Gå til hovedindhold

Retspolitik

Guide til at klage

Torsdag, 26. april 2007 - 23:07
Dette er en guide til hvem du skal klage til, hvis du har oplevet at blive dårligt behandlet eller forulempet i mødet med det danske politi eller fængselsvæsen. Enhedslistens udgangspunkt for denne vejledning er, at der i forbindelse med urolighederne efter rydningen af Ungdomshuset er fremkommet en del historier om overgreb. Enhedslisten mener, at det er vigtigt, at disse sager bliver undersøgt og at man derfor benytter sig af klageadgangen. Det er i hele samfundets interesse at myndighedernes beføjelser til at udøve magt ikke overtrædes. Overskrides disse beføjelser krænkes individets rettigheder og dermed retsstaten.Læs mere

Vi skal forebygge terror

Torsdag, 7. september 2006 - 0:00
Nu har krigen mod terror snart raset i fem år, men det ser ikke ud til, at vi foreløbig vinder krigen, tværtimod. Så det må være på tide at overveje, om krig, bomber, indskrænkninger af demokrati og øet overvågning er de rigtige redskaber.Læs mere

Notat om terrorpakke 2

Tirsdag, 18. april 2006 - 0:00
Af Niels Henrik Nielsen, retspolitisk sekretær i Enhedslisten Indledning Det er åbenbart, at regeringen ser borgernes demokratiske rettigheder som en hindring for terrorbekæmpelse i stedet for som et redskab til at forebygge terror. Den terrorpakke 2 som regeringen har fremlagt er flere steder et direkte angreb på retsstatens fundament. En retsstat er kendetegnet ved en udbygget kontrol med myndighedernes magtudøvelse. Regeringen går den modsatte vej. Den så at sige nedbryder kontrollen med sin egen magtudøvelse. På fire meget vigtige punkter fjerner regeringen domstolenes kontrol eller svækker til alvorligt.Læs mere

Notat om regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse

Torsdag, 17. november 2005 - 0:00
Af Niels Henrik Nielsen, retspolitisk sekretær, Enhedslisten Forslag til terrorpakke vil ikke gøre Danmark til et tryggere sted at bo, mener terrorekspert. Lars Erslev Andersen kalder de 49 anbefalinger for »forstemmende« (Politiken d. 4. november 2005) Indledning Regeringen nedsatte i august 2005 en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra statsministeriet, udenrigs-, forsvars og justitsministeriet samt ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration plus PET og FE. Gruppen skulle foretage en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds indsats og beredskab over for terorhandlinger.Læs mere

Kamp mod terror: Vores samfund må ikke blive overvågede fængsler

Onsdag, 16. november 2005 - 0:00
Regeringen har nu fremlagt sin handlingsplan om terrorbekæmpelse, som i dag vil blive diskuteret ved en forespørgsel i Folketinget. Forslagene handler primært om øget overvågning af borgerne. - Det er helt utroligt at se en borgerlig, såkaldt liberal regering stille disse forslag. Selv efterretningstjenesterne i den tidligere østblok vil være misundelige, hvis disse bliver vedtaget, udtaler Enhedslistens Rune Lund. Enhedslisten har i weekenden fremlagt en plan med 49 punkter til imødegåelse af terror, der går ud på at forebygge i stedet for at indskrænke demokrati og retssikkerhed.Læs mere

Forebyg terror - 49 alternative forslag til terrorbekæmpelse

Søndag, 13. november 2005 - 0:00
Enhedslisten 13.november 2005. Forebyg terror før det finder sted. - En offensiv strategi i terrorbekæmpelsen. Terror er en væsentlig trussel mod befolkningers tryghed. Terrorister ønsker at bekæmpe demokrati og retssikkerhed. Vi ønsker at bevare og udbygge demokrati og retssikkerhed. Vi vil ikke omdanne vores samfund til overvågede fængsler, men fastholde et åbent samfund.Læs mere

Enhedslistens plan for bekæmpelse af terror, forts.

Søndag, 13. november 2005 - 0:00
29) Udvidelse af ytringsfriheden. Enhver skal have mulighed for, at ytre sig, så længe formålet ikke har til hensigt at skade andre. Politiske diskussioner og holdninger skal kunne udtrykkes i offentligheden, også om igangværende udenrigspolitiske konflikter, uden at disse kriminaliseres eller fører til forfølgelse. 30) En ny terrordefinition. Den internationale krig mod terror førte til, at der, kort tid efter 11.september, blev vedtaget en meget bred og usikker definition på terrorisme, der også kan ramme frihedskamp. En opstramning af den nuværende definition skal øge tilliden til dn igangværende terrorbekæmpelse.Læs mere

Enhedslistens plan for bekæmpelse af terror

Søndag, 13. november 2005 - 0:00
Terror er en væsentlig trussel mod befolkningers tryghed. Terrorister ønsker at bekæmpe demokrati og retssikkerhed. Vi ønsker at bevare og udbygge demokrati og retssikkerhed. Vi vil ikke omdanne vores samfund til overvågede fængsler, men fastholde et åbent samfund. Vi mener ikke, at ressourcerne skal bruges på massiv overvågning og en indskrænkning af vores rettigheder. Vi vil aldrig kunne skabe et samfund, hvor vi sikrer os mod, at nogen kan få den vanvittige ide at begå terror. Det skal naturligvis være muligt for myndighederne at lave effektiv efterforskning, når de har konkret mistanke men vores mål må være at forebygge, at disse ideer bliver til.Læs mere

Tryghedspolitik i København

Mandag, 17. oktober 2005 - 0:00
Forslag blev enstemmigt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. oktober 2005 Københavns Kommune udvikler en sammenhængende tryghedspolitik med følgende indhold • en indsats for at udvikle selvkontrol, konflikthåndtering og mægling • en indsats for mere effektive former for resocialisering • hurtige og kontante reaktioner på kriminalitet, • en indsats for et bedre og tryggere fysisk miljø i byen, samt at Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejder et forslag til tryghedspolitik - udarbejdelsen forudsættes finansiret indenfor udvalgenes budgetrammer.Læs mere

Terrorisme: Foghs ansvar for terrortruslen

Fredag, 19. august 2005 - 0:00
Med dansk deltagelse i Irakkrigen er det lykkedes Foghregeringen og dens krigshungrende støtter at gøre Danmark til et oplagt mål for terror. Derfor: Træk tropperne ud nu! Af Rune Lund, MF, udenrigspol. ordfører, Enhedslisten MED ANGREBENE i London 7.7. kom terrortruslen endnu tættere på Danmark. De politiske udmeldinger på terrorangrebene var, fra både G8-lederne og fra den danske regering, at angrebene var et angreb på vores livsførelse og vores værdier. Vi måtte nu stå sammen, fordi disse angreb kunne ramme et hvilket som helst vestligt land. Med disse udtalelser fik man udgrænset trroristerne, samtidig med at man prøvede på at snakke uden om, at angrebene havde noget som helst at gøre med Irak.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]