Gå til hovedindhold

Europa og EU

Unionens militære arm

Torsdag, 12. februar 1998 - 0:00
Nedenstående artikel er skrevet som et bidrag til en antologi om »EU`s udenrigs- og sikkerhedspolitik« som udkommet på forlaget Vindrose i marts 1998. Af Keld Albrechtsen, EU-politisk ordfører for Enhedslisten. »Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik omfatter alle spørgsmål vedrørende Den Europæiske Unions sikkerhed, herunder en gradvis udformning af en fælles forsvars-politik...som vil kunne føre til et fælles forsvar, hvis Det Europæiske Råd træffer afgørelser herom.« Dette citat fra Amsterdam-Traktaten fortæller klart og tydeligt, hvad EU`s mål er: En fælles for-svarspolitik, et ælles forsvar.Læs mere

keld albrechtsens eu-tale på enhedslistens årsmøde

Lørdag, 4. oktober 1997 - 0:00
Den 4. oktober 1997 KELD ALBRECHTSEN EU-TALE PÅ ENHEDLISTENS LANDSMØDE LØRDAG DEN 4. OKTOBER 1997: EU-Kommissær Ritt Bjerregard har kaldt EU og Amsterdam-traktaten for et socialdemokratisk projekt. Om det er rigtigt eller ej afhænger selvfølgelig af, hvad man forstår ved socialdemokratisk politik. Når Ritt Bjerregård på ægte EU-kommissærvis sætter hensynet til øl-dåsefabrikanterne over miljøet, som hun gør med sit krav om, at Danmark skal acceptere øl-dåser, så er det ihvertfald først og fremmest borgerlig politik. Derfor er det også fuldt forståeligt og helt rimeligt at den konservaive partiformand Per Stig Møller blev meget vred og indklagede Ritt Bjerregaard til kommissionsformand Santer.Læs mere

kronik gammel vin på nye flasker

Torsdag, 26. juni 1997 - 0:00
Gammel vin på nye flasker Kronik skrevet til Notat d. 26/6 af Keld Albrechtsen, MF for Enhedslisten Op til regeringskonferencen i Amsterdam forlød det uafbrudt, at den danske regering vandt sejre indenfor miljø, åbenhed og beskæftigelse. Samtidig forsikrede man gang på gang, at de danske undtagelser ville bestå før, under og efter regerings-konferencen. Det var også statsminister Poul Nyrup Rasmussens melding til pressen, da regeringskonferencen sluttede hen under morgenen d. 18. juni. Men ved en grundig analyse af traktaten tegner der sig unægtelig et ganske andet billede. Der er tale om ammel overlagret, eddikeagtig unionsvin på nye flasker.Læs mere

Miljøgarantien der forsvandt

Onsdag, 23. april 1997 - 0:00
Artikel fremsendt til Politiken d. 23. april 1997 Den forsvundne miljøgaranti Keld Albrechtsen, EU-politisk ordfører og Bent Hindrup Andersen, miljøpolitisk ordfører Enhedslisten - de rød-grønne Folketinget havde i onsdags en forespørgselsdebat om, hvorledes regeringen vil sikre, at nationale regler om miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse går forud for EU-regler - sådan som daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen gentagne gange lovede danskerne før og efter tilslutningen til Det Indre Marked i 1986. Men selv ikke SF prioriterer nu miljøet højere end hensynet til EU-samarbjdet.Læs mere

more power to the union - more economic and political integration

Lørdag, 1. marts 1997 - 0:00
MORE POWER TO THE UNION - MORE ECONOMIC AND POLITICAL INTEGRATION ON THE AGENDA FOR THE IGC. by Lance Vagnø Jensen, European secretary for the Parliament Group of Enhedslisten(The Red-Green Alliance) in Denmark. - March 1997. It`s a very disturbing development, and has been so for many years, what is going on in the European Union. The Red-Green Alliance has been against the development of a federal union right from the beginning. We do not believe in a Union, where you transfer more and more of the economic and political power from the national parliaments, governments and political partes to a supranational body like the Union.Læs mere

ØMU og arbejdsmarkedet: Hvem sagde klassepolitik?

Søndag, 1. december 1996 - 0:00
ØMUEN OG ARBEJDSMARKEDET Forfattere: Bue Nielsen og Peter Raben 2. udgave, december 1996 Den Europæiske Union griber ind over alt i den danske økonomi. EU har en fælles handelspolitik. Landene har fælles toldsatser og indgår handelstraktater med andre lande, som binder de enkelte medlemmmer af EU. EU er et fælles indre marked med ensartede vilkår for produktion og salg af de fleste varer. EU har en fælles politik på mange erhvervsområder: Landbrug, fiskeri, industri, transport osv. Med årene er EUs beslutninger om erhvervspolitikken kommet til at omfatte stadigt flere sektorer. MindreLæs mere

ordførertale til eu1 om kontrolordning under den fælles fiskeripolitik

Torsdag, 7. november 1996 - 0:00
7/11-96: Ordfrertale til EU1 om kontrolordning under den fælles fiskeripolitik Keld Albrechtsen (EL): Mange har sagt det, og derfor kan jeg gøre den del af diskussionen kort, nemlig at dette her handler ikke primært om fiskeripolitik, men om spørgsmålet om et overvågningssamfund. Og desværre er det ikke det eneste punkt, hvor man ser dette, at man begynder at overvåge folk på den blotte mistanke eller endda videregående nemlig uden mistanke, men alene forebyggende. Det er også en tankegang, der f.eks. findes i Schengenaftalen, og konturerne af en føderal overvågningsstat, et føderalt overvågnngssamfund tegner sig altså ikke alene her, men på andre felter.Læs mere

ordførertale til r2, om eus regeringskonference

Onsdag, 6. november 1996 - 0:00
6/11-1996 Ordførertale til R2, udenrigsministens redegrelse af 29/10 om EUs regeringskonference Keld Albrechtsen (EL): Højesteretsdom, som for få måneder siden slog fast, at forholdet mellem Maastricht-Traktaten og grundloven skal prøves ved domstolene, gjorde det jo klart, tror jeg for de aller fleste mennesker, at der er en række problemer, som skal gennemgås og løses, før det overhovedet har mening at give sig til at diskutere, om der skal laves nye traktater i EU. Jeg vil bare nævne to af de problemstillinger, som viser, at den nuværende Maastricht-Traktat er så fyldt med forfatningsmæsige problemer, at det er ganske enkelt galmandsværk at bevæge sig ind i en diskussion om nye traktater, så længe disse problemer ikke er løst.Læs mere

Den sorte EU-liste

Fredag, 1. november 1996 - 0:00
Den sorte EU-liste - en analyse af indre markeds direktiver og miljødirektivers miljøeffekt i Danmark Hensynet til det indre marked - der er selve ideen bag EU - styrer i stadig større grad dansk miljøpolitik. Såfremt der ikke ved den igangværende regeringskonference kommer betydelige ændringer i de spilleregler, der er omkring miljø og sundhed, vil den igangværende udhuling af dansk miljøpolitik fortsætte. Det forudsætter således at vi skal kunne beholde eksisterende miljøkrav, at vi skal have mulighed for nationalt at gå videre og at miljøgarantien skal gælde i landbruget. or at belyse denne udvikling har Enhedslisten gennemgået en lang række direktiver og forordninger, som vedrører miljø og sundhed for danskerne.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]