Gå til hovedindhold

Trafik

Foghs nytårsgave: Takststigninger – igen!

Tirsdag, 11. januar 2005 - 0:00
Den 16. januar stiger taksterne i den kollektive trafik – igen! Denne gang rammes klippekort og månedskort hårdt. Prisstigninger mellem 2 og 10 procent på alle kort. Uanset om du er barn, voksen eller pensionist. Takststigningen skyldes bl.a., at Anders Foghs regering sammen med Dansk Folkeparti fjernede 300 mio. kr. fra taksterne i den kollektive trafik sidste år. Prisstigningerne på den kollektive trafik er asociale, fordi de først og fremmest rammer de mennesker, der ikke har alternativer til at køre med bud og tog. Prisstigningerne er miljøfjendske, fordi flere og flere tager blen i stedet for bussen, hver gang taksterne hæves.Læs mere

Kan transportpolitikken bruges til at føre socialpolitik?

Torsdag, 20. maj 2004 - 0:00
Transportmulighederne hos den halvdel af befolkningen, der ikke adgang til en bil, er med de senere års takstforhøjelser og indskrænkninger i busdriften, blevet mærkbart forringet. Især er det gået hårdt ud over lavtlønsgrupperne og de, der står udenfor arbejdsmarkedet. Resultatet har været, at mange har vendt busserne ryggen, og enten har anskaffet sig en bil, eller er - det gælder især i de større byer - steget om til cyklen. Og så er der dem, der bliver hjemme, fordi transporten er blevet alt for dyr. Der er dog stadig mange passagerer, der ikke har noget alternativ til busser og tog.Det gælder fx de, der har så langt til arbejde/uddannelse, at cyklen ikke er et realistisk alternativ, eller det de, der ikke tør cykle i den hidsige biltrafik.Læs mere

Metro-sejr til amagerkanerne

Torsdag, 11. marts 2004 - 0:00
Den københavnske metro skal graves ned. Det er en både fornuftig og nødvendig investering, siger Enhedslisten, som hele tiden har krævet at 3. etape af den københavnske metro bliver gravet ned. Nu er der for første gang flertal for dette i Københavns Borgerrepræsentation. - Det er en første sejr for beboerne, som viser, at det kan betale sig at kæmpe for en sag, siger Mikkel Warming, medlem af Borgerrepræsentationen. Mikkel Warming giver her baggrunden for den seneste udvikling: Hvis metroens 3. etape på Østamager kommer til at ligge over jorden, får naboerne meget store gener. Det vl give de omkringliggende boligområder støjproblemer og skabe en massiv barriere mellem amagerkanerne og Amager strand.Læs mere

Skaarup er skamløs

Onsdag, 13. august 2003 - 0:00
Af Søren Søndergaard, MF, Enhedslisten Dansk Folkepartis næstformand, Peter Skaarup, har ingen skam livet. Intet hykleri er for slemt for ham. Anden forklaring kan der ikke findes på hans udtalelse om, at Dansk Folkeparti »ikke vil finde sig i«, at amterne sætter bus- og togtakster op. Peter Skaarup har nemlig ansvaret for, at taksterne stiger. Da Dansk Folkeparti sidste år fik chancen for at få fingrene i klejnekassen, være med ved bordet og have indflydelse på finansloven, stemte Peter Skaarup og hans parti for at fjerne statstilskuddet til de amtslige trafikselskaber. Uden deres stemme var det ikke blevet vedtaget.Læs mere

Dårlig behandling af Bornholm

Onsdag, 26. marts 2003 - 0:00
Af Keld Albrechtsen, MF, Enhedslisten Det er ikke andet end følelser, sagde Margrethe Auken, da Folketinget den 26. marts diskuterede færgetrafikken mellem Sjælland og Bornhom. Sådan affærdigede hun et samlet Bornholms ønsker om at bevare en natfærgeforbindelse til København. Hendes parti, SF, fastholdt sammen med alle andre partier end Enhedslisten deres fælles front mod bornholmerne. Det betyder, at Bornholmstrafikken overlades til et privat selskab, og at bornholmerne får valget mellem at rejse via Rønne-Ystad eller via Køge. Rønne-Ystad er ingen reel mulighed for pendlere, der arbejderi København, og Køge-ruten er en omvej, som oven i købet ikke har kapacitet nok.Læs mere

Giv Arriva det røde kort!

Tirsdag, 4. marts 2003 - 0:00
Udtalelse fra Enhedslistens 14. årsmøde, 1.-2. marts 2003 En sort religion går gennem Europa. Troen på de hellige markedskræfter som løsning af alle samfundets problemer. De multinationale giganter har blodtørstigt kastet sig over offentlig servicevirksomhed på alle niveauer. En af dem er britiske ARRIVA. I Vestjylland gælder det lige nu jernbanestrækningerne. Den konservative trafikminister – som hans socialdemokratiske forgænger – mente i ramme alvor, at hvis man fyrede DSB og indgik en uansvarlig kontrakt med et stærkt berygtet multinationalt firma, så ville firmaet af ren og skær kpitalistisk fornuft levere den bedst tænkelige service overfor kunderne.Læs mere

Bekæmp den engelske syge - kræv indlicitering

Mandag, 14. januar 2002 - 0:00
– I Thatchers fodspor Af SØREN KOLSTRUP fhv. MF, medlem af kommunalbestyrelsen i Maribo Licitation Danmark er blevet grebet af den engelske syge. Jernbanedrift skal udliciteres og helst privatiseres, så bliver den bedre og billigere, sagde Thatcher. De gamle partier fra Socialdemokratiet til og med Venstre følger nu bevidstløst i hendes fodspor, selv om erfaringerne fra Sverige og ikke mindst England er katastrofale. Når den private drift er brændt sammen for de private har passagererne måttet undgælde, alt medens staten er trådt til med redningskranse. Det var tilfældet, da togdriften bød sammen for det private selskab Citypendeln i Stockholm, det var ligeledes tilfældet for det engelske Railtrack PLC , som i begyndelsen af oktober 2001 kom under statens kontrol igen, fordi skinnenettet var nedslidt, fordi landet havde oplevet svigt i sikkerhedssystemerne, togulykker og nedsættelse af hastigheden på over 170 strækninger.Læs mere

Post Danmark på aktier?

Torsdag, 8. november 2001 - 0:00
Åbent brev til Trafikminister Jacob Buksti og Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, fra Søren Kolstrup, Enhedslisten Kære Jacob Buksti og Poul Nyrup Rasmussen Jeg konstaterer til min store overraskelse, at trafikminister Jacob Buksti nu åbner for, at hele Post Danmark kan komme på aktier (Børsen 7. november 2001), indgå strategiske alliancer med andre internationale firmaer og dermed lade profit gå forud for samfundshensyn. Jeg skal på denne baggrund opfordre Socialdemokratiet til at fremlægge partiets postplaner og evt. andre privatiseringsplaner, så disse kan blive belyst i valgkamen.Læs mere

Ny trafik-aftale på plads

Tirsdag, 22. maj 2001 - 0:00
Ny trafik-aftale på plads Gennem nogle måneder har Enhedslisten, SF og regeringen forhandlet om fordelingen af årets midler i Trafikpuljen - 58,7 mill. kroner. Der er nu opnået enighed, hvor Enhedslisten med tilfredshed konstaterer, at det bl.a. er lykkedes at få afsat et pænt beløb - 6 mill. kroner - øremærket til fremme af cykeltrafik, hvilket dækker over, at en række af forslag fremsat af Dansk Cyklistforbund nu vil kunne gennemføres. Som en nyskabelse er vi endvidere blevet enige om at oprette en fri pulje, som NGOer, beboergrupper og andre kan søge midler i - vi har foreslået t den kaldes DEN GRØNNE TRAFIKPULJE.Læs mere

Vest- og Midtjylland fortjener det bedre

Torsdag, 10. maj 2001 - 0:00
Åbent brev til partierne bag jernbanerammeaftalen og disses repræsentanter valgt i Midt- og Vestjylland De borgerlige partier og Socialdemokratiet vil indlede et risikofyldt eksperiment med Vest- og Midtjylland. SF har senere tilsluttet sig forliget. Al togdrift i området skal udliciteres. Partierne bag dette forlig hævder uden blusel, at udlicitering vil medføre langt bedre forhold for passagererne. Sandheden er en ganske anden. For at lokke private operatører til at køre i et område, hvor togdrift på langt de fleste strækninger ikke vil give en krone til de multinationale togselsabers aktionærer, vil man i udbudsmaterialet indføje et betydeligt spillerum .Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]