Gå til hovedindhold

Styrk Enhedslisten - styrk alternativet til venstre

Vi kan, vi vil og vi skal forandre Danmark. Første skridt er at komme af med VKO-flertallet. Efter otte lange år vokser utilfredsheden med regeringen. Alternativet ligger ikke på midten. Alternativet ligger til venstre. En stærk Enhedsliste styrker kampen for en ny regering og en anden politik.

Otte onde år
VKO har gjort Danmark til et dårligere sted at leve. For sygeplejersken og pædagogen som mødes med kontrolkrav, mangel på respekt og lav løn. For håndværkeren, der presses på lønnen af arbejdsgivere der misbruger tilvandret arbejdskraft. For arbejdsløse og pensionister, som er blevet fattigere og som er blevet udsat for stadig mere ydmygelse og kontrol. For mennesker fra etniske og kulturelle minoriteter, som oplever, at de bliver udsat for hetz og diskrimination.
For os alle, som har måttet se regeringen forringe velfærden og miljøet, mens den deler rundhåndet ud til bankerne og samfundets rigeste og lader stå til, mens folk bliver fyret.

Forandring er mulig
Vi vil et andet Danmark. Et Danmark hvor alle kan leve i økonomisk tryghed – uden at frygte fattigdom og arbejdsløshed. Et Danmark hvor rigdommen fordeles og hvor det ikke er penge der afgør hvem, som kommer først i køen. Et Danmark som griber massivt ind overfor klimaforandring og forurening. Et Danmark uden racisme og fremmedhad, hvor der er plads til alle. Den første forudsætning for dette er et andet politisk flertal og en anden regering. Enhedslisten vil være en del af dette flertal. For os er der ingen slinger i valsen. Vi peger på en socialdemokratisk ledet regering. Vi vil samarbejde med en sådan regering om enhver forbedring af almindelige menneskers vilkår, ligesom vi allerede i dag samarbejder med Socialdemokraterne og SF.

Enhedslisten vil trække en ny regering til venstre
En socialdemokratisk ledet regering, der er baseret på venstrefløjens mandater, vil give Enhedslisten bedre mulighed for indflydelse. Og først og fremmest vil den være mere lydhør overfor befolkningens og bevægelsernes krav og forventninger. Det vil vi bruge til at trække Socialdemokraterne og SF længst muligt til venstre. Enhedslisten vil møde den nye regering med klare krav, der kan rykke Danmark i en Rød, Grøn og Demokratisk retning:

- Opgør med uligheden
En ny regering skal bekæmpe den økonomiske ulighed. Arbejdsløse og pensionister og lavtlønnede skal ha´ mere – og pengene skal tages fra samfundets rigeste. Alle skal have gratis og lige adgang til uddannelse, sundhed og andre velfærdsydelser. Privatiseringer af velfærden skal stoppes og rulles tilbage. Arbejdsløsheden skal effektivt bekæmpes vha. investeringer i miljø og velfærd. Beskatningen skal sikre en markant omfordeling fra de højeste til de laveste indkomster.

- Grønt kursskifte
En ny regering skal sætte handling bag ordene om at beskytte klimaet. Der skal investeres massivt i produktion, og udvikling af vedvarende energiformer og i energirenovering af boliger. Den kollektive trafik skal udbygges og billetpriserne skal halveres. Forureneren skal betale for sin forurening, og økologiske varer skal fritages for moms.

- Mere demokrati
En ny regering skal øge befolkningens demokratiske indflydelse. Væsentlige områder, som for eks. energisektoren skal tilbageføres og atter underlægges demokratiske beslutninger. Den demokratiske kontrol med bankerne skal strammes. Erhvervslivets indflydelse på uddannelser skal erstattes af øget elev- og lærerindflydelse. Fagforeningerne skal have bedre muligheder for at bekæmpe løntrykkeri. De offentligt ansatte skal vises tillid og have øget indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. I det sociale system skal borgernes rettigheder og klagemuligheder forbedres.

Enhedslisten vil fra dag ét presse en ny regering for at gennemføre disse og andre nødvendige opgør med Fogh-regeringens politik. Jo stærkere Enhedslisten står, jo større vil presset være. Men flere mandater til Enhedslisten gør det ikke alene. Der skal aktiv opbakning til kravene fra fagbevægelsen, de uddannelsessøgende, bolig- og lejerbevægelsen og andre folkelige bevægelser. Derfor vil Enhedslisten med lige så stor iver som arbejdet i Folketinget, arbejde for at styrke befolkningens engagement i fagbevægelsen og andre bevægelser. Vi vil sammen med socialdemokrater og SF´ere i fagbevægelsen og andre bevægelser lægge pres på lederne i S og SF for at få gennemført reelle forbedringer for befolkningen.

Ingen blanco-check fra Enhedslisten
Enhedslisten udsteder ikke en blanco-check til en socialdemokratisk ledet regering. Vi vil som hidtil vende os imod enhver forringelse af almindelige menneskers vilkår. Vi vil fortsætte vores kamp for at få tropperne hjem fra Afghanistan, fastholde vores modstand mod EU´s angreb på faglige rettigheder og andre asociale tiltag, og stå fast på, at mennesker skal have lov at leve i Danmark med den de elsker.

Befolkningens vagthund
Uanset om statsministeren hedder Anders, Helle eller Villy, vil Enhedslisten fortsat være folketingets vagthund. Vi vil holde øje med de store og magtfulde – de multinationale selskaber, bankdirektørerne, pamperne og byrokraterne. Vi vil til enhver tid stå på borgerens side og sætte hensynet til det menige fagforeningsmedlem, til førtidspensionisten, bankkunden og forbrugeren øverst.

Enhedslisten – et skridt foran
Enhedslisten vil som hidtil sprænge de snævre rammer for den politiske debat. Vi er ikke bange for at sige, at bankerne, nordsøolien og andre vigtige samfundsområder skal ejes og kontrolleres af samfundet, at uddannelse skal være gratis, og at bolig, sundhed og arbejde og adgang til kollektiv trafik er basale rettigheder som ikke kan overlades til markedskræfterne. Vi er ikke bange for at afvise 24 årsreglen og andre regler, der begrænser mangfoldigheden i vores samfund. Finanskrisen og Klimakrisen har med al tydelighed vist, at det kapitalistiske system, hvor et lille mindretal af virksomhedsejere og bankdirektører dominerer økonomien, er skadelig for samfundet, og står i vejen for en bæredygtig udvikling til fordel for flertallet. Ikke mindst derfor er der brug for et konsekvent socialistisk parti i Folketinget.

Kampen for en anden politik
Kampen for en ny regering vindes fra dør til dør, på arbejdspladsen, på gymnasiet og på erhvervsskolen. Vi samarbejder med socialdemokrater og SF´er – med alle, der vil bidrage til at styrke de folkelige protester mod Fogh-regeringen. Kun folkelig aktivitet kan for alvor sætte en ny politik på dagsordenen. Men kravene skal føres ind i Folketinget og i kommunerne – og de skal fastholdes. Derfor skal Enhedslisten styrkes. Uden Enhedslisten – intet alternativ til venstre!
Lørdag, 9. maj 2009 - 17:28

Aktuelt

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen.
30. dec

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. ikke virker, konkluderer forskerne bag.
22. dec

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne.
22. dec

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]