. Mens I har stillet krav om en su til at leve af, gik det stik den modsatte retning i foråret. I marts i år gennemførte regeringen en orårspakke med skattelettelser.Læs mere

Ideologisk gidseltagning af universiteter - og gymnasier?

Fredag, 10. september 2004 - 0:00
Kommentar af Pernille Rosenkrantz-Theil, MF, uddannelsesordfører for Enhedslisten Taxametersystemet betyder lavere fagligt niveau på landets universiteter. I Jyllands-Posten har den 10. september 2004 kan man se, at ca. halvdelen af ladets undervisere mener, at det faglige niveau går ned, fordi universiteterne får penge efter hvormange der består. Landets gymnasier skal underlægges det system, som er underminerende for fagligheden. Modeordene faglighed og output-styring står i modsætning til hinanden. Danmark lever af viden og kundskaber, og derfor er det dybt uansvarligt at fortsætteet system, der underminerer fagligheden.Læs mere

Tvangsspredning af tosprogede elever

Torsdag, 5. august 2004 - 0:00
Af Per Bregengaard, Uddannelses- og Ungdomsborgmester, Enhedslisten I en god skole går der børn med forskellig baggrund, såvel socialt som etnisk. Det er en erfaring, at velstimulerede børn i klassen er med til at trække de bogligt svage elevers faglige niveau op. En gensidig integration har det bedste udgangspunkt med en blandet klasse. Det er et politisk mål, at den lokale skole afspejler kvarteret. Det er ikke lige let alle steder i København, hvor der på nogle skoler er en meget høj andel af tosprogede elever. Enhedslisten vender sig imod kvoter. "De er mere egnet for fisk end til ennesker".Læs mere

Boglige uddannelseskrav skal blødes op

Mandag, 7. juni 2004 - 0:00
Kommentar af Pernille Rosenkrantz-Theil, MF, uddannelsesordfører for Enhedslisten En ny rapport foreslår, at de praktiske færdigheder skal have mere opmærksomhed i uddannelsessystemet. F.eks. gennem indførelse af en praktisk fagpakke i folkeskolens ældste klasser. Jeg kunne ikke være mere enig. Rapporten tager nemlig fat på et af de største problemer uddannelsessystemet. Fokus på de boglige færdigheder er alt for stort. Det tæller ikke i uddannelsessystemet, hvis man er dygtig til andre ting end de boglige. I stedet bør uddannelserne tage udgangspunkt i de færdigheder den enkelte elev har –og ikke kun i de bogligt stærke elevers kundskaber.Læs mere

Åbent brev til Mogens Lykketoft

Lørdag, 13. marts 2004 - 0:00
København, den 12. marts 2004 Kære Mogens Lykketoft Efter næste valg får vi forhåbentligt en ny regering med partier fra den nuværende opposition. Du vil være en sandsynlig kommende regeringsleder, og Enhedslisten stemmer vil være nødvendigt for at sikre en anden politik end den, befolkningen har måttet leve med under Fogh. For at afklare hvad oppositionen kan blive enige om, og hvad Enhedslisten måske står alene om, har vi ud af vores mange forslag udvalgt 15 vigtige, som efter vores mening bør gennemføres af et nyt flertal. Vi har lagt vægt på forslag, som skaber beskæftigele, forbedrer uddannelsesniveauet, sikrer et bedre miljø og øger velfærden.Læs mere

Støt de unge - investér i fremtiden

Torsdag, 11. december 2003 - 0:00
Af Pernille Rosenkrantz-Theil, MF, Enhedslisten I dag oplever vi, at unge under uddannelse sammen går på gaden i de største byer og kræver ordentlige forhold. Unge fra bl.a. gymnasier, folkeskoler og erhvervsskolerne. Specielt erhvervsskolerne har været meget presset i de seneste år. Virkeligheden på erhversskolerne er jo, at den tidligere regering skar dem ned til sokkeholderne med årlige grønthøsterbesparelser, som blandt andet har betydet overfyldte klasseværelser, aflyste timer, mangel på vikarer, dårligt undervisningsmateriale og alt for meget frafald Den borgerlige regering har ike rettet op på de store mangler.Læs mere

Forskningen, vidensamfundet og demokratiet

Tirsdag, 27. maj 2003 - 0:00
Af Per Bregengaard Uddannelses- og Ungdomsborgmester i København (Enhedslisten) Er forskningen afgørende for Danmarks konkurrencekraft og hele fremtid? Det synes de økonomiske vismænd, der mener, at Danmark sakker bagud i vidensøkonomien, fordi investeringerne i forskning er for lille sammenlignet med andre lande (Information, 23.5.). Der er imidlertid gode argumenter for, at det er andre kvaliteter i samfundet, som er og bliver afgørende for vores fælles fremtid. Det har naturligvis afgørende betydning for, hvad vi skal prioritere. Lad mig begynde med et konkret eksempel: »Konkurrencekrafen på markedet kræver billig strøm«, sagde ledende erhvervsfolk og politikere i 70erne.Læs mere

Obligatorisk samfundsfag i gymnasiet

Tirsdag, 25. marts 2003 - 0:00
Af Pernillle Rosenkrantz-Thiel, uddannelsesordfører, Enhedslisten Som alle andre uddannelser må gymnasiet hele tiden udvikle sig, så det passer til den verden, eleverne lever i og kommer til at leve i. I dag er gymnasiet stadig præget af gamle dage, hvor det kun uddannede en lille samfundsmæssig elite, og derfor er det godt, at Folketinget nu har indledt forhandlinger om en gymnasiereform. Vi lever i en mere og mere kompleks og international verden, og derfor er der et behov for at alle får en bred samfundsforståelse. Globaliseringen, den øgede lovgivningsmængde, EU og et utal af internatinale organisationer er alt sammen med til at øge behovet for samfundsfagsundervisningen både i folkeskolen og i gymnasiet.Læs mere

Fortsæt protesterne på tværs af uddannelserne

Fredag, 4. oktober 2002 - 0:00
Dette års finanslov er ungdommen og fremtidens finanslov. Sådan præsenterer re-geringen finansloven. En eller anden spindoktor har sikkert visket Anders Fogh i øret at det er en god idé at tækkes ungdommen. Det forsøger Anders Fogh så at gøre ved udadtil at præsen-terer finansloven, som om der er forbedringer på uddannelsesområdet – vel viden-de selvfølgelig, at der er tale om en lang, lang række af forringelser og nedskærin-ger. Der var en lille detalje som spindoktoren glemte at viske vores arrogante statsmini-ster i øret. Nemlig den detalje, at ungdommen ikke er dumme og uvidende, men tærtimod, vi er i fuld stand til at se igennem retorikken og afsløre det reelle ind-hold af »ungdommens finanslov«.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]