Gå til hovedindhold

Arbejdsmarked

Finanslov 2000: Arbejdsmarked

Tirsdag, 30. november 1999 - 0:00
Små bitte fremskridt i arbejdsmarkedspolitikken »Rigtige jobs« Den meget omtalte aftale om såkaldt rigtige jobs er desværre ikke blevet til det brud med den asociale aktiverings-politik, som er Enhedslistens mål. Der er ingen gang tale om, at de muligheder for etablering af rigtige jobs, som var til stede i forbindelse med dette års finanslovsforhandlinger er blevet udnyttet fuldt ud. Ikke mindst fordi SF i hele forløbet har lagt mere vægt på at vise sin "ansvarlighed" overfor regeringen og parløbet med CD, og dermed gjort hvad de kunne for at holde Enhedslisten udenfor, er aftalen ike så god, som den kunne have været.Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Fredag, 1. oktober 1999 - 0:00
Det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale ansvar er blevet modeord i 90´erne. Det lyder som vejen til et nyt og bedre velfærdssamfund, at man nu vil lade mennesker, der før blev udstødt af arbejdsmarkedet komme ind igen på særlige vilkår. Virkeligheden er desværre temmelig blakket. For blot 20 år siden var arbejdsmarkedet langt mere rummeligt end det er nu. Selvom akkordarbejde og automatisering havde haft sit barske indtog, var der stadig plads til folk, som ikke var så hurtige. Eller også skulle der altid bruges en til at rydde op og feje eller klare de nemme opgaver. Personaet i det offentlige var ikke skåret ned til benet og det var ikke i samme grad kotume, at man kasserede folk når de blev 50.Læs mere

Det mener Enhedslisten om arbejdsløshed

Søndag, 1. november 1998 - 0:00
Der er altid arbejde til dem der vil arbejde, hedder en gammelkendt kliche. Det bliver den ikke mere sand af - med mindre man da vil arbejde gratis. Men i medier og den såkaldte offentlighed fremtræder det ofte som om at de arbejdsløse selv er skyld i at de er arbejdsløse. Arbejdsløshed bruges kynisk til at regulere statens økonomi med. I Danmark opererer man helt bevidst med at ledigheden ikke må komme under en vis % af hensyn til inflationen. Hvis der er fare for, at der opstår flaskehalssituationer f.eks. i byggeriet stopper man hellere arbejdet end man risikerer at bygningarbejdere får styrke til at få mere i løn.Læs mere

Et bæredygtigt arbejdsmarked

Søndag, 6. september 1998 - 0:00
Oplæg til en alternativ arbejdsmarkedsreform Regeringen barsler med en såkaldt arbejdsmarkedsreform, den tredje på 5 år, der skal behandles i folketinget her til efteråret. Den skal bygge på en rapport, der er udarbejdet af enbedsmænd uden dialog med de faglige organisationer og virkelighedens verden. De lægger op til at fremrykke aktiveringspligten til allerede efter et års ledighed og begrænse de lediges mulighed for at uddanne sig. De lægger op til, at flere skal over i bistandssystemet. Det gælder også de 50-59, der har svært ved at få job. Det er en reform som afgørende bryder meddet hidtidige princip om at tage hensyn til både den arbejdsløses og arbejdsmarkedets behov.Læs mere

Uddrag af Keld Albrechtsens 1. maj tale

Fredag, 1. maj 1998 - 0:00
Tale holdt ved LO Storkøbenhavns 1. maj-arrangement i Fælledparken, København 1. maj er en traditionsrig dag, arbejdernes internationale kamp og festdag. Og netop denne 1. maj er der ekstra meget at kæmpe for. Det var en stor sejr for det faglige demokrati, da det i fredags stod klart, at et flertal ved urafstemningen havde forkastet mæglingsforslaget. Jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm: Enhedslisten støtter 100% kravet om den sjette ferieuge og seks timers arbejdsdag på skiftehold. Og vi siger klart og tydeligt tilregeringen: Drop enhver tanke om at ophøje mæglingsforslaget - eller noget der ligner det - til lov.Læs mere

Uddrag af Søren Søndergaards 1. maj tale

Fredag, 1. maj 1998 - 0:00
Vi står midt i en storkonflikt, der ikke er set magen til i mange år. Det er spændende og livsbekræftende. Arbejdsgiverne og politikerne er blevet taget på sengen. Men fagbevægelsens top har heller ikke været lige behændig til at forstå, hvad der rører sig i medlemskaren. 500.000 LO medlemmer har simpelthen sagt nej til at arbejde på de vilkår som er blevet dikteret fra DI og DA. For Max Bæhring og Willy Strube drejede hele forhandlingen om at få indhentet industriens pensionsefterslæb. For melemernme handler det om noget helt andet.Læs mere

CD spiller dobbeltspil

Tirsdag, 24. februar 1998 - 0:00
Enhedslistens kommentar til CDs offentliggørelse af deres beslutning om at støtte en borgerlig forhandlingsleder efter valget - CD er i bund og grund et borgerligt parti, og derfor er der intet overraskende i, at partiet nu har offentliggjort, at det vil pege på en borgerlig forhandlingsleder efter det kommende valg, siger Enhedslistens Søren Søndergaard i en kommentar til CDs beslutning. - Til gengæld er det overraskende, hvor meget dobbeltspil CD kan finde på at spille for at hænge sig fast i spærregrænse med fngerspidserne.Læs mere

Keld Albrechtsens tale ved folketingets åbning, talepunkter

Torsdag, 9. oktober 1997 - 0:00
Statsministerens åbningstale og regeringens lovprogram er et katalog over forspildte muligheder. På det ene område efter det andet forspildes muligheden for at føre en politik med bare en lille smule fremtidsperspektiv. I Enhedslisten er vi såmænd ret nøjsomme, når det gælder forhåbninger til regeringen. Vi havde ikke på forhånd overskru ede forventninger til regeringens udspil. Men vi havde dog ikke ven- tet, at det blev så perspektivløst, som vi nu ser. Regeringen forspilder muligheden for at skae en mere retfærdig for- deling af de økonomiske goder.Læs mere

Det mener Enhedslisten om arbejdsmiljø

Tirsdag, 1. juli 1997 - 0:00
Hvordan man har det på arbejdet betyder utroligt meget for, om man har et godt liv. Enhedslisten accepterer ikke, at man bliver syg af sit arbejde. Vi vil heller ikke acceptere, at arbejdsgivere slider lønmodtagerne op og erstatter de syge med raske - ofte for at få en kortsigtet gevinst. Når der anmeldes omkring 50.000 arbejdsulykker hvert år i Danmark, er det klart, at der er noget galt med arbejdsmiljøet. 84 mennesker mistede livet ved arbejdsulykker i 1995. Omkring 700 dør hvert år på grund af arbejdsbetinget kræft. Dårligt arbejdsmiljø koster samfundet anslået 23 mia. kr. om året i tate arbejdsdage og behandling.Læs mere

Lige ret på arbejdsmarkedet for danske og udenlandske arbejdere

Søndag, 5. november 1995 - 0:00
Vedtaget på Enhedslistens 7. årsmøde, 3.-5. november 1995 Det er en statistisk tydelig kendsgerning, at indvandreren eller flygtningen generelt ansættes sidst og afskediges først. Store indvandrergrupper må slås med en arbejdsløshedsprocent, der er 34 gange højere end de etniske danskeres. For kvinderne og de unge er situationen endnu værre. De etniske minoriteter er generelt henvist til de dårligst betalte og i det hele taget mindst lukrative jobs. Endog etnisk »fremmede«, der er født og opvokset i Danmark og taler og skriver flydende dansk, kan møde uhyrlige problemer, når de søger job eler praktikplads.Læs mere

Sider

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]