Gå til hovedindhold

Trafik

Trafikkaos og bilos ind i byen

Mandag, 29. januar 2001 - 0:00
Indlæg sendt til Aktuelt som reaktion på deres leder d. 26/1-2001 Af Søren Kolstrup, MF, trafikpolitisk ordfører, Enhedslisten Aktuelts leder 26. 1. taler pænt om regeringens motorvejsforlig og går ved samme lejlighed skarpt i rette med undertegnede. Lederen formår det kunststykke, at give det sorte motorvejsforlig et grønt skær: Der indebærer færre ulykker på motorvejene end på almindelige landeveje, og glidende trafik er mere miljøvenlig end kødannelser med tomgangskørsel. Ræsonnementet er af en sådan karakter, at det kan retfærdiggøre enhver form for udbygning med motorveje. J flere kødannelser, tomgangskørsel og ulykker på de almindelige veje jo større gevinst ved motorveje.Læs mere

Bilosen ind i byen

Mandag, 29. januar 2001 - 0:00
Indlæg sendt til Politiken Af Søren Kolstrup, trafikordfører, Enhedslisten Regeringens store motorvejsprojekt og underminering af fremtidens miljøpolitik skyldes ikke regeringen, men derimod venstrefløjen, lyder den geniale iagttagelse fra de radikales miljø- og trafikordfører Vibeke Peschardt (Politiken 26.1.). SF og Enhedslisten er modstandere af flere motorveje, derfor blev regeringen kastet i armene på de borgerlige, hævdes det. Udtalelsen holder ikke en halv meter. Den bidrager til at skjule det forhold, at VP er blevet kørt over ende af motorvejslobbyen og nu slikker sår, efte at de radikales eget udspil - som netop imødekommer venstrefløjen - blev slagtet internt i regeringen.Læs mere

Udspil til jernbaneinvesteringer 2002-2016

Mandag, 22. januar 2001 - 0:00
Af Søren Kolstrup Enhedslisten er indstillet på at gå ind i seriøse drøftelser omkring S-tog til Roskilde, som vi har en lang række store og små kvalificerede krav til, men vi er optaget af få tematiseret, hvorledes vi kan sikre en direkte regionalforbindelse København-Køge med mulighed for senere udbygning Køge-Ringsted. Derfor finder Enhedslisten det vigtigt, at en S-togsløsning går hånd-i-hånd med en aftale om, at næste (eller parallel) fase er en regionaltogsforbindelse til Køge, der har sigte på videre løsninger omkring forbindelser til Næstved og Ringsted. I fortsættelse heraf br der indenfor investeringsperioden (2002-2016) afsættes midler til nedenstående klumper.Læs mere

Ørestadsselskabet - monument over 90ernes fejlslagne udvikling

Mandag, 1. januar 2001 - 0:00
Af Søren Kolstrup og Karl Vogt-Nielsen, hhv. MF og miljøpolitisk sekretær, Enhedslisten Hvis Ørestadsselskabet og de ansvarlige politikere var lige så gode til at sælge arealer og bygge metro, som de er til at sminke de faktiske forhold, så var alt godt. Rigsrevisionen har nu fremlagt en rapport som kradser i overfladeglasuren. Det ser ikke rart ud nedenunder. Ifølge pressen går Ørestadsprojektet glimrende. Salget af arealer er foran det budgetterede, lyder budskabet. Samtidig skrider metro-projektet fremad. Godt nok meget forsinket og væsentligt dyrere end planlagt, men fremad. Der r langt mellem de kritiske holdninger til projektet.Læs mere

Bropriser og hykleri

Tirsdag, 12. september 2000 - 0:00
Af Karl Vogt-Nielsen, trafikpolitisk sekretær i Enhedslisten Indlægget er bragt i JP-København den 12. september 2000 Sænk priserne, lyder ramaskriget, fordi befolkningen i Danmark og Sverige vælger at bruge toget fremfor bilen over Øresundsforbindelsen. Men hvad er problemet? I hele processen omkring Øresundsforbindelsen er det igen og igen blevet fremhævet, at nu blev den kollektive trafik styrket. Når det så nu viser sig, at de rejsende foretrækker toget, bliver det ifølge overborgmester Jens Kramer Mikkelsen m.fl. pludselig et problem! Sig mig, hvor er jeres logik henne? Jeg håber, t overborgmesteren er fejlciteret eller misbrugt, når han tages til indtægt for at kræve biltaksterne sat ned, så studerende kan komme billigere frem og tilbage.Læs mere

Finanslovsaftale på trafikområdet

Fredag, 26. november 1999 - 0:00
Finanslovsaftale på trafikområdet 1. Jernbaner Jernbaneområdet styrkes i de kommende år betydeligt ved øget ressourceindsats til vedligeholdelse og forbedring af infrastrukturen, samt ved materielanskaffelser i form af blandt andet nye Øresundstog og andre toganskaffelser. Hertil kommer de materielanskaffelser, der allerede er besluttet i form af bl.a. nye S-tog, godslokomotiver og Øresundstog. Vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen Internationale eksperter har anbefalet en forhøjelse af Banestyrelsens bevillinger til vedligeholdelse og reinvestering af jernbaneinfrastrukuren.Læs mere

Venstrefløjen overtager jernbanen

Fredag, 5. november 1999 - 0:00
Notat fra Enhedslisten om forhandlinger om en trafikaftale. Enhedslisten har i flere år arbejdet for at få regeringen til at bryde sit tætte parløb med det borgerlige Danmark i trafikpolitikken. Med den nye udvikling i forhandlingerne om en ny jernbaneaftale kommer vi et væsentligt skridt nærmere denne situation. Den borgerlige trafikpolitik har været en katastrofe for trafikken og miljøet i Danmark og for borgere uden bil. Målet har været billigere bilkørsel og flere motorveje. Pengene er taget fra den kollektive trafik, som er blevet udsultet og voldsomt fordyret. Biltrafikken er ksploderet og den sociale slagside i trafikpolitikken vokset.Læs mere

Bilprisen faldet kraftigt

Torsdag, 7. oktober 1999 - 0:00
Debatindlæg til Politiken 7. oktober 1999 Af Søren Kolstrup, trafikpolitisk ordfører, Enhedslisten. Bilafgifterne er for høje, lyder det dagligt fra billobbyen. Synspunktet er misvisende. Prisen på en ny bil er siden 1980 faldet med 13 procent i forhold til de almindelige forbrugerpriser.. I den samme periode er prisen på en busbillet steget med 61 procent mere end de almindelige forbrugerpriser. For toget er merprisen 30 procent. Dog har de senest gennemførte takstreduktioner nu reduceret denne overpris i forhold til den almindelig prisudvikling siden 1980 til henholdsvis 50 procen og 24 procent.Læs mere

Bedre miljø gennem broer!

Tirsdag, 13. april 1999 - 0:00
Kommentar af Søren Kolstrup, trafikpolitisk ordfører for Enhedslisten, om det nyeste argument, som skal få os til at sluge brobyggeri. Det seneste argument for en bro over Femern Bælt lyder: Jo flere biler der kører over en bro, jo bedre miljø. En fast forbindelsen kan ikke blot gennemføres uden væsentlige problemer for miljøet, men direkte bidrage til at spare energi og mindske CO2 forureningen. Herligt! Alt medens miljøorganisationerne med bekymring konstaterer, at trafiksektoren har medansvar for et ukontrollabelt, stigende CO2 udslip, har broernes venner nu fundet det afgørende argument I Trafikministeriets rapport fra marts 1999 hedder det således, at en såkaldt bæredygtig mobilitet kan realiseres ved at bygge en fast Femern forbindelse.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]