Gå til hovedindhold

Nyheder

Fællesskab er vejen ud af Corona krisen

Udtalelse fra Enhedslistens Hovedbestyrelse 18.04.20.


Den sundhedskrise, som Covid-19 epidemien har kastet verden ud i, er en historisk situation.  Vores førsteprioritet under denne krise vil være, at arbejde for befolkningens helbred og sikkerhed. Corona-krisen har igen vist behovet for et stærkt og solidarisk velfærdssamfund med høj social tryghed.

Som alle andre kriser rammer Corona-krisen skævt. Det er ikke dem i toppen i samfundet, som ikke kan betale deres husleje eller elregning, men økonomisk svage grupper med lave lønninger og uden opsparing. Og det er de mennesker, som har den ringeste beskyttelse på arbejdsmarkedet – fx løst ansatte, ufaglærte og migranter, der rammes først og hårdest.

Alle, der rammes af krisen, skal have hjælp. Redningspakker har hjulpet mange lønmodtagere, freelancere og små selvstændige. Men mange falder stadig igennem. Det gælder ikke mindst de titusinder, som allerede har fået en fyreseddel, og som efter års udhuling af dagpenge og kontanthjælp nu står i en umulig økonomisk situation. Dagpenge og kontanthjælp skal øjeblikkelig sættes op.

Rigtig mange risikerer at blive sat ud af deres bolig og dermed få en voldsom social nedtur. Der bør derfor snarest muligt findes en model, der sikrer at hverken lejere, andelshavere eller ejere sættes ud af deres bolig pga. denne krise.

Corona-krisen bør heller ikke gå ud over udlændinges muligheder for at få opholdstilladelse eller statsborgerskab. Ligesom ghettolovene øjeblikkeligt må annulleres – ikke mindst på grund af den stigende arbejdsløshed. 

Det er afgørende, at sundhedsvæsnet og plejesektoren efter år med nedskæringer får tilført alle nødvendige ressourcer, og at de offentligt ansatte får den nødvendige beskyttelse, herunder ret til at blive hjemme med løn, hvis de er i risiko-gruppen.

Det har været imponerende at opleve den stærke fælleskabsfølelse og hjælpsomhed, der spontant er kommet til udtryk på rigtig mange måder. Det giver styrke til at bygge videre på fælleskabsfølelsen.

Nedlukningen har vist, at en stor del af befolkningen har jobs, hvor man ikke kan arbejde hjemme og hvor en stor del ikke kan undværes selv i en isoleringstid. Det gælder ansatte i sundhedsvæsen og ældrepleje, men også skraldemænd, butiksansatte - ikke mindst i fødevarebutikker, rengøringsmedarbejdere, vej- og parkmedarbejdere, landbruget, fabriksansatte, byggeriet, uanset om det er lønmodtagere eller små selvstændige. Ofte er det de jobs, hvor man tjener mindst, der er mest udsatte under denne pandemi. Vi vil arbejde for at disse jobs aflønnes langt bedre.

De mange tiltag for at stoppe smittespredningen må ikke krænke basale frihedsrettigheder. Der skal være proportionalitet i indgrebene og solnedgangsklausuler, skal sikre, at de aldrig bliver en sædvanlig del af den danske lovgivning.

Den økonomiske krise skal løses solidarisk og grønt
Corona-epidemien falder sammen med en af kapitalismens tilbagevendende økonomiske kriser, og vil med stor sandsynlighed udløse et dybt økonomisk tilbageslag. Arbejdsløsheden vil stige og der er risiko for en ny finans-krise, der kan true banker og virksomheder på deres overlevelse.

Denne gang skal det hverken være velfærden, klimaet, eller de arbejdsløse og syge, der betaler for krisen. Der skal tværtimod gøres op med de ”udbudsreformer”, der har udhulet trygheden ved arbejdsløshed, sygdom og alderdom. 

Regningen skal i stedet sendes til de grupper, der med de seneste års enorme kapitalgevinster, og med en lang række skatte-rabatter har forøget deres formuer og indkomst. 

Skattevæsenet er blevet udsultet, og det har kostet statskassen mange milliarder kroner. Der er både gode penge og mange stillinger i at genoprette skattevæsenet.

Kultur, medier og et stærkt civilsamfund er afgørende for et demokratisk samfund. Derfor skal der sikres hjælpepakker, der kan hjælpe dem igennem krisen. Og kulturen skal have de nødvendige ressourcer til at kunne komme ud til alle dele af samfundet. I en krisetid er der endnu mere brug for kultur, der kan være kritisk, begejstre, skabe refleksion og alle de andre udfordringer og oplevelser, vi som mennesker har behov for.

I stedet for en ødelæggende nedskæringspolitik, skal den kommende krise mødes med en grøn stimulus-politik, der kan skabe titusindvis af stillinger.  Økologiske landbrug, skovrejsning- og naturgenopretningsprojekter, energirenoveringer, udbygning af vedvarende energi og kollektiv og eldreven trafik er blot eksempler.  Til gengæld kan vi spare mange penge på at stoppe investeringer i motorveje, broer og udbygning af fossil infrastruktur som Baltic Pipe.

Enhedslistens hovedbestyrelse er enige i EU’s åbning for statslige opkøb af vigtige virksomheder. Vi mener dog at det væsentlige er at sikre demokratisk ejerskab, så det kan også være fx medarbejdere, et lokalsamfund eller lignende der overtager ejerskabet. Og så må vi ikke mindst sikre en omfattende, offentlig produktion af medicin, vacciner og værnemidler.

Enhedslistens hovedbestyrelse understreger, at aftalerne i det forståelsespapir, som gav Mette Fredriksen mulighed for at danne regering, om velfærd, lighed og grøn omstilling står fast.

Hjælpepakker skal indebære modkrav
Hjælpepakker til erhvervslivet skal være begrænsede og konkrete og indeholde klare modkrav. Der skal sættes en stopper for udbetaling af udbytter til aktionærerne, indføres loft over lønningerne på ledelsesgangen, og virksomheder der opererer fra skattely skal udelukkes fra hjælp.

Opgaven med hjælpepakker er at redde arbejdspladser – ikke at redde aktionærerne fra tab. Derfor skal redningspakker til konkurstruede selskaber, indebære offentligt medejerskab. Medarbejdere der ønsker det skal ligeledes have hjælp og finansiel bistand fra det offentlige til at drive konkursramte virksomheder videre.

I det hele taget vil Enhedslisten arbejde for, at vi ikke fortsætter det samme uretfærdige, udemokratiske og klimafjendtlige økonomiske system, som nu for anden gang på få år er med til at kaste verden ud i en ødelæggende økonomisk krise.

De samfundsmæssige eftervirkninger af Corona-krisen kan enten føre til, at verden bliver mere fælles og solidarisk, eller den kan føre til, at verden bliver mere ulige og autoritær. I Enhedslisten kæmper vi for en fælles og solidarisk verden. I denne tilspidsede situation må vi dog desværre endnu en gang konstatere, at EU har vist sig uegnet som politisk institution til at håndtere store krisesituationer. Medlemslandene slår ring om sig selv, og i flygtningelejre i Sydeuropa eller lige uden for EU’s grænser tager den humanitære krise blot til – uden nævneværdig handling eller opmærksomhed fra verdenssamfundet. I mange dele af verden vil Corona-pandemien yderligere forrykke den økonomiske og politiske ulighed, samtidigt med at krisen visse steder bruges som undskyldning for at indskrænke borgernes rettigheder.

Mobilisering
I takt med udviklingen af krisen vil klassekampen skærpes og de politiske modsætninger vokse. Det er afgørende, at folkelig aktivitet og deltagelse på én gang kan skabe solidaritet og forandring nedefra og lægge pres på den politiske og økonomiske elite for en retfærdig kriseløsning. 

Enhedslisten støtter den sudanske befolknings kamp for civilt styre og demokrati

Vi har med stolthed fulgt den samlede oppositions kamp mod diktatur og undertrykkelse i Sudans økonomiske og politiske krise. Den har ikke blot rejst traditionelle økonomiske og sociale krav som svar på regimets mangeårige neoliberalistiske politik med nedskæringer af offentlige ydelser, privatiseringer og prisstigninger på basisvarer. Den har stået i spidsen for en magtfuld mobilisering af menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, kulturel frihed, lighed og et fuldt demokratisk styre. Det gamle magtapparat har ikke skyet nogen midler i forsøget på at stoppe massebevægelsen.

Gennem fagforeninger og lokale komiteens massemobiliseringer og selvorganisering i hele Sudan er det det indtil nu lykkedes at modstå militærets og de reaktionære arabiske regeringers pres.

Vi fordømmer på det kraftigste det sudanske undertrykkelsesapparats voldelige metoder, særligt massakren på den store sit-in den 3. juni, der er en fortsættelse af diktaturets tilgang til utilfredse borgere: nedskydning og drap på hundredevis af demonstranter, tusinder såret, massevoldtægter og fængslingen af og mord på aktivister.

Fredag den 5. juli annoncerede det militære overgangsråd og organisationer fra blandt andet FFC (Alliancen for Frihed og Forandring) en aftale om overgangen til fuldt civilt styre. Det skete med medvirken af den etiopiske regering og den Afrikanske Union.

Enhedslisten betragter dette spæde første skridt til civilt styre som et løfte om ophør af vold som løsning af den politiske krise i Sudan. I den egenskab hilser vi det velkommen. I betragtning af militærstyrets hidtidige vaklen, tøven og brudte løfter, vil Enhedslisten følge udviklingen nøje.

Om alle politiske fanger frigives betingelsesløst

Om den uvildige undersøgelse af de omfattende krænkelser menneskerettighederne gennemføres og forbliver uvildig med internationale deltagelse som garant herfor.

Om de skyldige stilles for en domstol i en fair og gennemsigtig retssag og at de anklagede suspenderes fra deres civile eller millitære poster.

Om internettet åbnes.

Om de sudanske enheder trækkes ud af Yemen.

Om forsamlings- forenings- og ytringsfriheden respekteres og milits-, militær- og sikkerhedsstyrkerne trækkes tilbage til deres forlægninger

Enhedslisten støtter fuldt ud kravet om civilt styre, herunder også at politi og militær bringes under fuld demokratisk kontrol.

Før dette er sket, kan vi kun opfordre det internationale samfund til årvågenhed.

Enhedslisten opfordrer til at støtte det solidaritetsarbejde, som er under opbygning i Danmark. Dette arbejde sigter imod at styrke civilsamfundet med styrkelse af fagforeninger, kvindeorganisationer og lokal selvorganisering. Disse organisationer er befolkningens værn mod vold og kan sikre en demokratisk samfundsudvikling.

Det gælder selvfølgelig Enhedslisten som organisation, men det er ikke tilstrækkeligt. Vi opfordrer FH og Akademikerne og alle faglige organisationer til at støtte op. Vi opfordrer til, at de kontakter deres modsvarende organisationer i Sudan og informerer deres medlemmer om udviklingen.

Vi opfordrer regeringen og danske myndigheder til, at alt samarbejde med sudanske myndigheder granskes i forhold til, om det fremmer vejen til civilt styre og demokrati, især gælder det EUs samarbejde med Rapid Support Forces, som spillede en markant rolle i massakren den 3. juni.

For alle der vil have en verden, hvor ingen behøver at flygte , er det nødvendigt med en stærk og principiel støtte til denne kamp for demokrati og menneskerettigheder.

Enhedslisten vil støtte de uafhængige faglige organisationer, kvindeorganisationer og lokale komiteer, indtil de får indfriet deres mål om fred, frihed og demokrati.

 

Vedtaget af Enhedslistens forretningsudvalg juli 2019

En ny regering skal gøre en positiv forskel

Det har været en god valgkamp, fordi den ikke blev overladt til partier og kandidater.  Forældre gik på gaden for at kræve minimumsnormering. En bølge af anti-racistiske manifestationer rejste sig mod Stram Kurs og Nye Borgerlige, men også mod den diskriminerende og inhumane indvandrer- og flygtningepolitik, som har domineret dansk politik de seneste mange år. Endelig gik og unge og gamle i klimamarch og klimastrejke. Det var en god valgkamp fordi at over 60 fagforeninger rejste krav om opsigelser af velfærdsforliget og fordi der blev mobiliseret mod budgetlov og økonomiske nedskæringer.

Det blev ikke et tilfredsstillende valg, fordi Enhedslisten ikke fik den fremgang, som meningsmålingerne havde lagt op til, og fordi Nye Borgerlige kom i Folketinget.

Det blev et godt valg,

Fordi Lars Løkke er milevidt fra at have mandater til at danne regering

Fordi Stram Kurs ikke kom i Folketinget.

Fordi Dansk Folkeparti blev mere end halveret

Fordi Liberal Alliance næsten forsvandt

Vi må konstatere, at valget ikke gør det muligt at realisere Enhedslistens førsteprioritet om at danne en progressiv regering til venstre for Socialdemokratiet. Derfor har vi peget på Mette Frederiksen som forhandlingsleder. Men erfaringerne viser, at der kan være meget langt fra socialdemokratiske valgløfter til den politik, som en socialdemokratisk regering fører. Derfor har vi ikke store forventninger til sådan en regering. Tværtimod frygter vi, at en Mette Frederiksen regerings politik ikke for alvor bliver til at skelne fra den politik, en Lars Løkke-regering vil føre.

Derfor går Enhedslisten ind i regeringsforhandlingerne for at opnå en aftale, som gør det sandsynligt, at en socialdemokratisk ledet regering i det mindste kommer til at udgøre en positiv forskel til en Venstre-ledet regering. Vi vil modsætte os dannelsen af en socialdemokratisk-ledet regering, hvis Mette Frederiksen ikke giver konkrete tilsagn om, at hendes regering vil gennemføre en klart mere solidarisk, grøn og humanistisk politik end Løkke-regeringen indenfor fire områder: Velfærd, fattigdomsbekæmpelse og større lighed, miljø og klima samt udlændinge og integration.

En sådan aftale med Enhedslisten vil gøre det muligt for Mette Frederiksen at danne regering, men det vil næppe føre til regering, som Enhedslisten kan støtte politisk. Vi vil som altid stemme for den mindste forbedring og mod den mindste forringelse. Vi vil ikke på forhånd love regeringen støtte til hverken reformer eller finanslove. Og vi vil løbende vurdere, om den socialdemokratiske regering lever op til de aftaler, der - forhåbentligt - bliver opnået under forhandlingerne. Lever regeringen ikke op til de aftaler, vi har indgået med den, så har den svigtet vælgerne og fjernet sit eget grundlag, og vi vil være parate til at stille et mistillidsvotum.

Kampen for velfærd, mod fattigdom og ulighed, for en klima-politik, der kan redde planeten, og for en solidarisk og humanistisk flygtninge og indvandrerpolitik fortsætter både i og uden for Folketinget. Som før valget vil Enhedslisten være en aktiv del af denne kamp.

 

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 6. juni 2019

Alle skal have plads i fællesskabet

Den yderste højrefløj vinder frem. Nu er både Nye Borgerlige og Stram Kurs at finde på stemmesedlen til det kommende folketingsvalg og det er en utrolig trist situation.

Uanset at vi godt kan blive enige om at deres politik og deres ytringer er helt ekstreme, så er der desværre for mange mennesker i dette land som nikker, når de hører Pernille Vermund og Rasmus Paludan igen og igen fremturer i medierne.

Udlændingedebatten er de sidste to årtier blevet stadig mere rabiat, og nu er en af de allermest rabiate typer opstillet til Folketinget. En mand som advokerer for love, der minder om Tyskland i 30’erne og som vil udgrænse og diskriminere de af os, der har en ikke-vestlig baggrund.

Det rammer helt logisk mennesker som de sidste 20 år er blevet mere og mere fremmedgjort og gang på gang fået af vide, at de ikke er velkomne i vores fællesskab. De bliver kede af det og de frygter for, hvad fremtiden bringer.

Vores fornemmeste opgave lige nu må være at stå sammen. At slå ring om vores fællesskab og de af os og vores naboer, kollegaer og venner som udsættes for had. Til det har vi brug for alle gode kræfter. Vi har brug for lokale manifestationer for fællesskab, rummelighed og solidaritet.

Derfor vil vi gerne appellere til at Enhedslistens lokalafdelinger går forrest rundt om i landet og arrangerer manifestationer, happenings eller deler flyers ud. I Aalborg er der taget initiativ til en manifestation d. 19. maj med følgende grundlag:

- I fællesskab bygger vi bro. Vi bor her sammen. Allesammen.

- Det skal være slut med splittelse, hetz og angreb på vores fællesskab og vores naboer.

- Vi tager hinanden i hænderne og forsvarer et rummeligt, demokratisk og solidarisk Danmark.

- Et Danmark fri for diskrimination i alle aspekter af livet: Der hvor vi arbejder, der hvor vi bor og der hvor vi går i skole.

- Stop racismen.

- Byg bro.

- Forsvar fællesskabet.

Vi håber at I vil tage opfordringen op lokalt og være med til at vise at vi er mange der støtter op om menneskers ligeværd, frihedsrettighederne og et solidarisk samfund.

Vedtaget af Enhedslistens forretningsudvalg 2. maj 2019

Kriterier for økonomiske ansøgninger

 

 

Der gives kun til arrangementer med Enhedslistens afdelinger, netværk, udvalg eller lignende som arrangør eller medarrangør. Eksterne ansøgninger henvises til Rød Fond.

Der skal indsendes en ansøgning med beskrivelse af arrangementet samt et budget, herunder om der er andre indtægter. Der skal ansøges om et specifikt beløb.

Der gives ikke støtte til honorarer

Såfremt der er bespisning, skal der være en deltagerbetaling

Arrangementet skal være åbent for alle medlemmer eller for offentligheden.

I udgangspunktet dækker FU kun landsdækkende arrangementer. Derfor skal arrangementet ligge i weekenden, så der er mulighed for deltagelse fra andre steder. Arrangementer der ikke er landsdækkende bør i udgangspunktet søge lokalt eller regionalt. Der kan desuden godkendes lokale ansøgninger fra afdelinger med meget få midler, fx hvis de ikke sidder i byrådet.

Der skal være min 14 dage fra ansøgningen er indsendt til arrangementet skal afholdes

Der gives kun underskudsgarantier på baggrund af et budget. Dvs. at hvis arrangementet bliver billigere end forventet, betales resten af beløbet tilbage. Såfremt arrangørerne ønsker at dække nye udgifter - også på baggrund af flere indtægter eller mindre udgifter end forventet - skal der ansøges om dette.


Såfremt arrangementet overholder dette samt er på max 10.000,- kan landskontoret godkende ansøgningen administrativt. FU orienteres om givne bevillinger. FU kan desuden behandle alle interne ansøgninger.

 

Ansøgninger kan sendes til [email protected] 

 

Vedtaget af forretningsudvalget d. 20. marts 2019

Eksklusivaftaler: Politisk dom vendt mod fagbevægelsen

Eksklusivaftaler: Politisk dom vendt mod fagbevægelsen

I anledning af dommen om eksklusivaftaler fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udtaler Enhedslistens faglige udvalg følgende:

Der er tale om en rent politisk dom, der tilpasser sig retsopfattelsen i EU, hvor individuelle rettigheder fremmes på bekostning af de kollektive rettigheder.

De 2 klagere burde ikke have haft ret. Deres menneskerettigheder er ikke blevet krænket. De kendte betingelserne, da de søgte arbejde på de pågældende virksomheder, og ingen tvang dem til at arbejde dér.

Eksklusivaftaler er ikke i strid med menneskerettighederne. De er en naturlig del af foreningsfriheden, og af det det danske aftalesystem på arbejdsmarkedet. Lignende principper findes i mange andre dele af det danske samfund, fra grundejerforeninger til advokater og praktiserende læger, hvor de bidrager til at samfundet har noget styr på, hvad der foregår.

Vi kan imidlertid konstatere, at et stort flertal i folketinget vil lovgive med henblik på et forbud mod eksklusivaftaler.

Vi mener imidlertid, at lovgivning må afvente overenskomstfornyelserne på de overenskomstområder, hvor der er eksklusivaftaler. Et ensidigt forbud mod eksklusivaftaler vil forryke balancen i de gældende overenskomster, og fagforeningerne skal have en fair mulighed for at rette op på dette, gennem forhandlingerne om overenskomsternes fornyelse.

Hvis folketingsflertallet insisterer på lovgivning, bør Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i fællesskab forsøge at give fagforeningerne andre muligheder, der kan kompensere for bortfaldet af eksklusivaftalerne. Det vil være oplagt at ophæve blokadecirkulæret, og at fagforeningerne sikres adgang til alle virksomheder med mulighed for at kontrollere forholdene.

Fagligt udvalg, 17.1.06

 

Emner:

HB-udtalelse om bevægelsesarbejdet

Enhedslisten i bevægelsesarbejdet

Hvorfor ønsker vi at styrke bevægelserne?

I Enhedslisten ønsker vi et socialistisk samfund. Vi ønsker en samfundsomvæltning, der er båret af det overvældende flertal.

Vi tror ikke, at et sådant flertal alene skabes ved, at Enhedslisten langsomt får flere og flere stemmer. Vi mener, at Mennesker forandrer sig, når de organiserer sig, kæmper sammen, skaber bevægelse og opnår fælles erfaring og dermed kan skabe grundlaget for den nødvendige samfundsforandring. Dette er den primære grund til, at Enhedslisten vægter arbejdet i bevægelserne.

Bevægelser starter ved krav om her-og-nu-forandringer, og bevægelsen er afgørende for at få disse igennem. Det kan være kampen for en god overenskomst eller krav, der retter sig mod folketing, regering, kommuner eller regioner. Enhedslistens parlamentariske arbejde for forbedringer foregår ikke i et isoleret rum, men foregår ideelt set i et samspil med bevægelserne. Hvor der er bevægelse, er det langt nemmere, at få krav igennem, og hvor der er et parti, der parlamentarisk kæmper for bevægelsernes krav, er det lettere for bevægelserne at vinde mobilisere og sejre.

Derfor er det afgørende at Enhedslisten mobiliserer sine medlemmer til at deltage i opbygning af bevægelse, og at vi som parti har debatter om, hvilke bevægelser vi mener, der er brug for og hvor vi overordnet set mener, bevægelserne skal hen.

 

Hvad mener vi, når vi siger bevægelser?

Bevægelser kan antage vidt forskellige former: de kan opstå omkring enkeltsager, eller de kan antage en mere permanent karakter - eller de kan være alt derimellem.

Bevægelser på enkeltspørgsmål opstår på den ene side ikke uden at der er nogle, der går i front. På den anden side kan vi ikke forudsige, hvilke initiativer og tiltag, der vil kunne opnå genklang nok til at udvikle sig til en bevægelse.

I mere permanente bevægelsesstrukturer er der altid en risiko for bureaukratisering.

Risikoen for et bureaukratisk lag ses særligt når ledelsen af bevægelsen professionaliseres. Dette fører ikke automatisk til dannelsen af et bureaukratisk lag, men der er en konstant tilstedeværende risiko, der uddybes, når lønniveauet ligger langt over medlemsniveau - som vi f.eks. ser det i fagbevægelsen.

Også enhedslistemedlemmer er i fare for at blive en del af et bureaukratisk lag i bevægelserne, når de vælges til poster i disse. Dette handler ikke om, at de er dårligere socialister end andre - det er ikke et individuelt spørgsmål. Det bedste middel mod bureaukratisering er aktive medlemmer i bevægelse, samt rimelige lønniveauer, der er fastsat af medlemmerne, og udskiftning og valg på posterne.

 

Hvad får Enhedslisten fra bevægelserne?

Bevægelsesarbejde giver også Enhedslisten noget. Det er bl.a. der, hvor vi får en føling med, hvad der rør sig, og hvor meget potentiale der er i aktuelle kampe. Det kan vi bruge til at rejse aktuelle krav, der dels løfter bevægelsen videre og dels kan påvirke den parlamentarisk balance.

Det er også ofte i bevægelsesarbejdet, at mennesker bliver politiseret, og der dermed kan mobiliseres bredere og måske til næste kamp.

Samtidig gør vi os praktiske og organisatoriske erfaringer gennem arbejdet i bevægelserne, der er lige så vigtig skoling som teoretiske studiekredse. Derfor har Enhedslisten mange dygtige aktivister.

 

Hvordan ønsker vi at arbejde i bevægelserne?

Det er socialisters opgave at gå i front i bevægelser. Dette handler ikke om, at Enhedslisten skal “sætte sig på bevægelserne”, men om at vi tør tage ledelse sammen med andre, og være med til at udvikle krav, der skaber fremdrift, håb og erfaring og bringer bevægelsen videre.

Det er derimod ikke Enhedslisten som parti, der skal bestemme i bevægelserne. Når Enhedslistemedlemmer vælges til tillidsposter i bevægelser, repræsenterer de ikke Enhedslisten, men de medlemmer i bevægelsen, der har valgt dem.

En kerneopgave i enhver bevægelse er at mobilisere og organisere bevægelsens medlemmer til at være aktive deltagere. I hvor høj grad dette opnås gennem tillidsposter – i de permanente bevægelser – er det en konkret vurdering af styrkeforholdet og potentialet i bevægelsen. Men det er altid socialister opgave at deltage i aktivisme i bevægelserne. Enhedslisten ønsker ikke at være dominere bevægelsen, men ønsker at arbejde sammen med andre progressivt tænkende.

Har Enhedslisten mulighed for at bidrage med udlån af lokaler, økonomisk støtte, materialer eller anden praktisk hjælp, har det stor betydning for særligt små eller enkeltsagsbevægelser og vi vil derfor prioritere dette.

Det er desuden en opgave at udfordre og begrænse bureaukratiet i bevægelserne.

Bevægelsesarbejdet er i mange tilfælde hårdt og langtrukkent. Arbejdet i fagbevægelsen og studieorganisationer er gode eksempler på dette. Samtidig kan netop den langtrukne karakter uddybe en kløft mellem et mere professionelt (og måske bureaukratiseret) lag og de menige medlemmer. Derfor skal der arbejdes målrettet med, at der skabes aktive netværk i alle bevægelser.

Hvilke konsekvenser har det for vores interne organisering?

Som udgangspunkt er det en vigtig opgave for Enhedslisten og hovedbestyrelsen at være på forkant med, hvordan bevægelserne udvikler sig, og forsøge at identificere, hvor der er spirer til bevægelse. Dette er væsentligt for, at Enhedslisten på bedst mulig måde kan ruste medlemmerne til at styrke bevægelserne.

Samtidig er det væsentligt, at enhedslistemedlemmer i f.eks. fagbevægelsen eller klimabevægelsen organiseres internt i partiet, således at arbejdet koordineres og der gennemføres løbende diskussioner om, hvordan vi kan bidrage til at skabe bevægelse i bevægelsen og hvilke krav, vi skal stille, for at bringe bevægelsen fremad. En vigtig ting ved disse organiseringer er, at der er tale om reel mobilisering og inddragelse af alle lag i bevægelserne - ikke bare de ledende.

Det må ikke få karakter af hemmelige møder, hvor den demokratiske proces bliver kortsluttet, som man til tider ser i fagbevægelsen. Opgaven er at skabe mulighed for at de aktive kan blive dygtigere og skarpere på hvad bevægelsen har brug for, for at vokse sig stærk

En vigtigt funktion af en intern organisering er også, at de krav, vi i Enhedslisten vælger at sætte på dagsordenen, reelt når ud i bevægelserne, og ikke bare bliver partikampagner. Det kunne f.eks. være spørgsmålet om arbejdstid. Dette betyder ikke, at Enhedslisten skal bestemme over de bevægelsesaktive medlemmer, men at Enhedslisten som parti skal fungere i et samspil med de medlemmer, der er aktive i bevægelser.

Sådanne organiseringer/netværk skal både organiseres nationalt og lokalt. I mange tilfælde vil det være smart at en lokal organisering går på tværs af afdelingsgrænser. F.eks. kan det faglige arbejde, organisering af medlemmer der arbejder med klima og miljø eller medlemmer der er aktive i den feministiske bevægelse med fordel organiseres inden for landsdele eller regionale områder.

Samtidig er det vigtigt at alle socialister inddrages i udvikling af analyser og krav i alle bevægelser. De der er kerneaktive i klimabevægelsen, har ikke patent på vores svar på klimakrisen, ligesom vores fagligt aktive medlemmer ikke har eneret på at udvikle svar på arbejdsmarkedsspørgsmål. Det er vigtigt at vi ikke bliver “blind på vores kamp”, men udvikler krav, der bidrager til den fælles kamp mod det kapitalistiske system.

Det har længe været en ambition for Enhedslisten at styrke den interne organisering omkring bevægelsesarbejdet, men har vist sig svært i praksis.

Hvis det skal lykkes, må vi derfor prioritere reelle ressourcer til arbejdet. Dette betyder bl.a. at vi skal kigge på, hvordan vi kan afsætte ansatte ressourcer til arbejdet. Dette handler f.eks. konkret om servicering af netværk og afdelinger, kontakt til medlemmer, koordinering af indsatsen osv. Det er vigtigt at vi har kontakt til alle niveauer i bevægelserne. Men det vigtigste er at vi prioriterer flere kræfter til mobilisering og koordinering af vores egne medlemmer, herunder at vi øger indsatsen for at vi får flere medlemmer

En anden prioritering, vi må foretage, er en prioritering af, hvilke områder der skal have den største bevågenhed i opbyggelsen af netværk. Det kunne handle om 1. De områder, hvor vi har set bevægelse spire. 2. De områder, hvor vi finder det absolut nødvendigt at styrke bevægelsen. Eksempler kunne være det faglige arbejde, klima- og miljø, det velfærdsområdet og kampen mod fattiggørelse, antiracisme/ flygtninge/ maskeringsforbud/ ghettoplan, det boligpolitiske område.

At prioritere betyder ikke, at vi ikke skal lave andet. Blot at det i første omgang er her, vi forsøger at stable interne netværk på benene.

Samtidig skal hovedbestyrelsen i højere grad end nu diskutere (og diskutere med) bevægelsesarbejdet både strategisk og konkret. Ligeledes skal hovedbestyrelse og FU løbende diskutere, hvor vi ser spiren til nye bevægelser, og hvordan vi ser muligheden for at styrke disse. I nogle tilfælde kan dette handle om, hvordan vi samarbejder med etablerede bevægelser, i andre kan det handle om, hvordan vi udfordrer disse. Konkret har HB prioriteret at udvikle en strategi for styrkelse af de organiserede klima- og miljø-aktiviteter.

Vedtaget af hovedbestyrelsen d. 6. oktober 2018

Forretningsorden for EL's Hovedbestyrelse

 

I. Indkaldelse af HB-møder:

1. Hovedbestyrelsen (HB) beslutter selv sin mødeplan. Derudover skal der afholdes ekstraordinære HB-møder, hvis Forretningsudvalget (FU) beslutter det eller hvis fire HB-medlemmer kræver det.

2. Senest to uger før HB-mødet skal FU udsende en indkaldelse til mødet, som indeholder oplysninger om tid og sted samt et forslag til dagsorden. Den lægges desuden på hjemmesiden.

3. Ekstraordinære HB-møder skal indkaldes af FU senest en uge efter at kravet er blevet rejst og med mindst 24 timers varsel.

4. Afbud skal meddeles så tidligt som muligt og senest inden mødets start. Af mødets referat skal fremgå, hvilke HB-medlemmer som er til stede, og det skal fremgå med tidspunkter, når et HB-medlem er med til dele af et HB-møde. Til årsmødet skal fremlægges en statistik med oversigt over hvert enkelt HB-medlems deltagelse.

5. Fremmøde-statistikken forsynes med et note-apparat af hvilket det fremgår om HB-medlemmer har været fraværende fra et møde fordi de samtidigt har optrådt som repræsentanter eller udsendte for Enhedslisten i anden sammenhæng.

II. Forberedelse af HB-møderne:

6. FU er ansvarlig for at forberede HB-møderne politisk og organisatorisk med dagsordenspunkter, oplæg og bilag med henblik på beslutninger.

7. FU er ansvarlig for at komme med forslag til dirigenter, referenter, kaffebryggere, oprydningsmestre og frokosttillavere m.v. på HB-møderne

8. Beslutningsforslag der ønskes behandlet på et HB-møde sendes til FU så hurtigt som muligt forud for mødet så FU har mulighed for at sende materialet videre til HBs medlemmer, der skal have det i hænde senest 2 hverdage før det pågældende møde. Dette gælder dog ikke ændringsforslag til beslutningsforslag.

9. HB´s mailliste omfatter medlemmerne af HB, de to første suppleanter til HB, folketingsgruppen, SUF’s repræsentanter i HB samt partiets ansatte. HB-mailen er ikke et alment debatforum, men kan bruges til at rundsende konkrete forslag til HB-mødet, samt viderebringe informationer, som er relevante for HBs konkrete arbejde og beslutninger. HB-mailen bruges også til udsendelse af FU-referater. Diskussion af forslag mm. Foregår på HB´s debatmail. Udover HB medlemmer inviteres to repræsentanter fra SUF´s ledelse.

10. FU er ansvarlig for at følge og løbende justere HB’s årsmødeplan, herunder årsmødebeslutningerne, og orientere HB herom.

11. Forberedelsesmateriale til HB-møderne, som FU udsender, udsendes til HB-medlemmerne. Senest tre uger før et ordinært HB-møde udsendes pr. mail en indkaldelse til mødet med dagsorden og referat fra sidste HB-møde. Senest en uge før et ordinært HB-møde uploades HB-papirer, herunder også dagsorden og referat fra sidste HB-møde til et drev, som alle medlemmer har adgang til. Hvis der herefter kommer yderligere HB-bilag eller ændringer til dagsorden lægges disse på drev samt udsendes dette elektronisk til mødet, dvs. pr. mail. Alle dokumenter ligger printet til selve mødet. Ved ekstraordinære HB-møder udsendes alt materiale hurtigst muligt pr. mail.

12. Ved HB-mødernes godkendelse af afdelinger skal der vedlægges afdelingens vedtægter, som godkendt af afdelingen.

III. Afvikling af HB-møderne:

13. HB kan kun træffe bindende beslutninger, hvis indkaldelsesfristen er overholdt og hvis et flertal af HBs medlemmer er til stede under det pågældende punkt på dagsordenen, d.v.s. mindst 13 ud af de 25 medlemmer.

14. Ved starten af HB-mødet vælger HB to dirigenter, én af hvert køn. Dirigenternes første opgave er at lede mødets konstituering. Det vil sige: a) Gennemføre valg af en eller flere referenter, b) konstatere om mødet er lovligt indkaldt, c) konstatere mødets beslutningsdygtighed gennem notering af tilstedeværende og fraværende HB-medlemmer med og uden afbud samt d) sikre vedtagelse af en dagsorden med tidsrammer for de enkelte punkter.

15. Dirigenterne fører en talerliste. Mødedeltagerne får ordet i den rækkefølge, de lader sig indtegne. Førstegangsindlæg kommer dog altid før andengangsindlæg. Dirigenterne fører to talerlister, én for hvert køn. Dirigenterne skal lukke for indtegning på talerlisten, når de vurderer at det er nødvendigt, for at punktet kan afvikles indenfor den tidsramme, der er fastsat i dagsordenen. Dirigenterne skal så vidt muligt sikre at alle 1. gangsindlæg tildeles lige lang taletid. Dette kan ske på bekostning af mulighed eller taletidens længde for 2. gangsindlæg. Dirigenterne kan beslutte kun at lukke talerlisten for det ene køn.

Såfremt dette ikke er muligt/tilstrækkeligt til at sikre at de to talerlister sluttes samtidigt, kan dirigenterne vælge ikke at skifte lige over mellem talere fra de to lister. Dirigenten kan give en mødedeltager mulighed for en kort replik (max ½ min.) for at rette en misforståelse eller klargøre en pointe. Dirigenterne skal indføre taletidsbegrænsning, hvis de skønner der vil være behov herfor, for at sikre punktets afvikling indenfor den fastsatte tidsramme. Taletidsbegrænsningen kan indføres fra starten af punktets behandling eller undervejs i behandlingen af punktet. Enhver mødedeltager kan bede om ordet til forretningsordenen med angivelse af hvilket punkt i forretningsordenen der henvises til. Dirigenterne skal straks give ordet til den mødedeltager, der anmoder om ordet til forretningsordenen.

16. HBs møder er som udgangspunkt åbne for Enhedslistens medlemmer, men hvis der

foreligger en særlig begrundelse kan HB beslutte at lukke dørene. HB kan give taleret til andre end HBs medlemmer. De to deltagere fra SUF kan deltage i debatterne og stille forslag på lige fod med HB-medlemmerne, men de har ikke stemmeret og har ikke ret til at deltage i fortrolige punkter på HB-møderne.

17. Under hele HB-mødet er der rygeforbud i det lokale, hvor HB-mødet holdes.

18. Såfremt et HB-medlem har brug for børnepasning i forbindelse med et HB-møde, refunderes udgifterne til dette i henh. t. gældende takster.

IV: Beslutningsprocedurer på HB-møderne:

19. Beslutningsforslag (bortset fra proceduremæssige) skal afleveres til dirigenten i skriftlig form. Dirigenten skal straks meddele HB indholdet, normalt ved at læse forslaget op. Der kan ikke uden HBs godkendelse stilles forslag eller ændringsforslag efter at talerlisten er lukket.

20. Dirigenterne har til opgave at lede møderne og fremme at HB træffer beslutninger i enighed. Dirigenterne kan derfor opsummere konklusionen på en debat og høre om HB kan tilslutte sig de konklusioner.

21. Ved afstemninger er ethvert forslag vedtaget, som opnår simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslag. Indkommer der to eller flere forslag, hvoraf kun et kan vedtages, stemmes der på følgende måde: a) Dirigenten fastlægger afstemningsrækkefølgen. b) I den rækkefølge stemmes for hvert forslag, idet hvert HB-medlem kun har én stemme. Forslaget med det mindste stemmetal udgår. Således fortsættes til der kun er et forslag tilbage. c) Med hensyn til det tilbageværende forslag stemmes derefter for eller imod. d) Ændringsforslag til det enkelte forslag behandles først.

22. Ethvert HB-medlem har ret til at kræve optælling af stemmerne eller navneopråb ved afstemninger.

23. Ethvert HB-medlem kan indlevere stemmeforklaringer til mødets afstemninger op til 24 timer efter HB-mødet. Stemmeforklaringerne bringes som bilag til HB-referatet.

V: Valg af FU m.m. på HB-møderne:

24. HB vælger et FU af sin midte. I henhold til Enhedslistens vedtægter må FU højst udgøre en tredjedel af HB, d.v.s. højest 8 ud af 25. Kønsfordelingen i FU er underkastet samme kvoteringsregler som HB, d.v.s. at mindst 40 procent af medlemmerne skal være kvinder eller mænd. Højst en tredjedel af FU-medlemmerne må være parti-ansatte.

25. Valg af FU foregår på følgende måde:

 • - HB beslutter, hvor mange medlemmer der skal være i FU.
 • - Hvis der opstiller flere kandidater end det antal, som skal vælges, gennemføres et kampvalg ved skriftlig afstemning.
 • - Et antal HB-medlemmer, som svarer til 25 delt med FUs medlemstal rundet op til næste hele tal, kan som politisk mindretal vælge et FU-medlem direkte. I så fald indgår de ikke i valget af det øvrige FU.
 • - Resten af Forretningsudvalget vælges ved skriftlig afstemning, hvor hver HB-medlem højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal FU-medlemmer, der skal vælges.
 • - Der vælges ingen suppleanter til FU.
 •  

26. Ethvert medlem af HB kan kræve nyvalg af FU sat på HB-mødets dagsorden. Nyvalg finder sted, hvis det støttes af et almindeligt flertal blandt de tilstedeværende HB-medlemmer på HB-mødet.

27. HB uddelegerer følgende opgaver til Forretningsudvalget:

 • -at lede partiets arbejde på grundlag af årsmødets og HBs vedtagelser,
 • - at udtale sig og træffe politiske beslutninger mellem HB-møderne, når en udsættelse til næste HB-møde ikke er hensigtsmæssig. Dog således, at beslutninger vedr. anvendelse af militære midler altid skal træffes af HB.
 • - at være ansvarlig for landskontorets daglige funktion, herunder arbejdsgiverfunktionen i forhold til de ansatte,
 • - at administrere Enhedslistens økonomi inden for rammerne af det af årsmødet vedtagne budget og HBs beslutninger,
 • - at tage stilling til sager vedrørende partiskat i afdelinger og regioner med orientering til HB.
 • - at varetage en løbende kontakt med folketingsgruppen,
 • - at forberede HB-møderne,
 • - at være ansvarlig for at HBs beslutninger føres ud i livet,
 • - at varetage en løbende kontakt med SUF.
 •  

FU fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

28. HB kan nedsætte de udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendig. HB udpeger en ansvarlig overfor HB for udvalget/arbejdsgruppen. HB/FU godkender kommissorium eller projektplan for udvalg og arbejdsgrupper.

VI: Referat af HB-møderne:

29. FU er ansvarlig for at der bliver taget et skriftligt referat af HB-møderne, med minimum alle beslutninger. Alle beslutninger skal med i referatet. Hvis det er blevet krævet på mødet tilføjes stemmetal og navne på afstemningerne.

30. Ved behandling af fortrolige punkter i HB, skal det af referatet fremgå at et sådant er behandlet, og hvilken karakter, det var af. Referatet af selve det fortrolige punkt skal skrives i en særlig protokol, hvor også eventuelle andre fortrolige papirer i sagen er vedlagt. Når et fortroligt punkt ikke længere er fortroligt skal referatet og eventuelt tilknyttede papirer frigives.

31. FU er ansvarlig for, at HB-referatet udsendes til HB-medlemmerne så hurtigt som muligt og senest en uge efter HB-mødets afholdelse. Når FU har godkendt referatet og udsendt det til HBs medlemmer er alle mødepapirer tilgængelige for medlemmer og andre, medmindre der på mødet er besluttet fortrolighed om punktet, jvf vedtægternes §8, stk 9.

32. FU er ansvarlig for, at finde et HB medlem, som vil skrive en kort artikel til medlemsbladet, om hovedpunkter fra seneste HB møde.

VII: Ændringer af forretningsordenen:

33. Ændringer af denne forretningsorden kan ske på HB-møder, hvor punktet fremgår af indkaldelsen. Hovedbestyrelsen kan dog med almindeligt flertal dispensere fra forretningsordenen. I så fald skal mødet straks fastsætte en ny procedure, som højst kan gælde frem til næste HB-møde.

Senest ændret på HB-møde 6. oktober 2018.

 

Emner:

Vedtagelse om proces for 100-dagsplan

Der laves en opsamling der rummer følgende:

Forord med analyse af debatten og diskussionen – hvem har vi talt med og hvad har vi fået ud af det? Har vi skabt håb, har vi engageret flere, har vi mobiliseret? Hvad synes vi, at debatten viser om behovet og muligheden for forandring?

En opsamling på hver enkelt tema på 5-10 linjer: hvad har det overordnede indtryk og feedback været på hvert område?

En liste med de ti (?) vigtigste punkter/forslag/input/områder, som vi vil tage med ind i en valgkamp.

Vejen videre. Perspektivet er en valgkamp, hvor vi skal have flest mulige mandater til de partier, der ikke står for forskellige nuancer af blå politik og af en styrkelse af visionært bevægelsesarbejde.

Proces:

Sekretariatet/FU udarbejder et udkast til opsamlingen, der fremsendes så betids at HB-medlemmer kan fremsætte ændringsforslag før mødet i oktober.

Vedtagelse om regeringsdannelse

I forbindelse med det kommende valg til Folketinget vil Enhedslisten spille en aktiv rolle i forbindelse med regeringsdannelsen. Det er vores mål grundlæggende at forandre dansk politik, og vi arbejder derfor for at skabe et klart alternativ til både Løkke og Frederiksen.

Får Enhedslisten, SF og Alternativet et godt valg, hvor de tre partier tilsammen bliver større end Socialdemokratiet, vil vi arbejde for, at de tre partier finder sammen om at pege på en forhandlingsleder, som partierne har tillid til vil sikre en åben og inddragende forhandlingsproces og en politik der er klart mere solidarisk, grøn og humanistisk end hvad der kan forventes af både en socialdemokratisk- eller venstreledet regering.

Åbner denne mulighed sig ikke, vil Enhedslisten pege på socialdemokraternes formand som forhandlingsleder med henblik på at danne en regering, der vil gennemføre en klart mere solidarisk, grøn og humanistisk politik end Løkke-regeringen indenfor områderne:

● Velfærd

● Fattigdomsbekæmpelse og større lighed

● Miljø og klima

● Udlændinge og integration

 

Enhedslisten vil kun indgå i det parlamentariske grundlag for en regering, hvis den har givet konkrete tilsagn om en klart mere solidarisk, grøn og humanistisk politik indenfor de fire områder.

Under alle omstændigheder vil Enhedslisten kæmpe imod den politiske linje som såvel Løkke som Frederiksen står for. Vi vil stemme imod selv den mindste forringelse – også hvis det betyder at regeringen må gå af.

Vores mål er at arbejde på at opbygge et pres fra bevægelser og befolkningen. Vi vil arbejde målrettet på dette og på at øge den parlamentariske tilslutning til enhedslisten, således at vi sammen med andre partier kan opnå at en kommende regering fører en ny politik som skaber reelle forbedringer og forandringer.

Hovedbestyrelsen vil senere diskutere forslag til med hvilke krav og hvordan, der kan sikres en mere solidarisk, grøn og humanistisk politik på de fire områder. Umiddelbart efter valget mødes Hovedbestyrelsen og folketingsgruppen for at konkretisere Enhedslistens holdning i forhandlingerne om en ny regering yderligere. Denne vedtages i sidste ende af hovedbestyrelsen.

Vedtaget af hovedbestyrelsen d. 8. september 2018

Strategiske målsætninger for HB’s arbejde 2018-19

Vedtaget af HB den 24. juni 2018

HB beslutter at prioritere og planlægge sit arbejde i årsmødeperioden ud fra disse fem strategiske målsætninger.

1. At udvikle Enhedslisten som politisk alternativ

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • - Diskutere, fastlægge og arbejde med Enhedslistens taktik i forhold til den kommende regeringsdannelse
 • - Diskutere, fastlægge og gennemføre folketingsvalgkampen
 • - Opsamle den interne og eksterne debat om 100 dags-planen og lægge en plan for den videre anvendelse af planen

 

2. At Udvikle HB som strategisk ledelse i et åbent og tæt samspil med resten af partiet

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • - Udvikle HBs kommunikation til og med medlemmer gennem interne kommunikationskanaler
 • - Styrke forbindelsen mellem HB og afdelinger og udvalg
 • - Udvikle HBs kommunikation til vælgere, sympatisører, aktivister mv. bl.a. gennem egne og offentlige medier
 • - Udvikle og understøtte HB-medlemmers deltagelse i den offentlige debat om samfundsudviklingen fx gennem kursus i læserbreve mm.
 • - Sikre at HB som kollektiv kommunikerer effektivt når HB finder behov herfor

 

3. At udvikle Enhedslisten som internationalistisk parti

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • - Diskussion af og vedtagelse af globalt delprogram
 • - Udvikle Enhedslistens samarbejde med andre venstrefløjskræfter i Europa
 • - Gennemføre EU-parlamentsvalgkamp
 •  

4. At udvikle Enhedslistens bevægelsesarbejde

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • - Gøre status over OK18 og udvikle initiativer der kan fastholde og videreudvikle den mobilisering og radikalisering, som OK18 skabte
 • - Udvikle en strategi for styrkelse af de organiserede klima- og miljø-aktiviteter
 • - Have fokus på nye muligheder for at skabe mobilisering og bevægelse
 •  

5. At udvikle Enhedslisten til et større, mere aktivt og mere mangfoldigt parti

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • - Kampagner og initiativer for at organisere nye medlemmer
 • - Initiativer der kan gøre Enhedslisten til et mere attraktivt valg og en platform for aktivitet for mennesker med indvandrer- og flygtningebaggrund.
 • - Initiativer der kan understøtte Enhedslistens feministiske praksis
 • - Initiativer som kan fremme, at Enhedslisten både ifht. medlemmer og tillidsvalgte afspejler befolkningen ifht uddannelse- job- og klassebaggrund.

 

Det er en vigtig strategisk målsætning at udvikle tværgående politiske initiativer. Det kan samtidig være med til at udvikle hovedbestyrelsen som strategisk ledelse for hele partiet.

Vores repræsentation i byråd, regionsråd og folketing samt i bevægelser giver mulighed for at udvikle konkrete forslag, der fremsættes i mange forskellige fora i samme periode.

Hvis vi får gennemført forslag nogle steder, så kan det være med til at give mennesker tro på at forandringer er mulige og samtidig give mulighed for senere at få forslaget vedtaget, de steder hvor det ikke lykkedes i første omgang.

Fx har venstrefløj og miljøfolk igennem mange år arbejdet med at få vedtaget måltal for økologi i kommunerne. Det har haft og har stadig stor betydning for den økologiske omstilling.

Som led i arbejdet med det grønne handlingsprogram afholdes en fælles drøftelse for kommunalrødder, regionsrødder, folketingsmedlemmer, hovedbestyrelse og miljøudvalget og fagligt landsudvalg (gerne med repræsentanter fra de forskellige, der kommer til et HB møde). På mødet skal foreligge 2-3 forslag til konkrete initiativer, som kan drøftes på tværs, gerne i gruppearbejde. På baggrund af drøftelsen færdiggøres de konkrete initiativer,så mindst et kan iværksættes hurtigt. Og evt yderligere initiativer i løbet af de følgende år.

Konkrete initiativer kunne fx være i forhold til indkøbs- og udbudspolitik.

Emner:

Stop nedrivningsvanviddet

Vedtaget af Enhedslistens Hovedbestyrelse den 24. juni 2018

Da et stort flertal i Aarhus Byråd tirsdag den 19. juni indgik forlig om en lokal "ghetto-aftale" nåede amokløbet mod de almene boliger nye højder: Det er ubegribeligt, at et byrådsflertal kan tro, at nedrivning af 1000 gode boliger vil løse nogen som helst problemer. EL finder at de indgåede forlig om ‘ghettoplanerne’ kan få katastrofale følger for mennesker i almene boliger og samfundet generelt

Derimod siger al logik, at det vil forstærke problemerne med boligmangel i Århus og medføre stigende boligpriser. Det er tankevækkende, at der ingen konkrete planer er for at sikre det samme antal nye boliger til de samme priser.

Vanviddet understreges af, at det i årevis har været et stigende problem, at almindelige mennesker ikke har råd til at bo i storbyer som København og Århus. Hvor skal de tvangsforflyttede bo, når der ikke er planer om alternative billige boliger.

Vi anerkender heller ikke den underliggende dagsorden, der italesættes som en "kamp mod parallelsamfund". Den opfatter vi som stærkt stigmatiserende, og her vil det blive opfattet som en kamp mod hele befolkningsgrupper, i stedet for at tage fat i de reelle sociale problemer i nogle udsatte boligområder.

Vi opfordrer alle kræfter til at gå til kamp og modstand mod disse planer på alle niveauer. Her vil især boligforeningerne kunne være en vigtig aktør, men det er også en sag for fagbevægelsen, som historisk har været tæt forbundet med den sociale boligbevægelse. Vi vil samtidig opfordre til at andre kommunalbestyrelser ikke følger Århus’ eksempel.

Denne kamp kan blive meget lang. Men den vil være helt afgørende for at bevare den almene boligbevægelse.

Emner:

Udtalelse om OK18

Udtalelse fra Enhedslistens hovedbestyrelse om OK18

Vedtaget den 24. juni 2018

Det er Enhedslistens vurdering at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, OK18, var et historisk nybrud og at mobiliseringerne var en historisk succes.

Musketereden blandt de offentlige ansattes organisationer og solidariteten mellem medlemmerne viser en mulig ændring af styrkeforholdene og nye veje for overenskomstfornyelserne.

Det viste sig ved

 • at lønmodtagerorganisationerne stillede op samlet, overfor de offentlige arbejdsgivere
 • at mobiliseringen foregik som optakt til forhandlingerne og ikke først i afstemningsfasen
 • at der kom lokale aktiviteter på tværs af faggrænser i de enkelte kommuner, hvor der blev bygget videre på de lokale velfærdsinitiativer
 • at der var store landsdækkende markeringer
 • at der var døgnlange faneborge ved og under forhandlingerne
 • at der var et hidtil uset informationsarbejde ud til hele samfundet
 • at der kom opbakning fra de privatansatte
 • at der blev skabt en overvældende folkelig opbakning
 •  

Med disse elementer blev regeringen og de kommunale og regionale arbejdsgivere pressede

Lærerne kom desværre ikke i mål. Men den solidaritet der er opbygget, skal bruges ude lokalt, i de enkelte kommuner, til at opnå løsninger der senest i 2021 skal føre til en ny aftale. Skal dette lykkes, er der brug for at fastholde opbakningen og mobiliseringen på tværs af forbund og mellem medlemmerne

Enhedslisten vil aktivt bakke op om en sådan proces overalt i landet.

De offentlige arbejdsgivere blev presset til en forbedring af reallønnen og sikring af spisepausen. Om end der på nogen områder måtte betales for spisepausen

Afstemningsresultaterne fra de enkelte forbund var historisk høje, og er et udtryk for at aktivitet og mobilisering flytter mennesker.

Mange politikere taler om, at det er nødvendigt med en ny model, og at konfliktniveauet er for højt.

Mette Frederiksen har foreslået en kommission, der skal finde en løsning så der ikke fremover bliver politisk indblanding.

I Enhedslisten ser vi ikke noget behov for en ny model, der sløre den kendsgerning, at det er politikerne der er arbejdsgivere for de offentligt ansatte.

Vi vil forsvarer konfliktretten

De offentligt ansatte skal fortsat have strejkevåbnet.

Lockout-muligheden er en naturlig følgesvend, men anvendt helt ude af proportion ved OK 18. Den blev anvendt af socialdemokraterne, også der hvor de kunne have gjort noget andet, eksempelvis have støttet den fornuftige og ansvarlige løsning, som de offentligt ansatte kæmpede for.

I sidste ende handler det om hvilke politikere der har ansvaret.

Socialdemokraterne gjorde som de plejer, de stemte for lockouten og beskyldte andre for at blande sig.

Enhedslisten blandede sig ikke i forhandlingerne, men vi støttede ensidigt de offentligt ansatte i deres rimelige krav i det politiske system og på gaderne.

Vi stemte imod lockouten i kommuner og regioner.

På opfordring fra en række forbund stillede vi forslag om en lavtløns- og ligelønspulje på 5 milliarder.

Enhedslisten forsøgte i Folketinget at forpligte de andre partier til at afvise et ensidigt indgreb, men det blev afvist af blandt andet Socialdemokratiet.

Vi rejste forslag i kommuner og regioner om at penge sparet på en eventuel lockout, skulle reserveres til et løfte på de områder, hvor pengene var sparet.

Enhedslistens medlemmer, der er offentligt ansatte, engagerede sig på deres arbejdspladser og i deres fagforeninger.

Enhedslistens afdelinger var aktive på gader, stræder og kommunale og regionale råd, for at skabe forståelse for de offentligt ansatte og rimeligheden i deres krav.

Enhedslisten medvirkede aktivt til at vise at der er råd, både til ordentlige vilkår for de offentligt ansatte og bedre velfærd for alle.

Pengene er der, det er et spørgsmål om de skal bruges af fællesskabet, eller til skattelettelser og fortsat øget formueopbygning for de mest velstillede.

Med overenskomstmobiliseringen blev der taget et begyndende opgør med de fortsatte forværringer af velfærden.

Enhedslisten håber at sammenholdet i fagbevægelsen vil fører til yderligere velfærdsmobilisering.

Det vil vores medlemmer arbejde for i fagbevægelsen.

Lokalt vil Enhedslistens afdelinger understøtte, at der bliver tværfaglig velfærdmobilisering i alle kommuner og regioner, og vi vil opfordre til at de reformramtes organisationer bliver en del af den samlede mobilisering.

OK 18 peger frem mod et andet styrkeforhold.

Vi håber på og opfordrer til at erfaringerne med musketereden vil blive anvendt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det private område i 2020. Og vi vil arbejde for et krav om kronestigning frem for procentstigning.

Der er behov for at stå sammen på tværs af alle fag. Der er behov for at finde løsninger på social dumping, arbejdstid mv.

Også til de offentlige forhandlinger i 2021 vil der være behov for fællesskabet.

Regeringen bør tvinges til at anerkende at de offentligt ansatte skal have en parallel lønudvikling, at der skal reserveres midler til en gang for alle at få løst lavt og ligelønsproblematikken og til at sikre at lærerne kommer i hus med en god arbejdstidsaftale. Enhedslisten vil bakke op om fagbevægelsens krav.

Vi opfordrer til at tage debatterne allerede nu og til at de øvrige arbejderpartier specielt socialdemokraterne indtager en mere ansvarlig linje og at de vil gå positivt ind i arbejdet med at støtte og ikke modarbejde lønmodtagerne.

Enhedslisten vil arbejde for at fastholde og øge engagementet i den faglige kamp, vi vil støtte og arbejde for at lønmodtagernes løn og arbejdsvilkår forbedres markant.

Emner:

Enhedslisten fordømmer Ortega-regeringens vold og undertrykkelse

Udviklingen i Nicaragua har med Ortega-regeringens seneste angreb på en fredelig massedemonstration ført til mere end 100 døde og 900 sårede.   

Enhedslisten ser med dyb bekymring på situationen i Nicaragua. Den folkelige opstand mod Ortega-regeringen begyndte den 18 april som protester mod regeringens planer om at skære i pensionerne. Initiativet kom især fra studenter, men siden politi og regeringsstøtter indledte voldelige overfald på demonstrationerne, har de udviklet sig til en bred opstand mod regeringen. De protesterende kræver demokrati og Ortegas afgang, og har med flere demonstrationer med flere hundrede tusinde deltagere bevist, at de udtrykker en folkestemning.

Sandinist-partiet stod siden 1979 bag en social revolution, som førte mange positive forandringer med sig, også hvad angår demokrati og menneskerettigheder. Ortega-regeringen, der blev valgt i 2007, har udviklet sig til en hån mod den arv. Ortega-regeringen har ført en højreorienteret økonomisk politik, i alliance med arbejdsgiverforeningen, Kirkerne og USA. Samtidig har der været en omfattende korruption og Ortegas regering har systematisk gennemført en undergravning af demokratiet til fordel for en magtklike omkring præsidentparrets familie.

Den nationale dialog med den Katolske Kirke som mægler er sat på pause. Kirken kræver, at Ortega-regeringen følger den Interamerikanske Menneskerettighedskommission CIDH’s 15 anbefalinger. Disse anbefalinger var blevet accepteret af både Ortega-regeringen, de demonstrerende og deres repræsentanter. Nu lader Ortega-regeringen til at trække sig fra forhandlingerne. De seneste erklæringer fra Ortega-regeringen lægger alt ansvar for volden på demonstranterne. De forsøg der nu gøres for at sende internationale undersøgelseskommissioner fra FN, CIDH og OAS til landet for at undersøge forbrydelserne må støttes. Det er vigtigt, at drabene efterforskes til bunds og de ansvarlige retsforfølges og straffes.

Ortega-regeringen har indtil nu ikke stoppet undertrykkelsen, eller indvilliget i den demokratiseringsproces, som demonstranterne, studenterne og civilsamfundet i den nationale dialog kræver. Hovedkravene er udskrivning af valg hurtigst muligt med ændringer i Det Øverste Valgråd og med international overvågning. Mens antallet af kritikere af regeringen vokser, og fordømmelserne kommer fra flere og flere sider nationalt og internationalt, fremstår Ortega-regeringen stadig mere isoleret.

Enhedslisten bakker op om bevægelsen mod Ortega-regeringens overgreb og støtter krav om retsforfølgelse, demokrati og menneskerettigheder i Nicaragua.

Vedtaget af forretningsudvalget den 6. juni 2018

Emner:

Vedtagelse om eftervederlag

Enhedslistens hovedbestyrelse konstaterer med tilfredshed, at folketingsgruppen stiller to beslutningsforslag i Folketinget, der hvis de vedtages for det første vil sikre, at afgående borgmestres eftervederlag modregnes i forhold til lønindtægter efter samme principper, som gælder for folketingsmedlemmer og EP-parlamentarikere, og for det andet, at der for både folketingsmedlemmer og borgmestre fremover sker fuld modregning. For borgmestre er der efter gældende lovgivning ingen modregning. Folketingsmedlemmer kan tjene 135.930 uden modregning i det første år efter deres fratræden, mens der er fuld modregning i den resterende del af eftervederlagsperioden.

Hvis det ikke via lovændringer lykkes at få ændret eftervederlagsreglerne for borgmestre og folketingsmedlemmer, er det hovedbestyrelsens opfattelse, at det gennem en vedtægtsændring skal sikres, at Enhedslistemedlemmer, der fratræder hverv som borgmestre, folketingsmedlemmer eller EP-parlamentarikere, får modregnet lønindtægter eller indtægt ved selvstændighed virksomhed i deres eftervederlag gennem en forhøjelse af partiskatten. Vi fremsætter derfor forslag herom til Enhedslistens årsmøde i 2018.

Debatten om eftervederlag har udviklet sig til en bredere debat om såvel de økonomiske vilkår som arbejdsvilkårene for Enhedslistens folketingsmedlemmer, borgmestre og andre fuldtidslønnede i kommuner og regioner. Det er Hovedbestyrelsens opfattelse, at det er vigtigt, at Enhedslisten har regler for såvel vores folketingsmedlemmers som de lokalt valgtes løn- og arbejdsvilkår, der er gennemskuelige for alle medlemmer og klart og entydigt fastslår, hvilke bestemmelser Enhedslistens valgte repræsentanter er forpligtet af. Hovedbestyrelsen nedsætter derfor en arbejdsgruppe, der får til opgave at drøfte løn- og arbejdsvilkårene for Enhedslistens nationalt og lokalt valgte parlamentarikere med henblik på fremsættelse af forslag til Enhedslistens årsmøde i 2019.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelsen d. 21. januar 2018

Vedtagelse om regeringsspørgsmålet

Vedtagelse om regeringsspørgsmålet

1.     Enhedslisten ønsker et grundlæggende brud med den politik, der i mere end 15 år har været ført af skiftende Venstre- eller socialdemokratisk ledede regeringer. Vores politiske ambition begrænser sig ikke til at sikre små korrektioner af Socialdemokratiets fejlslagne politiske kurs. Det er vores mål at opbygge et politisk alternativ og skabe en ny politisk kurs. Vi arbejder for at sikre os størst mulig politisk indflydelse. Både her og nu i tiden efter Løkke-regeringen og i et længere perspektiv, hvor vi vil arbejde for at muliggøre dannelsen af en progressiv rød-grøn regering.

2.     Indtil der er tilstrækkelig opbakning hertil, vil Enhedslisten pege på den mindst ringe forhandlingsleder efter et valg. Det har hidtil været Socialdemokratiets formand, og med de nuværende politiske styrkeforhold vil det formodentlig også være tilfældet efter næste valg. Vi kan under alle omstændigheder garantere, at Enhedslisten aldrig kommer til at pege på Lars Løkke, men på baggrund af erfaringerne med Thorning regeringen, der bl.a. gennemførte en ekstremt socialt skæv skattereform, forringede førtidspensionerne, satte DONG til salg og fjernede lærernes ret til frit at forhandle deres overenskomst, er der brug for at skærpe kursen overfor socialdemokraterne.

3.     Vi vil derfor forbeholde os retten til at spille en aktiv rolle i forbindelse med regeringsdannelsen for at få en ny regering til at udforme et regeringsgrundlag, der afspejler det politiske flertal, der bringer den til magten. Et grundlag, der afspejler en tydelig forskel til Løkke regeringens politik. Enhedslisten kan derfor fremsætte konkrete politiske betingelser som forudsætning for at pege på en socialdemokratisk ledet regering. Enhedslisten vil i den forbindelse lytte til de krav om politiske forandringer, der rejses af faglige organisationer, elev- og studenterbevægelsen, miljøorganisationer og de foreninger og bevægelser, der repræsenterer de mange, der står udenfor arbejdsmarkedet. Den konkrete forhandlingslinje vedtages af Enhedslistens hovedbestyrelse.

4.     Efter at en regering er dannet, vil Enhedslisten bruge rollen som parlamentarisk grundlag til at søge indflydelse til at få gennemført mest mulig af vores politik. Vi vil være til rådighed for aftaler, så længe de trækker Danmark i den rigtige retning. Men vi siger også klart, at vores støtte til en regering ikke er en blankocheck. Det er et grundlæggende princip for Enhedslistens parlamentariske arbejde, at vi arbejder for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse, og vi vil aldrig lade os presse eller true til at medvirke til forringelser af almindelige menneskers vilkår, forringelser for naturen og miljøet eller forringelser af frihedsrettighederne. Hvis en socialdemokratisk regering bryder de løfter, der fik Enhedslisten til at pege på en socialdemokratisk forhandlingsleder, eller hvis den sammen med højrefløjen gennemfører alvorlige angreb på mennesker eller miljø, kan Enhedslisten beslutte at trække sin parlamentariske støtte til regeringen, så vælgerne kan spørges ved et valg. Tilsvarende kan Enhedslisten stille mistillidsvotum til enkeltministre, der fejlinformerer Folketinget eller i særlig grad modarbejder Enhedslistens politik som fx omkring DONG-salget eller lockouten af lærerne. En sådan beslutning skal træffes af Enhedslistens Hovedbestyrelse.

5.     Enhedslistens hovedbestyrelse åbner med denne vedtagelse for at tage nye parlamentariske redskaber i brug. Den politiske situation i Danmark er ustabil, og derfor er der brug for en fortsat debat om Enhedslistens parlamentariske strategi, sådan at den svarer til styrkeforholdene både indenfor og udenfor Christiansborg. Konkret vil årsmødet i 2018 være en anledning til, at vi sammen diskuterer vores position.

Emner:

Enhedslisten støtter Danmark for velfærd

Vi er stærkt opmuntrede af udsigterne til en stor mobilisering for velfærden, som tog fart med afholdelsen af mødet for 3.400 tillidsrepræsentanter fra både offentlige og private arbejdspladser. Det er besluttet, at gøre 7. november til ”Velfærdens dag”, og det bakker vi fuldt og helt op om.

Sidste år lykkedes det en stor lokal bevægelse, at presse regering og kommuner til at fjerne omprioriteringsbidraget. I år er det lykkedes, at presse Christiansborg til at fjerne det forhadte produktivitetskrav på sygehusene. Vi konstaterer, at bevægelse og protest nytter.

Nu er målene højere og indsatsen større. Danmark for velfærd vil stoppe besparelserne på velfærden og sætte en ny retning til gavn for de mange. Det mål tilslutter vi os, og opfordrer alle medlemmer af Enhedslisten, afdelinger og kommunal- og regionskandidater til aktivt at bidrage, så velfærdskampen bliver valgets vigtigste spørgsmål.

Der bliver demonstrationer i de store byer d. 7. november, og der er lokale aktiviteter i alle kommuner. Vi opfordrer alle dele af Enhedslisten til at tage del i og medansvar for den lokale mobilisering sammen med fagbevægelsen, de sociale bevægelser og de unge under uddannelse (Tjek på Facebook: ”kommune” – Danmark for velfærd). listen over Facebookgrupper.

 

God valg- og velfærdskamp

Emner:

Er demokratiet kuppet i KL?

 17 August 2017

Som næstformand i KL’s Børne- og kulturudvalg er jeg noget rystet over, at KL-direktør Arne Eggert sammen med formand for udvalget Anna Mee Allerslev (R) offentligt melder ud, at KL vil ændre i folkeskolens formålsparagraf.

Af Ulf Harbo (EL), medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune og næstformand i KL’s Børne- og Kulturudvalg 

At ændre formålsparagraffen har aldrig været et punkt på vores udvalgsmøder, men har været drøftet uformelt flere gange, uden at noget er ført til referat.

Som jeg ser det, har Arne Eggert og Anna Mee, med deres klare og tydelige udmelding om at ville ændre formålsparagraffen, profileret sig selv og hinanden, og truffet en beslutning uden politisk mandat i vores udvalg.


Personligt er jeg slet ikke enig i, at formålsparagraffen bør ændres, og synes der er graverende problemer at tage fat i: Eksempelvis den voldsomme stigning af skoletrætte børn, som synes skoledagen er alt for lang og stigningen af forældre, som vælger friskoler og privatskoler frem for folkeskoler. Det kunne også være, at vi i KL burde kigge på, om vi kan hæve kvaliteten i folkeskolen ved at give eleverne en velforberedt undervisning og give lærerne tid til forældresamarbejde og det fundamentale arbejde med inklusion, relationer og klassekulturen.

Folkeskolen.dk: KL-politiker: Vi har ikke behandlet ny formålsparagraf

Vi har mange udfordringer og jeg tror på, at mange af de problemer vi ser hos børn og unge stammer fra den voldsomme overstyring og kontrol af børnelivet som bl.a. KL har været foregangsmand for. Folkeskolen er i mange år blevet styret alt for stramt, med konstante krav om udvikling og implementering af nye tiltag, samtidig med, at man har sparet på udgifterne. Det går ikke kun ud over lærernes arbejdsvilkår og arbejdsglæde, men også ud over vores børn, som oplever en dårligere kvalitet i undervisningen, en alt for lang skoledag og et helt urealistisk forventningspres som ikke hænger sammen med den virkelighed eleverne lever i.

Vi er i KL, ude i de enkelte kommuner og i Folketinget nød til at indse, at vi skal have tillid til, at den enkelte skole og den enkelt lærer bedst ved, hvordan man driver skole, og give dem mere frihed til at undervise vores børn.

KL’s mission er, at KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati, men som nyindtrådt næstformand i KL’s Børne- og Kulturudvalg oplever jeg, at der ikke bliver lyttet til hverken børn, lærere, pædagoger, skoleledere, forældre, forskere eller politikere, når der bliver sat spørgsmålstegn ved de lange skoledage, folkeskolereformens implementering, målstyret undervisning, fejlslagen inklusion, nationale test, og at folkeskolereformen er finansieret vha. et lovindgreb hvor man pålagde lærerne at undervise mere, selv om det har skadet kvaliteten af undervisningen voldsomt.

Jeg oplever desværre et KL som er alt andet end demokratisk, men som snarere opfører sig som en totalitær stat i staten. KL fremstår med en alt for voldsom overstyring og kontrol, som fratager den enkelte lærer muligheden for at gøre sit bedste og dermed skader vores børns muligheder for at trives og udvikle sig til mennesker med hjerte, hjerne og kritisk sans.

Hvis vi skal tage KL alvorligt som en organisation der repræsenterer kommunerne, må Arne Eggert og Anne Mee Allerslev (R) korrigere fejlopfattelsen af, at deres udmeldinger kommer med et demokratisk mandat.

De har nemlig ikke haft demokratisk mandat fra Børne- og Kulturudvalget til at udtale sig om formålsparagraffen, som de har gjort.

I det hele taget er det ofte svært at få øje på KL som en demokratisk organisation. Jeg oplever meget lidt plads til forskellige holdninger i KL og jeg oplever, at man ønsker fuld enighed om mange ting bl.a. skoledagens længde. En åben og fri demokratisk dialog er præcis det modsatte af fuld enighed.

Fuld enighed er noget som vi normalt forbinder med såkaldte diktaturer og slyngelstater og ikke med et demokrati som burde bygge på oplysning, gennemsigtighed og dialog.

KL er formelt set politisk styret af kommunalpolitikere, som får vederlag for at sidde i udvalg og bestyrelsen, og derfor burde vi være underlagt offentlighedsloven og træffe beslutninger på baggrund af en åben og fri dialog på et oplyst grundlag med borgere og andre, som måtte ønske det, i stedet for at sidde i lukkede rum, eller at demokratiet bliver kuppet ved at en direktør og en formænd uden politisk mandat offentligt melder ud hvad KL vil.

Der mangler gennemsigtighed og åbenhed om hvordan beslutninger træffes og på hvilket grundlag i KL og jeg vil opfordre til at vi i KL gør dagsordener offentligt tilgængelige.

KL vil gerne lave disruption i skoler og dagtilbud, men det er KL selv som har brug for disruption fra børn, forældre, lærere og alle andre med en smule kritisk sans, som tør smide Ja hatten.

Der er brug for at vi i KL i højere grad lytter til de mennesker som rent faktisk ved noget om konsekvenserne af fx de lange skoledage og den voldsomme topstyring vores skoler er underlagt i stedet for at stå fast på at der skal være ro om reformen og forsøge at skabe en konsensuskultur hvor alle skal være enige.

Indtil det sker vil det forblive tomme ord i en mission, at vi i KL arbejder for et stærkt lokalt demokrati.

Emner:

Eksklusion af Jørn Henner

Hovedbestyrelsen (HB) vedtog på sit møde den 25. juni enstemmigt at ekskludere Jørn Henner fra Fredericia. Dette skete, efter at Jørn Henner havde haft mulighed for at forsvare sig mod de anklager, der blev rettet mod ham, både skriftligt og mundtligt på selve HB-mødet.

Begrundelsen for eksklusionen var personlige angreb på Enhedslistens byrådskandidat og spidskandidat i Fredericia i offentligheden. Blandt andet indeholdende beskyldninger om at hun havde brugt sager om sexisme som et led i selvpromovering. Hertil kom flere års stærk intern uro i Fredericia afdelingen, hvor personangreb har været dagens uorden. Forretningsudvalget (FU) og skiftende HB-medlemmer har aktivt arbejdet på at løse konflikterne eller hvert fald lægge en dæmper på disse. Helt uden held.

FU tilbød Jørn Henner, at droppe eksklusionssagen, hvis han ville ophøre med sin offentlige kritik byrådsmedlemmet, og hvis han ville skifte til en anden afdeling eller blive organiseret direkte under landskontoret. Dette tilbud blev gentaget på HB-mødet. Dette tilbud afviste han og på den baggrund indstillede et enigt FU ham til eksklusion og denne indstilling blev vedtaget enstemmigt af HB.

Grotesk at støtte skattelettelser i de rigeste kommuner frem for velfærd

Det er grotesk, at regeringen vil give tilskud til skattelettelser i de mest velbeslåede kommuner frem for at sikre velfærden generelt i kommunerne mener Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af KLs bestyrelse. Han stemte ikke for aftalen og kritiserer regeringens prioritering:

Pressemeddelelse 1. juni 2017

Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af KLs bestyrelse og byrådsmedlem i Svendborg siger:

- Man har valgt at give 338 mio. kr i tilskud til nogle få velbeslåede kommuner, mens alle kommuner samlet set kun får 300 mio. kr. ekstra til velfærden, selvom de samlede udgifter vil stige med 1,3 mia. kr. Det er da en grotesk prioritering.

Enhedslisten fremhæver at der er meget stor forskel på likviditeten pr. indbygger i kommunerne. Likviditeten svinger fra 2000 kr til 18.000 kr. pr indbygger. Enhedslisten mener det er åbenlyst, at tilskuddet til skattenedsættelse vil gå til kommunerne med størst likviditet. Enhedslisten vigtigste kritik er dog at pengene til velfærden ikke rækker:

Jesper Kiel slutter:

- Aftalen sikrer ikke penge til de stigende udgifter i kommunerne. Derfor vil kommunerne skulle skære i den service, vi tilbyder borgerne. I en normal størrelse kommune som min egen  vil det ramme børn og de ældre, hvor der skal findes besparelser på op mod 10 mio. kr. Der er helt urimeligt i en situation, hvor regeringen mener der er plads til skattelettelser.

Se også: EL: Kommunerne fastholdes i minusvækst

 

Emner:

EL: Kommunerne fastholdes i minusvækst

Enhedslistens medlem af KLs bestyrelse kan ikke støtte den aftale om kommunernes økonomi, som KL i dag indgår med regeringen, fordi den den vil føre til fortsat forringelse af servicen overfor borgerne i kommunerne. Børn og ældre vil blive ramt af en fortsat minusvækst mener Enhedslisten.

Pressemeddelelse 1. juni  2017

Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af KLs bestyrelse og byrådsmedlem i Svendborg siger:

- Aftalen sikrer ikke penge til de stigende udgifter i kommunerne. Derfor vil kommunerne skulle skære i den service, vi tilbyder borgerne. I en normal størrelse kommune som min egen  vil det ramme børn og de ældre, hvor der skal findes besparelser på op mod 10 mio. kr. Der er helt urimeligt i en situation, hvor regeringen mener der er plads til skattelettelser.

I 2018 vil kommuner have ekstra udgifter på 1,3 mia. kr. på grund af befolkningsudviklingen. Aftalen giver samlet set kun 0,3 mia. kr. mere til kommunal service i 2018 end i 2017. Derfor skal kommunerne ud og finde besparelser på for 1. mia. kr.

- kl.dk: Demografisk udvikling koster kommuner 1,3 milliarder i 2018

Enhedslisten mener, at kommunernes økonomi skal følge med befolkningsudviklingen, hvor der bla bliver flere ældre, men samtidigt er der behov for at de seneste års udhuling af den kommunale velfærd genoprettes.

Jesper Kiel, fortsætter:

- Siden 2010 har kommunerne mistet 3,8 mia. kr til kommunal velfærd og er ikke kompenseret for befolkningsudviklingen. Denne udhuling af velfærd skal ikke bare stoppes men også genoprettes. Derfor er dette års aftale helt utilfredsstillende med den gunstige økonomiske situation landet befinder sig i.

Der er også behov for at gøre op med sanktionsregimet mener Enhedslisten. Kommunerne kan fortsat miste op til 3 mia. kr, hvis man ikke overholder de vedtagne budgetter.

- I 2017 brugte kommunerne 2,9 mia. kr mindre end man måtte. Det skyldes truslen om sanktioner. Kommunerne lægger næsten automatisk en ekstra margin ind, når sanktionerne skaber usikkerhed. Hvis regeringen sænkede sanktionerne, så ville kommunerne nærme sig at udnytte hele rammen. Nu kan vi igen se frem til, at kommunerne holder igen og  skaber mindre velfærd end aftalen åbner op for. Det rokker aftalen desværre ikke ved.

 

Sådan så udviklingen i servicerammen ud inden aftalen. Her kan man se en udhulong på 3,8 mia. kr fra 2010 til 2017. 


Grafik: Enhedslisten 

Emner:

The Nordic Left suggests a policy for peace and disarmament

The Nordic region, the Arctic, and the Baltic Sea region have for years been characterized by a widespread, upward spiral of military exercises and buildup, which has been combined with an increasingly harsh rhetoric.  Both NATO and Russia contribute to this alarming development, and it is time that the Nordic countries take the initiative to reverse it.

The goal is to strengthen the security policy tools. We want to create a policy that reduces tensions and the threats of war. We respect that Finland and Sweden still want to be free of a military alliance, and thus reject full membership in NATO. We call for closer Nordic cooperation, that can ensure disarmament, strengthen the UN, and fortify the independence of Danish, Icelandic and Norwegian foreign policy from NATO, where President Donald Trump is in charge.

If we are to insure the security of the North, it requires an active, independent foreign policy, together with a wide-ranging commitment to: democracy, human rights, international law, women's liberation and global social justice.  However, it also requires tireless work toward disarmament, conflict prevention, a strong UN, intensified activity in the OSCE--the Organization for Security and Cooperation in Europe, and a restored respect for international law. The Nordic countries that are members of the EU should promote this policy there.

We must stand firm on criticism of Russia's violation of international law in Ukraine and Syria.  It is central to our security that existing national borders, international law, and the sovereignty of each country are respected.  At the same time we must develop contact with Russian civil society and create better conditions for various forms of dialogue between people.

With Donald Trump as United States President, the world's strongest military force has gotten a supreme commander who is unpredictable, and who does not respect international law.  The election of President Trump has made the world more uncertain, and has increased the risk that the United States, by virtue of its leadership of NATO, will join current armed conflicts, or start new ones.  This development in the United States enhances the need for our cooperation in the Nordic countries.

Dynamic work for disarmament and for the relaxation of tensions in the Nordic region will include the Baltic Sea and the Arctic, plus the demilitarization of space programs.  This must be a focus area for the future work of the Nordic Council.  But efforts are also required at all levels - diplomatic, governmental, and organizational - as well as interpersonal contacts, and contacts among research workers.  Everyone can contribute in the security policy work. There must be an overall development of a Nordic strategy for peace, relaxation of tensions, and disarmament in the Nordic region.

Weapons exports to dictatorships, to warring states, and to countries that commit gross and profound breaches of human rights do not strengthen peace.  The Nordic countries should exercise leadership in the quest for the international control of the arms trade, and should, in our own countries, prohibit weapons exports to repressive and warring countries.

The Nordic left wing parties therefore propose the following:

We wish to develop a comprehensive Nordic strategy for peace, relaxation of tensions, and disarmament in the Nordic region.

We want to strengthen the UN's work for peace and security.  Together, the Nordic countries must prepare and train military forces that can participate in combined, UN-mandated peacekeeping efforts.  The final decisions on such efforts will, however, always be taken by the respective countries.

We want the Nordic countries to undertake to mutually prohibit arms exports to repressive and warring countries, and to internationally raise the question of the banning and control of the arms trade.

We support the initiative of the former German Foreign Minister Steinmeier in the OSCE to initiate new negotiations on a new multilateral arms control agreement in Europe.  The goal is new negotiations on disarmament in Europe, and that through these negotiations both Russia and NATO will refrain from military buildup and offensive exercises in the Baltic Sea area.

We propose, that under the aegis of the Nordic Council, a Nordic peace and security conference be held to discuss a strategy for disarmament and relaxation of tensions in the Baltic Sea and the Arctic. And that the Nordic Council will in the long term take the initiative for a wider international conference involving all countries around the Baltic Sea to promote these.

We wish that research in peace and conflict resolution be strengthened in our countries, and that there be closer cooperation among the countries in the north.

The Nordic countries must contribute to the disarmament of nuclear weapons.  A concrete step is to make the Nordic countries and the Arctic nuclear weapon-free zones.  We want a ban on nuclear weapons in the form of a legally binding Nuclear Weapons Convention, which prohibits the manufacture, testing, possession and use of nuclear weapons, and sets out the mechanisms required to destroy them within the foreseeable future.

 

Li Andersson, chairperson, Left Alliance, Finland

René Gade, peace spokesman, The Alternative, Denmark

Høgni Hoydal, chairman, Tjodveldi (Republic), Faroe Islands

Pia Olsen Dyhr, chairman, Socialist People's Party (SF), Denmark

Katrín Jakóbsdóttir, chairperson, Left Green Party (VG), Iceland

Sara Olsvig, chairman, Inuit Ataqatigiit, Greenland

Jonas Sjöstedt, chairperson, The Left Party, Sweden

Audun Lysbakken, party leader, Socialist Left Party (SV), Norway

Pernille Skipper, Political spokesperson, The Red-Green Alliance, Denmark

 

March 2017

Person: Emner:

Denmark should apologize to USVI and take actions that can alleviate problems derived by colonial rule

Member of Parliament Mr. Nikolaj Villumsen will visit the US Virgin Island March 30th to April 2nd to participate in the Centennial Commemoration. Mr. Villumsen has urged the Danish Prime Minister to apologize on behalf of the Danish State for decades of colonial rule and slavery, and for selling the islands without involving the local population or securing their civil rights.

Mr. Villumsen is an important voice in stressing the need of deepening the dialogue, and engage in cultural and historical exchange between Denmark and the US Virgin Island.

Quotes from Nikolaj Villumsen:

It is urgent with an official Danish apology to the US Virgin Island. The Danish state must take on responsibility for the consequences of decades of colonial rule and slavery, and for selling the Islands without involving the citizens or securing their rights. It is important that we pay our sympathies to the descendants of the enslaved and shed light on this dark chapter of our history.”

The US Virgin Island and Denmark are related. We share a tragic history. It is necessary that we strengthen the dialogue and engage in cultural and historical exchange to understand our history – and make sure that the atrocities of history are not repeated.”

The Danish Prime Minister should put forward an official apology during his visit. An apology cannot stand alone, but has to be followed by actions. Therefore, I suggest that Denmark engage in initiatives that can help alleviate some of the problems caused by the sale and by 175 years of slavery.”

Nikolaj Villumsen is vice-chair in the Parliamentary Group, spokesperson on foreign affairs, defense and civil defense in Enhedslisten - the Red-Green Alliance, as well as member of the Parliamentary Assembly of the European Council and vice-chairman of the group Unified European Left. 

Background: Denmark had a colonial presence in the Caribbean for decades. 200 years of colonial rule and 175 years of slavery on the former Danish West Indies. Danish ships transported 120.000 slaves to the Caribbean, Europe and North America before prohibiting slavery in 1792. In 1917, Denmark sold the US Virgin Island to the US for US$ 25 million in

Proposed actions

Proposed measures for increased dialogue and exchange with the USVI.

1. Exchange programs for USVI students at Danish universities

The USVI has the right to access to their own and our common history. The digitalization of the colonial archives has been an important first step, but Denmark should offer free exchange programs for USVI students in Danish and History to strengthen the linguistic, historical and physical access to the archives.

2. Invitation to the USVI to have an official representation in Denmark

Today Denmark has a consulate in the USVI, but the USVI has no representation in Denmark. The Danish government should invite the USVI to establish a representative office in Copenhagen. A mutual official presence is a good set off for strengthening the historical and cultural exchange.

3. Support for the establishment of a museum on colonial history or slavery (in Denmark)

Few Danes know that Danish ships transported 120,000 slaves from Guinea to the Caribian. Denmark's colonial history and responsibility for slavery is a dark chapter in Danish history. It is crucial with research, dissemination and public access to information on this part history.

4. Exchange programs in craft and construction work

Many historical buildings in the USVI are part of our shared history and important monuments of the brutal history of slavery. There has previously been a pilot project between vocational/carpentry schools in Denmark and the USVI authorities in relation to the preservation of buildings and training of carpenters, masons etc. The co-operation should be restored through exchange programs.

5. Diplomatic actions to help the USVI achieve full political rights

Through diplomacy, Denmark should try to help the USVI to achieve the same democratic rights as other citizens in the United States. Denmark has a responsibility for the fact that the USVI are still on the UN list of non self-governing territories.

KL skal sikre stop for kommuner og pensionskassers investeringer i de besatte palæstinensiske områder

Pressemeddelse 14. marts 2017

Enhedslistens medlem af KLs bestyrelse, Jesper Kiel, vil have at Kommunernes Landsforeningen sætter sig i spidsen for at kommuner og pensionskasser ikke investerer i firmaer i de besatte palæstinensiske områder.  KL har udpegede repræsentanter i Sampension, Pension Danmark, PenSam som ifølge en rapport fra Danwatch har investeringer i selskaber, som opererer på i de besatte områder. Derfor mener han KL har et ansvar situationen.

Jesper Kiel siger:

- De israelske bosættelser på Vestbredden er ulovlige og undergraver muligheden for en fredelig og retfærdig løsning på konflikten. Derfor må og skal kommunerne og pensionskasserne sikre, at de ikke understøtter den ulovlige besættelse med investeringer og derfor har jeg sat sagen på KLs dagsordenen 15. marts

Danwatch har i en rapport opgjort at de tre største kommuner og en række pensionskasser har investeringer i virksomheder med aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder. Investeringerne er med til at undergrave to-statsløsningen og på kant med FN’s retningslinjer og eksportråd fra den danske regering.  

Jesper Kiel siger:

- Danwatch har kun screenet tre kommuner i deres undersøgelse og derfor kan omfanget af kommunale investeringer i de besatte palæstinensiske områder sagtens være større. Derfor er der behov for, at KL understøtter at kommuner og  pensionskasser, hvor KL har repræsentanter, fører en investeringspolitik, som lever op til FN’s retningslinjer og eksportråd fra den danske regering.  

Derfor foreslår Enhedslisten følgende:

- KL udarbejder en vejledning til kommunerne om, hvordan de kan undgå at investere i virksomheder med aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder

- KL går i dialog med de af KL udpegede repræsentanter i Sampension, Pension Danmark, PenSam om, hvordan det sikres at pensionskasserne stopper med at investere i selskaber med aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder,

Se rapport fra Danwatch: Forretning på forbudt land

 

Emner:

Sønderborg: Bevar demokratiet i forsyningssektoren!

Regering vil liberalisere forsyningssektoren, og det møder nu modstand i kommunerne. Enhedslisten i Sønderborg vil derfor have de delegerede i Kommunernes Landsforening til at vedtage, at kommunerne har maksimal og fleksibel indflydelse på opgaverne.

I Sønderborg Kommune er der vedtaget et projekt om, at den skal være CO2-neutral senest i 2029 – og vejen dertil er, at forsyningsselskaberne også bliver CO2-neutrale, såsom Gråsten Fjernvarme er det.

”De skal sågar udvide” - siger Anders Brandt, som sidder i Sønderborg byråd for Enhedslisten og fortsætter: ”Hvis Fjernvarmen bliver solgt til kapitalfonde, så mister vi ejerskab, og så skal vi til at forhandle om kontrakter i stedet for at nå et mål om at opfylde målene om CO2-neutralitet”.

Anders Brandt: en liberalisering af forsyningssektoren rammer klimamålene og forbrugernes pengepung.

Anders Brandt påpeger i øvrigt, at borgeren er forpligtet til at anvende forsyningsselskaberne, og at det derfor er altafgørende, at borgerne bevarer den demokratiske indflydelse.

”Målet sikres bedst gennem borgernes direkte og indirekte ejerskab. Vi skal ikke have flere forhold, som vi ser i Herning. Forholdene skræmmer. Det er nok!” - lyder det fra Anders Brandt,. Derfor rejste han februar forslag i Sønderborg byråd om at bringe sagen op på KLs delegeretmøde 16.-17. marts.

Forslag fra byrådet i Sønderborg Kommune

Sønderborg byråd vil gerne fortsætte med organiseringen af forsyningssektoren med henblik på, at kommunerne har maksimal og fleksibel indflydelse på opgaverne. Dette med henblik på at skabe synlige resultater med nedbringelse af CO2-udledning, driftssikkerhed, prisbillig og økonomisk forudsigelig drift for borgerne. Målet sikres bedst gennem borgernes direkte og indirekte ejerskab.

Derfor anmodes KL om at arbejde for, at regering og Folketinget i udmøntningen af en kommende forsyningsstrategi tager hensyn til at sikre vilkår, som fastholder og udvikler en decentral forsyningssektor med forankring i kommunerne og de lokale samfund gennem direkte og indirekte ejerskab af forbrugerne.

Enhedslistens repræsentant i KLs bestyrelse, Jesper Kiel, er enig med Anders Brandt og tilføjer: “Jeg har endnu ikke hørt om en kommune, som ønsker regeringens liberalisering, derfor synes, det er et godt forslag fra Sønderborg. Det sender et signal til Christiansborg om at droppe liberaliseringsplanerne. Det er vigtigt for kommunernes mulighed for at sikre grøn omstilling og borgernes indflydelse”

 

Emner:

Topbillede

HB-udtalelse om EU

En ny dansk regering bør starte forhandlinger om Danmarks forhold til EU

Som vi mere grundigt har forklaret det i vores EU-program, mener Enhedslisten, at EU er skadelig for befolkningen i Danmark, befolkningerne i de øvrige lande og globalt.

På den anden side famler Løkke-regeringen i blinde. Det virker, som om den helt har opgivet at gøre andet end det, EU-toppen ønsker. Hvad er regeringens og folketingsflertallets politik i forhold til EU? Det spørgsmål bliver mere og mere presserende. Derfor foreslår Enhedslisten, at en ny regering efter næste valg tager til Bruxelles og genforhandler Danmarks forhold til EU.

For at sikre trygge og ordentlige vilkår er det helt afgørende at Danmark, og alle andre EU-lande som ønsker det samme, sikres ret til at gå foran, når det gælder sunde fødevarer, forbrugersikkerhed, dyrevelfærd og sociale rettigheder. Samtidig må vi sikres en social protokol, som giver ubetinget ret til at forhindre social dumping. EU’s indre marked skal ikke kunne bruges som en undskyldning for at forhindre højere standarder og bedre levevilkår. Dette perspektiv samarbejder Enhedslisten allerede med kræfter i Europa om

Det genforhandlede resultat skal sendes til folkeafstemning, så befolkningen får mulighed for at godkende eller forkaste resultatet. Sikrer disse forhandlinger ikke en social protokol, retten til selv at fastlægge den økonomiske politik og retten til at gå foran, må der i stedet gennemføres en folkeafstemning om det fortsatte danske medlemskab af EU.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 4. marts 2017

Emner:

Nyt system til lokalhjemmesider på vej

Fra starten af april introduceres et nyt system til lokalhjemmesider og det vil blive præsenteret på aktivistfabrik 18.-19. marts

Systemet er et WordPress Multisitesystem, som er lettere at arbejde med for redaktørerne og som lever op til moderne design standarder i forhold til også at kunne virke ordentligt på Tablets og Mobil.

Af Ole Jensen,  IT  og web - [email protected]

Fra start lægger der ud med 2 forskellige skabeloner og en række valgfrie Plugins og Widgets (moduler som kan vise specielt indhold). Derudover bliver der en fælles billedbank og mulighed for at dele indhold mellem specifikke lokalsider.

Skabelonerne bliver baseret på Enhedslistens nye skrift og farver.

Frem mod kommunalvalget vil der blive udviklet- og tilbudt yderlige moduler på grundlag af ideer og response fra afdelinger og webredaktører.

Er der tilslutning til det, vil der også blive afholdt regionale kurser i systemet.

Det eksisterende lokalsidesystem opretholdes til starten af 2018, hvor det lukkes ned, da det ikke kan vedligeholdes med de nødvendige sikkerhedsopdateringer. Der sker derfor heller ikke yderlig udvikling af det.

Indhold kan ikke flyttes automatisk fra gammel til ny side, men ved sider som rummer meget indhold, fx i form af nyheder og pressemeddelelser, kan landskontoret være behjælpelig med at sætte en importfunktion op.

 

Udtalelse fra KOKO17

Statens stramme bindinger på kommunernes økonomi er et indgreb i det kommunale selvstyre. De blokerer for, at kommunerne kan sikre et ordentlige velfærdsniveau for borgerne, ordentlige arbejdsvilkår for medarbejderne og gennemføre de nødvendige investeringer i den grønne omstilling.

* Vedtaget 5. februar 2017 på Kommunal Konference i Enhedslisten (KOKO)

Det var en vigtig delsejr i kampen mod denne stramme styring, da omfattende aktivitet fra borgere, offentligt ansatte og fagforeninger i 2016 var med til at fjerne det såkaldte omprioriteringsbidrag og presse regeringen til at opgive det krav om 0-vækst i den offentlige sektor, som indgik i Venstre-regeringens regeringsgrundlag.

Aftalen mellem KL og regeringen i 2016 indeholdt alligevel forringelser i kommunernes økonomi i 2017 og i årene fremover i form af af de såkaldte ”effektiviserings- og moderniseringsprogrammer”. Derfor bliver kampen for at sikre flere – ikke færre - penge til kommunerne ved de kommende forhandlinger mellem KL og regeringen en vigtig opgave for Enhedslisten i foråret. Her vil vi medvirke til at gøre Velfærdsalliancens landsdækkende demonstrationsdag den 10. maj til en succes og vi vil tage problemstilling op de lokale kommunalbestyrelser, KL og opfordrer folketingsgruppen til at lægge et massivt pres på regeringen og de andre partier i folketinget.

Årets absolut vigtigste opgave for Enhedslisten bliver kommunalvalget i november måned. Her kommer 5 temaer til at spille en helt afgørende rolle for Enhedslisten.

Det kommunale demokrati skal udvides.

Enhedslisten kæmper for, at statens stramme styring af kommunerne afskaffes, sådan at kommunerne får både økonomiske og lovgivningsmæssige muligheder for udfolde det kommunale selvstyre. Enhedslisten arbejder for, at alle beslutninger tager udgangspunkt i demokratiske processer ud i de yderste led, hvor mindretal bliver hørt,  hvor borgerne inddrages og ikke i investorers og erhvervslivets profitinteresser. Medarbejderne skal have større indflydelse på organiseringen af arbejdet og der skal gøres op med New Public Management-styringen i alle niveauer i det kommunale system.

 

Velfærden skal sikres.

De øgede behov på ældre- og handicapområdet skal opfyldes på en måde, der sikrer, at disse borgere får den nødvendige hjælp til at leve et liv med så frie udfoldelsesmuligheder, som muligt og med tryghed i hverdagen. Der skal sikres de nødvendige rammer for, at daginstitutionerne og andre institutioner kan give alle børn mulighed for tryghed og udvikling. Enhedslisten kæmper mod privatisering og udlicitering, fordi det fører til udhuling af den fælles velfærd og til afdemokratisering. (Vedtaget)

Fattigdom og ulighed skal bekæmpes.

De seneste års reformer har øget uligheden og fattigdommen. Konsekvenserne af dette skal synliggøres for at få lovgivningen ændret, men Enhedslisten arbejder også i kommunerne for at mildne konsekvenserne af denne lovgivning. Lovgivningen skal administreres så hensynsfuldt, som det overhovedet er muligt, alle muligheder for supplerende hjælp skal udnyttes, der skal skabes småjobs til dem, der rammes af 225 timers reglen, visiteringen til forskellige ydelser skal tage udgangspunkt i at borgerne skal have de bedste tilbud og de bedste ydelser. I forhold til børn og unge arbejder Enhedslisten for at bekæmpe chanceulighed ved at prioritere indsatsen overfor udsatte grupper.

Folkeskolen frigøres for de skadelige konsekvenser af folkeskolereformen og lovindgrebet mod lærerne.

Enhedslisten arbejder for, at de lange skoledage erstattes af flere timer med to lærere (eller en lærer + en pædagog). Der skal skaffes ressourcer, så lærerne kan få den nødvendige tid til forberedelse og frihed til tilrettelægge denne fornuftigt.  Landsdækkende tests og central styring af undervisningen skal erstattes af mere frihed til medarbejdere, børn og forældre til at gøre dette i fællesskab.

Enhedslisten vil arbejde for at der bliver indgået lokale arbejdstidsaftaler i alle kommuner.

Kommunerne skal stå i spidsen for den grønne omstilling.

Enhedslistens målsætning er 100 procent økologi og 100 procent vedvarende energi. Kommunernes skal understøtte denne udvikling gennem sin indkøbspolitik og sine investeringer. Enhedslisten arbejder for høje målsætninger for andelen af økologi i de offentlige køkkener. Den cirkulære tankegang skal gennemsyre kommunernes affaldspolitik. Kommunernes erhvervspolitik skal målrettet gå efter at understøtte den grønne omstilling. Forsyningsvirksomhederne skal ejes af forbrugerne eller kommunerne og de skal gå i spidsen i omstillingen til vedvarende energi.

 

Emner:

Intern udtalelse: Der er brug for feminisme

 

Vi lever i en tid, hvor fattigdommen vokser, den sociale arv vejer stadig tungere og det bliver sværere og sværere at få en uddannelse. De mange nedskæringsreformer som både den socialdemokratisk ledede regering og den nuværende regering har gennemført skaber et fattigt samfund, både når det gælder levevilkår, uddannelsesmuligheder og tryghed. Især kvinderne bliver ramt hårdt.

Med kontantjælpsloftet, der trådte i kraft d. 1. oktober 2016, har over 33.000 voksne fået beskåret deres kontanthjælp, heraf er 69 % kvinder. Det skyldes at loftet først og fremmest falder ned i hovedet på enlige forsørgere – oftest kvinder der i forvejen forsøgte at få en skrabet økonomi til at hænge sammen for sig selv og deres børn. Mange af disse kvinder mangler ikke blot et job, men er ramt af sygdom eller alvorlige sociale problemer.

I december 2016 besluttede regeringen og Socialdemokraterne at fjerne muligheden for at tage en ny videregående uddannelse. Dermed forsvinder mange menneskers mulighed for at få en uddannelse, der kan give en ny retning eller blot et levebrød. Også her har man med søvngængeragtig sikkerhed ramt kvinder hårdere end mænd. To tredjedele af de, der tidligere har taget en ny uddannelse var kvinder, der typisk søgte en uddannelse inden for de store velfærdsområder.

Og de mange tusind kvinder der er ansat på sygehuse, skoler, daginstitutioner eller i hjemmeplejen, oplever konstante økonomiske nedskæringer, der giver et stadig stigende arbejdspres og formindskede muligheder for at udføre pleje, behandling, omsorg og undervisning fagligt forsvarligt.

For Enhedslisten står kampen for velfærd og tryghed centralt – men denne kamp kan ikke stå alene.  Enhedslisten er et socialistisk, feministisk og grønt parti, der ser tingene i sammenhæng. Feminisme og velfærdskamp er uløseligt forbundet.

I dette forår sætter Enhedslisten feminismen på dagsordenen. Vi vil debattere et nyt delprogram om feminisme, således at vi på årsmødet i maj kan vedtage delprogrammet. Men debat og vedtagelser kan ikke stå alene. Feministiske vinkler skal med i den daglige politiske indsats – når vi kæmper for tryghed for syge og arbejdsløse, når vi slås i kommunalbestyrelser og i folketinget for at sikre velfærden og når vi på de offentlige arbejdspladser siger nej til yderligere nedskæringer og arbejdspres.


Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 5. feb 2017

Emner:

Palæstina - Afslut 50 års besættelse

 

I juni 2017 er det 50 år siden at Israel besatte Vestbredden, Østjerusalem og Gaza

FNs gentagne krav om fredsforhandlinger og en fredsaftale, der skal sikre en løsning, hvor Israel og Palæstina kan leve fredeligt side om side, er blevet udskudt igen og igen, fordi Israel med USA's opbakning har nægtet at deltage i realitetsforhandlinger.

En fredsaftale forudsætter

∙       at der i forhandlingerne tages udgangspunkt i FNs resolutioner og grænserne fra før 1967 – den såkaldte grønne linje

∙       at Israel ophæver besættelsen af Vestbredden og Østjerusalem,  og trækker de mere end 760.000 bosættere hjem

∙       at blokaden mod Gaza ophæves og genopbygning af området efter krigen i 2014 igangsættes

∙       at der sikres en aftale om Jerusalem som udelt by for begge lande

∙       at der findes en tilfredsstillende løsning for de palæstinensiske flygtninge

∙       at mere end 9000 politiske fanger, heraf mange børn, løslades fra de israelske fængsler

FNs sikkerhedsrådet krævede i december 2016 stop for israelske bosættelser på Vestbredden.
Israel skal straks og fuldt ud indstille aktiviteter med bosættelser i det besatte palæstinensiske område. Udtalelsen slår fast, at bosættelserne er en trussel mod en to-statsløsning med en selvstændig palæstinensisk stat side om side med Israel.
14 ud af 15 medlemmer af sikkerhedsrådet stemte for. USA der som regel står på Israels side, undlod at stemme.

Tiden er inde til aktiv handling fra alle FNs medlemslande.

BDS-bevægelsens (Boykot, Disinvestment, Sanction) aktiviteter har de sidste 3 år bredt sig internationalt. I kølvandet på aktiviteterne har flere virksomheder og lande trukket deres investeringer fra Vestbredden. EU har lagt genforhandlinger af den privilegerede samarbejdsaftale med Israel på is. 

Enhedslisten opfordrer alle til at deltage aktivt i BDS-aktiviteter og andre aktiviteter i forbindelse med 50 året, der kan fremme en fredsløsning.

Den danske regering skal bakker aktivt op om FNs vedtagelser og forstærker presset overfor Israel for at indgå reelle forhandlinger.

Det mest effektive vil være en global boykot af Israel - begyndende med en effektiv våbenembargo. Helt aktuelt skal den danske regering afbryde de forhandlinger, der i disse måneder foregår om en meget stort køb af udstyr til det danske artilleri fra det israelske firma Elbit.

50 års besættelse er mere end nok - Nu må der handles.

 

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 5. feb 2017

Emner:

Regeringen skal blankt afvise Mærsks revolverpolitik

Mærsk har i dag meddelt, at Mærsk i begyndelsen af 2017 vil begynde nedlukningen af Tyra-platformen og dermed store dele af Nordsøproduktionen. Mærsk har siden april truet med at gøre dette, hvis Folketinget ikke inden 1. januar indgik en aftale i form af lavere skat eller andre fordele. Det skal regeringen blankt afvise, mener Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund.

 

Mærsk ønsker, at skatteborgerne skal punge ud med en skatterabat, fordi oliepriserne – ifølge Mærsk - er faldet mere end forventet. Men det er decideret usandt. Tværtimod er oliepriserne i dag højere end de forventninger, der lå til grund for Nordsø-aftalen i 2003. Da staten indgik aftalen, vurderede regeringen i et notat til Folketinget, at olieprisen ville være på 22 dollars pr. tønde, stigende til 36 dollars i 2042, hvor aftalen udløber.  Umiddelbart efter 2003 steg olieprisen markant, og i flere år har olieprisen været over 100 dollars pr tønde. Og endda helt oppe på 140 dollars pr. tønde. I dag ligger prisen på ca. 50 dollars.

Mærsk har derfor på grund af de højere oliepriser haft merfortjenester for milliarder af kroner hvert eneste år. 

Rune Lund siger:

- Det er dybt usympatisk og grådigt, at Mærsk med revolverpolitik forsøger at manipulere sig til flere skatterabatter oven i Nordsø-skatter, der i forvejen er alt for lave. Det er ganske enkelt helt skamløst, at Mærsk nu siger, at det ikke er rentabelt at vedligeholde Tyra-platformen.

- Det er den rene revolverpolitik, som Mærsk nu forsøger sig med. Det er helt uacceptabelt og skal blankt afvises. Det er uforståeligt, hvis regeringen og aftalepartierne bag Nordsøaftalen – herunder S, SF og de Radikale – lader sig presse til at give skatterabatter til Mærsk.

- Regeringen skal ikke bøje sig for Mærsks manipulerende pression. Hvis Mærsk ikke vil istandsætte Tyra, så må de levere rettighederne til Nordsøen tilbage - og så må andre tage over. Og hvis det virkelig – mod al logik – skulle forholde sig sådan, at det er urentabelt at hive olien op af Nordsøen, så skal vi da under ingen omstændigheder bruge milliarder af skattekroner på statsstøtte til Mærsk og andre olieselskaber i Nordsøen.

- Eller også skal vi lade olien og gassen blive liggende, hvilket er bedst for den grønne omstilling. FN’s klimapanel har sagt, at vi højest må hive 25 procent af verdens kendte forekomster af fossile brændsler op, hvis vi vil undgå de alvorlige og ødelæggende klimaforandringer.

 

Person: Emner:

EL kalder socialministeren i samråd om social arv på baggrund af ny bog

Ny bog om social arv og ulighed viser, at de sidste 10 års indsatser for udsatte børn har begrænsede resultater. Især fattigdom blandt børnefamilier forhindrer, at indsatser i folkeskole, på ungdomsuddannelser m.v. virker, konkluderer forskerne bag. Enhedslistens politiske ordfører håber, at bogen kan få regeringen til at vågne op og kalder nu socialministeren i samråd.

Pernille Skipper siger:

 • - Det er selvfølgelig enormt nedslående, at dårlig økonomi blandt børnefamilier har så stor betydningen for børnenes muligheder for at bryde den sociale arv. Der bliver gjort rigtig meget for at få flere unge igennem en ungdomsuddannelse og taget hånd om udsatte børn i institutionerne. Men hvis de indsatser forhindres i at virke, fordi den økonomiske fattigdom rammer så hårdt, er det jo omsonst på den lange bane.
 •  
 • - Det er klart, at jeg skeler rigtig meget til det nye kontanthjælpsloft og integrationsydelsen, når jeg ser sådan en nyhed. Tusindvis af børnefamilier bliver sendt ud i fattigdom af reformen. Det betyder, at forældre får svært ved at betale husleje, få råd til medicin og forsikringer eller sende ungerne på lejrskole. Og nu viser forskningen så også, at det kan forhindre alle mulige andre gode indsatser mod social arv og ulighed i at virke.
 •  
 • - Det stærke ved et velfærdssamfund som vores er jo, at alle bliver grebet, hvis man bliver syg eller mister sit arbejde, og at gratis uddannelse og velfærd betyder, at man har muligheder for fremtiden - også selvom ens forældre er ufaglærte eller ikke har så mange penge. Det fundament er ved at smuldre, når arbejdsløshed kan betyde fattigdom. Nu kan vi se, at det kan få konsekvenser i mange generationer.
 •  
 • - Jeg kalder socialministeren i samråd. Regeringen bliver nødt til at forholde sig til, at der er konsekvenser ikke kun for de voksne, men også for børnenes fremtidsmuligheder, når man sender mennesker ramt arbejdsløshed eller sygdom ud i fattigdom.

 

Omtale af bogen: http://www.ugebreveta4.dk/trods-10-aars-indsatser-udsatte-boern-er-stadig-lige_20687.aspx

Person: Emner:

EU-Marokko handelsaftalen underkendt af EU-domstolen

Afgørelsen kan få vidtrækkende konsekvenser for danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara. EU og Marokko kan ikke lave handelsaftaler, der omfatter Vestsahara, uden at inddrage saharawierne. Det har EU-domstolen afgjort i dag onsdag.

Afgørelsen er entydig. Handelsaftalen kan ikke overføres til Vestsahara, som ligger udenfor Marokkos internationale grænser. Dommen stopper imidlertid ikke her. Dommen går helt tilbage til Associeringsaftalen fra 2000, som skabte rammere for EU's og Marokkos handelsaftaler. Denne aftale kan heller ikke inkludere Vestsahara.

Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Juhl, der har fulgt udviklingen i Vestsahara tæt, siger:

 • - EU-domstolens er meget klar og særdeles vidtgående. En besætter af et land, Marokko, kan ikke disponere over landets ressourcer hen overhovedet på befolkningen
 •  
 • - Dette er en meget vigtig sejr for sahrawierne og for alle, der er fortalere for at international lov skal respekteres i Vestsahara, den vigtigste i adskillige år. Dommen kan være med til at fremme sahrawiernes mulighed for at bestemme i eget land.
 •  
 • - Afgørelsen kan sandsynligvis få et alvorligt efterspil for de danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara
 •  

Enhedslisten har kaldt den danske udenrigsminister i samråd om den markante afgørelse for at bede ham redegør for konsekvenserne for den danske udenrigspolitik og for de danske virksomheder, der har været involveret i handel i Vestsahara.

Polisario har endnu en uafgjort sag ved en domstol i EU om fiskeriaftalen mellem EU og Marokko, der også omfatter Vestsahara – og hvor danske virksomheder ligeledes kan komme i klemme

 

Dommen fra EU domstolen på dansk
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=607973                                

Person: Emner:

Folketingsmedlemmer kræver fængslede kollegaer i Tyrkiet løsladt

Alternativet, SF og Enhedslisten er gået sammen med mere end 350 parlamentarikere fra hele Europa i en kampagne til støtte for løsladelsen af de 12 parlamentarikere fra det tyrkisk-kurdiske parti HDP, der sidder fængslet. I sidste uge blev yderligere to parlamentsmedlemmer fængslet, mens flere hundrede medlemmer blev arresteret og i weekenden blev 20 af partiets kontorer angrebet. Alternativet, SF og Enhedslisten tager skarpt afstand fra den systematisk forfølgelse af den demokratiske opposition, og kræver de folkevalgte politikeres øjeblikkelige løsladelse.

Alternativets udenrigsordfører, Rasmus Nordqvist, siger:

- Vi kan ikke være stiltiende vidne til, at vores parlamentariske kollegaer i Tyrkiet fængsles for at kæmpe for styrkede menneskerettigheder og bedre demokrati. Erdogan benytter enhver lejlighed til at stramme grebet om magten og rydde politiske modstandere af vejen. Jeg frygter, at vi på få år vil se et langt mere diktatorisk Tyrkiet, hvis vi blot ser passivt til.  

SF's udenrigsordfører, Holger K. Nielsen, siger:

- Fængslingen af demokratisk valgte parlamentarikere er udtryk for, at Erdogan er i færd med at udvikle Tyrkiet til et diktatur. Det tager vi afstand fra. Terrorhandlingen i Istanbul var forfærdelig, men HDP har utvetydigt taget afstand  og den kan under ingen omstændigheder bruges som begrundelse for et generelt angreb på de demokratiske rettigheder.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger: 

- Det er fuldstændig uhørt, at Erdogan fængsler demokratisk valgte parlamentarikere, blot fordi de har appelleret til fred og respekt for menneskerettigheder. HDP var nogle af de første til at tage afstand fra bombningerne, og fængslingerne svarer til, at danske politikere blev fængslet for at kritisere regeringen. 

Baggrund

Forfølgelserne af oppositionen i Tyrkiet er taget voldsomt til i ly af undtagelsestilstanden efter kupforsøget. 12 parlamentsmedlemmer, herunder forkvinden og formanden, fra det tyrkisk-kurdiske parti HDP er fængslet. HDP er det tredjestørste parti i Tyrkiet, og ved sidste valg fik de omtrent 6 mio. stemmer. HDP har taget skarp afstand fra bombningerne i Istanbul, samt bombninger i Kayseri i lørdags. Der er tale om en systematisk politisk forfølgelse, hvor oppositionsmedlemmer anklages for fornærmelser af præsidenten og terrorpropaganda udelukkende på baggrund af offentlige ytringer. Medlemmerne af HDP har kritiseret menneskerettighedsbrud i landet og talt for fredsforhandlinger.

Læs mere om situationen i Tyrkiet: Tyrkiet: Et kup efter kuppet, Rød+Grøn, November 2016 og Heksejagten i Tyrkiet, AMNESTY #4 2016

Læs mere om kampagnen Enhedslistens folketingsgruppe støtter HDP i Tyrkiet

 

Person: Emner:

Regeringen stopper igen solceller

Under falsk dække af en trussel mod ”spekulation mod statskassen” gennemfører regeringen et hasteindgreb mod nye solceller i Danmark. En ordning, der skulle træde i kraft fra nytår, fremrykkes nu til lige efter lovens vedtagelse. Dermed blokeres for behandling af 1.660 MW nye solceller.

Siden august er den forventede udgift til PSO-støtte til grøn strøm blevet justeret ned med 9,7 mia. kr. i perioden 2017-2025 som følge af lavere udgifter til især hav- og kystmøller. Den maksimale merudgift til de solceller, der nu stoppes, vil være 3,9 mia. kr. i samme periode og sandsynligvis kun 1,3 mia. kr.

Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen, anklager energiminister Lars Christian Lilleholt for at overdrive de økonomiske effekter af solcelleansøgningerne.

 • - Ministeren kaldte under samrådet her til morgen de ansøgte solcelleprojekter for ”spekulation mod statskassen”. Det er helt ude i skoven, når de 508 MW solceller, som energinet.dk ikke kan afvise kan opnå støtte, kun vil medføre et statstilskud på 1,3 mia. kr.
 •  
 • - Vi oplever igen og igen, at regeringen på alle måder prøver at blokere for udbygning med solceller i Danmark, selvom solceller i dag er økonomisk på linje med vindmøller. Til gengæld har regeringen ingen skrupler over, at støtten til strøm fra biogas koster 5 gange så meget, fordi dette er knyttet til den industrielle svineproduktion, og udgiften hertil alene i år er opjusteret med ca. 3 mia. kr. frem til 2025.
 •  
 • - Danmarks grønne omstilling kræver en rimelig balance mellem vind og sol for at opnå den bedste udnyttelse af vedvarende energi. Denne balance har forskere defineret til af være 80 % vind og 20 % solceller. Aktuelt er vi langt bagud med solcellerne, og derfor er det under al kritik, at regeringen nu igen bremser for at fremme solceller.
 •  
 • - Det er vigtigt, at energiforligskredsen hurtigt i det nye år får fastlagt, hvordan vi sikrer mere udbygning med solceller. Det seneste udbud med 20 MW viste, at priserne på solceller er faldet markant. Enhedslisten arbejder for at 20 % af Danmarks elforbrug skal komme fra solceller.

 

Baggrund

Energistyrelsens seneste fremskrivning af PSO-udgifter fra december 2016. I forhold til den tidligere opgørelse i august spares nu 9,7 mia. kr. frem til 2025:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/pso-fremskrivning_-_december_2016_-_ens_hjemmeside_-_20161213-2.pdf

Person: Emner:

Sindicalista colombiano debe ser liberado ya

58 concejales daneses del partido político Alianza Rojo-y-Verde han firmado una declaración de apoyo al líder sindical colombiano Huber Ballesteros. Ballesteros ha sido encarcelado durante tres años sin juicio, pero este lunes, 19 de diciembre del 2016, por fin se puede presentar ante un juez en Bogotá. Los políticos daneses esperan su pronta liberación. Huber Ballesteros es uno de los sindicalistas más conocidos de Colombia, miembro del Comité Ejecutivo de la CUT colombiana y Vicepresidente del sindicato de trabajadores agrícolas. Ballesteros dirigió un movimiento de huelga a nivel nacional cuando fue encarcelado en 2013. Además Ballesteros es una figura clave en el movimiento de oposición Marcha Patriótica.

Previamente los políticos daneses Lasse Olsen (Aalborg), Luis Monteiro (Rudersdal) y Morten Riis (Bornholm) han tratado de conseguir acceso a Huber Ballesteros en la cárcel, junto con una delegación de la Alianza Rojo-y-Verde, pero sus intentos fueron rechazados por las autoridades colombianas. Ahora el proceso de paz da esperanza de que la presión internacional pueda conducir a más liberaciones de presos políticos.

Fængslet colombiansk fagforeningsmand skal på fri fod

58 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Enhedslisten har skrevet under på en støtteerklæring til den fængslede colombianske fagforeningsleder Huber Ballesteros. Han har siddet fængslet i 3 år uden dom, men mandag den 19. december 2016 skal han endelig for en dommer i Colombias hovedstad Bogota. De danske lokalpolitikere håber på en løsladelse. Huber Ballesteros er en af Colombias mest kendte fagforeningsfolk, han er medlem af det colombianske LO’s hovedbestyrelse og næstformand for landarbejdernes forbund. Han stod i spidsen for en landsdækkende strejkebevægelse, da han blev fængslet i 2013. Han er desuden en nøglefigur i oppositionsbevægelsen Marcha Patriotica.

De danske lokalpolitikere Lasse Olsen (Aalborg), Luis Monteiro (Rudersdal) og Morten Riis (Bornholm) har tidligere sammen med en delegation fra Enhedslisten forgæves forsøgt at få adgang til at besøge Huber Ballesteros i fængslet. Det blev afslået af de colombianske myndigheder. Men den spirende fredsproces giver nu håb om at internationalt pres kan føre til flere frigivelser af politiske fanger. 

Firmantes / underskrivere:

Niels Rolskov, Køge

 Sarah Nørris, Esbjerg

Lene Fruelund, Silkeborg

Peder Meyhoff, Favrskov

Jeanne Toxværd, Gentofte

Rasmus Keis Neerbek, Allerød

Peter Hegner Bonfils, Aarhus

Allan Berg Mortensen, Helsingør

Lasse Puertas Navarro Olsen, Ålborg

Trine Henriksen, Gladsaxe

Peter Mikkelsen, Rødovre

Ivan Mott, Lejre Per Clausen, Ålborg

Jesper Kiel, Svendborg

Bjarne Thyregod, Tårnby

Daniel Panduro, Frederiksberg

Jens Otto Madsen, Thisted

Bodil Marie Garde, Albertslund

Bo Haxthausen, Bornholm

Jørn Vedel Eriksen, Herning

Jesper Yde Knudsen, Syddjurs

Jan Jakobsen, Ringsted

Paw Nielsen, Middelfart

Jens Erik Laulund Skotte, Svendborg

Muhammad Ali Abbasi, Ballerup

Kim Roger Mariegaard, Odsherred

Cecilie Roed Schultz, Fredericia

Lasse Bak Egelund, Vejle

Ida Skov, Frederikshavn

Louise Bilde Hvelplund, Hjørring

Anne Mette Omø Carlsen, København

Nadia Bruun Thurø, Fakse

Gert Nordklitgaard, Aabenraa

Thyge Enevoldsen, Frederiskberg

Steen Andersen, Brøndby

Kim Kristensen, Randers

Birgitte Poulsen, Norddjurs

Knud Bundgaard Clemmensen, Svendborg

Hans Houmøller, Rødovre

Lisbet Møller, Halsnæs

Niels Erik Danielsen, Kalundborg

Karen Thestrup Clausen, Holbæk

Karina Vestergård Madsen, København

Mette Hedegaard, Ballerup

Benny Pieszak, Nyborg

Ole Hyldahl, Høje Taastrup

Keld Haurholm Nielsen, Nordfyn

Leif Juhl, Holbæk

Thor Temte, Næstved

Svend Brandt, Haderslev

Carsten Oddershede, Greve

Bente Møller, København

Ole Wedel-Brandt, Ishøj

Bent Skovgaard Olsen, Rebild

Anders K Brandt, Sønderborg

Jørn Melchior Nielsen, Slagelse

Ulrik Kohl, København

Morten Riis, Bornholm

Ninna Hedeager Olsen, København

Emner:

Flere kontrolarbejdere skal styrke momsområdet i SKAT

Rigsrevisionen har netop afgivet beretning om SKAT’s kontrol med udbetaling af negativ moms, hvor de retter en skarp kritik af SKAT. Momsområdet har været stærkt debatteret, da omfanget af udbetalinger af negativ moms er steget ganske voldsomt de seneste år. Oven på den enorme skandale om udbytteskat, har der fra flere hold været udtrykt bekymring over, om der var endnu en kæmpe skandale i milliardklassen under opsejling i SKAT.

Statsrevisorerne peger i deres kritik på, at kontrollen af negativ moms, der i 2015 beløb sig til astronomiske 235 mia. kr., er yderst mangelfuld. Kun 2 pct. af sagerne blev kontrolleret. Derudover peger Statsrevisorerne også på, at datagrundlaget er så mangelfuldt, at SKAT ikke kan give et ordentligt bud på, hvorfor der er en så stor stigning i udbetalingen af negativ moms.

Den alvorlige kritik af SKAT’s håndtering af den negative moms bestyrker Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, i, at der er behov for flere personaleressourcer på kontrolområdet, herunder momsområdet. Helt konkret mener Enhedslisten, at der her og nu skal lægges en plan for at ansætte mindst 1.000 ekstra kontrolmedarbejdere i SKAT.

Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, siger:

 • - Kritikken fra Statsrevisorerne er endnu en kritisk beretning i en endeløs række. Det er fuldstændig vanvittigt, at kontrollen med et område, der har så gigantisk en økonomisk volumen, bliver håndteret så lemfældigt, som tilfældet er. SKAT er blevet sparet i stykker gennem mere end ti år af skiftende regeringer. Og resultatet ser vi nu også på momsområdet.
 • Når kun 2 pct. af henvendelserne om negativ moms bliver kontrolleret, så bliver der jo tale om det rene slaraffenland for svindlere. Det nytter simpelthen ikke noget, at kontrollen er så mangelfuld. Det er trods alt et område, hvor der i 2015 blev udbetalt 235 mia. kr.
 •  

Skatteminister Karsten Lauritzen vil på fredag præsentere en handleplan for momsområdet. Det er på høje tid, hvis man spørger Rune Lund.

 • - Det er positivt, at man vil styrke området. Bedre sent end aldrig. Men det er helt afgørende, at vi får flere kontrolmedarbejdere ansat. De tjener sig selv ind mange gange. Vi har stillet spørgsmål til ministeren om, hvad gevinsten pr. anvendt årsværk er inden for kontrolprojektet om negativ moms. Vi afventer – trods to rykkere allerede - stadig at få svar på det. Vi er dog ikke i tvivl. Alt peger på, at en styrket kontrolindsats er en god forretning for den danske statskasse.
 •  

Baggrund

Spørgsmål stillet af Rune Lund om, hvor mange gange en kontrolmedarbejder i SKAT, der arbejder med negativ moms, tjener sin løn ind:

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sau/spm/80/index.htm

Fælles opsang i november 2016 til regeringen fra LO, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og FSR om at styrke skattekontrollen. LO har ligeledes lavet en analyse, der viser, at ansættelse af yderligere kontrolmedarbejdere i SKAT over en årrække vil give et merprovenu i milliardklassen.

http://www.ugebreveta4.dk/faelles-opsang-til-regeringen-saet-en-stopper-for-vir_20658.aspx

Person: Emner:

Pro-demokratiske oprører bør bevæbnes i Syrien

Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, er forfærdet over nyhederne, om massakre på civile i det østlige Aleppo, og opfordrer forud for dagens møde i Udenrigspolitisk Nævn udenrigsministeren til at sikre, at de pro-demokratiske oprører får mulighed for at forsvare civilbefolkningen i de andre oprørskontrollerede områder i Syrien.

Nikolaj Villumsen udtaler:

- Situationen er lige nu katastrofal i Aleppo, og jeg er meget bekymret for, at den humanitære krise vil sprede sig til andre oprørskontrollerede områder i Syrien. Hvis Assad og Putins strategi om at bruge krigsforbrydelser som et redskab til sejr fortsættes, så vil millioner af civile står over for en katastrofe.

- Jeg vil opfordre udenrigsministeren til at sikre, at de pro-demokratiske oprører bevæbnes, så de kan forsvare civilbefolkningen. De skal have hjælp til selvhjælp, så vi undgår nye massakre i andre dele af Syrien.

- Der er ingen tvivl om, at det der foregår lige nu i Aleppo er krigsforbrydelser. Derfor er der behov for, at de ansvarlige stilles til ansvar, også hvis de hedder Assad og Putin.

- I Syrien kontrollerer de pro-demokratiske oprører store områder af landet og de beskytter millioner af civile. Der er akut behov for humanitær hjælp og genopbygning i disse områder. Både for at sikre befolkningens overlevelse, men også, hvis der skal sættes handling bag de mange pæne ord om hjælp i nærområderne.

Person: Emner:

Brugerbetaling på uddannelse er som at tisse i bukserne

Søren Pind og  partier som RV og SF vil nu bruge forringelserne med uddannelsesloftet til at indføre brugerbetaling i hele uddannelsessystemet. Og det er ikke en god løsning, mener uddannelsesordfører for Enhedslisten, Eva Flyvholm.

 • - Brugerbetaling på uddannelse er som at tisse i bukserne. Det er generelt en skidt ide. Det kan måske lune midlertidigt for de mest ressourcestærke studerende, der rammes af uddannelsesloftet, men fremover bliver det en kold og klam fornemmelse for rigtig mange studerende.
 •  
 • - Uddannelse i Danmark skal være for alle. Derfor har vi i et forbud mod brugerbetaling på heltidsuddannelser. Det er den vigtige sikkerhedsventil, som Søren Pind nu ser sit snit til at fjerne. Det kan jeg ærlig talt ikke forstå, at SF, Radikale og Alternativet også er klar til, selv om det er i bedste mening, er det for kortsigtet.  
 •  
 • - De fleste studerende har ikke råd til at skulle betale for uddannelse. Og det bør de heller ikke være nødt til. Vi ved, at brugerbetaling er en barriere for uddannelse. Vi ved, at det rammer hamrende socialt skævt. Så det er simpelthen ikke løsningen her. Løsningen er at få stoppet uddannelsesloftet.
Person: Emner:

Transportministeren skaber ny forvirring om omfartsvej ved Ribe

”En magtfuld delegation” fra Esbjerg bestående af top-politikkere, cremen af det lokale erhvervsliv, alt hvad der kan krybe og gå af topembedsmænd, har tirsdag tilsyneladende haft held til at fordreje hovedet på transportministeren og  tryne tusinder af borgere i Ribe vedr. den omstridte linjeføring af omfartsvejen ved Ribe.

Transportordfører for Enhedslisten, Henning Hyllested, som har fulgt sagen tæt og været i løbende kontakt med og borgere og borgergrupper i Ribe, siger:

- Hvis omtalen her til aften i JydskeVestkysten taler sandt, er det ret forbløffende! Med stor fanatisme er det måske igen lykkedes for repræsentanter for den lokale elite at tromle henover befolkningens bekymringer og ønsker i sagen om omfartsvejen ved Ribe. Det er åbenbart en udsøgt fornøjelse i ”Overesbjerg” at lægge sig ud med indbyggerne i kommunen.

- Diskussionen har stået på i årevis og ripenserne har kæmpet hårdt for at få ”the establishment” i tale! Og det lykkedes faktisk tidligere i år at få den grønne forligskreds med tidligere transportminister Hans Chr. Schmidt for bordenden, til at beslutte sig for linjeføring C, som den linjeføring, der tager hensyn til naturværdierne vest for Ribe og Naturpark Vadehavet. Og som samtidig opfylder formålet om at komme den stedvise ”trængsel” til livs.

- Jeg har her til aften opfordret den grønne forligskreds til at stå fast på deres tidligere beslutning om linjeføring C (og en klapbro) og dermed sætte ministeren og de lokale pinger på plads. Jeg har samtidig tilbudt partierne uden om regeringen at bakke op bag den tidligere beslutning og dermed skabe et flertal uden om regeringen. Det kræver blot politisk vilje fra S, DF, Rad. og SF (Rad. har allerede bekræftet deres opslutning om den tidligere beslutning om linjeføring C).

Person: Emner:

Enhedslisten giver Lars Løkke mandat til at forhandle Europol-aftale

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kan i næste uge tage til Bruxelles for at forhandle en fortsat dansk tilknytning til Europol med mandat fra Enhedslisten. Det har Enhedslistens folketingsgruppe nu besluttet.

Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, siger:

- Det er en god aftale, som tegner sig i horisonten, og vi giver statsministeren mandat til den videre forhandling. For os har det været afgørende, at en aftale både respekterede undtagelsen fra EU’s overstatslige retspolitik og samtidig sikrede fortsat dansk deltage i det europæiske politisamarbejde mod grænseoverskridende kriminalitet på et mellemstatsligt niveau. Det gør den skitserede aftale.

- Op til folkeafstemningen den 3. december sidste år var Enhedslisten en af de drivende kræfter i nej-kampagnen. Ligesom befolkningens flertal ønsker vi ikke, at retspolitikken i Danmark skal kunne bestemmes i Bruxelles. Netop derfor føler vi et særligt ansvar for at bidrage til en løsning, hvor et nødvendigt europæisk samarbejde mod grænseoverskridende kriminalitet kan fortsætte på et mellemstatsligt niveau. Det sikrer den skitserede aftale, som giver dansk politi fuld adgang til de forskellige databaser og samarbejdsfora i Europol.

- Vi har selvfølgelig forståelse for, at der er partier, som er skuffede og sure over, at befolkningen afviste deres ønske om en overstatslig retspolitik i EU og i stedet stemte nej til at fjerne retsforbeholdet. Men vi advarer mod at lade denne skuffelse gå ud over dansk deltagelse i et praktisk samarbejde mod grænseoverskridende kriminalitet. Derfor opfordrer vi disse partiet til at respektere befolkningens nej og bakke op om den skitserede aftale.

Person: Emner:

30 timers arbejdsuge kan lade sig gøre

Enhedslisten fremlægger i dag en model for, hvordan 30 timers arbejdsuge konkret kan indføres i Danmark.

Modellen er en del af et større oplæg, der skal sætte gang i en debat om, hvordan vi kan rykke samfundet i retning af en 30 timers arbejdsuge. Og den debat er vigtig lige nu, ifølge Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper:

”Mange oplever, at de har et mere og mere krævende arbejdsliv, og at de har svært ved at få jobbet til at hænge sammen med familielivet. Samtidig står tusinder og mangler et arbejde. Det er et kæmpe paradoks, og det en udfordring, vi bliver nødt til at løse i fællesskab. 30 timers arbejdsuge vil give mere tid til familie, venner og fritidsinteresser, samtidig med at flere vil kunne komme ind på arbejdsmarkedet,” siger hun.

I Enhedslistens model kan sænkelsen af arbejdstiden til 30 timer ske inden for makismalt 21 år. Men partiet lægger op til, at det kan lade sig gøre hurtigere, hvis lønmodtagerne tilkæmper sig en større andel af virksomhedernes overskud, end de har idag. For Pernille Skipper er det vigtigt, at en sænkelse af arbejdstiden skal ske uden nedgang i reallønnen.  Hun understreger samtidig, at arbejdstid er en sag mellem arbejdsmarkedets parter:

”Det er helt centralt for os, at arbejdstid er noget, der skal aftales gennem overenskomsterne og ikke i Folketinget. Vores model er en begyndelse. Vi viser, at det kan lade sig gøre. Og så håber vi, at befolkningen vil være med til at tage debatten om, hvordan vi kommer derhen,” siger hun.

Kortere arbejdstid er dog sjældent et populært forslag blandt arbejdsgivere, borgerlige meningsdannere og tænketanke, ifølge Pernille Skipper. Men hun opfordrer dem til at lytte og deltage konstruktivt i debatten i stedet for at hæve paraderne:

”Økonomer har talt om dommedag og statsbankerot, hver gang nogen har foreslået at sænke arbejdstiden de sidste 100 år. I samme periode er arbejdsugen blevet 23 timer kortere, og velstanden er steget. Vi håber, at flere også vil skele til de spændende forsøg med 30 timers arbejdsuge, der allerede finder steder på en række virksomheder. Nu lægger vi vores model åbent frem, så alle kan diskutere den,” slutter hun.

Læs mere: https://enhedslisten.dk/30timer

Person: Emner:

Enhedslisten tilfreds med plan for Europol-aftale

Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, var i dag umiddelbart tilfreds, da han forlod statsministerens kontor efter en orientering og en drøftelse mellem partierne om muligheden for en mellemstatslig aftale mellem Danmark og Europol.

Søren Søndergaard udtaler:

 • - Med alle de rygter og spinhistorier, som har floreret de seneste dage, blev jeg positivt overrasket over, at der nu tegner sig konjunkturerne af en mellemstatslig aftale med Europol, som giver Danmark fuld adgang til relevante oplysninger i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet, og som sikrer, at det operationelle politisamarbejde kan fortsætte.
 •  
 • - Både statsministerens, justitsministerens og Rigspolitichefens oplæg gav mig den klare opfattelse, at en sådan aftale er både mulig og funktionsdygtig. I det omfang der er et problem, skyldes det alene, at EU-kommissionen bruger aftalen til at sende et politisk signal om, at der skal være en pris ved at have en mellemstatslig aftale.
 •  
 • - På mødet blev der rejst indvendinger mod om aftale var langtidsholdbar, hvis Danmark eksempelvis skulle forlade Schengen, eller hvis der sker omfattende teknologiske ændringer i Europols måde at arbejde på. For Enhedslisten er det naturligt, at en aftale indgås på grundlag af den nuværende virkelighed, og hvis denne virkelighed ændres, så vil det i sagens natur kunne være nødvendigt med en ny mellemstatslig aftale om Europol.
 •  
 • - I de næste dage vil Enhedslisten spørge ind til de nærmere tekniske detaljer, bl.a. på et møde fredag hos justitsministeren, som grundlag for at tage endelig stilling. Men som udgangspunkt er vi positive over for at give statsministeren mandat til at forhandle en mellemstatslig aftale hjem på det foreliggende grundlag.
Person: Emner:

Pernille Skipper nægtet adgang til tyrkisk fængsel

Pernille Skipper er blevet nægtet adgang til at besøge fængslede parlamentarikere i Tyrkiet. Pernille Skipper opholder sig netop nu uden for højsikkerhedsfængslet i Edirne nord for Istanbul, hvor hun har forsøgt at få adgang til at besøge HDP’s formand, parlamentarikeren Selahattin Demirtaş.

Pernille skipper udtaler:

 • - Det er fuldstændig grotesk, at vi bliver nægtet adgang til at besøge de fængslede parlamentarikere. Vi har allerede for lang tid tilbage via de skandinaviske ambassade ansøgt de tyrkiske myndigheder om tilladelse til at besøge de fængslede. Nu står vi her og banker på fængslets porte for at kræve, at Tyrkiet straks skal give os adgang til at besøge vores fængslede kollegaer.
 •  
 • - Jeg er meget bekymret for, hvordan mine parlamentskollegaer bliver behandlet bag fængslets mure. Flere sidder i isolation, og afskedigelsen af en lang række dommere og politifolk viser blot toppen af isbjerget af, hvordan retssystemet i Tyrkiet efter kuppet er udsat for et voldsomt politisk pres.
 •  
 • - Udover Selahattin Demirtaş sidder 10 parlamentsmedlemmer fængslet, alle blot fordi de har brugt deres ytringsfrihed. Det svarer til, at Enhedslistens folketingsmedlemmer blev fængslet for at kritisere regeringen. Det er fuldstændig uhørt.
Person: Emner:

Pernille Skipper besøger fængslede parlamentarikere i Tyrkiet

Pernille Skipper tager onsdag til fredag til Tyrkiet for at besøge lederne af det pro-kurdiske venstrefløjsparti HDP, der sidder fængslet på baggrund af terroranklager. Sammen med en delegation af skandinaviske partiledere vil Pernille Skipper prøve at få adgang til de fængsler uden for Istanbul, hvor HDPs formand Selahattin Demirtaş og forkvinde Figen Yüksekdağ sidder fængslet.

Pernille Skipper udtaler:

- Situationen i Tyrkiet er eskaleret voldsomt. 11 parlamentarikere fra Enhedslistens søsterparti sidder nu i fængsel under terroranklager for at appellere til fred og respekt for menneskerettigheder. Den demokratiske opposition udsættes for voldsom repression og forfølgelse. Vi vil kræve, at de tyrkiske myndigheder giver os adgang til vores fængslede kollegaer, så vi kan danne os et indtryk af, hvordan de bliver behandlet og have mulighed for at følge deres sag.

- Jeg er dybt berørt af fængslingerne af de demokratisk valgte parlamentarikere fra HDP. Det svarer fuldstændig til, at vi selv i Enhedslisten blev fængslet for at kritisere regeringen. Det er fuldstændig uhørt, at præsident Erdogan sætter folk i fængsel blot for at bruge deres ytringsfrihed.

- Vi er fire partiledere fra fire norske lande, der via vores ambassader på det kraftigste har anmodet om at besøge vores kollegaer. På trods af manglende svar fra de tyrkiske myndigheder tager vi nu afsted og forsøger at få adgang.

- Udviklingen i Tyrkiet forværres dag for dag, og landet er på randen af borgerkrig. EU og den danske regering bør sætte hårdt mod hårdt og straks suspendere EU-forhandlingerne med Tyrkiet.

 

Baggrund

Forfølgelserne af oppositionen i Tyrkiet er taget voldsomt til i ly af undtagelsestilstanden efter kupforsøget. Tusinder af offentligt ansatte er blevet arresteret, suspenderet og fyret, herunder politifolk, dommere og lærere. Medier er blevet lukket og journalister anholdt, mens Twitter og Facebook har været forsøgt lukket i perioder.

10 parlamentsmedlemmer, herunder forkvinden og formanden, fra det venstreorienterede og pro-kurdiske parti HDP er blevet fængslet. HDP er det tredjestørste parti i Tyrkiet, og ved sidste valg fik de omtrent 6 mio. stemmer. Allerede i maj ophævede det tyrkiske parlament immuniteten for et stort antal af de demokratiske valgte parlamentsmedlemmer. HDP er særligt hårdt ramt. 55 af deres 59 parlamentsmedlemmer risikerer at blive retsforfulgt og fængslet.

Delegationen består af Jonas Sjöstedt, leder af Vänsterpartiet i Sverige, Li Andersson, leder af Vasemmistoliitto i Finland, Audun Lysbakken, leder af Sosialistisk Venstreparti i Norge, Pernille Skipper, politisk ordfører fra Enhedslisten samt Lotta Johnsson Fornarve, MF for Vänsterpartiet og medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling.

Læs mere om situationen i denne analyse fra Amnesty: https://amnesty.dk/nyhedsliste/2016/heksejagten-i-tyrkiet

Person: Emner:

Pernille Skipper er glad for udsigten til aftale med Europol

Danmark ser ud til at kunne få den mellemstatslige aftale om Europol, som en række ja-partier ellers havde afskrevet. Vigtigt, at vi får en aftale med Europol uden at afgive selvbestemmelse og med mulighed for at trække os ud igen, hvis retssikkerheden ikke er i orden, mener Enhedslistens ordfører, Pernille Skipper:

 • - Noget tyder på en god dag for de vælgere, der ikke ønskede at afgive selvbestemmelse og gå på kompromis med retssikkerheden. Det er tilsyneladende ikke nødvendigt at afskaffe retsforbeholdet for at bevare Danmarks tilknytning til Europol, og det ser ud til, at det lykkes at få en aftale, der er væsentlig bedre end Norges, som er den aftale, vi hele tiden har peget på.
 •  
 • - Selvfølgelig er det muligt at samarbejde internationalt, også om kriminalitetsbekæmpelse, uden at der skal afgives selvbestemmelse til et udemokratisk system. Nu står vi i en situation, hvor vi både har bevaret væsentlig indflydelse hos befolkningen på retsområdet, og hvor vi samtidig har mulighed for at deltage i de væsentligste aspekter af det europæiske politisamarbejde. Jeg er ikke i tvivl om, at nej’et den 3. december sidste år har stillet den danske befolkning bedst muligt.
 •  
 • - Skræmmekampagnen om, at Danmark slet ikke ville kunne være med i politisamarbejdet, og at det nærmest ville vælte ind med kriminelle, hvis befolkningen stemte nej til at afgive mere selvbestemmelse, ja, den var ikke sand. Det her bør mane til eftertanke hos partierne bag den kampagne.
Person: Emner:

Hjælp de civile i Aleppo, Samuelsen

Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, opfordrer før dagens møde i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn udenrigsminister Anders Samuelsen til at sætte alle kræfter ind for at hjælpe civilbefolkningen i Aleppo.

Nikolaj Villumsen udtaler:

- Civilbefolkningen i det østlige Aleppo oplever lige nu en humanitær katastrofe med mangel på mad og medicin og uden adgang til lægehjælp. Der er akut behov for handling.

- Det er positivt, at udenrigsministeren nu øger støtten til de Hvide Hjelme, men i de seneste dage har Assad-regimet, med russisk og iransk støtte, erobret store dele af den oprørs-kontrollerede del af byen og jaget titusinder af civile på flugt. Hvis ikke der skabes en våbenhvile, risikerer vi, at antallet af flygtninge vil eksplodere.

- Det er nødvendigt, at udenrigsministeren straks kommer i arbejdstøjet og sætter alle kræfter ind for, at hjælpen til de civile kan komme frem, og blodbadet kan blive standset.

Person: Emner:

Løkkes tale er en våd klud i ansigtet på danskerne

En tale fuld af hykleri og newspeak. Enhedslistens gruppeformand, Jakob Sølvhøj, har ikke mange pæne ord til overs for statsminister Lars Løkke Rasmussens tale i folketingssalen.

Løkke talte om bedre velfærd og vilkår for ældre og patienter på sygehusene, og respekt for de offentlige ansatte på plejehjem, skole og institutioner. Det klinger hult, når man ser på det velfærdsfjendske regeringsgrundlag, som trekløver-regeringen har lagt frem, siger gruppeformanden:

- Jeg tror ærligt talt, at den ’begejstring’, som statsministeren taler om at få ind i den offentlige sektor, har trange kår med de massive nedskæringer, regeringen står for. Tænk sig, at han den ene dag kan stå og fremlægge et regeringsgrundlag, som vil skære voldsomt på vores skoler, børnehaver og hospitaler, og så få dage efter stå og love bedre vilkår for velfærden og tale om respekt for de offentlige ansatte.

- Så sent som i går hørte vi om fødende, der ikke tilbydes ordentlige vilkår, og ældre, som ikke kan få hjælp til at komme på toilettet. Offentlige ansatte flygter og siger op, fordi de presses af konstante nedskæringer og effektiviseringer.  Og den skadelige kurs for Danmark har Løkkes nye regering skruet endnu mere op for. På den baggrund klinger Lars Løkkes tale ufatteligt hult.

- Samtidig med voldsomme nedskæringer på velfærden og med at ledige og syge er blevet gjort fattigere, mener Løkke, at der er råd til at give skatterabatter til de vellønnede, millioner ekstra til partierne og gyldne håndtryk til ministre, betalt af skattekroner. Når det kommer til Venstre selv, er der ingen smalle steder. Jeg forstår godt, hvis talen er en rød klud i hovedet på de mange danskere, der hver dag kæmper for at få økonomien til at hænge sammen.

Person: Emner:

Enhedslisten støtter HDP i Tyrkiet

Forfølgelserne af oppositionen i Tyrkiet er taget voldsomt til i ly af undtagelsestilstanden. 10 parlamentsmedlemmer, herunder forkvinden og formanden, fra det venstreorienterede og pro-kurdiske parti HDP er blevet fængslet. HDP er det tredjestørste parti i Tyrkiet, og ved sidste valg fik de omtrent 6 mio. stemmer. 

Allerede i maj ophævede det tyrkiske parlament immuniteten for et stort antal af de demokratiske valgte parlamentsmedlemmer. HDP er særligt hårdt ramt. 55 af deres 59 parlamentsmedlemmer risikerer at blive retsforfulgt og fængslet.

Der er tale om en systematisk politisk forfølgelse, hvor oppositionsmedlemmer står til retsforfølgelse anklaget for fornærmelser af præsidenten, terrorpropaganda og uretmæssige demonstrationer. Anklagerne er oftest baseret på offentlige taler, hvor politikerne har kritiseret Erdogan, menneskerettighedsbrud i landet eller har argumenteret for fredsforhandlinger. Mange af HDPs parlamentarikere har en lang liste af udemokratiske og til tider absurde anklager mod sig. Kritiserer du menneskerettighedskrænkelser, anklages du for fornærmelser af præsident Erdogan. Taler du for fred, anklages du for terrorpropaganda.

For at kunne bakke bedst op om HDPs fængslede og anklagede parlamentarikere, vil Enhedslistens folketingsgruppe hver især følge et parlamentsmedlem fra HDP. Folketingsmedlemmerne vil følge HDP sagerne tæt og skabe opmærksomhed omkring udviklingen. Enhedlisten forsøger desuden løbende at tage på solidaritetsbesøg  i Tyrkiet. Kort efter de første fængslinger i starten af november 2016 var Enhedslistens udenrigsordfører Nikolaj Villumsen på besøg i Diyarbakır/Amed, mens politisk ordfører Pernille Skipper i december 2016 forsøgte at besøge HDPs formand i fængslet sammen med en nordisk delegation.

Enhedslisten er med i den internationale kampagne 'Deputies for Deputies', hvor mere end 380 parlamentarikere fra hele Europa støtter op om HDP. I Danmark er Alternativet og SF også gået med i kampagnen.

#FreeHDPNow #SolidarityWithHDP

Følg HDP på engelsk på Twitter og Facebook 

Læs mere om situationen i Tyrkiet: Tyrkiet: Et kup efter kuppet, Rød+Grøn, November 2016 og Heksejagten i Tyrkiet, AMNESTY #4 2016

For yderligere info om kampagnen kontakt [email protected] eller +45 6162 4274

Enhedslistens folketingsgruppe følger HDP-parlamentarikere

Pernille Skipper: Selahattin Demirtaş

Johanne Schmidt-Nielsen: Figen Yüksekdağ

Christian Juhl: Nursel Aydoğan

Maria Gjerding: Filiz Kerestecioğlu

Søren Søndergaard: Feleknas Uca 

Eva Flyvholm:  Selma Irmak

Jakob Sølvhøj:  Ahmet Yıldırım

Nikolaj Villumsen: Ertuğrul Kürkçü

Søren Egge: Bedia Özgökçe Ertan

Peder Hvelplund: İdris Baluken

Rune Lund: Leyla Zana

Henning Hyllested: Sırrı Süreyya Önder

Finn Sørensen: Faysal Sarıyıldız

Pelle Dragsted: Ziya Pir

Person: Emner:

Julegave til borgmestre og udvalgsformænd

Mens mange kommunale budgetter rammes af sparekniven efter nytår, så deler et flertal i Folketinget julegaver ud til borgmestrene.  Fra 1. januar 2017 stiger lønnen med 31,4% - næsten 250.000 kr i en gennemsnitlig kommune. Det er Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance, som står bag aftalen, som nu er udmøntet i et nyt forslag til vederlagsbekendtgørelse, som er i høring. 

Af Jesper Kiel, kommunal koordinator

Enhedslisten mener det er helt ude af proportioner at dele den slags lønstigninger ud samdigt med, at der skæres i velfærden.  Men det er ikke kun borgmesteren, som kan se frem til en klækkelig lønstigning. Vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer stiger umiddelbart tilsvarende, fordi vederlagsbekendtgørelsen samtidigt holder fast i at de samlede vederlag for udvalg udgør en procentdel af borgmesteren løn.

Kommunerne kan godt vælge ikke at udnytte den ramme, der er til vederlag i kommunen . Det vil dog kræve, at man ændrer i styrelsesvedtægten i kommunen og ændrer på procentsatserne. Kommunerne kan altså selv vælge om, der skal udløses en lønstigning, men da bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017 og da ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles på to byrådsmøder, så er julegaven stort set allerede på vej.

Emner:

Members of the Danish Parliament Issue Joint Statement in Support of Peace in Colombia

Declaración de apoyo a la paz en Colombia

Felicitamos al pueblo colombiano por el nuevo acuerdo de paz, que debe marcar el fin de 52 años de conflicto armado y asegurar una paz estable, justa y duradera.

Saludamos al Gobierno Colombiano y a las FARC-EP por su voluntad de negociar. Desde que se renunció al primer acuerdo, con una margen muy estrecha, en el referéndum en octubre 2016, las partes de la negociación y la sociedad civil han insistido en buscar una solución que pueda garantizar el derecho que tiene la población colombiana de vivir en paz.

Reconocemos la gran importancia del rol de la sociedad internacional, especialmente de los países anfitriones de las negociaciones, Cuba y Noruega, en lograr un acuerdo de paz.

El acuerdo de paz es un paso determinante en el camino hacia un nuevo futuro para Colombia. La implementación del acuerdo debe asegurar los derechos básicos para todos los colombianos, incluyendo el derecho a la participación y el derecho a una vida digna. El acuerdo pone énfasis en los derechos de los grupos vulnerables, entre ellos las víctimas del conflicto, las mujeres y los niños. La implementación debe asegurar una mejora de las condiciones de vida en los distritos rurales, y el acceso a la participación política. Para que la implementación resulte en paz y reconciliación, se requiere la involucración de todos los sectores de la sociedad colombiana y el respaldo de la comunidad internacional.

Los miembros de los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos están sufriendo persecución, amenazas y homicidios. El estado colombiano tiene el deber de garantizar el derecho de toda la población a la vida, la libertad y la seguridad personal. La sociedad internacional debe acompañar al estado colombiano a garantizar la seguridad, para que la oposición democrática pueda trabajar sin persecución.

El acuerdo de paz es un paso decisivo hacia un desarrollo pacífico en el continente americano y el acuerdo ejemplar sirve para inspirar al resto del mundo. El gobierno danés debe respaldar la implementación del acuerdo en todas las foras bilaterales e internacionales.

Statement in Support of Peace in Colombia

We congratulate the Colombian people with the new peace agreement ending 52 years of armed conflict and looking to ensure a stable, just and sustainable peace.

We welcome the Colombian government and FARC-EPs willingness to negotiate. Since the first peace agreement was rejected by a narrow margin in a referendum in October 2016, the negotiating parties and civil society has insisted on finding a solution to ensure the Colombian peoples' right to peace.

We recognize the important role that the international community, particularly the host countries Cuba and Norway, have had in the achievement of a peace agreement.

The peace agreement is a decisive step towards a new future for Colombia. The implementation of the peace agreement will ensure basic rights for all Colombians, including the right to participation and the right to a dignified life. The agreement has special emphasis on the rights of vulnerable groups, including victims of the conflict, women and children. The implementation is to ensure the improvement of living conditions in rural areas, as well as access to political participation. If the implementation is to result in peace and reconciliation, it requires the involvement of all sectors of the Colombian society, as well as support from the international community.

Members of political parties, civil society organizations, and human rights organizations are subjected to persecution, threats and murder. The Colombian government has the duty to guarantee the right to life, freedom and security. The international community must assist the Colombian government in guaranteeing security, allowing the democratic opposition to act without persecution.

The peace agreement is a decisive step towards a peaceful development in the continent, and the exemplary agreement should be an inspiration to the rest of the world. The Danish government must support the implementation of the peace agreement bilaterally and in international fora.

Erklæring til støtte for fred i Colombia

Vi lykønsker den colombianske befolkning med den nye fredsaftale, der skal slutte 52 års væbnet konflikt og sikre en stabil, retfærdig og bæredygtig fred.

Vi hilser den colombianske regering og FARC-EPs forhandlingsvillighed velkommen. Siden den første fredsaftale blev afvist af en snæver margin ved folkeafstemningen i oktober 2016, har forhandlingsparterne og civilsamfundet insisteret på at finde en løsning, der kan sikre den colombianske befolknings ret til fred.

Vi anerkender den vigtige rolle som det internationale samfund, særligt værtslandene Cuba og Norge, har spillet i opnåelsen af en fredsaftale.

Fredsaftalen er et afgørende skridt på vejen mod en ny fremtid for Colombia. Implementeringen af fredsaftalen skal sikre grundlæggende rettigheder for alle colombianere, herunder retten til deltagelse og retten til et værdigt liv. Aftalen lægger særlig vægt på rettigheder for sårbare grupper, herunder ofre for konflikten, kvinder og børn. Implementeringen skal sikre en forbedring af levevilkårene i landdistrikterne, samt adgang til politisk deltagelse. Hvis implementeringen skal resultere i fred og forsoning kræver det inddragelse af alle sektorer af det colombianske samfund, og opbakning fra det internationale samfund.

Medlemmer af politiske partier, civilsamfunds- og menneskerettighedsorganisationer udsættes for forfølgelse, trusler og drab. Den colombianske stat har pligt til at være garant for befolkningens ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. Det internationale samfund skal bistå den colombianske stat i at garantere sikkerhed, så den demokratiske opposition kan virke uden forfølgelse.

Fredsaftalen er et afgørende skridt mod en fredelig udvikling på kontinentet, og den eksemplariske fredsaftale bør være til inspiration for resten af verden. Den danske regering bør bilateralt og i internationale fora bakke op om implementeringen af fredsaftalen.

Mogens Lykketoft, Member of the Danish Parliament, The Social Democratic Party, Former Minister and speaker of the Parliament

Holger K. Nielsen, Member of the Danish Parliament, The Socialist People’s Party, Former Minister

Uffe Elbæk, Member of the Danish Parliament, The Alternative, Former Minister

Pernille Skipper, Member of the Danish Parliament, Enhedslisten - the Red-Green Alliance

Aaja Chemnitz Larsen, Member of the Danish Parliament, Inuit Ataqatigiit, Greenland

Sjúrður Skaale, Member of the Danish Parliament, Javnaðarflokkurin, Faroe Islands 

Rasmus Nordqvist, Member of the Danish Parliament, The Alternative

Nikolaj Villumsen, Member of the Danish Parliament, Enhedslisten - the Red-Green Alliance

Person: Emner:

Folketingsmedlemmer støtter fredsaftale i Colombia

Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF), Uffe Elbæk (ALT), Pernille Skipper (EL), Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Sjúrður Skaale (JF), Rasmus Nordqvist (ALT) og Nikolaj Villumsen (EL) laver erklæring til støtte for fredsaftalen, og opfordrer regeringen til at bakke op om implementeringen bilateralt og i internationale fora.​

 • Colombia har akut brug for støtte til implementeringen af fredsaftalen. Civilsamfundsorganisationer og den demokratiske opposition udsættes for omfattende forfølgelser. Blot de sidste 14 dage er mere end 5 bondeledere blevet dræbt. Hvis freden skal lykkes, har den colombianske stat brug for hjælp til at garantere sikkerheden for opposition og civilsamfund. Det er derfor afgørende, at Danmark bakker aktivt op om freden.
 •  

Erklæring til støtte for fred i Colombia

Vi lykønsker den colombianske befolkning med den nye fredsaftale, der skal slutte 52 års væbnet konflikt og sikre en stabil, retfærdig og bæredygtig fred.

Vi hilser den colombianske regering og FARC-EPs forhandlingsvillighed velkommen. Siden den første fredsaftale blev afvist af en snæver margin ved folkeafstemningen i oktober 2016, har forhandlingsparterne og civilsamfundet insisteret på at finde en løsning, der kan sikre den colombianske befolknings ret til fred.

Vi anerkender den vigtige rolle som det internationale samfund, særligt værtslandene Cuba og Norge, har spillet i opnåelsen af en fredsaftale.

Fredsaftalen er et afgørende skridt på vejen mod en ny fremtid for Colombia. Implementeringen af fredsaftalen skal sikre grundlæggende rettigheder for alle colombianere, herunder retten til deltagelse og retten til et værdigt liv. Aftalen lægger særlig vægt på rettigheder for sårbare grupper, herunder ofre for konflikten, kvinder og børn. Implementeringen skal sikre en forbedring af levevilkårene i landdistrikterne, samt adgang til politisk deltagelse. Hvis implementeringen skal resultere i fred og forsoning kræver det inddragelse af alle sektorer af det colombianske samfund, og opbakning fra det internationale samfund.

Medlemmer af politiske partier, civilsamfunds- og menneskerettighedsorganisationer udsættes for forfølgelse, trusler og drab. Den colombianske stat har pligt til at være garant for befolkningens ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. Det internationale samfund skal bistå den colombianske stat i at garantere sikkerhed, så den demokratiske opposition kan virke uden forfølgelse.

Fredsaftalen er et afgørende skridt mod en fredelig udvikling på kontinentet, og den eksemplariske fredsaftale bør være til inspiration for resten af verden. Den danske regering bør bilateralt og i internationale fora bakke op om implementeringen af fredsaftalen.

Statement in Support of Peace in Colombia

We congratulate the Colombian people with the new peace agreement ending 52 years of armed conflict and looking to ensure a stable, just and sustainable peace.

We welcome the Colombian government and FARC-EPs willingness to negotiate. Since the first peace agreement was rejected by a narrow margin in a referendum in October 2016, the negotiating parties and civil society has insisted on finding a solution to ensure the Colombian peoples' right to peace.

We recognize the important role that the international community, particularly the host countries Cuba and Norway, have had in the achievement of a peace agreement.

The peace agreement is a decisive step towards a new future for Colombia. The implementation of the peace agreement will ensure basic rights for all Colombians, including the right to participation and the right to a dignified life. The agreement has special emphasis on the rights of vulnerable groups, including victims of the conflict, women and children. The implementation is to ensure the improvement of living conditions in rural areas, as well as access to political participation. If the implementation is to result in peace and reconciliation, it requires the involvement of all sectors of the Colombian society, as well as support from the international community.

Members of political parties, civil society organizations, and human rights organizations are subjected to persecution, threats and murder. The Colombian government has the duty to guarantee the right to life, freedom and security. The international community must assist the Colombian government in guaranteeing security, allowing the democratic opposition to act without persecution.

The peace agreement is a decisive step towards a peaceful development in the continent, and the exemplary agreement should be an inspiration to the rest of the world. The Danish government must support the implementation of the peace agreement bilaterally and in international fora.

Declaración de apoyo a la paz en Colombia

Felicitamos al pueblo colombiano por el nuevo acuerdo de paz, que debe marcar el fin de 52 años de conflicto armado y asegurar una paz estable, justa y duradera.

Saludamos al Gobierno Colombiano y a las FARC-EP por su voluntad de negociar. Desde que se renunció al primer acuerdo, con una margen muy estrecha, en el referéndum en octubre 2016, las partes de la negociación y la sociedad civil han insistido en buscar una solución que pueda garantizar el derecho que tiene la población colombiana de vivir en paz.

Reconocemos la gran importancia del rol de la sociedad internacional, especialmente de los países anfitriones de las negociaciones, Cuba y Noruega, en lograr un acuerdo de paz.

El acuerdo de paz es un paso determinante en el camino hacia un nuevo futuro para Colombia. La implementación del acuerdo debe asegurar los derechos básicos para todos los colombianos, incluyendo el derecho a la participación y el derecho a una vida digna. El acuerdo pone énfasis en los derechos de los grupos vulnerables, entre ellos las víctimas del conflicto, las mujeres y los niños. La implementación debe asegurar una mejora de las condiciones de vida en los distritos rurales, y el acceso a la participación política. Para que la implementación resulte en paz y reconciliación, se requiere la involucración de todos los sectores de la sociedad colombiana y el respaldo de la comunidad internacional.

Los miembros de los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos están sufriendo persecución, amenazas y homicidios. El estado colombiano tiene el deber de garantizar el derecho de toda la población a la vida, la libertad y la seguridad personal. La sociedad internacional debe acompañar al estado colombiano a garantizar la seguridad, para que la oposición democrática pueda trabajar sin persecución.

El acuerdo de paz es un paso decisivo hacia un desarrollo pacífico en el continente americano y el acuerdo ejemplar sirve para inspirar al resto del mundo. El gobierno danés debe respaldar la implementación del acuerdo en todas las foras bilaterales e internacionales.

 

Mogens Lykketoft, Member of the Danish Parliament, The Social Democratic Party, Former Minister and speaker of the Parliament

Holger K. Nielsen, Member of the Danish Parliament, The Socialist People’s Party, Former Minister

Uffe Elbæk, Member of the Danish Parliament, The Alternative, Former Minister

Pernille Skipper, Member of the Danish Parliament, Enhedslisten - the Red-Green Alliance

Aaja Chemnitz Larsen, Member of the Danish Parliament, Inuit Ataqatigiit, Greenland

Sjúrður Skaale, Member of the Danish Parliament, Javnaðarflokkurin, Faroe Islands 

Rasmus Nordqvist, Member of the Danish Parliament, The Alternative

Nikolaj Villumsen, Member of the Danish Parliament, Enhedslisten - the Red-Green Alliance

 

 

 

 

Person: Emner:

Enhedslisten stiller til kommunalvalget i Vejen

 Enhedslisten fik i foråret en lokalafdeling, som dækker Vejen Kommune. Ved de seneste valg har det ikke været muligt at stemme på liste Ø til kommunalvalget. Det bliver dog anderledes, når der er kommunalvalg november næste år.

Enhedslisten har på et medlemsmøde d. 22. november valgt de øverste 4 kandidater på opstillingslisten. Der er valgt følgende:

1. Jakob Løvstrøm Borgensgård, Rødding, (28 år), Højskolelærer

2. Carina Keisen Bruhn, Vejen, (38 år), Frisør

3. Maya Ryom, Vejen, (38 år), Specialskolelærer

4. Mads Hahn, Drustrup, (19 år), SUF, konsulent

På en generalforsamling til foråret vælges de øvrige kandidater til byrådet. Enhedslisten vil i byrådet kæmpe for bedre forhold for byens udsatte borgere. Derudover vil Enhedslisten arbejde for udvikling fremfor afvikling af kommunes landdistrikter. Det seneste halve år har Enhedslisten i Vejen bla. i samarbejde med udvalget for skole og børn arbejdet med fordelingen af IT-midler i folkeskolerne, således at skolerne i Vejen kommune ikke længere kan opkræve brugerbetaling på området. Skole og børn vil forsat være et fokusområde.

”Vi glæder os til at arbejde for at Vejen kommune får en mere social og grøn profil. Når vi ikke tidligere har været stillet op er det svært at vurdere chancerne for at komme i byrådet, men vi mærker en bred opbakning til vores synspunkter”- siger spidskandidat Jakob Borgensgård.


Fra venstre: Mads Hahn, Maya Ryom, Carina Keisen Bruhn og Jakob Løvstrøm Borgensgård

 

Emner:

EL om nyt regeringsgrundlag: En regering for en lille elite


Lars Løkke har i dag præsenteret et nyt regeringsgrundlag. Enhedslistens politiske ordfører kalder den nye regering for elitens regering og peger på, at Dansk Folkeparti nu har ansvar for at sikre, at den nye regering ikke får magt, som den har agt.

Pernille Skipper siger:

 • - Regeringens målsætninger er en katastrofe for vores velfærd og helt almindelige danskere. Regeringen lægger op til en meget lav vækst i den offentlige sektor, som reelt betyder nedskæringer, mere privatisering og udlicitering til virksomheder, som kan lave mere profit på den fælles velfærd. Det er et hårdt angreb på en i forvejen udpint offentlig sektor, hvor de ansatte løber for hurtigt, og vores bedsteforældre og børn ikke får den omsorg, de har brug for.

 

 • - Den nye regering vil kombinere sin udhulning af vores offentlige sektor med lavere topskat og lavere selskabsskat. Igen vil Lars Løkke give gaver til en lille elite af de rigeste danskere og største virksomheder. Topskattegrænsen tager et kæmpe hop, så meget velhavende mennesker nu slipper for at bidrage mere til fællesskabet. Det er ikke målsætninger, der gavner helt almindelige mennesker. Det skaber mere ulighed og mindre velfærd.

 

 • - Rigtig mange mennesker har mistet deres arbejde, set virksomheder flytte ud og tage jobbene med sig. De oplever samtidig en velfærd for vores børn, bedsteforældre og syge blive ringere. Det danske sikkerhedsnet er så hullet nu, at fattigdom kan blive et resultat af en fyreseddel eller en sygdom, som ellers kan ramme alle. Ingen af disse mennesker vil regeringen hjælpe. Det her er ikke befolkningens regering. Det er en regering for en lille elite.

 

 • - Heldigvis har denne regering jo ikke magt, som den har agt. Der er ikke halvfems mandater for det regeringsgrundlag, og derfor er det jo op til Dansk Folkeparti at holde de løfter, de gik til valg på. Regeringen skal bruge Dansk Folkepartis mandater til topskattelettelser eller til kommunale nedskæringer. Nu må Kristian Thulesen Dahl bevise, at han ikke er villig til at sælge alle sine løfter for at holde Løkke på taburetten og Samuelsen i Audien.
Person: Emner:

Glædeligt, at landbrugspakken nu ændres

Fødevareministeriet har nu offentliggjort en række afgørende ændringer af landbrugspakken, fordi den oprindelige pakke var i strid med internationale miljøregler. Miljøet og naturen får nu en større beskyttelse, og det er virkelig glædeligt, mener miljø- og landbrugsordfører Maria Reumert Gjerding, der udtaler:

- Det er en stor sejr og meget glædeligt, at regeringen nu er tvunget til at ændre landbrugspakken, så miljøet får en bedre beskyttelse. Efterafgrøderne gøres obligatoriske, og der sættes et loft over den mængde fosfor, som må udbringes på marken. Begge dele er vigtige initiativer i forhold til at sikre, at grundvand, vandmiljø og naturen ikke lider skader som følge af landbrugspakken.

- De nye miljøkrav er en ordentlig afklapsning til Lars Løkke og hans regering, der ved hjælp af talmanipulation og vildledning har forsøgt at bilde Folketinget, befolkningen og kommissionen ind, at landbrugspakkens miljøregnskab var et grønt plus. Jeg glæder mig virkelig over, at det nu står fuldstændig klart, at det ikke lykkedes, og at helt centrale dele af landbrugspakken vil blive udlignet af miljøtiltag.

- Det har været en ufattelig lang og sej kamp for vores natur og for vores miljø. Jeg er glad for, at kampen ikke har været forgæves, og vi i dag har vundet en vigtig sejr.

Person: Emner:

Declaración de politicos daneses sobre el acuerdo de paz en Colombia

Como parlamentarios y concejales de ciudades en Dinamarca celebramos el nuevo acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, y ofrecemos nuestro apoyo y acompañamiento a la implementación de este importante acuerdo. Al mismo tiempo estamos profundamente preocupados por la intensificación de actividad paramilitar desde que fuera firmado el primer acuerdo de paz al final de septiembre. Reconocemos el trabajo de Marcha Patriótica en defensa de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado, y el trabajo que ha hecho para que haya paz en Colombia. Estamos consternados por el hecho de que en un espacio de 48 horas, tres miembros de la Marcha Patriótica fueron asesinados en Colombia, y dos más sufrieron atentados. Solicitamos al Gobierno Colombiano que tome todas las medidas posibles para asegurar que no se repite el genocidio de los años ’80 cuando miles de miembros del partido político la Unión Patriótica fueron asesinados después de un anterior acuerdo de paz.

.

Erklæring fra danske politikere om fredsaftalen i Colombia

Som medlemmer af parlamentet og byrådsmedlemmer i Danmark byder vi den genforhandlede fredsaftale opnået mellem Colombias regering og FARC-EP velkommen. Vi tilbyder vores støtte og ledsagelse til implementeringen af denne afgørende aftale. På samme tid er vi alarmeret over stigningen i paramilitær aktivitet i Colombia siden den oprindelige fredsaftale blev underskrevet i slutningen af september. Vi anerkender Marcha Patrióticas (MAPA) arbejde for at forsvare de mange fordrevne colombianeres rettigheder, og MAPAs arbejde for at bringe fred til Colombia. Vi er chokeret over, at tre medlemmer af MAPA er blevet myrdet og to andre er blevet udsat for attentater, alt sammen i løbet af blot 48 timer. Vi fordømmer den aktuelle bølge af mord på politiske aktivister og forsvarere af menneskerettigheder i Colombia. Vi opfordrer Colombias regering til at tage alle nødvendige forholdsregler for at forhindre en gentagelse af folkemordet i 1980erne, hvor flere tusinde medlemmer af det politiske parti Union Patriótica blev myrdet efter at en tidligere fredsaftale var blevet underskrevet.

Declaration from Danish politicians about the peace agreement in Colombia

As members of parliament and councillors of Danish cities we welcome the revised peace agreement reached between the government of Colombia and the FARC-EP. We pledge to support and accompany the implementation of this crucial agreement. At the same time we are alarmed by the rise of paramilitary activity in Colombia since the initial peace agreement was signed at the end of September. We pay tribute to the work of The Patriotic March in defending the rights of the many displaced people and the work it has done to bring peace to Colombia. We are shocked that in the space of just 48 hours, three members of the The Patriotic March have been assassinated in Colombia and two more suffered attempts on their lives; and we condemn the recent wave of assassinations of political activists and human rights defenders in Colombia. We call on the government of Colombia to take every measure possible to ensure that the genocide of the 1980s, when several thousand members of the political party the Patriotic Union were murdered after a previous peace agreement was signed, is not about to be repeated.

 

Ninna Hedeager, councillor, Copenhagen

Ida Skov, councillor, Frederikshavn

Cæcilie Andersen, councillor, Aalborg

Lasse Olsen, councillor, Aalborg

Per Clausen, councillor, Aalborg

Morten Riis, councillor, Bornholm

Sarah Nørris, councillor, Esbjerg

Hans Houmøller, councillor, Rødovre

Mette Hedegaard, councillor, Ballerup

Allan Berg Mortensen, councillor, Elsinore

Bjarne Thyregod, councillor, Tårnby

Rasmus Keis Neerbek, councillor, Allerød

Peder Meyhoff, councillor, Favrskov

Kim Roger Mariegaard, councillor, Odsherred

Niels Rolskov, councillor, Køge

Carsten Oddershede, councillor, Greve

Lene Fruelund, councillor, Silkeborg

Bente Lerche-Thomsen, councillor, Guldborgsund

Jesper Yde Knudsen, councillor, Syddjurs

Bente Møller, councillor, Copenhagen

Ulrik Kohl, councillor, Copenhagen

Brian Skov, councillor, Odense

Thomas Clausen, councillor, Slagelse

Ole Bruun, councillor, Brønderslev

Ali Abassi, councillor, Ballerup

Charlotte Lund, councillor, København

Steen Andersen, councillor, Brøndby

Lars Christensen, councillor, Faxe 

Jonas Paludan, councillor, Roskilde

Luis Monteiro, councillor, Rudersdal

Pelle Dragsted, MP

Nikolaj Villumsen, MP

Christian Juhl, MP

 

 

 

Emner:

Folketinget bør følge opfordring fra EU-parlamentet om pause for EU-optagelsesforhandlinger med Tyrkiet

Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, glæder sig over at et stort flertal i EU-parlamentet i dag har opfordret til at EU-optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet sættes på pause, og håber at folketinget vil følge opfordringen.

Nikolaj Villumsen udtaler:

- Det er positivt at EU-parlamentet i dag endelig har draget en konsekvens af Erdogans undertrykkelse. Jeg håber flertallet i folketinget nu vil følge efter. Det giver ikke mening at forhandle om EU-medlemskab med et land, der fængsler den politiske opposition og kritiske journalister.

- Det er afgørende at vi støtter de demokratiske kræfter i Tyrkiet og sætter hårdt mod hårdt over for Erdogan. Det skal have en konsekvens at han har kortsluttet demokratiet og lige nu holder titusinder af parlamentarikere, borgmestre, journalister, dommere og faglige aktivister fængslet.

- Enhedslisten har tidligere foreslået at Danmark skulle arbejde for en suspendering af EU-optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet indtil de demokratiske rettigheder i landet igen er sikret. Det har der endnu ikke være flertal for, men jeg håber at dagens klare beslutning i EU-parlamentet kan inspirere de folketingets partier til handling.

Nikolaj Villumsen kan kontaktes på 6162 5099.

 

Person: Emner:

Ikke raketvidenskab at rette op på børneområdets mangel på uddannelse

Der mangler uddannet pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Men det er ikke ligefrem raketvidenskab at rette op på det problem. Det ikke-uddannede personale skal uddannes, og der skal gøres plads til de tusindvis af unge, som forgæves søger ind på uddannelser som fx pædagogisk assistent eller pædagog hvert år. Det mener Enhedslistens børne- og undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj.

Jakob Sølvhøj udtaler:

 - Det her er resultatet af en lad holdning til uddannelse på børneområdet i kommunerne og hos skiftende regeringer. Det er jo ikke ligefrem en nyhed, at der er et stort uddannelsesefterslæb på dagtilbudsområdet, både når det gælder daginstitutionerne og dagplejen. Problemet er blevet rejst med jævne mellemrum i mere end 25 år, men der har ikke været den fornødne politiske vilje til at løse det.

 - Det er grotesk, at der for mindre end tre måneder siden blev indgået en trepartsaftale, som halverer optaget på den pædagogiske assistentuddannelse. Det årlige optag på omkring 1.600 skæres nu ned til under 800, fordi KL insisterede på, at færre skal uddannes. Optaget skulle i stedet være fordoblet. Det ville have været et godt bidrag til at løse områdets problemer med uddannelse, og det ville samtidig have givet mange flere unge muligheden for at tage en erhvervsuddannelse.

 - Det er ikke raketvidenskab at løse uddannelsesefterslæbet på det pædagogiske område. Tusindvis af unge afvises hvert år, når de søger ind på en pædagogisk uddannelse, og de omkring 40.000 ikke-uddannede på det pædagogiske arbejdsmarked vil utvivlsomt for langt de flestes vedkommende med kyshånd tage imod et tilbud om en voksenuddannelse til pædagogisk assistent eller pædagog. Løsningen på uddannelsesefterslæbet ligger lige for. Det er kun den politiske vilje, der mangler.

 

Person: Emner:

European left wing supports imprisoned MPs in Turkey

After the failed coup this summer, president Erdogan has intensified the process towards a more authoritarian leadership in Turkey, constraining the opposition and limiting freedom of speech.

The recent arrests of HDP parliamentarians and other members of the party marks the culmination of an extremely worrisome development in Turkey where human rights are limited and violated on a daily basis.

We strongly condemn the arrests of HDP parliamentarians and other party members as well as trade unionists, judges and academics. We demand that they are released and that the Turkish government starts respecting fundamental human rights.

The EU must react to the oppression in Turkey and we call on the EU to cancel the accord on refuges with Turkey. We also call on the EU to freeze the Turkish negotiations for EU membership until democracy is restored.

Joint statement from the Plan B konference in Copenhagen, November 19, 2016

http://euro-planb.dk/ 

Person: Emner:

Skipper: Kulsort, skæv og skadelig finanslov

Regeringen har netop indgået en aftale om finansloven med LA, K og DF. Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper har ikke mange rosende ord til indholdet:

 • - Det er jo desværre helt som forventet, når man sætter de fire partier sammen. Dansk Folkeparti får en ny omgang nedskæringer på udlændinge og flygtninge. Liberal alliance får nye gaver til deres bagland i den økonomiske elite, og Konservative sikrer villa-ejerne større skattefrie boligkapital-gevinster.

 • - Denne her finanslov løser ikke et eneste af de problemer, som Danmark kæmper med. Den hjælper ikke de tusinder af voksne og børn, som er blevet ramt af regeringens fattigdomsydelser og risikerer at blive presset ud af deres hjem. Den retter ikke op på mange års nedskæringer i den borgernære velfærd, den fortsætter de voldsomme nedskæringer på vores uddannelser. Og den bringer ikke Danmark frem i forhold til den måske aller vigtigste dagsorden: At forsvare vores klode mod ødelæggende global opvarmning.

 • - Finanslovsaftalen trækker Danmark i den forkerte retning. Den vil øge uligheden i vores samfund ved at uddele gaver til dem, der i forvejen har mest. Den forstætter de katastrofale nedskæringer på uddannelse. Og den skærer på natur og økologi. Det er sørgeligt, at forligspartierme på den måde vil sætte vores fremtid på spil.

 • - Finanslovsaftalen viser med al tydelighed, at hvis Danmark skal fremad mod et mere bæredygtigt og mere lige og humant samfund, så er der brug for et nyt politisk flertal. De nuværende partier skaber problemer i stedet for at løse dem.
Person: Emner:

Johanne: Udlændingestramninger skader sammenhængskraften

Fredagens finanslovsaftale mellem de fire højrefløjspartier er et alvorligt slag mod rigtig mange mennesker, der lever i Danmark uden at være danske statsborgere. Det fastslår Enhedslistens integrationsordfører Johanne Schmidt-Nielsen. Hun siger:

- De urimeligt skærpede krav til at få permanent opholdstilladelse, vil betyde, at gruppen af mennesker, der lever i vores samfund i en meget utryg situation uden fulde rettigheder, herunder stemmeret, vokser. Et dansk statsborgerskab vil for mange mennesker blive endnu mere uopnåeligt. Det går hårdt ud over sammenhængskraften i vores samfund.

- Med de skærpede selvforsørgelseskrav vil mange mennesker frygte at miste deres opholdstilladelse, hvis de selv eller deres ægtefælle uforskyldt bliver ramt af sygdom eller arbejdsløshed. Vi kan alle have brug for en håndsrækning fra fællesskabet, men mennesker, der ikke har permanent opholdstilladelse, risikerer dobbelt straf, hvis uheldet er ude: Oven i arbejdsløshed eller sygdom kan de miste retten til at bo i Danmark.

- Finanslovsaftalen gennemfører stort set alle de 44 udlændingestramninger, som regeringen spillede ud med i august. Og føjer så yderligere et par punkter til. Samlet set går aftalens mange initiativer på udlændingeområdet i den helt forkerte retning.

Person: Emner:

Enhedslisten samler den europæiske venstrefløj i København

I weekenden mødes hele den europæiske venstrefløj til topmøde i København. Enhedslisten og det svenske Vänsterparti er værter. Hovedformålet er at udvikle solidariske alternativer til EU’s højreorienterede økonomiske politik, der har betydet langt større utryghed for europæiske borgere. Samtidig vil diskussionen handle om, hvordan de alternativer kan agere modvægt til den stigende opbakning til den ekstreme højrefløjs had og nationalisme både i Europa og med Trump i USA. På konferencen deltager der partier og bevægelser fra 22 lande, som samlet repræsenterer mere end 20 millioner europæiske vælgere. Bag konferencen står det euro-kritiske Plan B-netværk.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, fortæller om topmødet: 

- Helt almindelige mennesker oplever en enorm utryghed, men samtidig en elite og et magtapparat, som ikke leverer løsninger. Det fører selvfølgelig til reaktioner som Brexit, hvor en befolkning forståeligt nok nægter fortsat at lade EU diktere og forhindre indsats mod løndumping. Men det kan også føre til opbakning til den ekstreme højrefløj som Trump i USA og Marine Le Pen i Frankrig. Det er bagtæppet for vores konference i weekenden.

- Det er venstrefløjens opgave at levere solidariske svar på en forfejlet og elitær politik, så den ekstreme højrefløj ikke slipper godt afsted med at bruge utryghed og arbejdsløshed til at sprede had, racisme og splittelse.

- Det er åbenlyst for enhver, at hele det politiske landskab i Europa er i opbrud. Vælgerne vender ryggen til de gamle politiske systemer og den gamle magtelite, som har svigtet den brede befolkning. Vi har som europæisk venstrefløj en forpligtelse til at vise en anden, progressiv og social og klimamæssig bæredygtig vej for Europa. Nu mødes vi kollegaer fra hele den europæiske venstrefløj for at udvikle de konkrete alternativer.

FAKTA om Plan B
Plan B-netværket blev stiftet efter de græske fejlslagne erfaringer med at trodse EU, uden at have et alternativ til EU og euroen. Formålet med netværket er netop at udvikle en plan B og samle den europæiske venstrefløj om at formulere en plan for et brud med euroen og den EU-dikterede nedskæringspolitik. De to første konferencer i initiativet blev afholdt af det franske venstrefløjsparti Parti De Gauche i Paris i januar og af Podemos i Spanien i februar i år. Til konferencen i København deltager partier og bevægelser fra mere end 22 lande, som samlet repræsenterer mere end 20 millioner europæiske vælgere.

Mere om Plan B-topmødet her:

Person: Emner:

PSO-aftalen er asocial og klimaskadelig


Her til aften har alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale om at afskaffe den grønne PSO-afgift. Men aftalen er både asocial og klimafjendtlig, lyder det fra Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted.

- Aftalen betyder reelt, at erhvervslivet fremover ikke skal bidrage med en krone til den grønne omstilling af vores el-forsyning. I stedet sendes regningen til hr. og fru Danmark. Og særligt dem med de laveste indkomster skal holde for. Det er ikke kønt, og jeg forstår ikke, hvorfor partier som Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti lægger stemmer til.

- De familietype-beregninger, som regeringen har fremlagt, er vildledende. De indregner en række stærkt tvivlsomme indirekte dynamiske effekter. Reelt vil fx en dagpengemodtager tabe penge på aftalen. Det siger jo sig selv, at det  ikke er gratis, at give erhvervslivet milliard-rabatter, som man reelt gør med aftalen. Nogen kommer til at betale. Det kan nok så meget talmagi ikke dække over.

- Omlægningen fra PSO til øget skat vil også betyde markant mere klimaskadelig CO2-udledning. Det er bestemt ikke den vej, vi skal i en tid, hvor vi ser store temperaturstigninger. Det forstår jeg faktisk ikke ,at de grønne partier i folketinget vil acceptere. Der var mange andre og bedre muligheder for, hvordan PSO’en kunne justeres, så den levede op til EU's krav. 

Enhedslisten har ikke kunnet blokere for omlægningen, da PSO-afgiften ikke er en del af energiforliget. Men partiet har sat foden klart ned ifht. de dele af aftalen, der griber ind i energi-aftalen:

- Jeg var til møde med finansministeren her til aften – og jeg gjorde det igen helt klart, at Enhedslisten ikke ville acceptere, at de kystnære vindmøller blev skrottet, eller at energi-aftalen på andre måder blev forringet. I så fald ville vi som forligsparti blokere for aftalen. Heldigvis har regeringen på grund af presset fra forligspartierne måttet opgive deres planer om at droppe vindmøllerne.

- Energiforliget består derfor på trods af dagens aftale – og vi vil kæmpe videre i forligskredsen for at genskabe Danmarks grønne førerposition.  

Person: Emner:

PSO-udgiften vildt overdrevet af regeringen

Nye svar til Enhedslisten fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet understreger, at virksomhedernes udgifter som følge af energiaftalen er stærkt orverdrevne. Det fjerner totalt grundlaget for at kræve ændringer i energiaftalen, mener Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen.

Enhedslisten har bedt regeringen om en opdatering af en række af de tabeller, der lå til grund for den forrige justering af PSO-udgifterne i 2014. Svarene viser, at PSO-problemet med energiaftalen er blevet voldsomt overdrevet, og at især erhvervslivets energiudgifter er faldet markant i forhold til forventningerne ved energiaftalens indgåelse.

Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen, mener, at det undergraver regeringens argumenter for at fjerne finansieringen af den grønne omstilling, den såkaldte PSO-afgift, fra erhvervslivet. Og at der heller ikke er grund til at forringe energiaftalen:

 • - Regeringen foregøgler fortsat, at PSO grundlæggende er i strid med EU-regler. Det passer ikke. PSO kan fortsætte som hidtil med en mindre justering i måden, den tilbageføres på. Denne model har fx Tyskland fået godkendt i EU.
 •  
 • - Regeringen påstår, at energiaftalen er blevet dyr for erhvervslivet. Det passer ikke. Svarene viser, at hvor en typisk virksomhed med et elforbrug på 35 GWh i 2020 havde en forventet eludgift på 26,2 mio. kr., er den nu nede på 16,7 mio. kr.  Det er et fald på fald på 36 %, og det uden at ændre på hverken energiaftalen eller PSO-modellen. Energitunge virksomheder vil få et endnu større fald.

 

 • - Regeringen foregøgler, at energiaftalen koster langt mere i PSO -udgifter end forudsat. Det passer ikke. Den øgede udgift til PSO stammer næsten udelukkende fra tidligere tiltag. Af den samlede stigning i PSO på 11 mia. kr. i perioden 2017-2020 kommer kun de 0,6 mia. kr. fra energiaftalen. Derfor er det useriøst at give energiaftalen skylden og kræve den genforhandlet.

 

 • - Regeringen giver også udtryk for, at energiaftalen samlet er blevet langt dyrere end forventet. Det passer ikke. Den seneste opdatering viser, at energiaftalen i perioden 2015-2020 er 2 mia. kr. billigere end forudsat. Det kunne være endnu billigere, hvis regeringen ville gribe ind over for de stigende udgifter til biogas, som bliver 2 milliarder dyrere end forventet.

 

Læs Enhedslistens sprøgsmål og ministerens svar her :  http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/bilag/20/1688190.pdf

Person: Emner:

Stop for dobbeltuddannelse er uigennemtænkt

Det skal være slut med dobbeltuddannelser fra næste sommer, hvis det står til regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. De tre partier har lanceret et udspil, som skal indføre brugerbetaling for mennesker, der vil uddanne sig på samme eller lavere niveau. Men den ide har Enhedslistens uddannelsesordfører, Eva Flyvholm, ikke meget til overs for.

”Det er helt uforståeligt, at regeringen, S og DF vil begrænse unges mulighed for uddannelse. Politikere bør klappe i hænderne og fremme mulighederne, når folk tager en uddannelse,” siger hun.

Forslaget kommer, fordi nogen fx tager en professionsbachelor, efter de allerede har taget en bachelor. Men det vil regeringen forhindre ved at true med brugerbetaling, hvis man vælger forkert. Eva Flyvholm er rystet over, at partierne bag udspillet ikke ser positivt på, at mennesker ændrer holdning eller har flere uddannelser.

”Jeg kan simpelthen ikke se, at det skulle være et problem hvis en universitetsstuderende beslutter at blive sygeplejerske, eller at en sygeplejerske supplerer med en uddannelse som socialrådgiver. Det kan være meget fornuftigt at tage uddannelse nummer to for at skifte retning eller dygtiggøre sig endnu mere,” siger hun.

Forslaget møder stor kritik i blandt andet fagforeninger, der advarer mod at gennemføre ideen. Det ligner et forslag, der kun er blevet til for at have en undskyldning for at skære yderligere i uddannelsessektoren ifølge Eva Flyvholm.

”Regeringen og de andre partier har tilsyneladende fuldstændig overhørt kritikken fra fagforeningerne, der advarer mod at gennemføre det her. Det lugter jo langt væk af, at det er noget uigennemtænkt juks, der bare har til formål at hive flere nedskæringer hjem på uddannelse,” siger hun.

Person: Emner:

Voldsramte kvinder skal have ret til psykologisk efterværn

Når en voldsramt kvinde afslutter et ophold på et krisecenter, skal hun have gratis adgang til psykologisk efterværn. Det mener kvindecentret Dannerhuset, som har lanceret en underskriftsindsamling, der skal få politikerne til at ændre reglerne. Og det er en rigtig god ide ifølge Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

”Der bliver gjort alt for lidt for voldsramte kvinder i Danmark, og det er et kæmpe stort problem. Vi taler om ligestilling som noget særligt dansk, men hvis vi skal holde det i hævd, så må vi ikke negligere udsatte kvinders rettigheder,” siger hun.

Psykologisk efterværn betyder, at man bliver tilbudt alle former for psykologisk støtte i form af for eksempel private samtaler eller terapigrupper. Lige nu bliver voldsramte kvinder tilbudt psykologhjælp, efter de har opholdt sig på et krisecenter. Men de får maksimalt 12 samtaler og skal betale 40% af regningen selv. Det er ikke godt nok for Dannerhuset, der kræver social hjælp til reetablering og al den gratis psykologhjælp, der er behov for. Kvinderne risikerer nemlig at falde tilbage i de voldelige forhold, hvis regeringen ikke styrker indsatsen.

”Det er svært at bryde en voldsspiral. En krisecenterplads og en ny lejlighed er ikke nok. Voldsramte kvinder skal også have psykisk og social hjælp til at komme på benene igen. Og det skal de, fordi meget tyder på, at volden fortsætter, hvis vi efterlader kvinderne alene med dårlig økonomi og uden bolig og psykologisk støtte, når de forlader krisecenteret,” siger Pernille Skipper.

Enhedslisten har Dannerhusets beslutningsforslag til behandling i folketingssalen i dag. Børn, der vokser op i voldelige hjem, har øget risiko for selv at opleve vold som voksne ifølge Pernille Skipper, og derfor forstår hun ikke, at Dannerhusets forslag ikke er gennemført endnu. Hun håber, at de andre partier vil lytte.

”Vores beslutningsforslag er stjålet direkte fra Dannerhuset. Psykologisk efterværn er måske dén ting, der står højest, når man taler med dem, der arbejder med voldsramte, og det er altså lidt en skandale, at det ikke er gennemført endnu,” siger hun.

Person: Emner:

EL på hastebesøg hos kurdiske parlamentarikere i Tyrkiet

Nikolaj Villumsen, udenrigsordfører for Enhedslisten, og Hans Linde, udenrigsordfører for det svenske Vänsterpartiet, besøger torsdag til fredag den kurdiske del af Tyrkiet, hvor de mødes med parlamentarikere og borgmestre fra det venstreorienterede og pro-kurdiske HDP-parti, samt menneskerettighedsadvokater og kvinderettighedsaktivister.

Nikolaj Villumsen udtaler:

- Jeg er dybt forfærdet over fængslingerne af parlamentarikerne fra HDP. Deres eneste forbrydelse er at have brugt deres ytringsfrihed på at kritisere den tyrkiske præsident Erdogan, opfordre til demokratiske reformer i landet og en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål.

- Jeg er sammen med min nordiske kollega taget på hastebesøg i de kurdiske områder i Tyrkiet for at se på situationen efter fængslingen af 10 parlamentarikere og mange borgmestre. Det er helt afgørende, at vi i Europa støtter de demokratiske kræfter i landet, hvis vi vil undgå, at situationen eskalerer til åben borgerkrig.

- Udviklingen i Tyrkiet er gået fra slemt til virkelig skidt, og det er på tide, at EU og den danske regering dropper berøringsangsten overfor Erdogan. Vi skal sætte hårdt mod hårdt. De voldsomme krænkelser af grundlæggende rettigheder skal have en konsekvens. Konkret vil jeg opfordre til, at EU-optagelsesforhandlingerne suspenderes indtil de grundlæggende demokratiske rettigheder er sikret.

Nikolaj Villumsen befinder sig torsdag og fredag i byen Diyarbakir i den østlige kurdiske del af Tyrkiet og kan kontaktes på +45 6162 5099.

Person: Emner:

Valget af Donald Trump skal føre til ny dansk udenrigspolitik

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, ser med stor alvor på amerikanernes valg af Donald Trump og påpeger, at årsagerne til, at han er blevet valgt skal tages seriøst, hvis vi ikke skal ende med mere splittelse og had verden over. Samtidig kalder partiet på en øjeblikkelig revurdering af dansk udenrigspolitik.

- Jeg tror, at mange er vågnet til et chok. Donald Trump har stået for en minoritetsfjendsk og kvindehadsk kampagne, og har en økonomisk politik, der kun vil øge uligheden og kløfterne i det amerikanske samfund. Samtidig fornægter han fuldstændig klimaforandringers eksistens og har formuleret en mildest talt aggressiv og skræmmende udenrigspolitik. Han har fuldstændigt flertal i de to kamre, og skal udpege flere højesteretsdommere. Det her valg bliver afgørende for flere generationer i USA og vil have tydelig negativ effekt for os i Danmark og Europa.

- Det er afgørende, at den danske regering straks tager fat på at formulere en ny dansk udenrigspolitik. Danmark har i årtier blindt fuldt USA's udenrigspolitik, hvilket har resulteret i den ene forfejlede krig efter den anden. Det må være logik for burhøns, at vi på ingen måde kan følge Trumps politik.

- Vi bliver nødt til at tage det meget seriøst, at støtten til Trump kommer af noget. Han repræsenterer en vrede, der har en årsag. Trump bruger tabet af arbejdspladser og manglende fremtidsudsigter for millioner af amerikanere til at opildne til splittelse og had. Og Hillary og resten af den politiske elite i Washington, der ikke har taget den voldsomme ulighed seriøst, og som ikke kæmper for forbedringer for helt almindelige amerikanere, de er en del af problemet. De har været med til at fodre den vrede, Trump har vundet på.

- Vi bør indse, at højrepopulismen i USA, Europa og Danmark vokser ud af en nyliberalistisk økonomisk politik, der rammer almindelige mennesker hårdt. Arbejdsløshed og fattigdom spiller folk ud mod hinanden. Hvis den vrede ikke samles op af en bevægelse for positiv forandring, retfærdighed og indflydelse også til almindelige lønmodtagere og mennesker i arbejdsløshed og fattigdom, vil den blive samlet op af folk som Trump, der vinder på had og frygt.

 

Person: Emner:

Forsøg med medicinsk cannabis er et lille skridt i den rigtige retning

Partierne bag satspuljen har indgået en aftale om forsøg med medicinsk cannabis. Det er lille skridt i den rigtige retning, mener Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, som samtidig ærgrer sig over, at satspuljepartierne har udelukket en rækker patientgrupper, som fx epileptikere, for at være en del af ordningen:

 • - Det er godt, at vi får åbnet op og slået hul igennem modstanden mod medicinsk cannabis og fået åbnet op for at lave en forsøgsordning. Det er vigtigt skridt. Desværre er der stadigvæk en række åbenlyse mangler i aftalen.
 •  
 • - Der er ikke afsat midler til tilskud, og brugergruppen som får fordel af ordningen af alt for snæver. Aftalen er også for restriktiv i forhold til de produkter man tillader. Fx forhindrer man patienterne mulighed for at benytte cannabis-olie, som mange allerede i dag har stor gavn af. Det betyder at der fortsat vil være en store gruppe patienter, som vil være kriminaliseret. Det synes jeg er rigtig ærgerligt.
 •  
 • - Det naturlige næste skridt er få udvidet brugergruppen, nedbragt brugerbetalingen, så medicinsk cannabis bliver en reel smertelindrende behandlingsform. Det vil vi arbejde for. Og så vil vi også forsøge at rejse debatten om en dansk produktion af cannabis til medicinsk behandling. 
 •  

Enhedslisten er ikke er med i aftalen, da den er indgået i Satspuljekredsen og finansieret gennem satspuljen. Satspuljen får sine midler gennem nedregulering af overførselsindkomsterne, hvilket betyder at det er mennesker på overførselsindkomst som reelt betaler for initativerne i satspuljen. Det er en asocial finansiering, hvilket er grunden til at Enhedslisten ikke er en del af satspuljen.   

Person: Emner:

6.200 arbejdspladser i yderområderne i fare

Regeringen vil droppe planen om de kystnære vindmøller, men det vil koste 6.200 jobs i Danmarks yderområder. Det viser regeringens eget notat. Henning Hyllested er landdistriktsordfører i Enhedslisten og mener, at den plan er fuldstændig vanvittig.

”Det er en halsløs gerning. Vi mangler arbejdspladser i yderområderne, og nu vil regeringen føre en politik, der gør problemet endnu større. Det betyder, at tusindvis af mennesker i provinsen nu har udsigt til at leve endnu længere tid i arbejdsløshed under endnu dårligere vilkår,” siger han.

Regeringen påstår, at det er vigtigt for den at holde liv i yderområderne. Man har blandt andet flyttet en række statslige arbejdspladser til provinsen, og nu er det næste træk at nedlægge arbejdsplader. Det er hykleri ifølge Henning Hyllested.

”Først flytter man i omegnen af 4.000 statslige jobs til provinsen. Og så lukker man for 6.200 primært i den private sektor og laver desuden voldsomme nedskæringer i blandt andet provinsens politistyrke. Det er det rene hykleri. Deres politik udsulter Danmarks yderområder,” siger han.

Argumentet for at skrotte de kystnære havvindmøller og dermed de mange arbejdspladser er, at de skæmmer udsynet fra kysten. Udsigten er nemlig en del af det smukke ved de danske kyster ifølge regeringen. Men det argument giver Henning Hyllested ikke meget for.

”For det første ødelægger det ikke udsigten, at der står vindmøller 4 km ude i havet. For andet vil jeg bare minde om, at vi taler om den samme regering, som arbejder for at gøre det lovligt at bygge på stranden helt ned til vandkanten. Det ødelægger åbenbart ikke det smukke ved de danske kyster. Regeringen opfinder argumenter, der passer ind i dens asociale politik, men man ender med at modsige sig selv. Det er til grin,” siger Henning Hyllested.

Person: Emner:

Er den danske regering modstander af atomnedrustning ?

Danmark stemte nej til et historisk forsøg på at afskaffe atomvåben. Det skete i sidste uge i FNs komite for nedrustning og international sikkerhed i New York. Resolutionen indebærer, at der afholdes en konference i marts måned med det formål at forhandle en juridisk bindende aftale om et globalt forbud  mod kernevåben på plads.

Christian Juhl, Enhedslistens udviklingsordfører, siger:

 • - Jeg er chokeret, dybt chokeret og kan ikke tro mine egne øren. Jeg troede, det var en selvfølge at enhver dansk regering vil støtte ethvert initiativ for at fremme en atomnedrustning. Det ligger udenfor min fantasi at forestille sig, at der er flertal for en sådan holdning i Folketinget.

 • - Det er ganske uforståeligt, at regeringen har stemt imod denne FN-resolution, der er særdeles skelsættende. Den signalerer et stort og positivt skifte i mange års dødvande i aktiviteterne for atomnedrustning.

- Danmark være i forreste række i denne indsats, ikke mindst som en naturlig fortsættelse af skiftende regeringers tilslutning til kravet om Norden som atomvåbenfri zone. Danmark har ingen interesser i at opretholde den eksisterende atomtrussel.

- Holdningen i FN er den diamentral modsatte af den alle danske partier, på nær Dansk Folkeparti, gav udtryk for, da de i EU-parlamentet næsten samtidig stemte om en resolution om atomnedrustning.

- Jeg har bedt udenrigsministeren om hurtigst muligt at forklare sig i Udenrigsudvalget.

 

Ifølge Sammenslutningen af Amerikanske Videnskabsmænd (FAS) findes der i dag omkring 15.000 atomsprænghoveder på verdensplan.

 

Christian Juhl

Mobil  ­61 62 50 98

Person:

DR udlægger danskernes nej til at afskaffe retsforbeholdet forkert

DR bragte i går en nyhed om afstemningen om retsforbeholdet sidste år. En af nyhedens påstande var, at Enhedslisten lokkede vælgerne til at stemme nej ved at love danskerne en parallelaftale om Europol. Forkert, siger fungerende EU-ordfører Finn Sørensen.

Ifølge DR's udlægning var det alene udsigten til en parallelaftale, der fik tvivlere til at stemme nej. DR’s vinkel var så, at fordi en parallelaftale ikke er på plads endnu, er der Enhedslistevælgere, der har stemt nej på et forkert grundlag.  

 ”Det er selvfølgelig ikke rigtigt.” siger Finn Sørensen.

Den undersøgelse, DR bruger, viser, at ca. halvdelen af Enhedslistens vælgere to uger før afstemningen var i tvivl om, hvorvidt Danmark nemt kunne tilslutte sig Europol, selv om der blev stemt nej d. 3. december. Lige inden afstemningen var det kun omkring 10 %.”

”DR udlægger det, som om det udelukkende er diskussionen om, hvor nemt det er at få en parallelaftale, der har flyttet folks holdninger. Det er der bare ikke belæg for i undersøgelsen, som DR selv refererer den, for det bliver vælgerne tilsyneladende ikke spurgt om,” siger Finn Sørensen og fortsætter:

 "Enhedslisten sagde dengang, at Danmark med al sandsynlighed kan få en parallelaftale om Europol. Forhandlingerne om en parallelaftale er ikke afsluttet endnu, så det tror vi stadig kan lykkes, hvis den politiske vilje er til stede hos statsministeren og EU-kommissionen. Vi sagde også, at hvis det ikke lykkedes, så vil vi støtte, at der afholdes en særskilt folkeafstemning om Danmarks medlemskab af Europol. Selv om man stemte nej d.3. december, vil Danmark altså alligevel kunne fortsætte med at være tilknyttet Europol, hvis et flertal af befolkningen ønsker det. Det var rigtigt dengang. Det er det stadig,” forklarer Finn Sørensen.

Finn Sørensen er af den overbevisning, at der var andre grunde til nejet: ”Gennem valgkampen gik det op for flere og flere, at afstemningen ikke handlede om for og imod Europol, men om at give et tilfældigt flertal i Folketinget mulighed for at afgive selvbestemmelse på hele det retspolitiske område. Det var det, afstemningen drejede sig om, og det var det, som et klart flertal af vælgerne sagde nej til,” slutter Finn Sørensen.

Person:

Satspuljepartierne har revet tæppet væk under indsatsen for udsatte i København

I dag har satspuljepartierne indgået en aftale, der bl.a. fjerner det årlige særtilskud til Københavns Kommune på ca. 58 mio. kr. til indsatsen for byens mange socialt udsatte. En katastrofe, siger Enhedslistens socialordfører, Pernille Skipper.

Pernille Skipper siger:

 • - Jeg indkalder nu socialministeren i samråd. Det her kommer til at ramme hjemløse og socialt udsatte hårdt. Og hvis jeg kunne, havde jeg nok indkaldt de andre partier i samråd også. Jeg forstår ikke, at Alternativet, SF og Socialdemokraterne har sagt ok til det her.

 
- Det er mildest talt en katastrofe, at Københavns Kommune mister 58 mio. kr. om året, som bruges på nogen af de allermest udsatte i hovedstaden. Vi taler om herberger, gadeplansindsatser til hjemløse og væresteder til psykisk sårbare, som med den her aftale er lukningstruede. Det går simpelthen over i historien som en af de dårligste beslutninger, der er truffet i satspuljekredsen, og det siger ikke så lidt.

 • - Der er særligt mange socialt udsatte i hovedstæder over hele verden. Det gælder også København. Her lever nogle af de borgere i vores samfund, som har allermest brug for støtte. Et utal af sociale organisationer har råbt højt de sidste mange uger, så jeg begriber ikke, at der ikke bliver lyttet.

 • - Satspuljen som konstruktion er fuldstændig hul i hovedet. Den finansieres ved at mindreregulere bl.a. folkepensionen og kontanthjælpen, så de ydelser hele tiden bliver mindre og mindre. Samtidig er det en enorm ustabil finansieringsmetode til sociale indsatser, som der er meget brug for, og som burde være på finansloven. Jeg forstår ikke, at satspuljepartierne år efter år lader det fortsætte, og jeg forstår ikke, at de i år har accepteret at bruge det faste tilskud, der ellers blev givet til nogle af landets allermest udsatte.

 

Enhedslisten er ikke med i satspuljeforliget, fordi forliget dels betyder, at tilskud til sociale indsatser er ustabile, men først og fremmest fordi puljen er finansieret ved en mindreregulering af overførselsindkomsterne. Det betyder, at den betales af bl.a. folkepensionister og kontanthjælpsmodtagere.

 

Person: Emner:

Suspender forhandlinger med Tyrkiet

Mindst 10 parlamentarikere inklusiv formand og forkvinde fra det tredjestørste parti i Tyrkiet, venstrefløjspartiet HDP, er i går aftes blevet anholdt. Enhedslistens udenrigsordfører Nikolaj Villumsen kalder situationen fuldstændig uacceptabel, og indkalder udenrigsministeren til hasteforespørgsel i Folketingssalen.

Nikolaj Villumsen udtaler: 

 • -  Anholdelserne er fuldstændig uacceptable. Regeringen bør kræve, at EU straks suspenderer forhandlingerne med Tyrkiet. Det er helt afgørende, at de europæiske lande lægger pres på Erdogan for frigivelse af parlamentsmedlemmerne og stop af forfølgelsen af den politiske opposition.
 •  
 • - Regeringen bør indkalde den tyrkiske ambassadør til samtale, og gøre det helt klart, at Danmark tager skarp afstand fra anholdelserne af de valgte parlamentsmedlemmer fra HDP.
 •  

- Anholdelserne af parlamentarikere fra HDP er en trist kulmination på de voldsomme angreb vi den sidste tid har set på ytringsfriheden og menneskerettighederne i Tyrkiet. Danmark og EU bør droppe berøringsangsten og sige fra over for den tyrkiske præsident Erdogan.  

Nikolaj Villumsen kan kontaktes på 6162 5099.

 

Person:

Skipper: Børneasylcentre skal underlægges socialtilsynet

I kølvandet på den såkaldte Tullebølle-sag vil Enhedslisten have børneasylcentrene underlagt det samme socialtilsyn, som for eksempel anbringelsesinstitutioner for udsatte børn også er underlagt. Sagen viser med al tydelighed, at et uafhængigt tilsyn og ikke mindst de samme krav til kvalitet som på andre institutioner, er meget nødvendigt, siger Enhedslistens socialordfører Pernille Skipper, som nu vil fremsætte forslaget i Folketinget:

 • - Vi som samfund har selvfølgelig et stort ansvar for sårbare børn og unge, der har brug for støtte og omsorg. Det er uanset, om det er børn, som er flygtet hertil med traumer og savn i bagagen eller børn, som har været udsat for svigt eller kommer fra familier, der ikke kan tage sig af dem i Danmark.
 •  
 • - Socialtilsynene blev oprettet for få år siden, netop fordi der havde været forfærdelige eksempler på svigt over for nogle af de mest sårbare mennesker i vores samfund, nemlig udsatte børn og unge. Det må bare ikke ske, og derfor går det ikke, at der ikke er et uafhængigt tilsyn, som kan sikre mod deciderede svigt og overgreb og sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
 •  
 • - Det giver ingen mening, at børneasylcentrene ikke er underlagt tilsynenes kontrol og kvalitetssikring. Asylbørn er alene, har været igennem voldsomme oplevelser og har ofte et enormt savn. De skal have en ordentlig pædagogisk indsats. For deres egen skyld og for den fremtidige integrations skyld.
 •  

Enhedslisten vil stille forslaget i forbindelse med lovforslag om socialtilsynene, som behandles lige nu i Folketinget.

Person: Emner:

Enhedslisten kræver redegørelse fra regeringen om slettede MRSA-anbefaling

Enhedslistens landbrugsordfører, Maria Reumert Gjerding, finder det meget alvorligt, at veterinærdirektør har fjernet helt central ekspertanbefalinger om bekæmpelse af MRSA og kræver nu, at Miljø- og Fødevareministeren tager ansvar i sagen og kommer med en ministerredegørelse om forløbet:

 • - Oplysninger, som DR nu har bragt frem viser med al tydelighed, at Fødevarestyrelsens redegørelse som miljø- og fødevareminister Esben Lunde offentliggjorde i sidste uge, er et udtryk for grov manipulation af forløbet hvor helt centrale ekspertanbefalinger om at bekæmpe MRSA er blevet tilbageholdt for Folketinget og kan kun ses som et forsøg på at rense sig selv.
 •  
 • - Det er meget alvorligt og helt uacceptabelt, hvis veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Per Henriksen, egenhændigt har været inde og fjerne helt centrale anbefalinger om bekæmpelse af MRSA uden at informere den daværende minister Mette Gjerskov.  


- Nu må ministeren tage ansvar.  Vi må til bunds i denne her sag og vi kan ikke leve med, at ministeren i stor stil blot har forsøgt at tørre ansvaret for denne her skandale af på den tidligere minister. Han er som minister underlagt et ansvar for at give Folketinget retvisende oplysninger – også om forløbet i denne her sag. Esben Lunde Larsen må hurtigst muligt fremlægge en ministerredegørelse for forløbet omkring tilbageholdelse af oplysninger for Folketinget.

Person: Emner:

Unødvendigt at hæve priserne i den kollektive trafik

Regeringen og de øvrige partier i Folketinget – med undtagelse af Enhedslisten og De Konservative – har lavet en aftale om at lade taksterne i den kollektive trafik stige på de længere rejser og for pensionister.

Men det var slet ikke nødvendigt ifølge Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested. Der var nemlig midler i aftalen om ”Bedre og Billigere kollektiv trafik til at imødegå prisstigningerne.

”Der står 429 mio. kroner, som vi sparede op i 2013 og 2014. Dem kunne vi sagtens bruge til at regulere priserne på kollektiv trafik, så vi undgår at skræmme folk væk fra den kollektive trafik,” siger Henning Hyllested.

Men transportministeren og forligspartierne vil ikke bruge de statslige midler til at regulere prisen. Det skriver han i et svar til Henning Hyllested d. 16. januar 2016, og det vækker harme hos transportordføreren, som ikke kan se meningen med prisstigningerne.

”Det er grotesk at gennemføre kraftige prisstigninger for pendlere og øvrige rejsende i den kollektive trafik, når der faktisk findes penge til at undgå det. Det er dyrt nok at rejse med den kollektive trafik i forvejen,” siger han.

Aftalen ”Bedre og Billigere kollektiv trafik” blev indgået i kølvandet på de forliste forhandlinger om trængselsringen i København. Men det står hen i det uvisse, hvad de midler, som skulle have sikret lavere priser på kollektiv transport, nu skal bruges til.

Person: Emner:

Privat hjælp til fødsler øger uligheden

Flere forældre vælger at købe sig til den hjælp og omsorg, som de har behov for før, under og efter fødslen. Den offentlige hjælp er nemlig blevet for ringe på grund af gentagne nedskæringer på området. Men den udvikling øger uligheden, fordi ikke alle har råd til den private hjælp, siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

”Det her er et grotekst eksempel på, hvad der sker, når politikere vælger at skære i vores velfærd. Jordemødre, fødende og fagforeninger har advaret mod konsekvenserne af at skære på ressourcerne til graviditets- og fødselsområdet - og nu får vi her den første entydige dokumentation af konsekvenserne, nemlig at det øger uligheden,” siger hun.

De offentlige barselsafdelinger tilbyder ikke længere det, som bliver anbefalet i forbindelse med en fødsel. Det skaber et A og et B-hold i vores samfund, hvor det kun er A-holdet, der kan få den hjælp, som alle burde have krav på.

”Jeg forstår godt, at de familier, som har råd, forsøger at lappe hullerne ved at købe privat hjælp, men hvad med de, som ikke har råd? Hvad med de studerende, kontanthjælpsmodtagerne og de arbejdsløse? Er det den vej, vi skal – et A- og B-hold i sundheden?” siger Pernille Skipper.

Ligheden skal tilbage på barselsafdelingerne, hvis det står til Pernille Skipper. Det er vigtigt for hende, at alle har lige muligheder for at få hjælp til en god start på et nyt familieliv. Derfor har hun kaldt ministeren i samråd.

”Et stærkt fødselsområde kan løfte sundhedstilstanden i den brede befolkning via enkel og billig forebyggelse. Derfor må vi have ministeren i samråd og få hendes holdning til, at nedskæringer i velfærden øger uligheden og udpiner vores lavtlønnede sundhedspersonale,” siger hun.

Person: Emner:

Belgien sætter en kæp i hjulet på frihandelsaftalen CETA

EU og Canada får næppe en frihandelsaftale lige med det samme. Det står klart, efter de belgiske delstater Vallonien og Bruxelles har forhindret Belgien i at stemme for aftalen i EU. Belgien og de øvrige 27 EU-regeringer  var ellers positivt stemt over for både CETA og TTIP, der er navnene på de to aftaler, som EU forhandler med henholdsvis Canada og USA om.

Enhedslistens EU-ordfører Søren Søndergaard er glad for, at de belgiske delstater har stoppet aftalen med Canada.

”Det er virkelig godt, at Vallonien og Bruxelles har sagt nej, så vi stadig har en chance for at bremse aftalen helt. Aftalen er udemokratisk, fordi den kan forhindre Danmark i at lave love, der beskytter forbrugernes sikkerhed,” siger han.

Aftalen åbner op for, at store multinationale selskaber får mere indflydelse på lovgivningen i aftalelandene. Hvis Danmark indfører fx en miljølov, som kan forhindre et selskabs forventede profit, så kan selskabet sagsøge Danmark, og det er en meget farlig vej at gå, mener Søren Søndergaard.

”CETA og TTIP kan få meget negative konsekvenser for miljø, sundhed og lønmodtagerrettigheder. Aftalen skaber ikke fri handel.  Aftalen giver bare multinationale selskaber frie hænder til i højere grad at omgå hensyn til miljø og befolkningernes sundhed,” siger han.

Selvom Belgien i første omgang er tvunget til at sige nej, så kan man endnu ikke afskrive CETA. Canada og EU fortsætter forhandlingerne, og selvom Vallonien og Bruxelles har sagt nej, så er det en meget svag modstand over for 28 regeringer, der ønsker, at aftalen bliver til virkelighed.

Derfor er kampen imod CETA og TTIP langt fra slut ifølge Søren Søndergaard.

”3,5 millioner europæere har skrevet under imod aftalerne. Og to delstater i Belgien har sagt nej. Så vi har et godt fundament at bygge endnu mere modstand på. Men der er stadig brug for underskrifter og demonstrationer, for ellers ender det med, at Vallonien og Bruxelles må bukke under for presset fra EU,” siger han.

Næste mulighed for at demonstere mod TTIP og CETA er i København i morgen torsdag.

Se mere her: https://www.facebook.com/events/874545439345955/ 

 

Person: Emner:

Urimeligt at lade satspuljen finansiere ændringer i serviceloven

Regeringen har flyttet forhandlingerne om serviceloven over i satspuljekredsen. Det er dybt urimeligt, at finansieringen af handicapområdet skal komme fra de meget usikre satspuljemidler, mener handicapordfører, Jakob Sølvhøj.

Samtidig betyder det, at Enhedslisten er blevet sat uden for forhandlingerne, da Enhedslisten ikke er en del af satspuljeforligskredsen.

Jakob Sølvhøj udtaler:

 • - Jeg synes, det er højst ejendommeligt, at regeringen midt i et langstrakt forhandlingsforløb pludselig flytter forhandlingerne over til satspuljekredsen. Det er helt urimeligt, at regeringen nu, i stedet for at finde midler på finansloven, vil finansiere en revision af handicapbestemmelserne i serviceloven fra satspuljen, der er tilvejebragt ved en forringet regulering af overførselsindkomsterne.
 •  
 • - Forhåbentlig er flytningen af forhandlingerne til satspuljekredsen udtryk for, at regeringen endelig har opgivet sine planer om et indsatskatalog, der ville svække retssikkerheden for borgere med handicap ganske alvorligt. Det er godt, hvis det nu endelig er taget af bordet.
 • Det er på høje tid, at der siges fra overfor at skubbe flere og flere udgifter på det sociale område over til satspuljefinansiering i stedet for at finansiere dem over finansloven. Det håber jeg er et synspunkt, vi ikke står alene med i Enhedslisten, og at der vil være partier i satspuljekredsen, der siger klart fra over for ministerens nye forslag til finansiering.
 •  
 • - Jeg beklager naturligvis også, at regeringen ved at flytte forhandlingerne over i satspuljekredsen sætter Enhedslisten uden for forhandlingsdøren midt i et langstrakt forhandlingsforløb. Vi har under forhandlingerne haft fokus på at fastholde borgernes retssikkerhed og undgå besparelser, og det vil vi forfølge i den videre politiske proces, selv om vi nu er sat uden for forhandlingerne.
Person: Emner:

EL indkalder forsvarsminister i samråd efter nødråb fra beredskabet

DR Nyheder beskriver i dag at både det kommunale og statslige beredskab er sparet i knæ, og mangler resurser til at håndtere voldsomme katastrofer.

Enhedslistens beredskabsordfører, Nikolaj Villumsen, mener opråbet fra tillidsfolkene i beredskabet skal tages seriøst og indkalder derfor forsvarsministeren i samråd.

Nikolaj Villumsen udtaler:

- Det er meget alvorlige udmeldinger, som vi skal tage dybt seriøst. Beredskabet er vores fælles sikring når vi rammes af voldsomt vejr eller terrorangreb. Derfor er det afgørende, at beredskabet har tilstrækkeligt med resurser til at løfte opgaven.

- Jeg indkalder nu forsvarsministeren i samråd, og jeg forventer, at han tager nødråbet seriøst. I de seneste år har både det kommunale og statslige beredskab været ramt af store nedskæringer, og smertegrænsen er tydeligvis nået.

- Danmark har brug for et robust beredskab når uheldet rammer. Det har vi tydeligvis ikke i dag, og derfor mener jeg, at der skal tilføres flere resurser til beredskabet. Vi skal sikre, at hjælpen er der når borgerne har brug for den.

Nikolaj Villumsen kan kontaktes på 6162 5099.

Person: Emner:

Tags

Lars Løkkes fremtidssnak klinger ufatteligt hult

Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, som reaktion på statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale til Folketingets åbning.

Pernille Skipper siger:

- Jeg tror roligt, man kan sige, at Lars Løkke og jeg ikke drømmer om den samme fremtid, når han synes, at det peger fremad at sætte den grønne omstilling i stå, skære i SU’en for vores unge og efterlade en ufinansieret milliardregning for skatterabatter.

- Lars Løkkes snak om, at vores børn skal have flere muligheder, end vi selv har haft, klinger ufatteligt hult. Især når man tænker på de ca. 7000 børn, som bliver skubbet ud i fattigdom på grund af det kontanthjælpsloft, han har vedtaget sammen med blandt andre Dansk Folkeparti. Jeg tror, at de mange tusinde danskere, som regeringens reformer rammer lige nu, har svært ved at se, hvordan Løkkes plan skaber håb for andre end toppen af samfundet. Det samme gælder deres nedskæringer på SU’en, der rammer alle, som ikke vokser op med mange penge. Det er åbenbart en helt særlig gruppe af børn, Lars Løkke bekymrer sig om. Fremtiden for børn af arbejdsløse og lavtlønnede er i hvert fald ikke højt på listen.

- Lars Løkke annoncerede, at han vil bruge milliarder på skatterabatter til boligejerne. Det er da klart, at vi skal sikre stabilitet for helt almindelige lønmodtagere, der ejer en bolig. Men med den model Lars Løkke lægger op til, hjælper man først og fremmest dem, der tjener mange penge på boligspekulation eller har dyre huse på strandvejen. Det er ikke sådan pengene skal bruges. Og det er helt almindelige mennesker, det rammer, når Løkkes nedskæringer på velfærd og tryghed bliver rullet ud.

- Jeg havde håbet, at Løkke ville begynde at tale om det uopsættelige behov for at gøre noget ved klimakrisen og den grønne omstilling. Han nævnte det lige i forbifarten, da han pralede af, at han vil godkende klimaaftalen fra Paris. Men det er jo ikke meget værd, når han skærer ned i støtteordninger til energirenoveringer og vil afskaffe PSO’en og dermed lade de store virksomheder slippe for at bidrage til den grønne omstilling.

 

Person: Emner:

2025-planen: En omfordeling fra fattig til rig og miljømæssigt kulsort

BAGGRUNDSNOTAT: Regeringen har indledt det politiske efterår med at lancere en storstilet 2025-plan. Lars Løkke kalder det en fremtidsplan. I Enhedslisten mener vi, at planen er visionsløs og mere af det vi allerede ved ikke virker, nemlig flere penge til de rige, og færre til de fattige. Klimasatsningen bliver bombet årtier tilbage. Erhvervslivet skal have endnu flere gaver. Til gengæld skal der skæres i SU’en.

Kort sagt – mere ulighed, massakre på den grønne omstilling og en markante forringelser for de studerende, der skal udvikle det danske samfund. Det er bestemt ikke en fremtidsplan, det er bagstræberisk og visionsløs overklassepolitik.

Nedenfor kan du læse notater om henholdsvis den samlede plan, samt specifikke notater om de to delelementer i 2025-planen – Jobreform II og Vækst 2016.

For et overblik over alle de mest centrale tiltag skal du læse notatet om hovedlinjer i 2025-planen.

Jobreform II indeholder de nye topskattelettelser, samt øvrige lempelser i skatten, finansieret gennem en række forringelser for personer på overførselsindkomster. Jobreform II indeholder også et afsnit om ændringerne i PSO-tariffen.

Vækst 2016 indeholder primært en alenlang række af lempelser for erhvervslivet, hvor kun de mest væsentlige vil blive gennemgået nærmere. Derudover indeholder det også en konkretisering af besparelserne på investeringer i vedvarende energi, og heraf også et afsnit om ændringerne i PSO-tariffen.

Notaterne giver kun hovedpointer, og derfor kan det ved mere grundig gennemgang anbefales at læse selve planerne.

 

BilagStørrelse
PDF icon Vækst 2016 643.15 KB
PDF icon Jobreform580.55 KB
PDF icon Hovedlinjer i 2025-planen523.82 KB
Person: Emner:

Enhedslisten savner fokus på ulighed i S-plan

Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, fremlagde i dag på et pressemøde partiets oplæg til 2025-forhandlingerne. Oplægget slår fast, at S ikke ønsker en sænkning af topskatten, SU-nedskæringer og forhøjelse af pensionsalderen. Til gengæld nævner S ikke den stigende ulighed og adresserer ikke den kontanthjælpsreform, der truer mange mennesker på deres eksistensgrundlag.

Dette ærgrer Enhedslistens fungerende finansordfører, Rune Lund:

- Regeringens brutale kontanthjælpsreform fra sidste år er slet ikke nævnt i oplægget. Det er simpelthen for dårligt. I disse uger modtager tusindvis af mennesker et brev, der varsler om markante nedsættelser i deres indkomster. Kontanthjælpsreformen er fattigdomsskabende, og det burde være en klar prioritet for en kommende S-regering, at man fjerner den som det første.  

- Jeg er meget glad for, at S slår fast med syvtommersøm, at de ikke vil være med til at sænke topskatten. Lavere topskat øger uligheden endnu mere, hvilket er skadeligt for samfundets sammenhængskraft. Det er også rigtig positivt, at S melder sig ind i kampen mod den urimelige SU-nedskæring og en højere pensionsalder. Alene af den grund er Mette Frederiksens plan bedre end Lars Løkkes. Men S kunne sagtens være mere ambitiøse, når det kommer til at bekæmpe uligheden. At lave et såkaldt servicetjek på de ulighedsskabende reformer, der allerede er vedtaget, er simpelthen for uambitiøst.

Rune Lund er heller ikke imponeret over Socialdemokraternes niveau for den årlige vækst i den offentlige sektor:

- Man skal finde mikroskopet frem for at finde forskellen på regeringen og socialdemokraterne i forhold til velfærden. Regeringen vil øge det offentlige forbrug med 0,5 pct. om året, mens S vil øge det med 0,6 pct. årligt. Men Socialdemokraternes forslag vil også betyde, at man skal spinke og spare ude i den offentlige sektor.

Person: Emner:

Danmark skal presse på for uvildig undersøgelse af angreb på nødhjælpskonvoj

Angrebet på nødhjælpskonvojen i Syrien er endnu et trist eksempel på de stigende antal angreb på den humanitære indsats i konfliktområder.  

Det er en katastrofal udvikling, der kan hindre at nødhjælp kommer frem til de nødstedte, og angrebene er i strid med den humanitære folkeret. Der derfor akut behov for uvildige undersøgelser, der kan stille de ansvarlige til ansvar og medvirke til at disse angreb stoppes.

Enhedslisten foreslår derfor, at Danmark går forrest og presser på for uvildige internationale undersøgelser og kræver det samme af vores alliancepartnere og Rusland. Det er afgørende med et internationalt pres, så krigens parter i Syrien stopper de vanvittige bombninger af civile og humanitære mål.

Der findes allerede en instans ved navn International Humanitarian Fact-Finding Commission (IHFFC), der kan undersøge brud på den humanitære folkeret. Problemet er blot, at den ikke bliver brugt. Hverken af Danmark, USA, Rusland eller nogle andre lande. Derfor stiller Enhedslisten nu forslag om, at Danmark skal gøre en aktiv indsats for, at IHFFC kan undersøge de angreb på hospitaler, skoler og nødhjælpstransporter som vi har set i bl.a. Syrien, Yemen og Afghanistan.

Læs mere:

Syriske civile rammes hårdt af FN-stop for nødhjælp, Politiken 

Nødhjælpsorganisationer råber op: Der er ingen respekt for os i krigszoner længere, DR

 

Person: Emner:

Fejlbombninger i Syrien skal undersøges

Danske kampfly har sandsynligvis deltaget i fejlbombninger i Syrien. Det er vigtigt med uvildig undersøgelse, mener Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten. 

- Våbenhvilen i Syrien er endnu meget skrøbelig, og det vil være forfærdeligt hvis den bryder sammen igen. Derfor skal Danmark presse på for at få en uvildig international undersøgelse af fejlbombningerne i gang hurtigst muligt. 

- Det sker desværre alt for ofte at fejlbombninger kun bliver undersøgt i en intern militærundersøgelse, og det er ikke godt nok. Jeg vil bede Forsvarsministeren redegøre for de danske flys rolle, og hvad der bliver gjort for at sikre en ordentlig uvildig undersøgelse af sagen. 

-I stedet for at sende bombefly afsted, burde vi sætte alle kræfter ind på at få nødhjælp frem til de millioner af mennesker der har mistet alt og mangler mad og lægehjælp.

Person: Emner:

Nu skal MRSA ud af de danske svinestalde - uanset konsekvenser for erhvervet

I årevis er en effektiv indsats mod MRSA blevet blokeret af Fødevarestyrelsen, der har tilbageholdt helt afgørende ekspertanbefalinger fra folketinget for at beskytte svineindustrien. Det viste en dokumentar fra DR her til aften. Anbefalingerne har helt entydigt peget på, at indsatsen mod de resistente bakterier skal fokusere på at fjerne MRSA fra svinestaldene, og at indsatsen i den såkaldte avlstop er helt afgørende. Men fordi anbefalingerne angiveligt aldrig er nået frem til hverken den ansvarlige minister eller folketinget, er en effektiv indsats mod de resistente bakterier i årevis blevet forsømt. Landbrugsordfører fra Enhedslisten Maria Reumert Gjerding udtaler:

- Det er dybt rystende og fuldstændig vanvittigt, at Fødevarestyrelsen i årevis har varetaget interesserne hos svineindustrien i sådan en grad, at afgørende anbefalinger til hvordan vi kunne bremse spredningen af resistente bakterier, er blevet tilbageholdt for folketinget.

- Konsekvensen af denne skandale er, at smitten med MRSA bakterier næsten er helt ude af kontrol. Det er dybt alvorligt. For hvis vi ikke får styr på den stigende udbredelse af antibiotikaresistente bakterier, risikerer vi, at pencillin ikke længere kan behandle helt almindelige infektioner. Det siger sig selv, at MRSA er en kæmpe trussel mod folkesundheden.

- Det står klart, at vi må handle nu, og at vi må gøre det, vi burde have gjort for flere år siden - nemlig at få MRSA ud af de danske svinestalde. Og det skal vi gøre, uanset hvad konsekvenserne er for dansk svineproduktion. For intet erhverv er så vigtigt for Danmark, at dets produktionsmetoder skal gå ud over befolkningens sundhed og koste menneskeliv.

Person: Emner:

Indfør minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Der er millionbesparelser på vej på børneområdet. Det viser en ny undersøgelse af kommunernes budgetmaterialer, som fagforbundet BUPL har udarbejdet.

Jakob Sølvhøj udtaler:

 • - Det fremstår som fuldstændig hul snak, når politikere taler om vigtigheden af tidlig indsats for at bryde den sociale arv, mens de samtidig gennemfører massive nedskæringer på dagtilbuddene. Ordentlige normeringerne i vores daginstitutioner er en vigtig forudsætning for at sikre høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, og alligevel vil mange kommuner igen forringe normeringerne.
 •  
 • - Muligheden for at etablere tætte relationer mellem barnet og den voksne har en helt afgørende betydning for det pædagogiske arbejde, og det bliver naturligvis rigtig svært, når der er alt for mange børn pr. voksen og dermed alt for lidt tid til det enkelte barn.
 •  
 • - Det er fornuftigt, at vi har et kommunalt selvstyre, så kommunerne har et klart ansvar for at sikre kvaliteten af det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Det står bare ikke i modsætning til, at staten fastlægger en minimumsnormering, som alle kommuner er forpligtet af. Så kan kommunerne prioritere at afsætte yderligere ressourcer til daginstitutionerne, men der er et åbenlyst behov for, at der på linje med klasseloftet i folkeskolen, fastlægges et nationalt loft over, hvor mange børn der højst må være pr. pædagogisk medarbejder i daginstitutionerne.
Person: Emner:

Stop regeringens planer om privatisering af vores vand og varme

Regeringen såkaldte forsyningsstrategi vil åbne for mere privatisering af vand og varmeforsyningen, mener Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen.

Søren Egge Rasmussen udtaler: 

 • - Regeringen siger, at de ikke vil privatisere, men deres plan er at gøre det mere attraktivt for kommuner at sælge drikkevandsforsyningen, renseanlæg og vores fjernvarmeselskaber. Det fremgår klart, at hvis kommuner sælger forsyningsselskaber, får kommunen en større del af indtægten end i dag.
 •  
 • - Kommunale forsyningsselskaber har hidtil kunnet opnå billige lån med kommunegaranti. Det vil regeringen nu afskaffe, hvilket vil gøre lån og dermed driftsudgifterne for de kommunale forsyningsselskaber dyrere og give højere priser. Derfor er det utroværdigt, når regeringen siger, at rådighedsbeløbet for danske husstande teoretisk bliver 2800 kr. større, hvis regeringens plan gennemføres.
 •  
 • - Alle undersøgelser viser da også, at forbrugerne klart ønsker at bevare vores forsyningsselskaber i offentligt non-profit-regi. Erfaringer fra udlandet viser, at priser stiger voldsomt efter privatisering. Hvis et selskab sælges, kommer forbrugerne til at betale for anlæggene to gange. Det er urimeligt.
 •  
 • - Vores drikkevand og fjernvarmen bliver ikke billigere af, at firmaer skal tjene på vand og varme. Vi skal sikre en stabil varme- og vandforsyning, hvor det er fællesskabets langsigtede investeringer, der er styrende og ikke kortsigtede profitter til nye aktionærer, der skal styre prisen for rent drikkevand og varmen i radiatorerne. Hvis der i vores forbrugerejede selskaber kan spares på udgifterne, skal overskud ikke udbetales til nye aktionærer. Pengene skal i stedet bruges på at fremtidssikre vores fælles forsyningsselskaber. 
 •  
 • - Klimaforandringerne gør, at der skal arbejdes for en CO2-neutral fjernvarme, hvor vi i højere grad bruger el fra den vedvarende energi i varmepumper og udbygget med geotermisk energi. Fokus skal være på den omstilling og ikke på regeringens nedbrydning af vores fælles varmeforsyning.

 

 • - Klimaforandringer og problemer med landbrugets sprøjtegifte i drikkevandet medfører også, at der er masser af faglige udfordringer for rensning af spildevand og sikring af rent drikkevand i fremtiden. Giv vores selskaber i vandsektoren arbejdsro til at løse de opgaver. Det kan endvidere medføre eksportmuligheder af danske vandløsninger, som kan blive liges å væsentlige, som den danske vindmølleindustri.
Person: Emner:

Minister skal i samråd om MRSA

DR kan i en kommende dokumentar fortælle, at Fødevarestyrelsen systematisk har fjernet ekspertanbefalinger til bekæmpelse af MRSA. Rystende uansvarligt, mener Enhedslistens landbrugsordfører, Maria Reumert Gjerding.

Maria Reumert Gjerding udtaler:

- Det er fuldstændig vanvittigt det, der er foregået i Fødevarestyrelsen. Man har bortcensureret førende eksperters anbefalinger til, hvad vi kan gøre for at sætte effektivt ind over for MRSA, og man har valgt at pleje landbrugets snævre økonomiske interesser på bekostning af befolkningens sundhed. Jeg har ikke ord for, hvor rystende uansvarligt det er.

 

Fordi vi ikke har handlet i tide, så er smitten med MRSA ved at komme helt ud af kontrol. Det kan komme til at få meget alvorlige konsekvenser for hele befolkningens sundhed. Vi risikerer, at stå i en situation i en nær fremtid, hvor penicillin ikke virker. Og nu viser det sig at Fødevarestyrelsen aktivt har forhindret, at vi for alvor har kunnet gøre noget ved problemet.

 

- Vi har at gøre med embedsmænd, der har leget politikere. De har troet, at de skulle sidde og veje hensynet til befolknings sundhed op mod hensyn til landbrugets økonomi. Men det er entydigt ikke deres opgave. Det er en politiske opgave. Og det er en opgave, vi som politikere ikke kan varetage, når afgørende ekspertvurderinger bliver tilbageholdt af embedsmændene og derfor ikke lander på vores bord.

 

Nu skal ministeren omgående i samråd og forklare, hvad i alverden der foregår i fødevarestyrelsen. Men det vigtigste er, at han skal forklare, hvordan vi kommer i gang med det, vi skulle have været i gang med for lang tiden siden, nemlig at få fjernet MRSA fra svinestaldene – også selvom det har omkostninger for landbruget.

Person: Emner:

De nationale test bør revurderes og gøres frivillige for skolerne

Undervisningsministeren må lytte til kritikken af de nationale test. Det mener Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, efter at folketingets børne- og undervisningsudvalg i dag har afholdt en høring om de nationale test.

En halv snes forskere og praktikere var på høringen med til at kaste lys over, hvordan testene fungerer, og hvordan de påvirker undervisningen. Der blev fra mange sider rettet  kritik af både testenes validitet og deres negative påvirkning af undervisningen. Enhedslisten opfordrer undervisningsministeren til at tage de nationale test op til en revurdering og gøre testene frivillige for skolerne, indtil vurderingerne ligger klar.

Jakob Sølvhøj udtaler:

 • - Dagens høring om de nationale test har gjort det meget tydeligt, at de nationale test ikke fungerer. Der stilles fra mange sider et stort spørgsmålstegn ved, om det overhovedet tjener et fornuftigt formål at gennemføre de mange test, og når det fra flere forskere påpeges, at man faktisk slet ikke kan stole på testresultaterne, bliver det jo helt grotesk.
 •  
 • - Det er i sig helt håbløst, at man bruger tid og ressourcer til at fortage test, hvis resultater man åbenbart ikke kan regne med. Endnu mere alvorligt er det, at testene er med til at flytte undervisningens fokus væk fra de faglige mål, så det at forberede til testene bliver et mål i sig selv. Dermed er testsystemet i sig selv med til at forringe kvaliteten af undervisningen i folkeskolen.
 •  
 • - Det er på høje tid, at ministeren handler på kritikken. Selv de mest testpositive politikere må erkende, at der er brug for at revurdere de nationale test. Jeg vil derfor opfordre ministeren til at nedsætte en arbejdsgruppe af forskere og skolepraktikere, der sammen med folkeskolens parter kan underkaste testene en nærmere analyse og komme med bud på, hvad der eventuelt kan sættes i stedet.
 •  
 • - Jeg vil samtidig foreslå, at det gøres frivilligt for skolerne at anvende de nationale test, mens arbejdet med at analysere hele testsystemet er i gang. Det er meningsløst, at skolerne fortsat skal tvinges til at bruge tid og ressourcer på test, hvis resultater vi åbenbart ikke engang kan stole på.
Person: Emner:

Rygende pistol i DONG-sagen: Sagen skal undersøges til bunds

Netmediet Føljeton kan i dag afsløre, at Finansministeriet og daværende bestyrelsesformand i DONG, Fritz Schur, syltede gentagne henvendelser om, at DONG stod over for et industrieventyr i 50 milliarder-klassen. Oplysninger som politikkerne aldrig fik, før de solgte DONG-aktier til Goldman Sachs.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger:

- Det her er for mig at se en kæmpe rygende pistol i DONG-skandalen, når Finansministeriet i årevis har kendt til, at DONG stod til at tjene milliarder på vindmølleparker til havs, mens resten af verden troede, det var et nødlidende selskab. Vi bliver nødt til at få undersøgt den her proces til bunds, og jeg håber meget, at Statsrevisorerne vil tage de nye oplysninger til efterretning.

- Alle begrundelser for at sælge ud af DONG dengang havde klinget meget, meget hult, hvis det havde været kendt, at man stod over for et industrieventyr i milliardklassen. Det bliver helt hårrejsende, når vi nu kan konstatere, at projektet og milliarderne blev til virkelighed, lige efter at DONG-aktierne blev solgt til Goldman Sachs. De har nu har tjent mange milliarder kr. på ganske kort tids ejerskab.

- Jeg tror, vi havde fået et noget andet forløb omkring DONG-salget, hvis Folketinget havde vidst, at der allerede tilbage i 2011 lå en flyvefærdig forretningsplan, som kunne indbringe DONG 50 milliarder kr. frem mod 2020. Men det fik Folketinget ikke at vide, det fik forligspartierne ikke at vide, og det har offentligheden stadig ikke fået indsigt i. Vi bliver simpelthen nødt til at få undersøgt, hvad der er foregået.

Person: Emner:

Kæmpe svigt, hvis kystnære møller ikke gennemføres

Det kystnære udbud, som i Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet blev afsluttet i dag, viste, at de næste vindmølleparker bliver meget billigere end forudset. Minister Lars Chr. Lilleholt vil stadig forsøge at forhindre at de kystnære vindmøller bliver opstillet. Enhedslisten mener, at forhandlingerne i energiforligskredsen straks skal genoptages for at indgå kontrakt med de vindende firmaer. 

Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen udtaler:

 • - Det er et kæmpe svigt over for den grønne omstilling og hele Danmarks fremtidige energiforsyning, hvis udbuddet af de kystnære møller ikke realiseres efter planen i energiforliget. De nye kystnære møller kan blive verdens billigste havvindmøllepark, åbne for øget eksport af vindmølleparker og demonstrere for hele verden, hvor billigt grøn energi kan produceres.

 

 • - Jeg opfordrer til at partierne bag energiforliget straks sikrer, at de bedste tilbud på de kystnære møller bliver godkendt, så kontrakter kan indgås. Det skal ikke syltes og overlades finansministeren og 2025-forhandlingerne, som ministeren ønsker. Enhedslisten er positive for at se på vindmølleindustriens forslag til ændringer i energiforliget, hvorved både de kystnære møller og Krigers Flak gennemføres.

 

 • - Opførelsen af de vindmølleparken kan give op til 6000 danske arbejdspladser undervejs. De arbejdspladser er regeringen ved at kaste ud af vinduet til skade for økonomi og beskæftigelse. Endvidere skader regeringen og ministeren tilliden til folketinget. Hvis man holder udbud uden at ville realisere de kystnære møller, så skader man tilliden til investeringer i Danmark. Tilliden er vigtigt, når der skal gives tilbud 1.november på opførelsen af 200 MW havvindmøller på Krigers Flak. 
 •  
 • - Der er blevet sagt meget sludder fra regeringen mod de kystnære møller og erhvervslivets store PSO-betaling. Derfor har vi kaldt ministeren i samråd for at forklare hvorfor ministeren fremlægger forskellige opgørelser. Og samtidig vil Enhedslisten have konstateret at erhvervslivet allerede har fået reduceret sine omkostninger.

 

 

Person: Emner:

Ulovlige arbejdsforhold i Guatemalas kaffeplantager

Guatemalas kaffeindustri har alvorlige problemer med ulovligt børnearbejde og tegn på tvangsarbejde, bl.a. bevæbnede vagter, gældsspiraler og tilbageholdelse af ID-papirer, afsløres det i ny raport fra Danwatch. De forhold bør omgående stoppes, og danske kaffeimportører skal forpligtes til at garantere menneskerettigheder, arbejderrettigheder og arbejdsmiljø, siger Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Juhl.

Dyr kvalitetskaffe er tilsyneladende ingen garanti mod overtrædelserne. Det viser Danwatchs nye undersøgelse af forholdene for kaffearbejdere i Guatemala, som netop er offentliggjort. Guatemala er en af verdens ti største kaffeeksportører, og handelsdata viser, at en stor del af kaffen fra Guatemala ender i USA, Europa og Danmark, hvor den ofte sælges som luksuskaffe.  

Christian Juhl, Enhedslistens udviklingspolitiske ordfører, siger videre

 • - Jeg har besøgt Guatemala flere gange og set de barske arbejdsforhold for plantagearbejdere i forskellige brancher.
 •  
 • - Det er Anden gang på få måneder, at Danwatch afslører ganske uacceptable forhold i kaffebranchen. Fattige arbejdere rundt i verden lider under den vestlige verdens jagt på billige kaffe. Selvom danskerne betaler tårnhøje priser for kaffen på cafeerne eller som luksuskaffe i supermarkederne, kan vi ikke være sikre på, at den er produceret under ordentlige forhold.
 •  
 • -De forhold, som Danwatch afslører, bør omgående stoppes. Og danske kaffeimportører skal forpligtes til at garantere menneskerettigheder, arbejderrettigheder og arbejdsmiljø.
 •  
 • - Desuden bør støtte til sikring af stærke fagforeninger opprioriteres kraftigt. Regeringens voldsomme nedskæringer af udviklingsbistanden har betydet, at der ikke længere er penge til dette vigtige arbejde i bl.a. Latinamerika.
 •  
 • - Et væsentlig skridt kan være, at det offentlige strammer op på reglerne for indkøb, så staten, regioner og kommuner ikke køber kaffe, der er produceret under uacceptable forhold.
 •  
 • - Da Danwatch i marts måned afslørede lignende forhold i Brasilien, afviste ministeren at tage initiativer for at ændre på de uacceptable forhold. De nye afsløringer i Guatemala gør, at vi må have ministeren i samråd igen. Kontrollen skal være mere effektiv, hjælpen til at overholde de internationale konventioner om børnearbejde, tvangsarbejde og retten til at organisere sig i fagforeninger.

 

Person: Emner:

Flere ungdomsboliger til studerende

Det er efterhånden blevet en fast tradition, at medierne hvert år i august bringer historier om hundredevis af uddannelsessøgende, der ikke kan finde boliger i studiebyerne. Mangel på boliger og et stigende prisniveau i boligudlejningen er med til at presse de studerendes økonomi til det yderste. Imidlertid har børn af forældre, som har råd til at lave forældrekøb, lettere adgang til boligmarkedet i studiebyerne. Forældrekøb favoriseres gennem muligheden for en højere fradragsret for bl.a. renteudgifter, som koster statskassen tabte skatteindtægter for millioner.

Som svar på problemerne i studiebyerne foreslår Enhedslisten nu tre tiltag:

 • Økonomisk støtte til flere almene ungdomsboliger i studiebyerne og fjerne barrierer for midlertidige ungdomsboliger
 • Finansieret ved afskaffelsen af skattefordele ved forældrekøb – giver sparede skatteudgifter
 • Igangsætte arbejdet med en langsigtet plan for området

Det er endnu usikkert hvad en afskaffelse af skattefordelene ved forældrekøb kan indbringe. Men Enhedslisten skønner pba. tidligere opgørelser, at der kan være tale om et trecifret millionbeløb.[i] Det skal ifølge boligordfører, Søren Egge Rasmussen i stedet komme alle unge og uddannelsessøgende til gavn.

Søren Egge Rasmussen, boligordfører for Enhedslisten, udtaler:

 • - Vi har brug for flere ungdomsboliger på både kort og lang sigt. På kort sigt skal vi se på reglerne for midlertidige boliger, ligesom vi skal ommærke flere almene boliger til ungdomsboliger. På lang sigt skal vi bygge mange flere boliger til de unge. For det er så afgørende, at vores studerende har et sted at bo.
 •  
 • - Vi vil afskaffe skattefordelene ved forældrekøb og bruge pengene på flere almene ungdomsboliger. Offentlige kroner skal ikke gå til skattefordele for børn af velstående forældre. I stedet skal pengene bruges på at øge ligheden på boligmarkedet for de unge, og skabe flere boliger i de større byer, hvor boligmarkedet er presset.
 •  
 • - Regeringens manglende prioritering af boligområdet er en skandale. Regeringen har ingen svar på den enormt svære situation, som mange unge befinder sig i, når de skal flytte til studiebyerne. Boligministeriet er et appendiks til udlændingepolitikken og der kommer ingen initiativer for at skaffe flere boliger.
 

[i] Jf. skatteministerens svar på spørgsmål nr. 269 (alm. del) af 20. marts 2006. http://www.ft.dk/samling/20051/almdel/sau/spm/269/svar/244572/267235.pdf

 

Læs baggrundsnotat og boligordførerens brev til ministeren.

Person: Emner:

Udtalelse om Brasilien

 

The Red-Green Alliance denounces the impeachment of Dilma Rousseff and express support to the forces that struggle to reestablish Brazilian democracy

The Red-Green Alliance (Enhedslisten) from Denmark denounces the impeachment of the President of Brazil, Dilma Rousseff, and expresses our full support to the forces that fight to reestablish Brazilian democracy as well as transparency and social justice.

An anti-corruption campaign supported by a biased coverage by mainstream media has been used as an excuse to launch an impeachment process against the democratically elected President Dilma Rousseff. Since it has not been possible to accuse President Dilma Rousseff of corruption, the impeachment is based on allegations of breaking budgetary laws. The allegations refer to a budgetary practice also used by several local governors and former presidents, including the now installed President Michel Temer in his time as Vice-president.

Brazil is in the middle of a major corruption scandal, where at least one third of the members of congress are under suspicion or accusation of corruption, as well as one third of the ministers in the coup government that replaced the Dilma administration. In fact, there is strong evidence that the ousting of President Dilma Rousseff is due to a fear that her government is a threat to a corrupt practice which has been commonplace in Brazil.

All this clearly indicates that President Dilma Rousseff was impeached as part of a political coup. The opposition used an opportunity to shift the government, thus disregarding the popular will of the majority of Brazilians that voted for her as president. In other words: a coup d’état.

We therefore urge the Danish government and the European Union to follow the example of many of Brazils neighbouring countries that does not recognize the illegitimate coup government of Brazil.

Simultaneously, we express our support for the forces in Brazil that struggle to reestablish the democratic culture of the country, combat corruption and tax evasion, and fight for a more social just society.

 

Denmark 2016

Enhedslisten - The Red-Green Alliance

Emner:

Sidestil psykiske og fysiske krigsskader

Regeringen er netop kommet med en række nye veteraninitiativer, men en af de ting, der mangler, er en ordentlig behandling af veteraner med psykiske skader. De bliver fx stadig vurderet meget lavt i arbejdsskadesagerne. Det vil Enhedslisten nu rette op på med et beslutningsforslag i Folketinget.

Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm udtaler:

 • - Krig kan give nogle rigtig alvorlige skader, og det bliver der stadig ikke taget nok hånd om. Derfor stiller vi i Enhedslisten forslag om, at psykiske krigsskader som PTSD skal sidestilles med fysiske skader. Det er kun rimeligt, og jeg håber, at de andre partier vil bakke op om forslaget.

 

 • - Selv om det tidligere er lykkedes os at få forbedret reglerne, er det stadig alt for svært for veteraner at få anerkendt psykiske skader som en arbejdsskade og få en ordentlig erstatning, fordi de bliver vurderet for lavt. Det skal vi skal have ændret på.

 

 • - Jeg tror, at alle, der ved noget om PTSD, kan se, hvor invaliderende det er, og hvor svært det kan være at få et arbejdsliv til at hænge sammen. Derfor er det også på høje tid, at reglerne følger med, så folk kan få en seriøs anerkendelse af deres krigsskader.
Person: Emner:

Regeringen vil gøre det vanskeligere at uddanne sig for unge med handicap

Regeringens forsikringer om, at unge med handicap ville blive friholdt fra forringelsen af SU, holder alligevel ikke stik. Gruppen vil få nedsat deres SU på linje med alle andre unge på og vil ikke blive kompenseret ved en forhøjelse af handicaptillægget. Dermed er der endnu en god grund til af afvise regeringens SU udspil, mener Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj.

Jakob Sølvhøj udtaler :

 • - Det er dybt utroværdigt, når finansministeren først forsikrer, at SU nedskæringen ikke vil ramme unge med handicap, og det derefter kommer frem, at denne gruppe rammes på linje med alle andre SU-modtagere. Når dertil lægges uddannelsesministerens konsekvente snakken uden om i et interview til Jyllandsposten, så kan det efterlade et indtryk af en regering, hvor den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver. Men det er måske bare udtryk for, at regeringen gør, hvad den kan for at lægge slør over de fulde konsekvenser af SU-udspillet.
 •  
 • - Med fremdriftsreformens afkortning af SU-perioden blev det gjort vanskeligere for mange unge med handicap at færdiggøre deres uddannelse, og nu lægger regeringen op til at lægge endnu en sten på vejen for, at unge med handicap kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre unge.
 •  
 • - Vi er i Enhedslisten lodret imod hele regeringens plan om at forringe SU’en, fordi den vil øge uligheden i vores uddannelsessystem og betyde et øget frafald. Med den seneste udmelding bliver de negative konsekvenser af forslaget endnu tydeligere. Jeg tror, det vil være med til at øge modstanden mod SU forslaget, og jeg håber den bliver så stærk, at regeringen ikke bare må droppe forringelsen af SU’en for unge med handicap, men må opgive at få flertal for hele sit SU udspil.
Person: Emner:

Denouncement of the political coup against Brazil’s President Dilma Rousseff

We condemn the political coup against Brazil’s President Dilma Rousseff.  The removal from office of Dilma Rousseff is an undemocratic act against the legitimate government elected by 54 million Brazilians, who voted for a political agenda of social justice and inclusion.

We are concerned about the politically motivated impeachment of President Dilma Rousseff, and the installment of the unelected interim government. Evidence shows that the main supporters of impeachment wants to remove President Dilma Rousseff in order to stop the investigations into corruption in which they are involved.

We express our support for the forces in Brazil that struggle to reestablish democracy, combat corruption, and fight for transparency and social justice.

We urge the Danish government as well as other European countries not to recognize the interim government, and we encourages the international community to follow the critical development in Brazil closely.

Enhedslisten - the Red-Green Alliance

Nikolaj Villumsen, Member of the Danish Parliament 

Person: Emner:

Tags

Regeringen tørrer kæmpe energiregning af på den almindelige forbruger

Regeringen vil fritage erhvervslivet fra betale bidrag til den grønne omstilling, den såkaldte PSO-afgift. Hele regningen bliver i stedet væltet over på alle andre, og det er dybt usolidarisk, mener Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen.

Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen siger:

 • - Regeringens dagorden har været at vælte hele erhvervslivets PSO-afgift over på skatteborgerne under dække af, at en stigende PSO er et problem for erhvervslivet. Regeringen er endda så fræk at skrive i deres 2025-plan, at når PSO ”afvikles”, vil det medføre en lavere elregning til familierne. Men fakta er, at familierne med omlægningen kommer til at betale såvel deres egen PSO samt virksomhedernes 4 mia. kr. i PSO over skatten i stedet. At foregøgle nogen, at det er en fordel for familierne, er simpelthen langt ude.

 

- Efter i adskillige måneder at have rykket for et svar på, hvor meget erhvervslivet egentlig betaler i PSO-afgift, indrømmer ministeren nu, at de stigninger, der har været i PSO, stort set ikke rammer erhvervslivet. Det skyldes, at en del af erhvervslivets PSO allerede er blevet overført til finansloven. Ja, måske slipper erhvervslivet endda allerede billigere end forudsat.

 • - Der er nogle meget påfaldende forskelle i de tal, som ministeriet har brugt. I maj modtog vi en deltaljeret gennemgang af PSO-udgifterne, hvor det fremgår, at erhvervslivets PSO-afgift for 2017-2020 beløber sig til 18,2 mia. kr. (med en erhvervsandel på 60 pct.). Men i de tal, som ministeren har fremlagt i dag, udgør erhvervslivet andel af PSO-afgiften nu 19,8 mia. kr. Altså en massiv opjustering af tallet, som er sket henover sommeren. Jeg kalder nu ministeren i samråd for at få forklaret baggrunden for at blæse tallet op til 19,8 mia. kr., da der mig bekendt ikke er ændret i nogle forudsætninger i forhold til analysen fra maj måned.

 

Person: Emner:

2025-plan er en massakre på vores uddannelsessystem og et enormt løftebrud

Enhedslisten går til angreb på regeringens voldsomme nedskæring af SU’en, højere pensionsalder og forringelser på velfærden. Det er enorme løftebrud, mener partiets politiske ordfører, Pernille Skipper.

Pernille Skipper siger:

- Regeringen vil uddele skatterabatter ved at smadre SU-systemet, som vi kender det. Jeg har ikke ord for, hvor kortsigtet og asocialt det er. Med et fingerknips er Lars Løkke ved at gøre Danmark til et land, hvor uddannelse ikke er noget for dem, der ikke har velhavende forældre. Med en markant lavere SU kan vi se frem til dårligere uddannede årgange, og det er kasseassistentens og skraldemandens børn, der bliver hægtet af uddannelsestoget. Det er et grundlæggende opgør med ideen om, at uddannelse skal være for alle.

- Det er en hån mod alle de mennesker, der har slidt et langt liv og betalt deres skat, at regeringen nu vil hæve pensionsalderen og bruge pengene på skatterabatter, og det er et kæmpe løftebrud. Der er mange mennesker, der har hårdt fysisk arbejde, som får mindre tid på pension, hvor de stadig har kræfter til at løfte barnebarnet eller rode i haven. Flere går direkte fra job til sygeseng. Samtidig skærer regeringen ned på velfærden og hjælpen til de ældre, og folkepensionisterne bliver igen forbigået i forhold til skattesænkningerne. Det rammer hamrende skævt.

- I forhold til Lars Løkke udmelding om flere penge til velfærd, ville jeg aldrig købe en bil af den mand uden at kigge under motorhjelmen først. Det beløb, Lars Løkke taler om til den offentlige sektor, er for lidt i forhold til befolkningsudviklingen. Vi er ikke i nærheden af at kunne holde bare det niveau, der er i velfærden i dag. Derfor vil regeringens 2025-plan betyde endnu flere nedskæringer på vores velfærd. Og pengene bliver så blandt andet sendt som på skattegaver til dem med høje indkomster. Jeg synes, det er en helt forkert måde at bruge pengene i den fælles kasse på.

- Der er ingen tvivl om, at taberne i Løkkes 2025-plan er de ældre, der har slidt et langt liv og nu bliver svigtet af velfærdssamfundet, og så de unge, som skal finansiere velfærden i fremtiden. De eneste rigtige vindere i planen, er mennesker med høje indkomster, der nu får en skatterabat. Det er ikke et velfærdssamfund værdigt, og det er stik imod Løkkes løfter om at frede både SU og pensionsalder, som han gav før valget.

Person: Emner:

Lars Løkkes 2025-plan vil gøre Danmark svagere

Det er økonomisk uansvarligt at finansiere skatterabatter med dynamiske effekter, det skaber ikke arbejdspladser og pengene bør i stedet investeres i den fælles velfærd, siger Enhedslistens politiske ordfører om den 2025-plan, statsministeren for kort tid siden præsenterede i en tale på facebook.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger:

 • - Det er desværre som forventet. Løkke lægger op til en markant underfinansiering af vores velfærd i fremtiden. Det vil i realiteten betyde nedskæringer på ældrepleje, børnehaver, folkeskolen og hospitalerne, fordi vi bliver flere og flere, der har brug for velfærden. Og jeg tror, at der er rigtig mange, der slet ikke kan forstå, hvorfor vi skal kaste endnu flere penge efter skatterabatter, når der er så afsindigt behov for flere varme hænder og en ordentlig indsats i velfærden.
 •  
 • - Det er økonomisk uansvarligt, at bruge penge på at sænke skatten her og nu uden at vide, om pengene kommer ind igen senere. Det er meget risikabelt at finansiere skatterabatter med dynamiske effekter og antagelser om, at folk vil arbejde mere. Det er jo penge, som vi risikerer at mangle i kassen om få år og begrunde nye nedskæringer.

 

 • - Vi kan ikke blive ved med at sænke skatten i toppen og så tro, at samfundet bliver ved med at hænge sammen. Uligheden har været stigende i Danmark de seneste mange år, og nærmest alle offentligt ansatte er pressede af nedskæringer og effektiviseringer. Derfor er tiden til at investere i uddannelse, velfærd og tryghed frem for at klatte pengene væk på ufinansierede skatterabatter.

 

 • - Løkkes plan er mere af alt det, der ikke har virket. Reformer, der skal øge udbuddet af arbejdskraft. Men det betyder jo ikke, at der bliver skabt flere arbejdspladser – bare hårdere konkurrence om dem, der er. Løkke gentager bare det samme mantra om, at det skal kunne betale sig at arbejde, men problemet er, at der ikke er arbejde at få.
Person: Emner:

Udspil: Ulighed gør os alle fattigere

På dagens sommergruppemøde fremlægger Enhedslisten et udspil, der atter skal gøre Danmark til et land med lighed i højsædet.

 

Engang kunne Danmark prale af at gøre til et af de ti mest lige lande i verden. Det kan vi ikke længere, og det skal vi gøre noget ved. 

Ulighed er en socialt katastrofe

Uligheden er vokset hurtigt, og det er et kæmpe social problem.

- I dag står Danmarks rigeste tiendedel for næsten en fjerdedel af landets samlede indkomster, fortæller politisk ordfører Pernille Skipper. 

- Den stigende ulighed dækker over, at mens skatten er blevet sænket for de rigeste, for aktionærer og virksomhederne, så har reform på reform gjort det til en økonomisk og social katastrofe at få en fyreseddel, blive syg eller miste arbejdsevnen.

Det er kun de få i toppen, der får noget ud af udviklingen. Almindelige mennesker taber.

Fire bud på en ny kurs

Pernille Skipper mener, at det er en bunden politisk opgave at bremse den voksende ulighed.

- Vi har reelt nået et punkt, hvor grundpillerne i vores velfærdssamfund vakler. Derfor må og skal vi rette kursen op, og Enhedslisten fremlægger i dag nogle konkrete bud på, hvordan det kan gøres.

Udspillet "Ulighed gør os alle fattigere" består af fire initiativer:
 - Fra overdanmark til fattigdomsbekæmpelse
 - Fra formuebeskatning til SU og bedre uddannelse
 - Fra selskabsskat til folkeskolen 
 - Fra giftskat til billigere økologi
Læs hele udspillet.

Person: Emner:

Fra giftskat til billigere økologi

800 mio. kr. i øget afgift på sprøjtegift skal bruges til at afskaffe momsen på økologi.

Intiativet indgår i udspillet Ulighed gør os alle fattigere, offentliggjort på Enhedslistens sommergruppemøde 2016. 

Det vil Enhedslisten

Økologisk omstilling af landbrug og fødevareproduktion er afgørende for at beskytte natur, drikkevand og biodiversitet. Men selvom økologi ikke belaster omgivelserne som konventionelt landbrug, så har ikke alle mennesker råd til økologiske fødevarer

Danmark er efterhånden et af de eneste lande i EU, der ikke anvender differentieret moms til at gøre visse fødevaregrupper billigere. Tre ud af fire danskere ønsker reduceret moms på økologiske fødevarer.

Derfor foreslår Enhedslisten, at momsen helt fjernes på økologiske varer.

Her er pengene

Pengene kommer fra en øget afgift på pesticider, der indbringer 800 mio. kr. årligt.

De resterende penge kommer ved at tilbagerulle selskabsskattelettelser. Når folkeskolen har fået tilført tre mia. kr., er der stadig 900 mio. kr. tilbage til økokologien, så dette forslag er faktisk overfinansieret.

Læs mere

Læs notatet Grøn omstilling skal give lige muligheder for alle.

Emner:

Fra selskabsskat til folkeskolen

En annullering af de seneste sænkelser af selskabsskatten skal overføre tre mia. kr. til en bedre og mere lige folkeskole.

Intiativet indgår i udspillet Ulighed gør os alle fattigere, offentliggjort på Enhedslistens sommergruppemøde 2016. 

Det vil Enhedslisten

Uligheden i det danske skolesystem stiger. Flere og flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for privatskolerne, og fravalget er tre gange større for akademikere end for ufaglærte.

Det vil Enhedslisten gøre op med ved at tilføre flere penge og rette op på den fejlslagne skolereform.

Her er pengene

Enhedslisten foreslår en akut genopretning af skolernes og fritidsordningernes økonomi på tre mia. kr. samt en generel forkortelse af skoledagene og et loft over forældrebetalingen for SFO-pladser.

Pengene findes ved at annullere den sænkede selskabsskat.

Læs mere

Læs notatet Ligheden skal øges i folkeskolen.

Emner:

Fra formuebeskatning til SU og bedre uddannelse

1,4 mia. kr. fra genindførsel af formueskatten skal betale for at droppe planlagte nedskæringer på SU og uddannelserne.

Intiativet indgår i udspillet Ulighed gør os alle fattigere, offentliggjort på Enhedslistens sommergruppemøde 2016. 

Det vil Enhedslisten

Enhedslisten vil annullere den årlige mindreregulering af SU.

SU er afgørende for, at så mange har mulighed for at tage en uddannelse. Alligevel står studerende til at miste op mod 500 kr. om måneden, når SU’en årligt bliver nedreguleret frem mod 2021. Og nedskæringerne rammer allerhårdest de studerende, hvis mor eller far ikke har råd til at hjælpe.

Her er pengene

Det vil fuldt indfaset i 2021 koste 0,7 mia. kr. årligt at fjerne denne beskæring.

Enhedslisten vil finansiere dette forslag ved at genindføre formueskatten, der var gældende i Danmark indtil sidst i 1990’erne. Enhedslisten foreslår at indføre en formueskat på én procent af formuer over tre mio. kr. Det vil indbringe indtægter på 1,4 mia. kr. årligt.

Det resterende provenu bruges på at gøre op med de nedskæringer på uddannelserne, som Venstreregeringen gennemførte med finansloven for 2016.

Læs mere

Læs notatet Stop beskæringen af SU.

Emner:

Fra overdanmark til fattigdomsbekæmpelse

Fem mia. kr. fra millionærskat og beskatning af spekulation skal finansiere stop for kontanthjælpsloft, 225 timers-regel og integrationsydels samt sikre, at syge kan få førtidspension.

Initiativet blev første gang fremlagt på Enhedslistens sommergruppemøde 2016. 

Det vil Enhedslisten

De nye fattigdomsreformer truer med at sende tusinder af danskere ud i fattigdom. Mange familier risikerer at miste deres hjem, fordi de ikke kan betale huslejen med de nye lavere ydelser.

Samtidig har reformen af førtidspension parkeret tusindvis af sygdomsramte danskere på lave ydelser og under helt urimelige vilkår. 

Enhedslisten vil afskaffe de nye fattigdomsydelser og genoprette en rimelig førtidspension og fleksjobordning, der sikrer syge danskere tryghed og en indkomst, man kan leve af.

Her er pengene

I alt koster Enhedslistens tiltag mod fattigdomsreformer omkring fem mia. kr.

Enhedslisten vil finansiere disse forslag med to tiltag:

 •  - millionærskat, hvor indkomster over én mio. kr. beskattes med yderligere 10 pct.
 •  - en omsætningsafgift på aktier og investeringsbeviser på 0,5 procent.


Samlet set er Enhedslistens forslag overfinansieret med mindst 400 mio. kr.

 

Emner:

Ny udviklingsstrategi: Flotte ord skaber ikke forandring

I bedste fald bygger regeringens forslag til en ny udviklingsstrategi på naive forhåbninger om bedre tider, og i værste fald er den et absurd luftkastel, der dækker over massive nedskæringer. 

Af Christian Juhl, udviklingspolitisk ordfører for Enhedslisten

Blot 9 måneder efter regeringen lavede massive nedskæringer på udviklingsbistanden har udenrigsministerens fremlagt et forslag til ny udviklingsstrategi. Strategien er fyldt med positive buzzwords, der kan gøre en helt forpustet. Men udenrigsministeren har ikke gjort klart, hvordan strategien skal kunne føres ud i livet samtidig med de historisk nedskæringer. Spørgsmålet er, hvorvidt ministeren har fået et akut behov for at kramme kritikken ihjel.

Jeg ville ønske, at jeg kunne juble over dette udkast til ny strategi. For verden råber i den grad på øget engagement fra alle, ikke mindst fra den rigeste dele af verden. Den globale ulighed vokser, klimakrise og krige, driver mennesker på flugt, mens penge strømmer fra de fattigste til de rigeste lande på grund af blandt andet udplyndring af naturressourcer og multinationale selskabers skatteunddragelse.

Det står så grelt til i dag, at blot 62 personer ejer mere rigdom end halvdelen af jordens befolkning tilsammen. Forstil jer, hvis vi allerede i dag kunne fordele blot en brøkdel af disse rigdomme bedre. Udviklingsbistand er et vigtigt værktøj i kampen mod den uretfærdige fordeling af ressourcer i denne verden.

Dansk udviklingsbistand halveret

På mindre end halvandet år er den langsigtede udviklingsbistand blevet næsten halveret. Regeringen har gennemført danmarkshistoriens største nedskæringer, mens stadig flere midler bruges på flygtningemodtagelse herhjemme. Hele 30 procent af udviklingsbistanden bruges i dag i Danmark, og Danmark er dermed blevet den suverænt største modtager af danske bistandsmidler. Det langsigtede udviklingsarbejde, som vi ved virker, nedprioriteres.

På det bagtæppe virker udenrigsministerens flotte ord derfor også noget hule. For flotte ord skaber ikke forandring – det gør handling i form af langsigtet udviklingsarbejde. Og det koster penge. Hjælp til nyankomne flygtninge og til akutte kriser bør ikke ramme den langsigtede udviklingsindsats. Det er jo netop den indsats, der skal skabe forandring, så vi kan få mere retfærdige og lige samfund, og undgå at endnu flere tvinges på flugt.

Skraber man det tykke lag af flotte ord væk, er hovedfokus i udkastet til den nye strategi mere dansk egeninteresse, flere militære- og sikkerhedshensyn og særligt øget gevinst for danske virksomheder. Det betyder altså mere til den nordlige del af kloden og mindre til syd.

Støtte til erhvervsliv giver dog ikke automatisk bedre regeringsførelse eller mindre fattigdom. Og frihandel og vækst afhjælper ikke ulighed. Det er derfor stærkt bekymrende, når udviklingsmidler kanaliseres over i det private erhvervsliv. Udviklingsbistanden bør bruges som løftestang til at støtte civilsamfund, bekæmpe fattigdom, fremme demokrati, bæredygtighed og retfærdige skattesystemer. Det vil gøre lande i syd i stand til selv at skabe en omfordelingspolitik og tilbyde sundhed og uddannelse, der kan være med til at løfte borgerne ud af fattigdom.

Uambitiøs indsats mod ulighed og fattigdom

Verdensmål nummer 10 om øget lighed er fraværende i udkastet til strategien. Ulighed er blot nævnt to gange på de omtrent 30 sider. Det siger i sig selv mere end mange flotte ord. Her træder regeringens ideologi frem. Vækst og frihandel er i fokus i stedet for bekæmpelse af ulighed og fattigdom, selvom det for længst er blevet slået fast med syvtommersøm, at de fattigste ikke bliver rigere, blot fordi de rige gør det.

I bekæmpelse af ulighed kan Danmark faktisk gøre en forskel. Vi har gode erfaringer og kompetencer på dette område. For selvom uligheden er stigende i Danmark, er vi forsat et af de mest lige lande.

Som den vågne læser vil opdage, laver udenrigsministeren et smart lille trick. Der angives en målsætning om, at Danmark skal yde 0,2 procent af BNI til de mindst udviklede lande. Det lyder jo rigtig godt. Problemet er bare, at vi tidligere har været langt over dette uambitiøse mål. Regeringen nedprioriterer indsatsen i verdens fattigste lande, hvilket vi også har set med de nye prioriteringslande. Det undergraver hele ideen med udviklingsbistand.

Der er langt fra ord til handling

Det er vigtigt, at der rettes op på den skæve kurs i strategien. Men det er endnu mere vigtigt, at der leveres i virkeligheden. Altså, at der tilføres ressourcer til den langsigtede bistand, til civilsamfundsindsatser, til fattigdomsbekæmpelse og tiltag mod ulighed. Jeg håber, ministeren vil være lydhør i de kommende forhandlinger, og ikke mindst at regeringen vil finde de penge, der er brug for i de kommende finanslove.

Fokus bør være på, hvordan udviklingsstrategien kan gå fra flotte ord til handling. Så strategien kan gå fra at være et luftkastel til at skabe reel forandring i syd.

 

For Enhedslisten er udviklingspolitik ét redskab blandt mange i kampen for at fordele verdens goder på retfærdig vis. Læs mere om Enhedslistens strategi her.

Person: Emner:

Ø skyder SFs ulighedsskabende skatteforslag ned

Enhedslisten vil ligesom SF gerne bruge flere penge til velfærd, men afviser at øge uligheden ved at hæve bundskatten. Rune Lund, skatteordfører for Enhedslisten, siger:

- Jeg er selvfølgelig meget enig med SF i, at der er brug for bedre normeringer og flere sygeplejersker. Men jeg må indrømme, at jeg ikke kan forstå, hvorfor vi skal finansiere mere velfærd ved at øge uligheden.

- En mere oplagt finansieringskilde er at rulle de sænkninger af topskatten og selskabsskatten tilbage, som SF var med til at gennemføre i 2012. De koster nemlig alene i 2016 henholdsvis to og tre mia. kr. Blev de rullet tilbage, ville der alene på den konto være 5 mia. kr. mere til velfærd. Betydeligt mere end de 1,7 mia. kr., som SF har regnet sig frem til, at deres nye forslag vil indbringe.

- Vi skal sætte bundskatten ned. Og ikke op. Til gengæld skal vi sætte topskatten op, så dem i toppen betaler for lettelser i bunden.

Person: Emner:

Ordførerrokade: Rune Lund ny retsordfører efter Pernille Skipper

Enhedslisten Folketingsgruppe har nu foretaget en mindre ordførerrokade, som betyder at Rune Lund er ny retsordfører. Finn Sørensen ny kommunalordfører, og Eva Flyvholm ny IT-ordfører. 

Efter Enhedslistens folketingsgruppe i maj valgte Pernille Skipper som ny politisk ordfører, har partiet nu foretaget den endelige konstituering, som betyder, at skatteordfører Rune Lund overtager posten som retsordfører fra Pernille Skipper. Arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen bliver ny kommunalordfører, forsvarsordfører Eva Flyvholm overtager IT-overførerskabet, imens Søren Egge Rasmussen bliver nye teleordfører.

Udenrigsordfører Nikolaj Villumsen overtager desuden posten som gruppenæstformand fra Pernille Skipper.

Pernille Skipper, som har været Enhedslistens retsordfører siden 2011, siger:

 • - Som nu afgående retsordfører er jeg meget tryg ved at give stafetten videre til Rune Lund. Han er fantastisk dygtig med et solidt politisk kompas, og jeg glæder mig til at se ham løfte debatten om rettigheder og retssikkerhed, som er en af Enhedslistens absolutte hovedprioriteter.

 

Rune Lund siger:

 • - Der er et helt enormt behov for Enhedslisten i diskussionen om menneskerettigheder, privatlivets fred og retssikkerhed. Vi har historisk forsvaret frihedsrettighederne, som er kernen i demokratiet, og jeg glæder mig til at fortsætte den kamp i rollen som retsordfører. Der er rigtig meget at tage fat på.
 •  
 • - Alt for mange partier gør indhug i frihedsrettighederne i et misforstået forsøg på at fremstå handlekraftige. Der er et helt enormt behov for Enhedslisten til både at forsvare frihedsrettighederne, men også til at sætte fokus

på reelt at gøre noget for at bekæmpe terror med meget mere forebyggelse i stedet for virkningsløs symbolpolitik.

 

Sådan er Enhedslistens nye konstituering

Rune Lund, ny rets- og privacyordfører

Finn Sørensen, ny kommunalordfører

Eva Flyvholm, ny it-ordfører

Søren Egge Rasmussen, ny teleordfører

 

Rune Lund udtræder af Kommunaludvalget og Social- og Indenrigsudvalget.

Henning Hyllested udtræder af Retsudvalget.

Pernille Skipper udtræder af Retsudvalget.

Søren Søndergaard indtræder i Retsudvalget.

Finn Sørensen overtager posten som kommunalordfører og indtræder i Kommunaludvalget.

Eva Flyvholm bliver it-ordfører med områderne cyberkriminalitet, cybersikkerhed, datasikkerhed og digitalisering.

Søren Egge Rasmussen bliver teleordfører med fokus på teleinfrastruktur.

Jakob Sølvhøj indtræder i Social- og Indenrigsudvalget.

Person: Emner:

Giv kommunerne fuld frihed til at afkorte skoledagen

De lange skoledage, der var en grundpille i folkeskolereformen, er på retur. En rundspørge blandt landets kommuner viser ifølge Jyllandsposten, at mere end halvdelen af kommunerne har åbnet for at korte de lange skoledage ned, og yderligere 25 overvejer at gøre det samme. Det bliver stadig tydeligere, at indførelsen af de lange skoledage var en kæmpe fejltagelse, og Enhedslistens børne- og undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, opfordrer nu regeringen og partierne bag folkeskolereformen til at give kommunerne fuld frihed til droppe de lange skoledage. En frihed, der også må indebære, at staten tilfører kommunerne økonomi til at rette op på den underfinansierede reform.

Jakob Sølvhøj siger :

 • - Det er glædeligt, at det store flertal af kommunerne har indset, at indførelsen af de lange skoledage var en kæmpe fejltagelse og nu åbner for en afkortning af skoledagen. Vi mangler bare, at partierne bag folkeskolereformen kommer til den samme erkendelse og giver kommunerne fuld frihed til at afkorte skoledagen.
 •  
 • - Undervisningsministeren og forligspartierne har indtil videre afvist at give kommunerne mulighed for at træffe en generel beslutning om en afkortning af skoledagen. Det er på høje tid at ophæve denne begrænsning, så kommunerne kan rulle de lange skoledage helt tilbage og dermed imødekomme et stort ønske hos rigtig mange elever og forældre. Det vil også kunne begrænse mange forældres fravalg af folkeskolen til fordel for de private skoler.
 •  
 • - En ændring af reformen må ledsages af en ekstra tilførsel af økonomi til kommunerne. Folkeskolereformen var voldsomt underfinansieret, og økonomien blev derfor fundet ved en massiv nedskæring af lærernes tid til forberedelse og en besparelse på 1,2 milliarder kroner på fritidsordninger og klubber. Skal friheden til at korte skoledagen ned være reel, må staten derfor tilføre kommunerne ekstra midler, så der både bliver økonomi til at sikre lærerne bedre tid til forberedelse og til at finansiere den nødvendige udvidelse af åbningstiden i fritidsordninger og klubber.
Person:

Skammeligt, at S ikke vil undersøge DONG-skandale

Socialdemokraternes kovending i undersøgelsen af salget af DONG-aktier til den amerikanske kapitalfond Goldman Sachs ærgrer Enhedslistens Finansordfører, Pelle Dragsted.

 

Pelle Dragsted siger: 

-  Jeg synes, det er skammeligt, at Socialdemokraterne ikke ønsker at få undersøgt det skandaleombruste salg af DONG. Det virker ærligt talt ikke særlig demokratisk, at man ikke vil have undersøgt det salg, man selv stod i spidsen for, og som i den grad har optaget danskerne.

- Det blev jo i forbindelse med børsnoteringen afsløret, at Goldman Sachs havde tjent ti milliarder kroner på under to år. Penge som kunne være endt i statskassen i stedet for i et privat skattely. Meget tyder på, at Bjarne Corydons aktiesalg til Goldman Sachs var alt andet end godt købmandsskab.

- Det er derfor en oplagt opgave for Rigsrevisionen at undersøge om salget af aktier til Goldman Sachs skete efter bogen.

Også Enhedslistens tidligere finansordfører Frank Aaen undrer sig over forløbet og opfordrer den socialdemokratiske ledelse til at fortælle åbent, om den har prøvet at påvirke statsrevisorernes beslutning.

- Det virker lidt besynderligt, at den statsrevisor, som er udpeget af Socialdemokraterne, den ene dag mener, at der er behov for en undersøgelse, og den anden dag mener det modsatte. Jeg synes Mette Frederiksen bør melde klart ud, om hun eller andre fra den socialdemokratiske ledelse har forsøgt at banke Lennart Damsbo-Andersen på plads for at undgå en undersøgelse.

- Jeg håber, at statsrevisorernes på trods af Socialdemokraternes kovending vil bede Rigsrevisionen om at undersøge DONG-salget. Man kunne jo håbe, at den statsrevisor som Dansk Folkeparti har udpeget, vil støtte en undersøgelse.


Statsrevisorerne beslutter på et møde kl. 13.00 tirsdag, om de vil opfordre Rigsrevisionen til en undersøgelse af DONG-salget.

Person: Emner:

Skipper kræver akut-pakke til fødegangene efter babyboom

Sommerens rekordmange fødsler er dråben, der får glasset til at flyde over på de danske fødegange. På grund af kontinuerlige nedskæringer har fødegangene været hårdt ramt af ekstrem travlhed for jordemødrene og deraf ringe vilkår for de fødende. Jordemødrene har længe gjort opmærksom på, at nedskæringer forringer muligheden for gode og sikre fødsler. Oveni i det kommer sommerens babyboom på 1200 ekstra fødsler, som presser vilkårene yderligere.                  

- Det er selvfølgelig helt uholdbart, lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper, som kræver at regeringen i første omgang straks tilbagefører de 25. millioner til svangreområdet, som de borgerlige partier fjernede på forrige finanslov.  Samtidig opfordrer Enhedslisten til politisk drøftelser om en fremadrettet indsats for fødegangene. 

 

Pernille Skipper siger:

 • - Travle vagter er et vilkår for jordemødre, men her taler vi om ekstrem travlhed, som kommer oven på kontinuerlige nedskæringer over de seneste mange år. Vi valgte at give en saltvandsindsprøjtning til fødegangene på finansloven for 2013, men regeringen og Dansk Folkeparti valgte så at skære 25 millioner kr. af midlerne væk og det kan selvfølgelig mærkes nu. I øjeblikket ser vi ekstra mange overflytninger af gravide, som på grund af travlhed må overflyttes til andre hospitaler midt i fødslen. Babyboomet er dråben. Vi bliver simpelthen nødt til at handle fra politiske side nu.  
 •  
 • - Vi kræver en akutpakke til de fødende, hvor vi selvfølgelig i første omgang skal have tilbageført de 25 millioner kr. til fødegangene. Og så må regeringen tage initiativ til forhandlinger om en mere permanent oprustning på fødsels- og svangreområdet her efter sommerferien. Der er ingen der kan være tjent med den nuværende situation på landets fødegange.
 •  
 • - Det kan ikke betale sig at spare på det her område, hverken menneskeligt eller økonomisk. Al den billige forebyggelse er skåret ind til benet og det koster i fødselskomplikationer, overflytninger af de gravide og utilfredse fødende, som føler sig kastet rundt i systemet. Al forskning viser at trygge fødende giver nemmere, og derfor billigere, fødsler. Og når nu vi véd at forebyggelse betaler sig – så er det her da hul i hovedet for vores samfund.

 

Person: Emner:

Virksomhederne må presses til at ansætte elever

Det er nødvendigt at lægge et langt større pres på de virksomheder, der ansætter for få eller slet ingen elever, mener Enhedslistens børne- og undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj. Nye tal fra undervisningsministeriet viser, at antallet af praktikaftaler er det mindste i 6 år, og der er nu næsten 13.000 unge, der mangler en praktikplads. Når hver fjerde medlem af Dansk Metal arbejder på en virksomhed, der slet ikke har lærlinge, og når halvdelen af landets helt store virksomheder kun har ganske få lærlinge er det nødvendigt med politiske initiativer, der presser virksomhederne til at oprette flere praktikpladser, mener Enhedslisten. Det skal være dyrt, hvis virksomhederne ikke løfter deres uddannelsesansvar.

Jakob Sølvhøj siger: 

 • - Det er en katastrofe for erhvervsuddannelserne, at 13.000 unge står uden en praktikplads. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt overfor de unge, og det bidrager i den grad til at gøre erhvervsuddannelserne mindre attraktive i en situation, hvor søgningen til uddannelserne i forvejen er rekordlav.
 •  
 • - Der har været alt for stor langmodighed overfor de mange virksomheder, der kun i meget begrænset omfang eller slet ikke bidrager til at løfte deres uddannelsesansvar. De seneste tal fra undervisningsministeriet viser med al tydelighed, at der er brug for konkrete politiske initiativer, der presser virksomhederne til at oprette langt flere praktikpladser.
 •  
 • - Det er nødvendigt at ændre på praktikpladsfinansieringen, så det bliver langt dyrere for virksomheder, der ikke løfter deres ansvar for at oprette praktikpladser. Virksomheder der kun ansætter få eller slet ingen lærlinge skal betale langt mere til den fælles finansiering gennem en forhøjelse af det såkaldte AUB bidrag, mens virksomheder, der løfter deres ansvar tilsvarende, skal have større tilskud. Samtidig må der overalt i det offentlige indføres uddannelsesklausuler, så alle virksomheder, der udfører opgaver for det offentlige, er forpligtet til at ansætte elever.
Person: Emner:

Stop for nedskæringer på uddannelse

Enhedslisten foreslår et nedskærings-stop på uddannelse i den kommende finanslov, så de nye studerende der lige er blevet optaget, kan få en god og ordentlig uddannelse hvor der er undervisningstimer og vejledere nok.

Eva Flyvholm, uddannelsesordfører for Enhedslisten, siger:

- Den bedste gave, vi kan give de nye studerende, er en god og ordentlig uddannelse. Men på mange skoler og universiteter er der ikke længere råd til nok lærere og undervisningstimer. Det vil kun blive værre med venstreregeringens planlagte nedskæringer de kommende år. Derfor foreslår vi i Enhedslisten et øjeblikkeligt nedskærings-stop på uddannelse i den kommende finanslov.

- Jeg tør dårligt tænke på, hvordan hverdagen for de studerende vil se ud om bare et eller to år, hvis ikke regeringens årlige nedskæringer bliver stoppet. Det er jo absurd, at der er så meget fokus på at presse de nye studerende hurtigt i gang, samtidig med at der bliver skåret voldsomt ned på selve uddannelserne.

- Venstre-regeringen har lagt en strategi for årlige nedskæringer på uddannelse og forskning, det er så tydeligt, at det er at skyde sig selv, og alle andre i det her land, i foden. I de kommende finanslovsforhandlinger må der findes en måde at få stoppet de planlagte nedskæringer på uddannelse, inden det går helt galt. Det synes jeg egentlig også regeringen skylder de tusindvis af unge, der i dag er blevet optaget på en uddannelse.  

- Vi kan se, at det især er unge fra en ikke-akademisk baggrund, der bliver stoppet af høje karakterkrav og uddannelsesstress. Det er de samme unge, der rammes hårdt, når der ikke er råd til undervisning og vejledning nok. Det er både uretfærdigt, men også ekstremt uheldigt for vores samfund, når dygtige unge på den måde bliver tabt på gulvet i uddannelsessystemet, og vi mister den sociale mobilitet.

Person: Emner:

Afskaf karakterbonusser og uddannelses-stress

I nat får tusindvis af unge svar på, om de har fået plads på drømmeuddannelsen. Det har fået flere eksperter, rektorer og studenterorganisationer til at angribe de såkaldte karakterbonusser, der gør det muligt for de hurtige studerende at gange deres gennemsnit med 1,08. Men det er slet ikke ambitiøst nok, mener Enhedslisten, der vil lade det være op til de enkelte uddannelsesinstitution, hvordan man vil sætte adgangskravene – også hvis det indebærer, at karakterne helt afskaffes som adgangskrav.

Politisk ordfører Pernille Skipper siger:

 • - Jeg er rigtig glad for, at flere eksperter og elevorganisationer slår på tromme for at afskaffe de helt urimelige karakterbonusser. De skævvrider uddannelsessystemet og presser de studerende helt unødigt. Mange burde slet ikke starte på en videregående uddannelse så hurtigt, men har behov for mere tid til at træffe et kvalificeret valg for fremtiden. Vi har behov for de dygtigste studerende, ikke de hurtigste.
 •  
 • - Vi skal være mere ambitiøse end blot at afskaffe de urimelige karakterbonusser. Vi skal skabe et uddannelsessystem med fokus på kvalifikationer frem for hastighed og karakterer. Derfor foreslår vi, at uddannelserne får lov til helt selv at bestemme, hvad der skal give adgang med et krav krav om, at 25 % af de studerende skal optages via kvote 2, hvor der ses bredt på erfaringer og kompetencer. De resterende 75 % må de optage, som de vil. Og hvis flere beslutter sig for at droppe karakterne helt, optage alle via kvote 2 eller noget helt tredje, vil jeg kun blive glad.
 •  
 • - De bedste til at vurdere, hvad der skal til for at blive en god læge, en dygtig ingeniør eller en kvalificeret pædagog, er uddannelserne selv. Erfaringer fra arbejdsmarkedet, højskoleophold eller endda bare lysten kan være afgørende for nogen. Og derfor er karakterbonusserne helt hul i hovedet. Det er på tide, at vi gør noget radikalt for at sikre kvaliteten, som har lidt år efter år.
 •  
 • - Unge mennesker er allerede i dag hurtige til at komme i gang og gennemføre deres uddannelser. Og vi ved fra statistikkerne, at de studerende, der er optaget via kvote 2 og har andre erfaringer, er mindre tilbøjelige til at falde fra. Vi skal rose de unge, der opsamler erfaringer, som gør dem klar til studierne og arbejdsmarkedet. Og systemet skal være indrettet derefter.

 

Enhedslisten foreslår konkret:

 • -  Uddannelsesinstitutionerne skal have frie hænder til at bestemme adgangskrav, dog med et krav om at minimum 25 % af optaget sker via kvote 2
 •  
 • - Afskaffelse af karakterbonusser, der betyder, at man kan gange sit gennemsnit med 1,08, hvis man starter på en videregående uddannelse inden for to år efter endt ungdomsuddannelse - samt bonusser for flere højniveaufag.
 •  
 • - Afskaffelse af SU-straf til studerende, der er mere end to år om at starte på en videregående uddannelse
Person: Emner:

Kommunalt ydelsesbureaukrati kræver ministerhandling

Jyllands-Posten skriver i dag, at kommunerne oplever et voldsomt bureaukrati ved at administrere regeringens nye lave ydelser. Det giver omkostninger til ekstra personale og fører til flere lukkedage. Enhedslisten kræver, at ministeren går ind i sagen og finder en løsning på de øgede omkostninger.

Arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen udtaler:

 • - Regeringens nye fattigdomsydelser er dybt asociale. De sender tusindvis af mennesker og ikke mindst børn ud i fattigdom. Nu viser det sig så, at kommunerne må punge ud – blot for at administrere de lave ydelser. De penge burde i stedet bruges på velfærd, og det gør blot katastrofen endnu større.
 •  
 • - Regeringen benytter enhver lejlighed til at snakke om at afbureaukratisere den offentlige sektor. Men det er i virkeligheden bare new speak for at tvinge personalet til at løbe endnu hurtigere. Når regeringen samtidig fører en politik, der lægger endnu flere opgaver i hænderne på de ansatte, bliver dette blot endnu mere absurd.
 •  
 • - Ministeren må træde til i denne sag. Regeringen skylder skatteborgerne svar på, hvor mange af deres penge der bruges på at føre regeringens asociale politik ud i livet. Og han må finde en måde at komme dette bureaukrati til livs. Regeringen er ikke sen til at prale med, hvor mange penge de sparer ved at tage ydelserne fra de fattigste. Det ville klæde dem, hvis de gik lige så offensivt ud og fortalte, hvad det koster at skære i ydelserne.
Person: Emner:

Opgør med reform-amok er nødvendigt

Flere førende økonomer kalder på et stop for det ensidige fokus på at øge arbejdsudbuddet og et stop for grønthøstermetoder i den offentlige sektor. Enhedslistens politiske ordfører håber, at der bliver lyttet i regeringen.

Pernille Skipper siger:

 • - Jeg er rigtig glad for, at der nu er førende økonomer, der råber højt, at kejseren ikke har noget tøj på. Selvfølgelig kommer der ikke automatisk arbejdspladser ud af nedskæringer på dagpenge eller kontanthjælpen. Og selvfølgelig er der en grænse for, hvor mange år i stræk, man kan skære 2 % på eksempelvis vores sygehuse.
 •  
 • - Det næsten blinde fokus på det øgede arbejdsudbud, som skiftende regeringer har haft, har på intet tidspunkt virket. Det skaber ikke arbejdspladser, at mennesker presses på pengepungen og sendes ud i fattigdom. Det presser til gengæld lønningerne. Det kan vi se nu, og det burde partier fra højre til venstre i folketingssalen kunne have sagt sig selv, da de lavede efterlønsreform, halverede dagpengeperioden, skar i kontanthjælpen osv.
 •  
 • - Der mangler holdbare arbejdspladser, grøn omstilling og ikke mindst mindsket ulighed. Derfor bør vi fokusere på indtægtskilder i toppen som fx millionærskat eller formueskat. De penge skal så til gengæld bruges på jobskabelse, der sikrer holdbare og vedvarende jobs. Dvs. eksempelvis langsigtede investeringer i grøn omstilling, også i landdistrikterne, og genopretning af vores fælles velfærd og sociale sikkerhedsnet.
Person: Emner:

Det offentlige har brug for en indliciteringsstrategi

Bios fejlslagne ambulancedrift, færre kommunale daginstitutioner og milliardunderskud i kommunerne. Det er blot tre af ugens historier om, hvordan private virksomheder, der fungerer efter profithensyn, fører til forringelser i velfærden. Udlicitering og privatisering giver dyrere og dårligere service og mere ulige adgang til velfærd. Samtidig betaler medarbejderne oftest prisen i form af dårligere løn- og arbejdsvilkår.

Enhedslisten foreslår derfor, at regeringen udarbejder en indliciteringsstrategi, som skal som skal sikre, at ingen eller så få opgaver som muligt bliver udliciteret i kommuner og regioner. Samtidig skal strategien sikre, at opgaver, der i dag er på private virksomheders hænder, hurtigst muligt overgår til løsning i regi af offentlige virksomheder eller institutioner.

Pernille Skipper udtaler:

 • - Vi har ikke brug for mere udlicitering, som hverken hjælper trængte kommuner eller borgere, der har behov for velfærd. Sagerne taler for sig selv: Ringere service og stigende ulighed er resultatet af udlicitering. Det gælder både børnehaverne og ambulancekørslen, som er højaktuel, men vi har også set det gå galt med private plejehjem, der må gå konkurs og efterlade de ældre i stikken.
 •  
 • - Regeringen har fuldstændig misforstået problemet, når den bruger udlicitering som redskab for at finde de mange milliarder, som mangler i kommunerne og regionerne. Det koster enten i kroner og øre eller i kvalitet. Vi har brug for en strategi for bringe så mange udliciterede opgaver tilbage i hænderne på regioner og kommuner. Kun på den måde kan vi sikre, at velfærds- og sundhedsydelserne bliver af højeste kvalitet til gavn for børn, unge, ældre og udsatte.
 •  
 • - Vi vil have regeringen til at lave en indliciteringsstrategi. Strategien skal sikre, at der sættes en stopper for udlicitering for udliciteringens skyld, og at de opgaver, der er blevet dyrere eller dårligere ved at blive overladt til private profithensyn, kommer tilbage på fællesskabets hænder. Eksempelvis bør alle kommuner og regioner gennemgå alle de opgaver, der er sendt i udbud til private, fx driften af børnehaver eller ambulancekørslen. Er opgaveløsningen ikke blevet billigere, som tanken var, eller er kvaliteten dalet, ja, så skal opgaven tilbage på det offentliges hænder. Og lur mig, om det ikke bliver det meste.

 

Enhedslisten foreslår:

Regeringen skal fremlægge en indliciteringsstrategi, der eksempelvis bør indeholde:

 • - Kommuner og regioner skal gennemgå alle udliciterede opgaver med henblik på at kunne vurdere, hvad der kan indliciteres her og nu, samt hvad der med fordel kan indliciteres over en årrække.
 • - Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde omdannes til et Indliciteringsråd, som har til opgave, at (1) rådgive kommuner og regioner om, hvordan de bedst sikrer overgang til offentlig opgave-løsning, og (2) opsamle erfaringer på tværs af regioner og kommuner herom, samt (3) kan bestille forskning om effekter mv. af indlicitering.
 • - Staten skal rådgive om og stille en pulje til rådighed for kommuner og regioner, der vil oprette fælleskommunale og –regionale virksomheder, som kan producere indliciterede ydelser og produkter billigst muligt.
Person: Emner:

Seniorjobordning god for samfundet

Enhedslisten mener, det er frækt og dumt af DA at kræve seniorjobordning afskaffet. Partiet kræver af S og DF at de nedlægger veto mod forringelser af ordningen.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

 • Det er både frækt og dumt af DA at kræve seniorjobordningen afskaffet. Frækt, fordi de vil straffe en udsat gruppe på arbejdsmarkedet igen-igen, en gruppe som i forvejen bliver ramt hårdt af kortere dagpengperiode, forringelser af efterlønnen og højere pensionsalder. Dumt, fordi seniorjobordningen er god for samfundet, idet den sørger for at tusindvis af langtidsledige bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.
 •  
 • - DA ved udmærket godt, at årsagen til stigningen i antallet af seniorjobbere er halveringen af dagpengeperioden. Det viser jo bare, at der er brug for den slags ordninger til en gruppe mennesker, som har svært ved at skaffe sig et ordinært job på anden vis. Men DA er umættelige, når det drejer sig om at forringe vilkårene for de ledige, i forventning om, at det vil føre til et øget pres på lønningerne.
 •  
 • - Det er helt i forkert at fremstille det som om seniorjobberne udfører ligegyldige jobs, som er opfundet til lejligheden. Siden 2009 er der forsvundet 30.000 stillinger i kommunerne. Det har været med til forringe servicen for borgerne, og det er kun godt, hvis nogle af disse opgaver kan blive udført af langtidsledige på overenskomstmæssige vilkår.
 •  
 •  - Jeg håber sandelig, at S og DF vil blokere for forringelser af seniorjobordningen. Det har de mulighed for, som forligspartnere. Jeg undrer mig også over, at Kommunernes Landsforening kan få lov at bakke DA op i deres krav, uden at der kommer protester fra KL´s bestyrelse. Det er forhåbentlig ikke udtryk for, at S, DF og SF i KL´s bestyrelse er enige med KL og DA, for så ser det sort ud.
Person: Emner:

Grotesk at udvise lesbiske til Uganda

Enhedslisten mener, det er grotesk, at udlændingestyrelsen vil udvise lesbiske asylansøgere til Uganda. Integrationsminister Inger Støjberg må gå ind i sagen og sørge for at de pågældendes rettigheder bliver respekteret.

Enhedslistens fungerende udlændingeordfører, Finn Sørensen, siger:

 • Enhver ved, at homoseksuelle bliver forfulgt i Uganda, selv af myndighederne. Derfor er det helt uforståeligt, at udlændingestyrelsen vil hjemsende tre lesbiske, der har søgt asyl i Danmark. Noget tyder på, at styrelsen ikke engang har forholdt sig til de pågældendes seksualitet ved behandlingen af sagen. Det er at udvise manglende respekt for menneskerettighederne.
 •  
 • Udvisningen er også grotesk, når man tænker på, at Danmark har deltaget i de skarpe internationale fordømmelser af forfølgelsen af homoseksuelle i Uganda. Danmark har, sammen med mange andre lande, og på det skarpeste protesteret mod den ugandiske regeringsønske ønske om at indføre en lov, der gør homoseksualitet til en forbrydelse, som kan straffes med livstid. Danmark har faktisk omlagt udviklingsbistanden til Uganda på det grundlag.
 •  
 • Integrationsminister Inger Støjberg må gå ind i sagen. Udvisningen må øjeblikkelig sættes i bero, og der må foretages en ordentlig sagsbehandling, som respekterer de pågældende rettigheder, og som overholder Danmarks forpligtelser til ikke at udvise asylansøgere, hvis de risikerer at blive forfulgt på grund af deres seksualitet.
Person: Emner:

Minister skal iværksætte undersøgelse af Nordea

Enhedslisten mener, det er udmærket, at Nordea offentliggør en intern undersøgelse af bankens medvirken til brug af skattely, og at de i et vist omfang indrømmer fadæsen. Men Enhedslisten mener, at Nordea springer over, hvor gærdet er lavest, og kræver, at ministeren iværksætter en uvildig undersøgelse af bankens medvirken til ulovligheder.

Fungerende skatteordfører Finn Sørensen udtaler:

 • - Det er fuldstændig uacceptabelt, at Nordens største bank hjælper grådige spekulanter med at undgå skattebetaling. Multinationale virksomheders skatteunddragelse er en af de allerstørste trusler mod vores velfærdssamfund. Derfor må ministeren på banen og sikre en uafhængig undersøgelse af Nordeas medvirken til brug af skattely.
 •  
 • - Nordea påstår, at der ikke er beviser for, at banken ”proaktivt har bidraget til kunders eventuelle skatteunddragelse”. Det lyder som en nem forklaring. Der er nok ikke fundet skriftlige dokumentation for rådgivning om, hvordan man præcist snyder i skat. Men hjælp til at etablere selskaber uden forretningsmæssige formål har kun et formål: at undgå at betale skat.
 •  
 • - Nordeas undersøgelse er dybt mangelfuld. De har kun undersøgt 129 af de 562 kunder i skattely, der er administreret af advokatfirmaet Mossack Fonseca. Hvad med resten? Hvilke andre skattely-firmaer har Nordea samarbejdet med, og gør man fortsat det? Og hvad med perioden før 2010, der åbenbart har været endnu mere betændt end det, bankens undersøgelse viser? Vigtige spørgsmål som disse mangler vi at få svar på.
 •  
 • - Det er respektløst, når Nordea afviser, at baguddatering af dokumenter ikke er ulovlig, bare fordi medarbejderne i Nordea ikke har tjent på det. Det har kunderne åbenlyst – og medvirken til snyd er også ulovlig.

 

Enhedslisten stiller følgende spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren:

Vil ministeren - evt. med en henvendelse til de svenske myndigheder - arbejde for, at der på baggrund af Nordeas interne undersøgelse vedr. medvirken til brug af skattely kommer en tilbudsgående, uafhængig og åben undersøgelse af Nordea-koncernens medvirken til kunders brug af skattely.

Person: Emner:

EU må fordømme Erdogans angreb på demokratiet

Enhedslisten bakker op om de danske og norske dommerforeninger, der opfordrer Danmark og EU om at lægge pres på Erdogan. Erdogan skal have klar besked om, at optagelsesforhandlingerne med EU stopper, hvis han ikke stopper sine indskrænkninger i demokratiet.

Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, siger:

 • Det er fuldstændig uacceptabelt, at Erdogan misbruger et angreb på demokratiet til selv at gøre det samme. Retssikkerheden er en by i Rusland, hvis magthavere kan arrestere dommere og offentlige anklagere, som de ikke bryder sig om. Derfor bakker vi fuldt og helt op om opfordringen fra dommerforeningerne i Danmark og Norge om, at EU må protestere mod dette overgreb.
 •  
 • - Danmarks udenrigsminister, Kristian Jensen, skal tage til møde med sine kolleger i EU i dag med det krav, at der sendes en klar advarsel til Erdogan om øjeblikkeligt at stoppe sine angreb på demokratiet og genindsætte de tilbageholdte dommere og anklagere i deres embede. Hvis det ikke sker, må EU meddele Erdogan, at forhandlingerne om Tyrkiets medlemskab af EU suspenderes øjeblikkeligt.
 •  
 • - EU har tidligere kritiseret medlemslande som Ungarn og Polen for overgreb på demokratiet, som er mindre end dem, Erdogan er i gang med. Derfor bør det være en selvfølge for EU´s udenrigsministre at komme med en fuldstændig klar kritik af Erdogan, ligesom de skal gøre ham klart, at det får konsekvenser, hvis hans underminering af demokratiet i Tyrkiet fortsætter.
Person: Emner:

EL efter kupforsøg: Behov for internationalt pres for demokratisering

Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, tager afstand fra nattens forsøg på militærkup i Tyrkiet og opfordrer udenrigsministeren til at sikre internationalt pres for en demokratisering i Tyrkiet.

Søren Søndergaard udtaler:

- Gennem det seneste år er det tyrkiske regime blevet mere og mere undertrykkende med lukning af aviser, fængsling af journalister, retsforfølgelse af oppositionen og overgreb på de nationale mindretal. Men Erdogans undertrykkelse skal ikke erstattes af et militærdiktatur. Den skal erstattes af mere demokrati.

- Det må ikke lykkedes Erdogan at misbruge militærkuppet til øget undertrykkelse af de demokratiske kræfter. Det kan desværre meget vel blive virkelighed. Erdogans autoritære styre risikerer nu et kæmpe boost, og jeg er bange for at verdens ledere tror, at problemerne er ovre, fordi kupforsøget er slut. Tværtimod, er der stor risiko for, at problemerne i Tyrkiet kun vil blive større.

- Derfor er det afgørende at den danske regering og det internationale samfund nu presser på for demokratiske reformer og støtter de kræfter, der kæmper for demokrati, menneskerettigheder og respekt for mindretallene. Det gælder også, når der forhandles om aftaler med EU om flygtninge og USA om kampen mod IS. Sker det ikke kan situationen hurtig forværres igen.

Person: Emner:

Vi bekæmper ikke had med mere had. Vi skal slå ring om vores demokrati nu, og ikke lade få ekstremister knægte vores frihed

Pernille Skippers udtalelse i forbindelse med angrebet i Nice: 

På vegne af Enhedslisten sender jeg min dybeste medfølelse og solidaritet med ofrene, de pårørende og hele befolkningen i Frankrig. Vores tanker går til ofrene og deres familier og venner, som har mistet. 

Et angreb på mennesker som fester. Som er glade. Det er svært at finde ord for den modbydelig og umenneskelige handling. 

Det tyder på, at en ekstremist igen forsøger at så splittelse og skabe had. Det er så afgørende, at vi ikke giver dem, hvad de ønsker. Vi bekæmper ikke had med mere had. Vi skal slå ring om vores demokrati nu, og ikke lade få ekstremister knægte vores frihed.

Person: Emner:

Mørklægning af kvælstofdokumenter er en demokratisk skandale

Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding kalder nu justitsminister Søren Pind i samråd om Berlingskes afsløring af, at flere ministerier i forbindelse med den såkaldte kvælstofsag har brudt offentlighedsloven:

- Der er tale om ren vildledning af offentligheden. Først var det Foketinget, som blev vildledt. Og nu er det så medierne, som er blevet forholdt oplysninger, som ikke kunne undtages for aktindsigt.

- Det her er endnu ny alvorlig afsløring, som viser, at den samlede regering i forbindelse med landbrugspakken har brudt alle demokratiske spilleregler. Den har manipuleret, vildtledt og løjet for Folketinget, og nu også brudt offentlighedsloven. Det viser en regering, som helt grundlæggende udviser manglende respekt for demokratiet og folkestyret.

- Vi vil nu indkalde justistministeren i et nyt samråd om sagen. I Enhedslisten har vi hele vejen igennem været kritiske overfor den nye offentlighedslov. Men de her nye afsløring viser jo med alt tydelighed, at det ikke kun er offentlighedloven som forhindre åbenhed, men at regeringen og dens embedsværk direkte bryder reglerne for at forholde vigtige oplysninger fra offentligheden. Det kan vi som Folketing selvfølgelig ikke acceptere.

Et flertal i Folketinget har før sommerferien klaget til Folketingets præsidium over at statsministeren har nægtet at stille op til samråd i sagen. Fødevareudvalget mangler stadig, at få besvaret fem centrale samrådsspørgsmål i sagen. 

Person: Emner:

Enhedslisten kritiserer Hjort-løftebrud om pensionsalder: Vil ramme socialt skævt

Enhedslisten har kun hovedrysten til overs for Claus Hjort, som nu dropper Venstres valgløfte om ikke at hæve pensionsalderen, for at hente penge til nye skattesænkninger for de rigeste danskere. Claus Hjort bruger Brexit som undskyldning for at løbe fra valgløfterne, men det er patetisk, lyder det fra Enhedslistens Søren Søndergaard, som mener, at det skaber politikerlede når landets toppolitikere igen og igen løber fra de valgløfter de har givet til danskerne:  

 • - Det er kun gået et år siden valget. Og nu vil finansministeren så allerede løbe fra det løfte Lars Løkke gav til de danske lønmodtagere om ikke at hæve pensionsalderen igen. Og så er Claus Hjort tilmed så uforskammet, at han tillader sig at bruge Brexit, som undskyldning. Det er simpelthen så patetisk. Alle ved jo, at Venstre har haft de her planer i støbeskeen i lang tid. Det var jo bl.a. det, som Løkke brugte sit økonomiske topmøde til at varme op til. Og det var jo vel og mærke før Brexit.
 •  
 • - Problemet med at hæve pensionsalderen, er at det rammer skævt. Akademikeren lever markant længere end mureren, brolæggeren og sosu’en. Når man hæver pensionsalderen over en kam, rammer de lønmodtagere som har et nedslidende arbejde hårdest, mens højtlønnede har flere arbejdsår at give.
 •  
 • - Vi har jo lige haft debatten om politikernes pensionsalder, og der ville Venstre folketingsmedlemmer ikke være med til at hæve egen pensionsalder med tilbagevirkende kraft. Men når nu kommer til lønmodtagerne, så er der ingen smalle steder. Vi skal tilmed huske på at mange politikere allerede kan trække sig tilbage på en af Danmarks mest lukrative pensionsordninger som 60 årig. Hvis nu Venstre overvejer hvorfor politikerleden er stigende, er den her form for hykleri nok en del af forklaringen.
 •  
 • - Hver gang pensionsalderen hæves uden mulighed for tidligere tilbagetrækning, betyder det at stadig flere hårdtarbejdende lavtlønnede danskere vil dø før de nogensinde når pensionsalderen. Det er hamrende asocialt.
Person: Emner:

Glædelig UBER-dom. Nu fortsætter arbejdet mod social dumping

Københavns Byret har netop kendt seks UBER-chauffører skyldige i overtrædelse af taxaloven. Enhedslisten glæder sig over dommen, som er en stor sejr i kampen mod social dumping. Partiet opfordrer samtidig til Folketinget til, at man nu intensiverer arbejdet med at stoppe den ulovlige taxakørsel.

Transportordfører Henning Hyllested udtaler:

 • - Vi glæder os over byrettens dom. Dommen er meget forventelig, da det fra vores synspunkt er helt tydeligt, at loven bliver overtrådt. Taxaloven er meget klar. Hvis man driver forretning ved at transportere folk rundt, skal man leve op til branchens regler og sikkerhedskrav.
 •  
 • - Det er en glædelig dag – ikke bare for taxabranchen, men for hele det danske arbejdsmarked. UBER er social dumping af værste skuffe. Firmaets medarbejdere er ikke forsikret og har ikke ret til løn under sygdom og barsel. Det er dejligt, at byretten i dag har afgjort, at man ikke vil acceptere, at nogen driver taxaforretning under de rædselsfulde vilkår.
 •  
 • - Enhedslisten har sammen med SF og DF foreslået en taskforce af skattemyndigheder, trafikstyrelsen og politiet, der skulle dæmme op for ulovlig taxakørsel. Af uransagelige årsager ville Socialdemokraterne ikke være med. Vi håber selvfølgelig, at S nu skifter mening og gerne vil være med til at bekæmpe social dumping og ulovlig kørsel.

For yderligere: Henning Hyllested: 61 62 51 01

Læs mere om taskforcen:

Person: Emner:

EL om NATO-topmøde: Der er brug for nedrustning - ikke oprustning

På NATO-topmødet, der starter i dag, er hovedpunkterne, at NATO vil have medlemslandene til at opruste og bruge 2 pct. af BNP på militær. Samt udsendingen af flere styrker til de Baltiske lande og Polen for at vise Rusland, at NATO er klar. Det er en farlig kurs, mener Eva Flyvholm, freds og forsvarsordfører for Enhedslisten, der hellere så mål for nedrustning.

 • - Det vil eskalere konfliktniveauet, hvis alle følger NATOs diktat og opruster. I stedet burde vi arbejde for en aftale om nedrustning, der kunne afspænde situationen og bidrage til mere stabilitet i Europa.
 •  
 • - Udsendelse af tusindvis af soldater til landene langs den russiske grænse bliver opfattet som en aggression. Danmark skal ikke bidrage til et militært våbenkapløb mellem Rusland og NATO, der er alt for meget, som kan gå galt, særlig lige nu hvor der er så lidt kommunikation mellem landene.
 •  
 • - Hvis Danmark skulle opruste så meget, som NATO vil, skulle vi hæve militærbudget til næsten det dobbelte. Det er mange milliarder, vi taler om. Hvor skal de penge findes i en tid, hvor der er skåret ned på alt fra udviklingsbistand til ældrepleje og uddannelse?
 •  
 • - Vi skal forebygge krige og konflikter i stedet for at bevæbne os til flere krige. Det er dybt risikabelt at udsende soldater til de baltiske lande, når der samtidig arbejdes alt for lidt med politiske og diplomatiske forhandlinger, som kan neddrosle konflikten. Og det vil være en helt skævt at opruste militært, når man samtidig har skåret på udviklingsbistanden og Udenrigsministeriet. 
Person: Emner:

Dansk Irak-krig skal også undersøges

Offentliggørelsen af den britiske rapport om Irak-krigen udstiller det absurde i nedlæggelsen af Irak-kommissionen, og regeringens berøringsangst over for en undersøgelse af den danske krigsdeltagelse. Sådan lyder det fra Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm, der samtidig varsler en offensiv af spørgsmål og samråd i folketinget i forlængelse af den britiske undersøgelse.

Eva Flyvholm:

- Det, at vi nu får en grundig undersøgelse af den britiske krigsdeltagelse, øger presset på den danske regering for at få Irak-kommissionen genåbnet. Skal Danmark virkelig være ét af de eneste lande, der ikke får undersøgt denne smertelige periode, så vi kan lære af vores fejl og se fremad.

- Det drejer sig jo om dybt alvorlige begivenheder. Om overgreb på civile. Om uskyldige mennesker, der er blevet udleveret til tortur og drab i Irak og Afghanistan.  Det skylder vi både ofrene og de udsendte soldater at få undersøgt til bunds.

- Jeg håber meget, at regeringen vil komme på bedre tanker. Men jeg vil gerne gøre det helt klart, at selv hvis de fastholder deres dumstædige nedlæggelse af Irak-kommissionen, så får de ikke fred. Vi vil bruge alle de midler vi har i Folketinget- fra minister-besvarelser til samråd og forespørgsler til at få sandheden frem.

- Forsvarsministeren kan se frem til et travlt efterår, når vi i forlængelse af den britiske undersøgelse vil rejse nye spørgsmål, og genrejse de mange hundrede spørgsmål, som vi aldrig har fået svar på. 

Person: Emner:

Fattigdomsydelser blokerer for integration

I dag træder regeringens såkaldte integrationsydelse i kraft. Det vil gøre tusindvis af flygtninge fattigere og dermed tvinge dem længere ud på kanten af samfundet.

Den nye integrationsydelse, som blev vedtaget af regeringen, DF, LA og K sidste år, medfører markant lavere støtte til borgere, der ikke har haft ophold i Danmark i mindst syv ud af de sidste otte år.

Uanstændig og uklog politik

At indføre særligt lave ydelser for flygtninge er både uanstændigt og ekstremt uklogt for integrationen, mener Eva Flyvholm, fungerende integrationsordfører for Enhedslisten.

- Fattigdom ekskluderer og begrænser mennesker, og det er helt forkert at sætte flygtninge i den situation, fastslår hun. 

- Når man konstant er bekymret for huslejen og dagen i morgen, siger det sig selv, at der bliver mindre overskud til at integrere sig i et helt nyt samfund.

Børnene kommer i  klemme

Særligt ulykkeligt er det, at integrationsydelserne kommer til at gå hårdt ud over børn.

- Især børnene i flygtningefamilierne kommer til at lide store afsavn. Det bliver meget svært at deltage i foreningslivet eller bare børnefødselsdage, hvis du ikke har råd til noget som helst, siger hun.

- Det er både en hjerteløs og utrolig kortsigtet politik fra regeringens side, for mange af de børn skal jo vokse op som en del af det danske samfund. Og ved at gøre de børn fattige opnår man præcis det modsatte af integration, nemlig eksklusion.

Person: Emner:

Enhedslisten og Brexit

 

Udmeldinger fra repræsentanter for Enhedslisten efter den britiske folkeafstemning har skabt debat blandt Enhedslistens medlemmer. Med denne interne udtalelse vil Enhedslistens forretningsudvalg klargøre vores opfattelse.

For det første vil vi slå fast, at alle partiets udmeldinger og forslag om EU naturligvig bygger på det, EU-program, som årsmødet vedtog. Det betyder ikke, at alle dele af EU-programmet skal med hver gang. Lige sådan har EU-programmet sat en ramme for Enhedslistens EU-politik, men ikke taget stilling til alle de taktiske situationer, vi vil komme til at stå i.

Enhedslisten støtter dansk udmeldelse af EU dels som et led i at etablere et demokratisk internationalt samarbejde, der fokuserer på at udvide demokratiet, sikre sociale fremskridt og den grønne omstilling, dels som et led i vores mål om at svække, nedbryde og afskaffe EU.

Enhedslisten vedtog på årsmødet at støtte Brexit, og umiddelbart efter årsmødet vedtog både folketingsgruppen og FU, at vi støttede Folkebevægelsens underskriftindsamling for en dansk folkeafstemning om dansk medlemskab af EU.

Det ligger i naturlig forlængelse af disse beslutninger, at Enhedslisten nu kræver en folkeafstemning om Danmarks medlemsskab af EU. Som en del af kampen for en folkeafstemning udfordrer vi de EU-begejstrede partier, som hævder, at EU kan ændres indefra. Hvis de virkeligt mener det, så kan de lade handling følge ord og starte en genforhandling af Danmarks tilknytning til EU. Opnår de et resultat af de forhandlinger, kan dette resultat være alternativet til udmeldelse i en folkeafstemning. Vi har dog i Enhedslisten ingen illusioner om, at sådanne forhandlinger vil lede til reelle forandringer. Samtidig advarer vi mod, at sådanne forhandlinger trækker ud i det uendelige. De skal være afsluttet, således at der bliver god tid til en folkelig debat om de valgmuligheder, der så vil foreligge.

Vores mål med en udmeldelse er at svække EU, at give Danmark mulighed for at gå foran for at beskytte miljø, dyrevelfærd og sundhed, effektivt bekæmpe social dumping og have mulighed for selv at beslutte, hvilken økonomisk politik vi vil føre uafhængigt af EU direktiver og rammer, samt ikke mindst at skabe et demokratisk forankret europæisk samarbejde

 

Vedtaget af Enhedslistens forretningsudvalg d. 29.06.2016

Emner:

EU-kommissionen gambler med folkesundheden ved at tillade Roundup

EU-kommissionen har netop besluttet af forlænge brugen af det sundhedsskadelige stof, glyphosat, som blandt andet findes i Roundup. Stoffet anklages for at være både kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.

Enhedslistens fødevareordfører, Søren Egge Rasmussen, udtaler:

 • - EU-kommissionens beslutning om at gennemtrumfe fortsat brug af den farlige sprøjtegift viser blot, at EU er gennemsyret af industriens og landbrugets interesser frem for hensyn til befolkningens sundhed. Roundup anklages for både at kunne være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende, og det er helt skandaløst, at man på den måde gambler med folkesundheden for at fremme miljøskadeligt landbrug.
 •  
 • - Sagen afslører, hvor udemokratisk EU er, idet en forlængelse kræver et kvalificeret flertal. Kommissionen har nu fire gange forsøgt at få opbakning til en stadig kortere forlængelse, men det er blevet afvist hver gang. Efterfølgende har kommissionen så brugt sin ret til at trumfe en beslutning igennem.
 •  
 • - I Enhedslisten vil vi fortsat arbejde videre for at få forbudt Roundup både i landbruget og i private haver. Den danske regering afslører sig igen som fortaler for ”Intet over og intet ved siden af landbruget”. Der forestår nu et arbejde for at presse den Roundup-glade regering til i første omgang dels at stoppe for brug af Roundup helt op til høsten, fordi giften overføres til fødevarerne. Vi skal sikre høj fødevaresikkerhed og beskytte befolkningen mod kræftfremkaldende og hormonforstyrende stoffer, derfor skal Roundup forbydes.
Person: Emner:

Regerings-sløseri snyder grønlænderne for milliarder

Den amerikanske domstol har i sidste uge afgjort at det amerikanske skuffeselskab Exelis skal have servicekontrakten på Pittufik /Thulebasen i Grønland.

Sagen startede med at den danske og grønlandske regering i 2009 ændrede udbudskriterierne, så der ikke længere var entydigt, at virksomheder, der kunne byde på servicekontrakten, skulle være danske eller grønlandske virksomheder. Danske og grønlandske politikere forsikrede ellers offentligheden, at udbudsmaterialet var vandtæt.

Udbuddet gik i 2014 til det amerikanske datterselskab af Vectrus, Exelis, der havde ladet sig oprette i København som et skuffeselskab. Aftalen var på 2,4 mia. kr.

En sag blev rejst i USA, idet de 3 dansk/grønlandske virksomheder Per Aarsleff, Copenhagen Arctic og Greenland Contractors var utilfredse med at miste kontrakten. Udbudsgivningen blev underkendt i maj 2015, men sagen blev anket til en appeldomstol.

Det er denne anke, der i sidste uge falder ud til fordel for skuffeselskabet.

Christian Juhl, Enhedslistens Grønlandsordfører, siger:

 • - Problemet er vendt tilbage. Den danske og grønlandske regering sidder med håret i postkassen. Tilbage er for dem nu at håbe, at de 2 regeringen vil være i stand til at lave en tilfredsstillende aftale med USA's regering. I modsat fald  vil det koste det grønlandske samfund en masse arbejdspladser – og indtægter der svarer til mindst 10 pct. af landets statsbudget.
 •  
 • - Den danske udenrigsminister Kristian Jensen har været påfaldende tavs. Han har efter mødet med John Kerry 20. juni citeret ham for at sige, at det er en fejl fra USA's side at Exelis vandt servicekontrakten på Thulebasen. Det er dog ikke bekræfter af hverken Kerry eller amerikanske medier.
 •  
 • - Kristian Jensen må ud af busken og fortælle, hvordan han vil løse det alvorlige problem. Derfor har Enhedslisten kaldt ham i samråd om den pinlige sag.  
Person: Emner:

Dramatisk fald i antallet af pladser i de kommunale botilbud til de svageste psykisk syge

Antallet af pladser i de kommunale botilbud til de svageste psykisk syge er faldet dramatisk. Det viser et svar fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann til Enhedslisten. Fra 2013 til 2016 er antallet af pladser efter Servicelovens §§ 107 og 108 på landsplan faldet med 19%, fra 657 til 532.

Enhedslistens psykiatriordfører Peder Hvelplund udtaler:

 • - Det er alarmerende, at der sket et så dramatisk fald af pladser til de mest sårbare psykisk syge. Især når vi ved at antallet af psykisk syge, der behandles i psykiatrien, er steget med 47% fra 2007 til 2015, samtidig med man har forkortet indlæggelsestiden i behandlingspsykiatrien.
 •  
 • - Det er udtryk for en helt forkert udvikling med et presset psykiatrisk system, som vi allerede har set have katastrofale konsekvenser for borgere, ansatte og pårørende. Der er brug for en ny national psykiatrihandlingsplan, som kan sikre en mere varig og stabil finansiering til psykiatrien over finansloven.
 •  
 • - Vi ved fra bruger-, pårørende- og faglige organisationer, at det, der er brug for, er flere mindre og mere specialiserede tilbud. Derfor er det helt urimeligt, at der kommer færre pladser, når vi ved der er brug for flere.
 •  
 • - Det er fuldstændigt uholdbart, at vi fortsat lukker øjnene for de enorme problemer, psykiatrien står overfor. Regeringens uhørt stramme kommuneaftale holder kommunerne i en økonomisk spændetrøje. Jeg har derfor spurgt ministeren, hvordan hun vil sikre, at kommunerne får mulighed for at styrke indsatsen over for de mest sårbare mennesker med psykisk sygdom.
Person: Emner:

EL til Løkke og Mette F.: jamen, så start da den kamp for et andet EU

Både Statsministeren, Mette Frederiksen og andre har efter resultatet af den britiske folkeafstemningen igen erklæret deres forståelse for den stigende EU-skepsis herhjemme og i andre lande, men også påstået, at EU kan reformeres. Derfor opfordrer Enhedslisten nu til at lade handling følge ordene.

Pernille Skipper siger:

 • - De gamle magtpartier skal begynde at lytte til kritikken, der kommer fra de forskellige europæiske befolkninger. Både herhjemme, i Storbritannien og resten af Europa breder sig en stemning imod et mere og mere centraliseret EU. EU-systemet skaber perfekte vækstmuligheder for fremmedfrygt og højrepopulisme. Kombinationen af et ureguleret marked, Østudvidelsen og manglende indsats mod løntryk er en giftig cocktail, der rammer hårdt i samfundets nederste lag og spiller folk ud mod hinanden. Nu ser vi resultatet.

 

 • - Vi har foreslået en afstemning om en udmeldelse. Men jeg hører igen og igen, hvordan de gamle magtpartier mener, at EU kan forandres indefra, og at vi bare skal slås for forandringer. Okay, siger vi så, så kom i gang. I siger, I tager befolkningens bekymringer og kritik alvorligt. Hvis I selv vil tages alvorligt, så skal I da så også lade handling følge ordene og starte en genforhandling af Danmarks tilknytning til EU. Dermed kan befolkningen også få et klart grundlag at tage stilling til ved en kommende folkeafstemning om Danmarks forsatte medlemskab af EU.

 

 • - Jeg er bange for, at de partier, der erklærer sig enig med den stigende EU-skepsis, men også hele tiden påstår, at systemet kan forandres til det bedre, aldrig har tænkt sig at gøre noget ved det. Både Løkke, Mette Frederiksen og alle de andre påstod efter nej’et til afskaffelse af retsforbeholdet, at de ville tage det meget alvorligt. Nu siger de igen efter Brexit, at de tager situationen alvorligt og at EU skal ændres indefra. Jeg spørger bare; hvornår har I så tænkt jer at gå i gang?

 

 • - Briternes exit åbner nogle muligheder for at få skabt et nyt europæisk samarbejde. Og der er virkelig behov for et stærkt europæisk samarbejde, som kan sætte hensynet til miljø, menneskerettigheder og lønmodtagere over hensynet til et indre marked. Og som ikke mindst er demokratisk forankret. Det har EU ikke kunnet levere. EU har kun gødet jorden for mere højrepopulisme. Jeg tror ikke, at EU nogensinde kommer til at levere det, der er behov for. Men hvis de andre partier tror på det, skal de da gøre noget ved det.
Person: Emner:

Nu skal de danske vælgere også have muligheden for at stemme om EU

Resultatet af Storbritanniens EU-afstemning vil gavne de britiske lønmodtagere, og forhåbentlig skabe momentum til at få kæmpet mere selvbestemmelsesret og demokrati også i resten af Europa igennem. Det britiske exit fra EU bør udløse en dansk folkeafstemning om EU-medlemskabet og ikke mindst en debat om alternativerne til EU, siger Enhedslisten.

Pernille Skipper siger:

 • - Det britiske exit er godt for de britiske lønmodtagere, som nu får bedre muligheder for at bekæmpe løntrykkeri og fattigdom. Det trækker den politiske indflydelse tilbage til den britiske befolkning og væk fra et udemokratisk EU-system, og det er en sejr.
 •  
 • - Den mulighed for at kræve mere, frem for mindre demokrati, synes vi også, den danske befolkning skal have.  EU forhindrer i dag Danmark i at forbyde farlig kemi i legetøj, forhindrer os i at sætte en effektiv stopper for social dumping og kræver nedskæringer på velfærden i hele Europa. Og det sker på de europæiske befolkningers bekostning.
 •  
 • - Der er behov for progressiv forandring i Europa. Vi har brug for et internationalt samarbejde, der kan tage hånd om de mange flygtninge i stedet for at spille lande ud mod hinanden og sende uskyldige tilbage til et land som Tyrkiet, der konsekvent krænker menneskerettighederne. Vi har brug for et internationalt samarbejde, der sætter klima, miljø, sociale rettigheder og menneskerettigheder øverst. Og der er i den grad brug for mere - ikke mindre demokrati. Derfor skal vi udnytte det momentum, den britiske afstemning har skabt, og tage en debat om nye europæiske samarbejdsformer og alternativer til EU.
 •  
 • - Konkret foreslår vi afholdelse af en folkeafstemning senest grundlovsdag den 5. juni  2017. Det vil give tid til undersøgelser af alternative samarbejdsmuligheder til EU og ikke mindst give tid til en grundig og ordentlig debat i den danske befolkning. En afstemning er den eneste rigtige konsekvens af det britiske resultat, men der skal selvfølgelig være ordentlig tid til debatten.
Person: Emner:

S og DF’s ja til kommuneaftale er fælt vælgerbedrag

I dag behandler Folketingets finansudvalg den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne for 2017. Aftalen vil medføre minusvækst, nedskæringer og serviceforringelser. Den vil blandt andet betyde 1.000 færre offentligt ansatte i 2017, har finansministeren oplyst efter spørgsmål fra Enhedslisten

Alligevel stemmer blandt andet DF og S i dag for aftalen i Folketingets finansudvalg. Begge partier har ellers både før, under og efter folketingsvalget sidste år sagt, at vi skulle have mere – og ikke mindre – velfærd.

Enhedslistens kommunalordfører, Rune Lund, udtaler:

 • - Det lugter fælt af vælgerbedrag, når S og DF hele året har sagt, at de vil have mere velfærd, samtidig med at de nu vil stemme for en aftale, der vil betyde minusvækst og nedskæringer i kommunerne.
 •  
 • - Claus Hjort var trængt op i en krog, og havde vi fortsat presset, kunne have fået en aftale uden minusvækst og nedskæringer. Det eneste positive, der er at sige om denne aftale, er, at den havde været meget værre, hvis ikke det havde været for den massive modstand fra borgere, fagbevægelse og politikere i hele landet. Den gode historie bag den dårlige aftale er, at det kan betale sig at protestere mod nedskæringer og kæmpe for bedre velfærd.
 •  
 • - Der er råd til velfærd. Hvis vi droppede indkøb af dyre bombefly og rullede sænkninger af selskabsskat og topskat tilbage, som den tidligere regering gennemførte, så ville der være mange ekstra milliarder at gøre godt med.

 

Baggrund:

Finansminister Claus Hjorts svar, der viser, at nedskæringerne svarer til, at 1.000 stillinger vil blive nedlagt i kommunerne som en konsekvens af kommuneaftalen:
http://www.ft.dk/samling/20151/aktstykke/aktstk.133/pgf/7/spm/6/index.htm

Aktstykket stemmes igennem på et lukket møde klokken 13 i Finansudvalget: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/aktstykke/aktstk133/20151_aktstk_anmeldt133.pdf

Person: Emner:

Respekter resultatet af britisk folkeafstemning, Løkke

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skal i dag kl. 11 i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn fremlægge retningen forud for EU-topmødet d. 28.-29. juni, der bliver afgørende for EU’s linje over for UK. Det sker samtidig med, at de britiske vælgere går til stemmeurnerne for vælger Leave eller Remain.

Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, opfordrer forud for mødet statsministeren til at respektere den britiske befolknings afgørelse og arbejde for, at EU-lederne på topmødet i næste uge gør det samme.

Nikolaj Villumsen udtaler:

- Vi kender endnu ikke resultatet af dagens folkeafstemning i Storbritannien, men Løkke bør arbejde for, at den britiske befolknings beslutning uanset resultatet respekteres af EU-lederne på EU-topmødet i næste uge.

-  Det er dybt forargeligt, at den tyske finansminister, Wolfgang Schäuble, har været ude og nægte briterne en aftale med EU på linje med Norge og Schweiz. Danmark har ingen interesse i en afstraffelsesaktion mod den britiske befolkning i tilfælde af, at den vælger Brexit. Tværtimod har Danmark en stor interesse i forsat at kunne handle med Storbritannien. 

- Den tyske finansministers arrogante udmelding viser en grundlæggende mangel på respekt for demokratiet, som den danske statsminister må tage klart afstand fra. Vi har desværre gang på gang set, at EU-toppen har ignoreret og afstraffet befolkninger, som har fravalgt den centralistiske og asociale politik. Sidste år var det grækerne, og nu frygter jeg at briterne også vil blive udsat for afpresning.

Person: Emner:

Beskæftigelsesministeren gav forkerte svar om Siemens

Beskæftigelsesministeren har to gange givet mangelfulde svar til Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med arbejdsmiljøsagen på Siemens Wind Power. Arbejdstilsynet overså i 2007 meddelelse om, at Siemens arbejdede med epoxy. De gav derfor  dispensation til epoxyarbejde på et forkert grundlag. Arbejdstilsynet afviste i 2013 afvist en henvendelse fra 3F om at gribe ind overfor det stigende antal af arbejdsskader fra arbejde med epoxy på Siemens. Ingen af de to hændelser er medtaget i ministerens redegørelse til Beskæftigelsesudvalget.

Christian Juhl, Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, siger:

 • - Det er særdeles kritisabelt, at udvalget ikke får rigtige svar fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen. Vi skal kunne stole på ministerens svar. Det har vi ikke kunnet i denne sag.
 •  
 • - Helt galt er det, at de udeladte oplysninger dækker over mangler i Arbejdstilsynets praksis – mangler som har svækket indsatsen overfor Siemens’ dårlige arbejdsmiljø. Det kan ikke afvises, at en styrket forebyggende indsats allerede i 2007 og igen i 2013 ville have kunnet forebygge mange af de arbejdsskader, som Siemens har pådraget et stort antal medarbejdere.
 •  
 • - Hvis jeg skal bevare tilliden til Jørn Neergaard Larsen, skal han sikre, at udvalget fremover får fyldestgørende svar på de spørgsmål, vi stiller.
Person: Emner:

Regeringen skader investeringstilliden for vindmølleparker

Det dansk-tyske vindsamarbejde wpd HOFOR Stadtwerke München, Kriegers Flak SPV, som er prækvalificeret af Energistyrelsen til at deltage i udbuddet af offshore vindmølleparken Kriegers Flak, har nu trukket sig som budgiver på denne off shore park. Dette er i dag meddelt til Energistyrelsen. Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen udtaler:

-Regeringen har skabt stor tvivl om investorsikkerheden i Danmark. Det er forståeligt og beklageligt, at et af de syv konsortier som er prækvalificeret til at byde på vindmølleparken Krigers Flak nu trækker sig.

-Det er samtidigt glædeligt af konsortiet med HOFOR Vind på vegne af Københavns Kommune fastholder at være med i det kystnære udbud, hvor der er budfrist den 1 september. Jeg har foreslået, at køreplanen og vilkårene for det kystnære udbud skulle konfirmeres på det planlagte møde i energiforligskredsen den 21 juni. Men ministeren valgte desværre at aflyse mødet og invitere til nyt møde den 27 september. Det virker som om energipolitikken sejler rundt uden styrmand – uden minister.

-Det kystnære udbud kan medvirke til at videreudvikle på de danske vindmølleløsninger og kan blive blandt de billigste havvindmølleparker med et stort eksportpotentiale.  Derfor er det vigtigt at udbuddet gennemføres uden forstyrrelser fra regeringens ”grøn realisme” spindoktersnak.

Person: Emner:

Skipper om Løkkes samråds-nej i landbrugssagen: Vi havde væltet regeringen

På trods af statsministerens tilsynspligt med sine ministre nægter Lars Løkke Rasmussen at møde i samråd og redegøre for, om ministre med hans vidende har vildledt Folketinget. Hvis Enhedslisten havde været parlamentarisk grundlag for en statsminister, der trampede på alle demokratiske spilleregler på den måde, havde de ikke beholdt taburetterne, siger Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper.

Pernille Skipper udtaler:

- Lars Løkke har øjensynligt været involveret i at vildlede Folketinget og den danske befolkning, og nægter nu at møde op og forklare sig. Det er utilgiveligt. Han tramper på Folketinget, som har skullet tage stilling til landbrugspakken på et åbenlyst falsk grundlag, og han tramper på grundlæggende demokratiske spilleregler.

- Der er afsløret dokumenter, der peger meget entydigt på, at regeringen og statsministeren har fusket med grundlaget for landbrugspakken. Det skal Statsministeren møde op og forklare. En statsminister og hans regering kan da ikke skjule sandheden for Folketinget og befolkningen efter forgodtbefindende og så bare nægte at svare på spørgsmål. Det er magtarrogance og respektløst over for demokratiet.  

- Det er ufatteligt, at Løkkes støttepartier stadig kan have tillid til Lars Løkke som statsminister. Hvis en regering, som Enhedslisten var støtteparti for, opførte sig sådan, så ville vi klart have trukket støtten. Så var regeringen rent ud sagt røget, ingen tvivl. Jeg begriber ikke, at Liberal Alliance og Dansk Folkeparti for slet ikke at nævne Konservative bare vil lade en statsminister slippe afsted med at lyve, blot fordi det er én af deres egne.

- Både landets førende eksperter og ministeriernes embedsmænd er enige om, at den er gal med afgørende tal i landbrugspakken. Derfor skal vi selvfølgelig have de rigtige tal på bordet nu og statsministeren skal forklare sig. Ellers må støttepartierne stå ved deres ansvar, og trække deres støtte til statsministeren.

Person: Emner:

Regeringens nye socialpolitik er afledningsmanøvre

Regeringen har netop annonceret en omlægning af socialpolitikken oven på en ny socialpolitisk redegørelse. Enhedslisten er positive over for forslaget om en årlig redegørelse, der kan sikre kontinuerligt fokus, men frygter, at øget fokus på ”dokumenteret effekt” vil betyde endnu mere bureaukrati og en skævvridning af den sociale indsats. Det er en afledningsmanøvre fra regeringens forfejlede politik, mener Enhedslistens politiske ordfører.

Pernille Skipper udtaler:

 • - Det er en god ide at følge socialpolitikken tættere med en årlig redegørelse. Skiftende regeringers politik har haft store negative konsekvenser, øget uligheden og fattigdom, og det er vanvittigt vigtigt, at der bliver fulgt op på det, hvis vi skal have dem overbevist om en bedre socialpolitik. Men øget dokumentationskrav og bureaukrati må ikke blive en afledningsmanøvre for, at ansvaret ligger hos regeringen.
 •  
 • - Jeg må indrømme, at den nærmest forhippede tilgang til evidens er bekymrende. Vidensdeling er godt. Men vi er simpelthen også nødt til at erkende, at ikke alting kan måles og vejes på ministeriets vægte. Effektivt socialarbejde og forebyggelse handler i meget høj grad om relationer, om tid og om kontinuitet. Det, ved vi, virker - også uden dokumentation.
 •  
 • - Alle socialarbejdere, jeg taler med, skriger på det modsatte, og når vi spørger de udsatte borgere, beder de om menneskekontakt, god tid og kontinuitet. Jeg bliver især bekymret for fremtiden for de indsatser, der ikke kan måles og vejes. Varmestuerne, gadeplansarbejdet og de mobile rådgivninger? Deres vigtigste opgave er at tale med udsatte mennesker, og vi ved, at det virker. Er det evidens nok for ministeren, eller vil deres fremtid være i fare?
 •  
 • - Man kan få den tanke, at ministeren prøver få opmærksomheden væk regeringens social-, bolig- og beskæftigelsespolitik, der hver dag øger ulighed, udsathed og fattigdom. Der er da en klar sammenhæng mellem eksempelvis hjemløshed og mangel på billige boliger eller urimeligt lave kontanthjælpssatser og børnefattigdom. Det faktum forsvinder ikke af dokumentationskrav og fancy redegørelser.
Person: Emner:

Bankernes moral er pilrådden og bør kulegraves

Fredag i sidste uge blev Nordea Bank Danmark A/S politianmeldt efter, at Finanstilsynet havde foretaget en inspektion i banken for at undersøge, om banken arbejder efter reglerne i hvidvaskloven. Finanstilsynet har fundet situationen så grel i Nordea, at Finanstilsynet har valgt at politianmelde banken.

Finanstilsynet har efterfølgende også offentliggjort deres foreløbige undersøgelse af bankernes samarbejder med skattely-selskaber som for eksempel Mossack-Fonseca i Panama. Bankerne har dog ikke leveret de nødvendige oplysninger i tilstrækkeligt omfang, hvilket betyder, at Finanstilsynet må fortsætte deres undersøgelse. Finanstilsynet konkluderer dog i deres statusnotat, at

De modtagne svar tyder på, at der i flere af de adspurgte banker hersker en kultur, hvor der ikke er tilstrækkelig fokus på vigtigheden af hvidvaskreglerne og deres forrang frem for øget indtjening”. 

Det får Enhedslisten til at kræve en kulegravning, som giver offentligheden fuldt indblik i bankernes ageren.

Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, siger:

 • - Vi har behov for at få en decideret kulegravning af området. Finanstilsynet har som forventet ikke kunnet komme til bunds med deres undersøgelse på så kort tid. Vi har brug for en decideret kulegravning af bankerne, der også skal munde ud i en offentlig afrapportering, der giver befolkningen mulighed for at se, hvilke banker, der har ondt i forretningsmoralen.
 •  
 • - De konklusioner, Finanstilsynet kommer frem til i denne indledende undersøgelse, er jo dystre. De skriver sort på hvidt, at flere unavngivne banker ikke tager deres rolle ift. at kontrollere for hvidvask seriøst. Det er dybt kritisabelt. Vi taler ikke kun om skattesnydere, men også kriminelle netværk og terrorisme, når vi taler om hvidvask af penge. Vi ved nu, at Nordea har så dårlig styr på deres kontrol af hvidvask, at de er blevet meldt til politiet, men offentligheden har krav på at vide, om andre banker har lignende problemer. 
 •  

- Finanstilsynet kommer i deres statusnotat ind på en række forslag til, hvordan tilsynet med bankerne kan styrkes. Blandt andet foreslår Finanstilsynet, at SKAT skal kunne indvies i konkrete oplysninger, der måtte tilkomme Finanstilsynet, hvilket de ikke må i dag på grund af den særlige tavshedspligt, der er i lov om finansiel virksomhed. Dette bakker Rune Lund op om.

 • - Lov om finansiel virksomhed sætter for mange begrænsninger på udveksling af oplysninger. Finanstilsynet bør i langt højere grad kunne støtte SKAT i deres jagt på skattesnydere. Nu foreslår de det selv, så det er bare med at komme i gang for regeringen med at revidere loven. 
Person: Emner:

Ny udviklingspolitik: Strategi på afveje

Udenrigsministeren har på Folkemødet offentliggjort forslag til ny udviklingsstrategi. Strategien er præget af at indsatsen flyttes fra strategisk og langsigtet udviklingsbistand til mere kortsigtet nødhjælp, til sikkerhedspolitik og erhvervsudvikling - der skal gavne Danmark. ”Fra bistand til investeringer” lyder overskriften på ministeriets hjemmeside.

Christian Juhl, Enhedslistens udviklingspolitiske ordfører, siger:

 • - Hvor ville jeg ønske, jeg kunne juble - for verden råber på øget engagement, fra alle, ikke mindst fra den rigeste dele af verden, som Danmark hører til.

 • - Mere militære- og sikkerhedshensyn, mere erhvervsinvolvering og mere egeninteresser. Mindre langsigtede udviklingsarbejde. Mere til den nordlige del af kloden,  mindre til den sydlige del. Det er hovedlinjen i udenrigsministerens forslag til strategi.

- Ministeren har brugt de flotteste plusord, som branchen kender - men som bekendt er det handlingerne, der tæller. Indtil nu har handlingerne ikke været opmuntrende. Næsten halvdelen af den langsigtede og strategiske udviklingsbistand er sparet væk.

- Det er et kæmpe tilbageskridt, at dansk udviklingsbistand skal ned på 0,7 pct - og at hjælpen til verdens allerfattigste skal ned på 0,2 pct af BNI - og at det skal cementeres i strategien.

 • - Mange af de nye verdensmål har fået en sætning eller 2 i strategien. Markant er det, at mål 10 om øget lighed er helt udeladt. Det siger mere om Kristian Jensens forslag end mange plusord.

 • - Det bliver op ad bakke i de kommende måneders forhandlinger for at rette op på den skæve kurs i strategien.

 

Christian Juhl, tlf.  ­61 62 50 98

Person: Emner:

Tags

Det kommunale oprør fortsætter

 

- Omfattende folkelig mobilisering og demonstrationerne den 12. maj sikrede, at Regeringen ikke kom igennem med sine planer om at tage 2,4 milliarder kroner fra kommunerne gennem et omprioriteringsbidrag og 3,5 milliarder kroner ved at fjerne finansieringstilskudet. Det er en stor sejr, som viser, at modstand nytter.

- Alligevel betyder  KLs og Danske Regioners aftaler med regeringen, at der sker nedskæringer både i kommunerne og regionerne. Flere opgaver skal løftes for færre penge.

- Derfor fortsætter det kommunale oprør. HB opfordrer Enhedslistens afdelinger til at bygge videre på erfaringerne og samarbejdet i Velfærdsalliancen og udnytte disse til lokalt at skabe aktiviteter, som kan fjerne alle forslag om forringelser og sikre forbedringer i de kommunale og regionale budgetter.

- Afdelingerne opfordres til at sikre, at der den 15. september, som et led i den landsdækkende aktionsdag, med udgangspunkt i de lokale muligheder, arrangeres demonstrationer eller lignende for at fastholde modstanden mod forringelser i velfærden i kommuner og regioner. Denne modstand bør have fokus på regeringens ansvar for disse forringelser, men bør også vende sig imod lokale politikere, som har et medansvar for forringelserne.

Vedtaget af Enhedslistens Hovedbestyrelse den 12. juni 2016

Emner:

Løkke og resten af regeringstoppen har snydt og bedraget Folketinget

Berlingske har afsløret, at regeringstoppen var advaret mod den omstridte regnemetode, der er anvendt i miljøregnskabet bag landbrugspakken, og som fik et flertal i Folketinget til at miste tilliden til Eva Kjer Hansen. Afsløringerne viser også, at der er redigeret i det materiale, som Folketinget har fået, hvor de alvorligste advarsler fra embedsværket er fjernet.

Miljøordfører for Enhedslisten, Maria Reumert Gjerding, udtaler:

- Det er rystende, at regeringstoppen har været med til at føre Folketinget bag lyset, og at regeringen præsenterer sine forhandlingspartnere og resten af Folketinget for notater, hvor alvorlige advarsler fra embedsværket er fjernet. Det er simpelthen snyd og bedrag i en grad, som er vildere end noget, vi har set i mange år.      

- Regeringen har undladt at give Folketingets partier det fulde billede af landbrugspakkens miljøkonsekvenser og den alvorlige risiko der er for, at hele pakken kan blive kendt i strid med gældende miljøregler og dermed ulovlig. Kendes pakken ulovlig, vil det være en katastrofe for dansk landbrug, fordi danske landmænd kan miste millioner i landbrugsstøtte. Det er vanvittigt, at regeringen bevidst har løbet den risiko for at få deres politik igennem. Nu bliver regeringen simpelthen nødt til at lægge de rigtige tal frem

- Et flertal i Folketinget udtrykte for få måneder siden mistillid til Eva Kjer Hansen på grund af den grove vildledning, som landbrugspakken bygger på. Når vi nu ved, at hele regeringstoppen har været involveret i vildledningen, kan jeg umuligt se, at Folketinget fortsat kan have tillid til regeringen.

Person: Emner:

Samråd om brugerbetaling på uddannelse

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil indføre brugerbetaling på uddannelse, hvis man allerede har en uddannelse på samme niveau. Enhedslisten og SF er dybt bekymrede over forslaget og har Uddannelsesminister Ulla Tørnæs i samråd om sagen i dag onsdag d. 15. juni kl 12.00.

Eva Flyvholm, uddannelsesordfører for Enhedslisten siger:

-Uddannelse er det dummest mulige sted at skære ned og indføre brugerbetaling. Vi har alle sammen gavn af en veluddannet befolkning, og derfor er det også uforståeligt at Regeringen, S og DF nu vil begrænse unges mulighed for uddannelse.

-Det kan være meget fornuftigt at tage uddannelse nummer to, for at skifte retning eller dygtiggøre sig endnu mere. Det foreslåede uddannelsesloft vil for eksempel ramme bygningskonstruktøren der vil være ingeniør eller pædagogen der vil være socialrådgiver og det er da helt galt. 

Jacob Mark, uddannelsesordfører for SF siger:

- Forslaget er et historisk angreb på den sociale mobilitet i uddannelsessystemet, og det overrasker mig at Socialdemokraterne kan gå med til det. Det betyder, at det kun er dem, der har mange penge som har mulighed for at blive klogere eller mere moden og tage en anden uddannelse.

- Det er altså meget, meget skidt for vores land, at man ikke kan skifte fra en uddannelse til en anden. Vi mangler lærere, politibetjente, håndværkere og kvalificeret arbejdskraft i mange andre brancher, og så er det jo helt tåbeligt, at vi afskærer danskere fra at uddanne sig til de jobs. Det bliver meget dyrt på sigt.

Person: Emner:

Nu må fagbevægelsen sætte foden ned

Ugebrevet A4 fortæller i dag, at regeringen i trepartsforhandlingerne har stillet krav om, at ledige skal søge arbejde i hele landet. Enhedslisten opfordrer fagbevægelsen til en gang for alle at give regeringen og arbejdsgiverne klar besked.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

 • - Det er godt nok frækt. Der er lige gennemført en ny dagpengelov, med yderligere forringelser for de ledige, herunder også stramninger af rådighedsreglerne. Nu vil regeringen og Dansk Arbejdsgiverforening så have yderligere stramninger. De bliver aldrig mætte.
 •  
 • - Problemet er, at arbejdsgiverne og den borgerlige regering er blevet vænnet til, at fagbevægelsen accepterer forringelser for nogle grupper, til gengæld for mindre forbedringer for andre, som det for eks. skete i dagpengekommissionen, og med trepartsaftalen om brug af flygtninge som billig arbejdskraft. Det er en fejlagtig strategi, der kun giver modparten mere blod på tanden.
 •  
 • - Det er på høje tid, at fagbevægelsens forhandlere slår en klar streg i sandet. Trepartsforhandlingerne skal ikke medføre forringelser for lønmodtagerne. Det sagde LO´s formand Lizette Risgaard også op til LO´s kongres i efteråret. Det har hun vores fulde opbakning til at stå fast på. Det er muligt, at Lars Løkke  truer med at stoppe forhandlingerne. Ham om det. Lønmodtagerne har brug for solidariske løsninger, ikke flere forringelser.
Person: Emner:

Kommuneaftale giver minusvækst og nedskæringer

Kommuneaftalen mellem regeringen og KL vil betyde voldsomme nedskæringer og serviceforringelser. Aftalen laver samlet set et hul i kommunernes økonomi til velfærd på 0,5 mia. kr. Samtidig indebærer aftalen, at kommunerne ikke får dækket udgifter for 2 mia. kr. til flygtninge og flere ældre medborgere.

Derfor bliver kommunerne nødt til at skære på velfærden og lave serviceforringelser for at få budgetterne til at hænge sammen.

Rune Lund, Enhedslistens kommunalordfører, siger:

- Det eneste positive, der er at sige om denne aftale, er, at den havde været meget værre, hvis ikke det havde været for den massive modstand fra borgere, fagbevægelse og politikere i hele landet. Den gode historie bag den dårlige aftale er, at det kan hjælpe at protestere mod nedskæringer og kæmpe for bedre velfærd. 

- Det er vælgerbedrag af værste skuffe, når S og DF hele året har sagt, at de vil have mere velfærd, samtidig med at de nu vil stemme for en aftale, der vil betyde minusvækst og nedskæringer i kommunerne.

- Vi havde trængt Claus Hjort Frederiksen helt op i en krog med det kæmpe folkelige pres, der har været lagt på regeringen. Flertallet i KL’s bestyrelse svigter alle dem, der har deltaget i det landsdækkende kommunale oprør.

- Der er råd til velfærd. Hvis vi droppede indkøb af dyre bombefly og rullede sænkninger af selskabsskat og topskat tilbage, som den tidligere regering gennemførte, så ville der være mange ekstra milliarder at gøre med.

 

Person: Emner:

Aftale om kommunernes økonomi vil udhule velfærden

Pressemeddelelse 10. juni 2016

Den netop indgåede økonomiaftale for kommunerne vil ramme velfærden i kommunerne i 2017, selvom omprioriteringsbidraget sendes i graven.  På den baggrund har Enhedslistens medlem af KLs bestyrelse, Jesper Kiel stemt nej til aftalen.

 

 

- Det er fantastisk at omprioriteringsbidraget nu sendes i graven fra 2018, men finansminister Claus Hjort har stadig sine pilfingre nede i kommunekasserne og snupper penge fra velfærden, samtidigt med at der er stigende udgifter til ældre og flygtninge. Det vil udhule velfærden, det er helt uacceptabelt forklarer Jesper Kiel om baggrunden for at han stemte imod aftalen i KLs bestyrelse.

Aftalen indebærer nedskæringer på næsten en milliard:

 • - Omprioriteringsbidrag og nedskæring af servicerammen 0,5 mia. kr.
 • - Anlægsrammen sættes ned med 0,3 mia. kr.
 •  

Aftalen står i skærende kontrast til behovet for flere ressourcer i kommunerne til at løse opgaven med at give flere ældre en værdig pleje og integrere de mange nye flygtninge. KL anslår at ældre og flygtninge ville kræve 2 mia. kr. ekstra i 2017 for at undgå serviceforringelser.

Se video på Facebook: Jesper Kiel forklarer økonomiaftale med papkrus

Jesper Kiel, som er byrådsmedlem i Svendborg og repræsenterer Enhedslisten i KLs bestyrelse siger:

- Økonomiaftalen er alt for ringe. Finansministeren slap ikke afsted med den store sparerunde. Men I en tid med behov for et større løft af kommunernes økonomi, er det grotesk, at regeringen tager penge fra kommunerne for at finde penge til sine skattelettelser. Derfor har jeg i KLs bestyrelse sagt klart nej til at KL  skulle indgå aftalen. Jeg mener vi havde sat regeringen under så stort pres, at vi kunne have få taget minusvæksten helt af bordet.

- Det er en kæmpe sejr for den massive modstand borger, fagbevægelse og kommuner mod omprioriteringsbidraget, som nu er sendt i graven fra 2018. Nu skal vi holde fast i presset på regeringen så nedskæringer, der nu tegner sig bliver taget af bordet igen.

Se:  aftale om kommunernes økonomi


 

 


 

Emner:

Økonomiaftale forringer sundhedssystemet

Danske Regioner og regeringen har netop indgået en aftale om regionernes økonomi for 2017. Aftalen forringer sundhedssystemet voldsomt. Det vil føre til dårligere behandlinger, ringere arbejdsmiljø og nedlæggelse af tusindvis af stillinger.

Susanne Langer, Enhedslistens repræsentant i Danske Regioners bestyrelse, siger om aftalen:

 • - Det er en helt igennem uacceptabel aftale, som vil forringe sundhedssystemet markant. Regeringen sender regningen for flere behandlinger til de ansatte og patienterne. Jeg frygter for de ansattes arbejdsmiljø og patienternes sikkerhed.
 •  
 • - Jeg kan ikke støtte en aftale, hvor regionerne skal finansiere regeringens sundhedspolitiske løfter. Hvis regeringen vil have flere og bedre behandlinger, må den betale for det. Aftalen giver ikke et sundhedssystem i verdensklasse – den afvikler det.
 •  
 • - Nu skal regionerne oven i købet være taknemmelige for at beholde de sine egen penge, fremfor at aflevere til staten. Det var ellers regeringens første udspil.

 

 • - Aftalen afspejler klart, at regeringen prioriterer det private frem for at styrke det offentlige sundhedsvæsen.

 

Rune Lund, Enhedslistens regionalordfører i Folketinget, siger om aftalen:

 • - Den her økonomiaftale er en bombe under trygheden i sundhedsvæsenet. Vi vil se mere overbelægning, nedslidning af personale, stress og fejl i sundhedsvæsenet. Det vil gå hårdt ud over patienterne. Og det skyldes alt sammen, at regeringen sparer sammen til skattesænkninger og gaveregn til de rige i efteråret.

 

 

Baggrund

Økonomiaftalen tilfører på papiret 0,2 mia. kr. til regionernes driftsudgifter i 2017.

Derudover fremhæver regeringen 0,3 mia., som allerede er tildelt med finanslovene for 2015 og 2016 og skal bruges på nye udredningsgarantier og privatisering.

Danske Regioner har opgjort, at der er behov for 2 mia. kr. blot for at finansiere de øgede udgifter til medicin, kræftbehandlinger, flere ældre og flygtninge, og flere besøg hos de praktiserende læger. Derfor skal der spares 1,8 mia. kr. andre steder for at følge med udgiftspresset, og det vil risikere at koste anslået 3600 stillinger i sundhedssystemet fordelt mellem nedsatte normeringer og direkte fyringer.

Personalet bliver fortsat bedt om at løbe endnu stærkere og producere 2 % mere hvert år, hvilket svarer til en yderligere underfinansiering på 1,3 mia.

Endelig fastholder regeringen anlægsniveauet på 2 mia. kr. til trods for, at regionerne har brug for 4,7 mia. kr. for at kunne finansiere nødvendig apparatur, bygningsvedligehold, kræft-strålekanoner og ny IT.

Der indføres desuden et problematisk indgreb i regionernes mulighed for at høste effektiviseringerne, når de nye supersygehuse står færdige. Her kræver regeringen at få indflydelse over 50 % af midlerne til nye opgaver. På sigt vil dette udgøre ca. 1,3 mia. og det vil besværlige gøre regionernes planlægning.

Aftalen indeholder intet om forbedringer af eller fokus på det stærkt pressede arbejdsmiljø.

Person: Emner:

Kampflykøb sender milliardregning til resten af samfundet

Regeringen har sammen med S, R, LA og DF netop besluttet at købe 27 nye kampfly. Enhedslisten mener, at beslutningen kan få katastrofale konsekvenser for dansk samfundsøkonomi, velfærd og udenrigspolitik.

Eva Flyvholm, Enhedslistens forsvarsordfører, udtaler.

 • - Kampflykøbet er en katastrofe både udenrigspolitisk og økonomisk. Det er absurd at bruge milliarder på kampfly, når der skæres ned overalt i velfærden og på hjælpen til verdens fattige. Der er absolut ikke brug for, at Danmark bomber mere ude i verden.
 •  
 • - De nye kampfly vil være en udgift på over 50 milliarder skattekroner. Det vil med stor sandsynlighed betyde, at forsvarsbudgettet øges de kommende år. Men hvor skal de penge komme fra - er det vores børnehaver og plejehjem, der skal holde for igen? Det er urimeligt, at der ikke er klarhed om den milliardregning.
 •  
 • - Tænk sig, at det er muligt at gennemtrumfe så stort et milliardindkøb på et økonomisk grundlag, som alle ved er dybt urealistisk. Det er uansvarligt og uærligt, fordi problemerne blot bliver skudt til i fremtiden. Kampflykøbet kan give Danmark kollektive tømmermænd mange år fremover – både hvad angår den milliardregning, der skal betales, og de tragiske konsekvenser af en udenrigspolitik som halehæng til USA.
 •  
 • - Når man bruger så mange milliarder på at fylde værktøjskassen med angrebsfly, er der en overhængende fare for, at Danmark bliver fastlåst i en forfejlet krigerisk udenrigspolitik. Hvis vi brugte vores ressourcer på freds- og konfliktløsning, på klimatiltag og fattigdomsbekæmpelse, så kunne vi bidrage til en verden, hvor færre ville blive tvunget på flugt.
Person: Emner:

Børsnoteringen af DONG er en sort dag

I dag børsnoteres DONG efter en lang og dramatisk proces. Da Børsen åbnede, var DONG –aktierne prissat til 235 kr. pr. aktie svarende til en samlet værdi på 98,2 milliarder kr. Selv om kursværdien kan svinge, er der ingen tvivl om at staten solgte aktierne til bl.a. Goldman Sachs alt for billigt.

Rune Lund, Enhedslistens skatteordfører, siger:

- Det er en sort dag for Danmark. DONG er et selskab i rivende udvikling, og hvorfor skal det danske samfund sælge ud af arvesølvet? DONG’s værdi blev oprindeligt sat til 31 mia. kr., og nu er værdien mere end tredoblet. Det er absurd, at vi på denne måde forærer fællesskabets værdier til spekulanter i Goldman Sachs.

- Helt principielt skal staten slet ikke sælge ud af vores væsentligste infrastruktur. At det nu har vist sig, at man solgte aktierne til Goldman Sachs til spotpris, for derefter at opjustere værdien til det tredobbelte vidner om en helt igennem skandaløs proces. 

- DONG er førende inden for havvindmøller, og vi kan se, at store dele af den sorte energi er på vej ud. Derfor kan selskabet på sigt være meget endnu mere værdifuldt end i dag. Det gør den lave prisfastsættelse ved salget af aktier til Goldman Sachs endnu mere skandaløs.

Den voldsomme stigning i DONG’s værdi har også fået Enhedslisten til at kræve en undersøgelse af DONG-salget.

- Der er behov for en tilbundsgående undersøgelse af hele processen omkring salget af DONG. Hvordan kan firmaet vokse så meget i værdi på så kort tid? Har de bonusprogrammer som DONG’s topledelse modtog givet dem incitamenter til at værdiansætte selskabet for lavt? Det er spørgsmål vi mener bør undersøges enten af Rigsrevisionen eller af en anden uvildig undersøgelse.

Person: Emner:

Regeringens dummeste ideer til planloven er skrottet

Enhedslisten glæder sig over, at regeringens værste forslag til planloven er skrottet, men ærgrer sig over, at et flertal vil åbne op for at lempe strandbeskyttelsesreglerne. Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

Pernille Skipper udtaler:

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at de femten kystprojekter, regeringen ønskede at få med i en aftale er skrottet. Kystprojekterne har hele tiden været en stor fejltagelse, og det har også vist sig, at projekterne langt fra ville kunne tiltrække alle de ekstra turister, som regeringen forestillede sig. Det er en stor sejr for de tusinder af danskere, der har engageret sig i at bevare vores kyster.

- Det er også meget vigtigt for vores byer, at der ikke bliver pillet ved muligheden for, at kommuner kan kræve 25 % almene boliger i byggeprojekter. En mulighed, Enhedslisten fik igennem på en tidligere finanslov. Det er helt afgørende for, at vi kan få byer, der også er for mennesker med almindelige indkomster.

- Det er til gengæld fuldstændig tosset, at et politisk flertal har besluttet at lempe på reglerne i strandbeskyttelseslinjen og give tilladelse til opførelse af terrasser, skure, tennisbaner og swimmingpools i vores helt unikke natur langs kyster og strande.

- Danmarks natur ved kyster og strande er helt enestående. Det er der rigtig mange både danskere og besøgende, der har glæde af.

Person:

Udenrigsministeren må give slip på skønmaleri af Afghanistan

I dag lanceres tre delrapporter om Danmarks krigsførelse og udviklingsindsats i Afghanistan. Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm, undrer sig over at Udenrigsministeren fortsat holder fast i, at det overordnet har været positivt for Afghanistan, og efterlyser en bredere analyse af Afghanistan krigen og den aktuelle situation.

-Det er utroligt at Christian Jensen så stålsat kan sige at Danmarks indsats har gjort Afghanistan til et bedre land at leve i. Hvert år bliver flere civile dræbt end det foregående, Taleban vinder frem overalt og demokrati og kvinders rettigheder er fraværende i store dele af landet. I den virkelighed, er det ikke rimeligt at holde fast i et skønmaleri af situationen.

- Rapporterne viser at der manglede klare politiske mål for indsatsen, og at man havde for dårligt kendskab til de lokale forhold i Afghanistan. Det er vigtigt at få konkluderet, og bør kalde på eftertanke i forhold til at sende soldater og kampfly til Irak og Syrien hvor det også halter med strategien.

- Vi mangler stadig svar på, om de mange mål for Afghanistankrigen om demokrati, terrorbekæmpelse osv. er blevet opfyldt. Det mener jeg ikke de er. En stor undersøgelse i Norge har lige konkluderet, at det er gået dårligt med terrorbekæmpelse, demokrati og stabilisering, men er lykkedes at få et tættere forhold til USA. I Danmark får vi desværre kun mulighed for at kradse i overfladen, fordi der ikke er lavet en bred undersøgelse, men kun er bestilt tre smalle delrapporter.

-Endelig er spørgsmål som fangehåndtering ikke behandlet i undersøgelserne, fordi det i opdraget blev overladt til Irak- og Afghanistankommissionen. Den er jo imidlertid blevet nedlukket af regeringen, så der er fortsat mange vigtige ubesvarede spørgsmål om Danmarks krigsførelse i Afghanistan vi trænger til at få undersøgt.

Person: Emner:

Læs hele Pernille Skippers grundlovstale

Pernille Skipper – Tale Grundlovsdag 2016

[Det talte ord gælder]

Dejligt at være sammen med jer her for at markere en vigtigt dag. For Grundlovsdag er demokratiets højtid. Vi minder hinanden om de værdier, vores samfund bygger på, når vi mødes her i solen på plænen.

Og mens vi står her, er der mange politikere fra alle Folketingets partier ude andre steder i landet. For at besynge vores frihedsrettigheder. Hylde de danske værdier. Knuselske vores demokrati.

Men jeg har det lidt sådan med Grundlovsdag, som jeg har det med mors og fars dag. Det er fint, at vi har dage om året, hvor vi skal være ekstra søde mod vores forældre, og jeg husker også normalt at sende blomster. Men det fritager os ikke fra at være søde resten af årets 364 dage. På samme måde er det heller ikke nok at huske på demokratiske værdier én dag om året.

Og for tiden er der desværre mange politikere, der er væsentligt mere begejstrede for vores frihedsrettigheder på Grundlovsdag, end de er resten af året i folketingssalen, og når de laver politiske aftaler.

Grundlovsdag har det altså også med at være ikke kun demokratiets, men også hykleriets højtid.

***

Så sent som i onsdags blev en lang række partier enige om at stramme skruen om ytringsfriheden en ekstra tand i deres såkaldte ”imam-aftale”. De siger, det er for at bekæmpe antidemokratiske holdninger. I dag kan vi læse i avisen, hvordan den selvudnævnte frihedsminister, Søren Pind, vil gå endnu videre, lukke hjemmesider og kriminalisere flere ytringer.

Der er ingen tvivl om, at der er antidemokratiske holdninger, som vi skal bekæmpe. Der er for eksempel imamer, også her i Danmark, hvis tolkning af islam understøtter alt fra kvindeundertrykkelse, til vold og endda terror. Det er frygteligt, det er skræmmende, og det er holdninger, vi skal gå i rette med. Det tror jeg, at vi alle sammen er enige om.

Men lige netop her på Grundlovsdag, synes jeg, vi skal huske en ting: I Danmark har vi en historisk tradition for at bekæmpe antidemokratiske holdninger, ikke med forbud, men med argumenter. Det har historiske personer som blandt andet Grundtvig og senere PH en del af æren for.

Vi forbød ikke nazisterne i efterkrigstiden. Vi forbyder ikke holdninger. Og det er ikke, fordi vi kan lide dem. Ikke fordi vi er enige. Men fordi forbud og kriminalisering af antidemokratiske udtalelser er åbenlyst selvmodsigende. For at sige det helt enkelt: Vi kan ikke beskytte demokratiet ved at begrænse det.

***

Men det er ikke bare udemokratisk, at begrænse vores demokrati for at komme tossede holdninger til livs. Det er også dumt. For vi risikerer bare at gøre ondt værre.

Holdningerne sidder nemlig ikke i murstenene på Grimhøjmoskeen. De sidder i hovederne på nogle mennesker. Og lige meget hvor høj en straf, vi truer med, forsvinder tanker og synspunkter ikke.

Ekstremistiske, undertrykkende og antidemokratiske holdninger er stadig et problem, selvom de kun kommer til udtryk bag matte ruder i skumle kælderlokaler. Problemet kan endda blive sværere at komme til livs.

De partier, der vil begrænse ytringsfriheden, går ikke bare imod Danmarks historiske tilgang og Grundlovens ånd. De risikerer også at gå stik imod det gode forebyggende arbejde som både politi, efterretningstjenester, socialarbejdere og folkeskolelærere udfører hver eneste dag.

Og det er et faktum, at ISIL, Hizb Ut Tharir og andre vanvittige organisationer udnytter enhver dobbeltmoral til at rekruttere flere unge til deres sag.

De siger sådan her til de unge: Demokratiet er bare en tynd fernis. Der bliver snakket og snakket om ytringsfrihed, men se bare, demokratiet gælder i virkeligheden ikke for alle. Demokratiet falder sammen, hvis det bliver udfordret.

Kære venner. Vi bestemmer, om de har ret i det.

***

Ytringsfrihed og forsamlingsfrihed er vigtige forudsætninger for vores demokrati. Det er åbenhed også. Kun hvis vi har adgang til at se magthaverne over skuldrene, kan demokratiet blive reelt. Ellers stemmer vi bare i blinde.

Det halter desværre voldsomt med åbenheden om økonomien i dansk politik. Virksomheder, erhvervsklubber og lobbyorganisationer sender enorme pengestrømme ind i de danske partier. Hvert eneste folketingsvalg bliver der brugt flere og flere penge på glittede reklamer og farvestrålende annoncer.

Vi ved langt fra, hvor alle pengene kommer fra, og hvor meget der gives. Eller hvilken indflydelse der gives til gengæld. For det hele foregår bag tunge, lukkede egetræsdøre.

***

Det skal laves om. Vælgerne skal da kunne se, hvilke virksomheder og organisationer der gemmer sig bag politikerne. Vi skal kunne træffe et kvalificeret valg.

Hvis vi læser i avisen om en mirakelmedicin, der kan kurere vores rygsmerter, så er det rart for os at vide, at det er en annonce betalt af medicinalindustrien. Hvis vi køber en hønsesalat nede på butikstorvet, så skal vi kunne regne med, at det, der står på pakken, også er det, der gemmer sig i bøtten. Sådan er det også i politik. Varerne skal deklareres.

Når Lars Løkke – i øvrigt uden sammenligning med hønsesalaten – kaster milliarder efter bankpakker, så er det åbenlyst interessant at vide, om der er banker, der sætter millioner ind på Venstres konto.

Hvis Venstreregeringen skal forhandle om skatterabatter til olieselskaberne, så skal vi da som vælgere kunne vide, om Mærsk pumper mange millioner ind i partikassen til annoncer og fancy reklamekuglepenne.

***

Danmark bryster sig af at være et af de mindst korrupte lande i verden. Det er flot. Men samtidig bliver vi igen og igen kritiseret af internationale organisationer for vores regler om partistøtte. Det er ikke mere end halvanden uge siden, at kritikken igen haglede ned fra Europarådet.

Lande, vi normalt sammenligner os med, har langt mere offentlighed om pengestrømmene til de politiske partier. Vi er faktisk så langt nede på listen, at vi er i kategori med lande som Bosnien og Tyrkiet, der fængsler kritiske journalister for et godt ord.

På det område er Danmark et demokratisk u-land. Det kan og skal vi gøre meget, meget bedre.

***

Især i Venstre kniber det med åbenheden. Søren Pind, Eva Kjer, Karen Elleman og mange andre er blevet taget i at modtage pengegaver i det skjulte.

På det her punkt har Venstre samme moralske standarder som et Tour de France-hold i halvfemserne. Det må jeg bare sige.

Også Claus Hjort Frederiksen har taget imod 600.000 kroner til sin valgkamp, som han stik imod reglerne ikke har fortalt om. 600.000 kroner. Det har han simpelthen glemt, finansministeren, der er sket en fejl.

Det er da egentlig lidt farverigt og nærmest rørende, at man kan være lidt af en klumpedumpe med sine egne penge og så alligevel vokse op og blive landets finansminister. Det er næsten en Disney-film eller et H.C. Andersen-eventyr.

Men bag de uskyldige øjne gemmer der sig noget frygteligt snyderi. Venstres politikere bryder loven igen og igen. Og her på Grundlovsdag, hvor de alle sammen holder skåltaler rundt omkring, bliver jeg nødt til sige, at Venstres omgang med partistøtten undergraver tilliden til vores demokrati.

***

Hver gang Enhedslisten tager diskussionen op i Folketinget, sker der altid én af to ting: Enten er det, som om vi forsøger at tage slik fra børn – hylene og skrigene giver rungende genlyd gennem Christiansborgs gange. Eller også er det ligesom at råbe ind i en pude. Ingen er hjemme, ingen har tid til at stille op, pludselig er der ingen politikere, der vil i fjernsynet. Og så ved man, at der er noget helt, helt galt, skulle jeg hilse og sige.

Men uanset om det er fagbevægelsen, virksomhederne, julemanden eller Joakim Von And, der sender checks til partierne, skal vælgerne i det mindste have det at vide.

Vi må da kunne være enige om, at politikere skal repræsentere vælgerne, ikke pengetankene. At det er én stemme per person. Ikke en stemme per donation. Og at hvis der er penge i politik, ja, så skal der være fuld åbenhed om det.

***

Når politikere er bange for åbenhed, og når politikere vil indskrænke frihedsrettighederne, ja, så er det udtryk for, at der mangler tro på demokratiet. Den tro skal vi have tilbage igen.

Vi skal turde tro på, at mere åbenhed giver bedre beslutninger. Vi skal turde tro på, at vi kan slå ekstremistiske holdninger med argumenter i stedet for forbud.

Og vi skal stole på, at når vi står ansigt til ansigt med antidemokratiske kræfter, så er vores frihedsrettigheder og vores åbenhed ikke en svaghed, men vores allerstørste styrke.

Rigtig god Grundlovsdag.

Person: Emner:

Ny gymnasiereform holder unge ude af uddannelserne

Med den nye gymnasiereform er et karakterkravet til bl.a. gymnaiset og hf en realitet. Det er uforståeligt, at S, SF og de Radikale er bøjet af for regeringens krav, når de som forligspartier havde muligheden for at blokere på denne side af et folketingsvalg, mener Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj.

 

Jakob Sølvhøj udtaler :

·       Det virker meget lidt troværdigt, når stort set alle forligspartier har hver deres fortolkning af det nye skærpede adgangskrav på 02 til gymnasiet og hf. Det er stærkt uklædeligt, at der på den måde søges lagt et røgslør ud over det faktum, at en stor gruppe unge, der hidtil har haft adgang til gymnasiet, nu skal holdes ude.

·       Det er fuldstændig fejlagtig uddannelsestænkning, når partierne skærper adgangskravet til gymnasierne for at presse de unge over på erhvervsuddannelserne. Det kommer ikke til at virke. Resultatet af adgangsbegrænsningen vil snarere blive, at færre unge overhovedet kommer i gang med en ungdomsuddannelse.

·       Skærpelsen af adgangskravet er langt fra reformens eneste problem. Den kraftige beskæring af studieretningerne, vil gå hårdt ud over en række fag – ikke mindst sprogfagene. Karakterræset vil blive øget fra uddannelsens start, når prøvekarakterer fra grundforløbet fremover kommer til at stå på eksamensbeviset.

·       Det er ærgerligt, at regeringen og de borgerlige har fået presset et optag på HF igennem allerede efter 9.klasse. Det fører ikke til bedre uddannelse på den måde at presse de unge hurtigere igennem uddannelserne, og for regeringen har det måske mest af alt handlet om at få taget et skridt i retning af nedlæggelse af 10. klasse.

·       Socialdemokraterne, SF og de Radikale havde som forligspartier muligheden for at blokere for en gymnasiereform. Jeg er dybt forundret over at de ikke trak i bremsen. Aftalen indeholder ganske vist også enkelte forbedringer, men samlet set er den et tilbageskridt for gymnasieuddannelserne. 

 

Person: Emner:

Tørnæs i samråd om brugerbetaling

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti foreslår i dag, at indføre brugerbetaling på uddannelse, hvis man allerede har gennemført en uddannelse på samme niveau. Forslaget vil gå ud over unge mennesker, der efter én uddannelse finder ud af, at de er gået den forkerte vej og gerne vil rette op. Der er ingen mening i at rammer unge mennesker, på vej til at finde deres rette hylde, mener uddannelsesordfører, Eva Flyvholm:

- Det er helt galt, at forhindre unge mennesker i at tage den rigtige uddannelse, jeg tror det her kommer til at give gevaldigt bagslag. Derfor har vi indkaldt Ulla Tørnæs i samråd for at få konsekvenserne frem i lyset.

- Det kommer til at ramme den unge studerende, der troede at hun ville være gymnasielærer, og derfor tog en bachelor på universitetet, og nu selv skal betale for at blive folkeskolelærer. Den ambitiøse mand, der efter en bachelor på medicinstudiet finder ud af at han i stedet langt hellere vil være sygeplejerske. Det er helt forkert at straffe de unge med brugerbetaling.

- Når man skifter uddannelse gør man det jo ikke for at udnytte systemet. Man gør det, fordi man finder ud af, at det var noget helt andet man skulle eller var god til. Det er en ærlig sag, som man ikke skal straffes for ved at skulle  betale i dyre domme for uddannelsen.

- Al brugerbetaling i uddannelse skaber mere ulighed. Med det her forslag kan direktørens datter godt tage flere uddannelser eller have råd til at vælge forkert første gang -  men det bliver aldrig muligt for kasseassistentens søn. Det er uretfærdighed i hjertet af vores uddannelsessystem – og det skal vi ikke have.

- Jeg synes ærligt talt, at det er uforståeligt at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne støtter et så asocialt forslag. Det er da urimeligt at finansiere dagpengene ved at stjæle fra de studerende – de penge må kunne findes et mere rimeligt sted.

Person: Emner:

Don’t trade with Western Sahara says Danish parliament

June 2,  Peter Kenworthy

Thursday the Danish parliament unanimously passed a motion on Western Sahara that urges Danish companies and the Danish public sector not to trade with Africa’s last colony.

During the debate that preceded the vote, Danish Minister of Foreign Affairs Kristian Jensen said he would talk to Danish companies to ensure that they know of the motion and the position the Danish parliament has now taken on Western Sahara.

“We want Danish companies to know and comply with the laws that are adopted by the Danish parliament. The Ministry of Foreign Affairs will contact organisations, such as the Confederation of Danish Industry, to brief them on the Danish government and parliament’s position on Western Sahara”, Kristian Jensen said during the parliamentary debate.

Kristian Jensen also said that the Danish government supports and will act on one of the other issues mentioned in the motion, that of the UN’s peacekeeping mission in Western Sahara, MINURSO, being given a mandate to monitor and protect human rights in Western Sahara.

The risk of war
Six Danish MPs from different parties had proposed the motion and initiated the parliamentary debate, that ended with all Danish parties, from the socialist Red-Green Alliance to the anti-immigration Danish People’s Party, voting for the motion.

According to Red-Green Alliance MP Christian Juhl, who was one of the MPs who had proposed the motion, there have been many developments in regard to the Western Sahara conflict in recent years that had compelled them to propose the motion.

“Morocco expelled 73 of MINURSO’s staff and closed the mission in Dakhla, a clear violation of the UN Charter. Ban Ki-moon has called Western Sahara an occupation, which they were very angry about in Morocco. And Afrika Kontakt released a report that showed that several Danish banks and pension funds have invested in Western Sahara. In a situation such as this, we risk young saharawis taking up arms because they have lost faith in any peaceful solution to the conflict”, he told members of parliament.

Harder to justify trade with Western Sahara
The motion is meant to make it much harder for Danish companies, municipalities, banks and pension funds that presently invest in Western Sahara to justify their investments to parliament, as well as to their investors and customers.

“This motion can really make a difference in relation to Western Sahara. Everything depends on the UN, which is sometimes an uphill battle. But it will be an even greater task if democratic countries such as Denmark do not act”, said chairman of the Foreign Policy Committee and former Minister for Food, Agriculture and Fisheries, Social Democrat Mette Gjerskov.

The motion

 • The Danish Parliament
 • -    confirms the report on Western Sahara (B40 from 2013-14) and expresses its support for a just, lasting and mutually acceptable political solution that is in line with the efforts of the United Nations
 • -    emphasizes that all parties of the conflict must contribute to the progress of the negotiation process
 • -    emphasizes the importance of improving the human rights situation in Western Sahara
 • The Danish Parliament urges the government to
 • -    continue to support the endeavors of the United Nations and the Security Council to achieve a peaceful, negotiated solution
 • -    support the extension of MINURSO’s mandate to include monitoring of the human rights situation, provided such an extension is possible in the United Nations Security Council
 • -    discourage the engagement of public institutions in, and the purchase of goods from, disputed territories such as Western Sahara, as long as it is not clear whether their transactions benefit the local population
 • -    urge Danish companies to exercise due vigilance when engaging in disputed territories such as Western Sahara, and ensure that their commercial activities do not harm the local population.
 •  
 • Motion: http://www.ft.dk/samling/20151/forespoergsel/F34/index.htm 
 • Parlementary debate: www.ft.dk/webtv/video/20151/salen/104.aspx?i=2016-05-31T17:20:14 

 

Emner:

Brugerbetaling på omvalg er helt galt

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti foreslår i dag at indføre brugerbetaling på uddannelse, hvis man allerede har gennemført en uddannelse på samme niveau. Forslaget vil gå ud over unge mennesker, der efter én uddannelse finder ud af, at de er gået den forkerte vej og gerne vil rette op. Der er ingen mening i at rammer unge mennesker, på vej til at finde deres rette hylde. Mener uddannelsesordfører Eva Flyvholm:

- Det er helt galt at forhindre unge mennesker i at tage den rigtige uddannelse, når de har opdaget. at de vil skifte kurs og kan gøre mere gavn et andet sted.

- Det kommer til at gå ud over den unge studerende, der troede at hun ville være gymnasielærer, og derfor tog en bachelor på universitetet, og nu selv skal betale for at blive folkeskolelærer. Den ambitiøse mand, der efter en bachelor på medicinstudiet finder ud af, at han i stedet langt hellere vil være sygeplejerske. Det er jo helt forkert at straffe de unge med brugerbetaling.

- Når man begynder på en professionsbacheloruddannelse, efter allerede at have taget en bachelor på universitetet, gør man det jo ikke for at udnytte systemet. Man gør det, fordi man finder ud af, at det var noget helt andet, man skulle eller var god til, og det er altså en ærlig sag, som man ikke bør straffes for ved at skulle ud og betale i dyre domme for uddannelsen.

- Al brugerbetaling i uddannelse skaber mere ulighed. Med det her forslag kan direktørens datter godt tage flere uddannelser eller have råd til at vælge forkert første gang -  men det bliver sjældent muligt for kasseassistentens søn. Det er uretfærdighed i hjertet af vores uddannelsessystem – og det skal vi ikke have.

- Jeg synes ærligt talt, at det er uforståeligt, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne støtter et så asocialt forslag, der indfører brugerbetaling i vores uddannelsessystem. Og det er da urimeligt at finansiere dagpengene ved at stjæle fra de studerende – de penge må da kunne findes et mere rimeligt sted.

Person: Emner:

EU-kommissionen vil åbne markedet for UBER og yderligere deregulering

Det er ildevarslende læsning, EU-kommisionen byder på i deres udsendte retningslinier for deleøkonomien, kaldet ”en europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi”.

Henning Hyllested, ordfører for Enhedslisten på området, siger i den anledning:

 • - Når Kommisionen mener, at tjenesteydere, der opererer på digitale platforme, kun bør forpligtes til at indhente tilladelser til at drive deres virksomhed, hvis det er strengt nødvendigt,
 • og at ”platforme” ikke bør være underlagt koncessioner og licenser, såfremt de kun fungerer som mellemled mellem forbrugerne og dem, som tilbyder den faktiske tjeneste så som UBER,
 • samtidig med, at ”absolutte forbud” mod en aktivitet bør være sidste udvej.
 •  

- EU-kommisionen har lagt en linje , der vil undergrave forholdene på arbejdsmarkedet, alvorligt forringe forbrugersikkerheden, åbne for løse ansættelser og fritidsjobberi, forringe den økonomiske gennemsigtighed og skabe en ny gruppe af working poor.

- Den deregulering, som EU-kommisonen lægger op til, vil føre os 100 år tilbage til den rå og uregulerede kapitalisme. Det er lønmodtagerne og velfærdssamfundet, der bliver taberne. Vi vil få amerikanske og tyske tilstande på arbejdsmarkedet. Trygheden for lønmodtagerne, som har været en hovedhjørnesten på vores arbejdsmarked, vil blive en by i Rusland.

- Indtil videre er Kommisonens udtalelser ”blot” nogle retningslinier. Men Kommisionen stopper naturligvis ikke her - ikke før retninglinierne er blevet omsat i EU-lovgivning i form af direktiver og forordninger. Fagbevægelsen i hele Europa har derfor en kæmpemæssig opgave med at få stoppet Kommisionens bestræbelser, inden det er for sent.

Person: Emner:

Kriminalisering af ytringer risikerer at gøre ondt værre

Enhedslisten støtter ikke de såkaldte ”hadprædikantlister” og den kriminalisering af ytringer, som regeringen og en gruppe partier tirsdag har indgået aftale om. Det risikerer at gøre ondt værre, siger Enhedslistens politiske ordfører.

Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper siger:

- Den kriminalisering af ytringer i religiøse læreforhold, som partierne er enige om, er i bedste fald komplet effektløs. I værste fald er det direkte skadeligt og kan forværre problemerne. Forbud er ikke den rigtige vej, hvis man skal bekæmpe ekstremistiske og fundamentalistiske holdninger, for holdninger forsvinder ikke, fordi man forbyder dem. I stedet risikerer man, at de bliver mere spændende og tiltrækkende, fordi de er forbudt. Med andre ord risikerer partierne bag den her aftale at gå stik imod det gode forebyggende arbejde som både politi, efterretningstjenester, socialarbejdere og lærere laver hver eneste dag.

- Det er allerede i dag forbudt at opfordre til lovovertrædelser, og hvis regeringen mener, at den nuværende lovgivning ikke i tilstrækkelig grad rammer opfordringer til vold, vil vi gerne være med til at kigge på, om der er gråzoner, hvor lovgivningen kan gøres tydeligere. Men her er der altså tale om, at man forsøger at fikse et problem med ekstremistiske og fanatiske holdninger med et forbud, og det går stik imod Danmarks historiske traditioner, hvor vi ikke indskrænker ytringsfriheden for dem, vi ikke er enige med, men i stedet bekæmper dem med argumenter.

- Danmark bliver det første land, der indfører offentligt tilgængelige lister over uønskede religiøse forkyndere. Den slags lister risikerer at blive hitlister, hvor unge mennesker med lyst til radikalisering via internettet kan henvende dig til de uønskede forkyndere, som står øverst på de danske myndigheders liste. Det er fuldstændig håbløst at partierne bag aftalen forsøger at sælge det som noget, der skulle løse problemerne.

- Det er godt nok sørgeligt, at der indgås en aftale, som er problematisk i forhold til både ytringsfrihed og religionsfrihed - ikke mindst i ugen op til, at vi på søndag den 5. juni fejrer den grundlov, som skal værne om disse frihedsrettigheder. Regeringen burde bruge tiden på at forsvare ytringsfriheden og tage det lange seje, men effektive, træk mod ekstremisme og undertrykkende holdninger.

Person: Emner:

Folketinget skal stemme om anerkendelse af Palæstina

I dag torsdag behandler Folketinget et beslutningsforslag fra SF, Alternativet og Enhedslisten om anerkendelse af Palæstina som en selvstændig stat. Målet er at presse regeringen til at lægge sig i slipstrømmen af det stigende antal lande i Europa og globalt, som anerkender Palæstina.

Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, siger:

 • - En anerkendelse af Palæstina er et helt afgørende skridt, hvis konflikten mellem Israel og Palæstina skal løses. Der er kun gode grunde til, at Danmark skal følge de over 130 lande, der allerede har anerkendt Palæstina. Ulovlige bosættelser, menneskerettighedsbrud og brud på international lov er hverdag i Palæstina. Anerkendelse er det stærkeste kort, Danmark lige nu har på hånden, som et bidrag til en fredelig løsning på den tragiske konflikt.

 

Alternativets politiske ordfører, Rasmus Nordqvist, siger:

 • - Hvis vi ønsker at gøre alvor af vores støtte til en to-statsløsning, er det kun naturligt, at vi anerkender Palæstina som selvstændig stat. Der er mere end nogensinde brug for tiltag, der kan støtte op om palæstinensernes ret til en stat. Det er både i Israels, det palæstinensiske folks og fredens interesse. Danmark bør melde sig i koret af lande, der går forrest og sætter handling bag vores ord. Mens tid stadig er.

 

SF's udenrigsordfører, Holger K. Nielsen, siger:

 • - Det er for slapt, at Danmark ikke har fulgt Sverige og andre gode lande i at anerkende Palæstina som en stat. De ting, der foregår i Palæstina, er en sort plet i verdenshistorien, og derfor skal Danmark selvfølgelig være med til at lægge pres på og bruge alle diplomatiske midler til at presse Israel og Palæstina til forhandlingsbordet.

 

Baggrund

Ni EU-lande og 136 af 193 medlemsstater i FN har allerede anerkendt Palæstina som stat. I januar 2015 åbnede den første palæstinensiske ambassade i Vesteuropa i Stockholm, efter at Sverige i 2014 anerkendte Palæstina.

Israels forsatte udvidelse af bosættelserne er en hindring for en fredsproces. USA's vicepræsident, Joe Biden, kritiserede i marts 2016 Israel for at ødelægge muligheden for fred gennem den systematiske udvidelse af bosættelser. Det sidste halve år har budt på en bølge af vold i Israel og i de besatte palæstinensiske områder. Frankrig har netop taget initiativ til en nye fredsproces.

En anerkendelse af Palæstina vil betyde, at styrkeforholdet mellem Palæstina og Israel bliver mere balanceret. Det kan være med til at fremme en forhandlet to-statsløsning. Samtidig vil en anerkendelse give mulighed for at udnytte det juridiske grundlag, der ligger i FN’s resolutioner.

 

B 192 Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat

http://www.ft.dk/samling/20151/beslutningsforslag/b192/index.htm

 

Person: Emner:

Fremtidens energi uden skifergas

Energiordfører Søren Egge Rasmussen udtaler:

 • - Det er glædeligt at Total har opgivet at bore efter mere skifergas og har afleveret licensen, så det nu er afklaret, at der ikke kommer flere skifergas boringer i Nordjylland. Der var risiko for at Total kunne have ansøgt om flere boringer inden licensen udløber 5 juni i år.
 •  
 • - Tillykke til alle der har været aktive imod skifergas i Nordjylland. I har i årevis været med til at øge debatten om de miljømæssige problemer med at bore og indvinde skifergas. Jeres indsats har forhåbentlig betydet, at boringen ved Dybvad bliver den sidste skifergas boring i Danmark.
 •  

- Enhedslisten har flere gange stiller forslag til folketingsbeslutning om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas. Det har medført debatter i folketingssalen og skabt mere åbenhed om miljøproblemerne ved skifergas. Forhåbentlig vil et flertal konkludere, hvis der kommer flere ansøgninger, at indvinding af skifergas ikke skal ske i Danmark.

- Det langsigtede energiforlig har et mål om at sikre en omstilling til 100 % vedvarende energi. Det er den bæredygtige udvikling med mindre CO2-udslip vi skal vælge og ikke mere forurening med skifergas og andre fossile energikilder. Enhedslisten arbejder for at geotermi, solceller og mere intelligent udnyttelse af vindmøllestrøm bliver opprioriteret. De fossile energikilder - også skifergas -skal blive i undergrunden for at modvirke klimaforandringerne.

Person: Emner:

Vismænd støtter Enhedslistens krav om gevinstskat på ejerboliger

De økonomiske vismænd udkommer i dag med deres forårsrapport 2016. Én af rapportens centrale konklusioner er, at der er behov for at indføre en gevinstbeskatning på ejerboliger for at opnå en fair beskatning.

Blandt tre forskellige modeller anbefaler vismændene, at man indfører en exit-beskatning (udtrædelsesskat), dvs. at skatten på gevinsten først skal falde, når boligejeren forlader ejerboligmarkedet.

Vismændenes forslag er dermed en støtte til Enhedslistens skattepolitik for ejerboliger. Enhedslisten har siden 2012 arbejdet for at fremme en gevinstskat på ejerboliger, som kan sikre en mere fair fordeling af skatterne og mere lighed i samfundet.

Pelle Dragsted, finansordfører for Enhedslisten, udtaler:

 • - Boligmarkedet i Danmark er med til at skabe enorm ulighed. Det er urimeligt, at arbejdsfrie gevinster af boligværdistigninger er skattefrie, mens lønmodtagerne betaler skat af deres indkomst. Efter 15 år med skattestop er det på tide at de allerrigeste boligejere betaler for de massive gevinster, de har fået gennem årene.
 •  
 • - Vi hilser vismændenes forslag om en gevinstbeskatning af ejerboliger velkommen. Vi har selv gennem flere år slået til lyd for indgreb på boligmarkedet, som kunne skabe en retfærdig fordeling og et mere stabilt boligmarked.
 •  
 • - Vi ønsker et spekulationsfrit boligmarked, hvor almindelige lønmodtagere har råd til at bo uden at skulle gældsætte sig til op over begge ører. Det er første og fremmest bankerne og de rigeste boligejere, der tjener på, at priserne på ejerboliger stiger voldsomt.
 •  
 • - Vi vil bruge provenuet fra en gevinstskat på boliger til at sænke skatten for de laveste indkomster eller til bedre velfærd og tryghed for arbejdsløse og syge  

 

Baggrund

Vismandsrapporten som offentliggøres i dag indeholder et kapitel IV om boligbeskatning i Danmark.

I rapporten anbefaler vismændene at der indføres en gevinstbeskatning på salg af ejerboliger. Vismændene nævner tre gevinstbeskatningsmodeller:

Lagerbeskatning: hvor skatten af anslået værdistigning løbende beskattes

Realisationsskat: hvor gevinsten beskattes ved hver køb/salg af bolig

Udtrædelsesskat: hvor gevinsten opgøres og beskattes for alle boliger, som den pågældende ejer har ejet – i princippet hele livet.

Vismændene anbefaler udtrædelsesskatten (også kaldet exit-skatten) fordi den ikke forhindrer boligejerne i at skifte bolig på grund af skattekrav og ikke presser boligejerne på deres likviditet mens de bor i boligen.

Tænketanken Cevea har også i en nylig analyse foreslået en gevinstskat på boliger: http://cevea.dk/analyse/14-okonomi/1847-etablering-af-den-lokale-udviklingsfond-finansieret-af-en-bolig-avanceskat

Person: Emner:

Finansminister trækkes ind i sag om milliard-regning efter bankpakker


Enhedslisten trækker nu Finansminister Claus Hjort Frederiksen i samråd om nye oplysninger om en hidtil ukendt milliard-regning for bankpakkerne efter finanskrisen.

Beregninger fra nyhedsbureaet Reuters viste forleden, at regningen efter redningspakkerne til bankerne er langt større end hidtil antaget.  Da staten skulle skaffe penge til redningspakkerne udstedte den nemlig 30-årige statsobligationer til en rente på 4,5%. Renteudgifterne vil i lånets løbetid udløse 163 mia. kroner i rentebetalinger svarende til at hver hustand i Danmark årligt skal betale 3000 kr. 


Forligspartierne bag bankpakkerne har ment, at bankpakkerne gav et stort overskud. Men den glemte to poster i regnestykket: Bankernes skattefradrag, som de fik i forbindelse med redningerne, og den enorme renteudgift på 30 årige statslån, der blev udstedt som en del af statens hjælp til bankerne.

Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, siger:

- De nye oplysninger om prisen for bankpakkerne er chokerende læsning. Der er tale om en enorm milliard-regning, som almindelige danskere i en lang årrække skal betale. Forligspartierne bag bankpakkerne skylder i den grad en forklaring.

- Denne sag understreger igen det helt urimelige i den måde bankpakkerne blev skruet sammen på. Skatteyderne tog risikoen og har siden betalt en stor regning, mens bankerne selv er løbet med gevinsten. Alene i Danske Bank har aktionærerne tjent 145 milliarder kr. siden de blev reddet af skatteyderne.

- Enhedslisten mener, at de nye oplysninger skal belyses, og jeg indkalder derfor nu Finansministeren i et samråd i Finansudvalget, så den samlede regning for statens hjælp til bankerne kan gøres op. Samtidig vil jeg høre om regeringen vil tage initiativer, der kan sikre, at regningen sendes videre til bankerne selv – som i dag har milliard-overskud.

 

Enhedslisten har stillet følgende samrådsspørgsmål til finansministeren

1) Kan ministeren bekræfte, at staten, jævnfør Reuters, den 27. maj 2016, udstedte 30 årige obligationer for 87,6 milliarder kr. i 2008 til en rente, der var langt over den rente staten ellers betalte på statsgæld, som led i statens redning af danske banker under finanskrisen.

2) Kan ministeren bekræfte, at den samlede rentebetaling for disse 30 årige obligationer løber op i 87,6 milliarder kr.

3) Er ministeren enig i, at denne renteudgift bør indgå, når det staten indtægter og udgifter i forbindelse med bankpakkerne udregnes, ligesom også bankernes fradrag i forbindelse med bankpakkerne på indgå i udregningen.

4) Vil regeringen tage initiativer, der kan sikre at bankerne selv betaler en større del af regningen efter Bankpakkerne, fx gennem målrettede skatter eller afgifter.

Fakta:
Reuters om milliard-regningen: http://in.reuters.com/article/us-denmark-debt-crisis-idINKCN0YI0TJ
Finans.dk: http://finans.dk/live/erhverv/ECE8705893/skatteyderne-faar-gigantisk-ekstraregning-for-at-redde-bankerne/?ctxref=fplive

Person: Emner:

EL indkalder ministre i samråd om Hedegaard-skandale

Morgenavisen Jyllandsposten afslører i søndagsavisen, at Lars Hedegaards formodede attentatmand var i kontakt med Islamisk Stat inden attentatforsøget, og er blevet udleveret af de tyrkiske myndighederne til terroristerne fra IS.

Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, kalder det tyrkiske samarbejde med IS for skandaløst og indkalder udenrigs- og justitsministeren i samråd.

Nikolaj Villumsen:

- Det er fuldstændig skandaløst, hvis den tyrkiske regering på den måde har samarbejdet med terroristerne fra IS. Det er i strid med klare beslutninger fra FN’s Sikkerhedsråd og bør få konsekvenser for de ansvarlige. 

- Jeg indkalder straks udenrigs- og justitsministeren i samråd om sagen. Hvis det her er rigtigt, så bør det have store konsekvenser for Danmarks forhold til den tyrkiske regering. 

- Grundlæggende sætter disse oplysninger spørgsmålstegn ved, om den tyrkiske regering reelt er en allieret i kampen mod IS.

Person: Emner:

Pensionister og lønmodtagere skal ikke betale erhvervslivets PSO-regning

Hele energiaftalen er baseret på en PSO-finansiering efter den gældende model, dvs. at alle elforbrugere bidrager. Under dække af den generelt stigende PSO vil regeringen helt afvikle erhvervslivets bidrag. Det er både dybt asocialt og i strid med energiaftalen, mener Enhedslistens to forhandlere, finansordfører Pelle Dragsted og energiordfører Søren Egge Rasmussen.

 • - Det har hele tiden været intentionen, at erhvervslivet selvfølgelig skulle bidrage med sin del af PSO til den grønne omstilling, siger Pelle Dragsted, som endvidere gør opmærksom på, at regeringen blæser problemet for erhvervslivet helt ud af proportioner. Pensionister og lønmodtagere skal ikke betale den PSO-regning som alle forligspartier i 2012 var enige om skal betales af erhvervslivet.
 •  
 • - Der er allerede gennemført lempelser i erhvervslivets PSO-bidrag i 2014 og den faktiske merudgift som erhvervslivet vil få fra 2017 til 2020 er mindre end 1 mia. kr. i forhold til, hvad der var indbygget i energiaftalen. Det problem kan løses ved blot at afskaffe en enkelt erhvervspulje som også foreslået af regeringen, siger Pelle Dragsted.
 •  
 • - PSO-ordningen er en rigtig god model, som mange lande benytter og som sagtens kan bevares, siger Søren Egge Rasmussen. Vi bør vælge samme løsning som fx Tyskland, hvorved vi kan ”bytte” en beskeden del af PSO’en hen over grænsen. En model som EU-Kommissionen har godkendt. Det vil formentlig betyde langt flere tyske PSO-midler til danske producenter af VE end omvendt. Altså en klar fordel for Danmark, siger Søren Egge Rasmussen.
 •  
 • - Vi afviser behovet for at skære i energiaftalen. Tværtimod kan den suppleres med en afgift på biomasse, der benyttes til at producere fjernvarme, hvilket kan give finansiering til nye offensive tiltag for solceller, varmepumper og geotermisk varme, slutter Søren Egge Rasmussen.
Person: Emner:

Samlet folketing udtaler skarp kritik af retsforfølgelse af parlamentarikere i Tyrkiet

I dag vedtog et samlet Folketing en skarp kritik af retsforfølgelsen af folkevalgte parlamentarikere i Tyrkiet, og opfordrede til en genoptagelse af fredsprocessen mellem den tyrkiske regering og PKK. Det sker efter onsdagens hasteforespørgsel med udenrigsministeren, hvor det tyrkiske parlaments nyligt vedtagne ophævelse af immuniteten for 138 parlamentarikere blev diskuteret.

Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, glæder sig over kritikken, og opfordrer udenrigsministeren til at følge Folketingets opfordring og rejse kritikken i EU og Europarådet.

Nikolaj Villumsen udtaler:

- Det er positivt, at vi i dag har fået et samlet Folketing bag en skarp kritik af den tyrkiske præsident Erdogans kortslutning af demokratiet og klapjagt på pro-kurdiske og demokratiske kræfter i oppositionen.

- Det er afgørende, at udenrigsministeren følger den enstemmige opfordring og lægger pres på den tyrkiske regering i både EU og Europarådet. Vi kan ikke sidde disse grove krænkelser af grundlæggende demokratiske rettigheder overhørig.

- Det tyrkiske parlamentets beslutning om at bøje sig for præsident Erdogan vil ramme langt de fleste parlamentarikere fra det pro-kurdiske og venstreorienterede HDP-parti. Det vil uden tvivl få borgerkrigen i de kurdiske dele af Tyrkiet til at eksplodere med fare for titusinder af dræbte og hundredetusinder på flugt.

Person: Emner:

Corydon har været en dyr mand for Danmark

I dag bliver børsprospektet for børsnoteringen af DONG fremlagt. Det fremgår at prospektet, at DONG er mere end 100 milliarder kr. værd, hvilket er mere end tre gange så højt som da staten solgte DONG-aktier til Goldman Sachs. Goldman Sachs købte for knap to år siden 18 pct. af DONGS aktier til en pris på 8 milliarder kr. Nu to år efter er værdien af disse aktier 18 milliarder kr. Goldman Sachs har således, uden at gøre sig de store anstrengelser, tjent 10 milliarder kr.

Enhedslistens finansordfører Pelle Dragsted udtaler:

 • - Alt det, som vi, der var modstandere af salget af dele af Dong til Goldman Sachs, advarede om, er sket. Det viser sig som forudset, at Dong blev solgt alt for billigt, og at Goldman Sachs har fået en enorm fortjeneste på de få år, der er gået. Og det er jo altså penge, vi som fællesskab går glip af.
 •  
 • - Det absurde er, at man gik ud og fortalte en historie, om at Dong var på fallittens rand. Så laver man den her kapitaludvidelse, og pludselig vokser Dong enormt i værdi og er en veldrevet virksomhed, der skal på børsen. Det er en skandale, og jeg vil kalde det tyveri ved højlys dag. De partier der støttede salget til Goldman Sachs må sidde tilbage med knaldrøde ører.
 •  
 • - Man må bare i al stilfærdighed konkludere, at Corydon var en dyr mand for Danmark.
Person: Emner:

Redegør for kampflyfinansiering

Enhedslisten vil tvinge regeringen og kampfly-partierne til at melde klart ud om finansieringen af indkøbet, inden de træffer den afgørende beslutning i forligskredsen. Det har partiet stillet et forslag om, som behandles i folketingssalen i dag.

Freds- og forsvarsordfører Eva Flyvholm udtaler:

 • - Kampflykøbet er en gigantisk udgift på over 50 milliarder kroner. Hvis ikke vi kan få klarhed om finansieringen, før aftalen bliver lavet, er det jo helt absurd.
 •  
 • - Forsvarsministeren har allerede åbnet for, at forsvarsbudgettet kan stige de kommende år. Det kommer til at koste ekstra penge, og selvfølgelig skal de da kunne redegøre for, hvor de penge skal komme fra, før man handler nye kampfly for mange milliarder. De regnemetoder, regeringen har brugt for at få kampflykøbet til at passe ind i det eksisterende forsvarsbudget, kan måske lige lade sig gøre på et skrivebord, men jeg tror ikke et øjeblik på, at de holder i virkeligheden.
 •  
 • - Kan det virkelig passe, at vi som samfund har råd til at bruge over 50 milliarder kroner på kampfly, når vores børn må tilbringe dagen i underbemandede daginstitutioner med stressede pædagoger, og vores ældre knap kan få den mest nødvendige pleje? Det er det, jeg synes, regeringen og kampfly-partierne skylder et svar på. 

 

Enhedslistens forslag om, at der skal redegøres for finansiering af kampflykøbet:

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/beslutningsforslag/B187/20151_B187_som_fremsat.pdf

Person: Emner:

Skipper kritiserer ny krigsundersøgelse: Irak-kommissionen skal stadig genåbnes

Regeringen, DF, LA, K og Alternativet har i dag indgået en aftale om en historieundersøgelse af Danmarks deltagelse i krige. Aftalen er et kæmpe stort hold kæft-bolsje, siger Enhedslistens politiske ordfører, der langer ud efter særligt de partier, der har svigtet det flertal, der ønskede åbenhed om Irak-kommissionens dokumenter. Pernille Skipper siger:

 • - Der var jo rent faktisk et flertal i Folketinget, der krævede åbenhed om irak-kommissionens dokumenter. Selvom kommissionen aldrig skulle have været nedlagt, var det jo klart bedre at få papirerne åbent frem, så vi kunne have fået gennemsigtighed. Det her er pinligt, og jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke fatter noget som helst af Liberal Alliance og Alternativet – de ønskede jo netop som os åbenhed, og det har de givet køb på nu.
 •  
 • - Man kan lave alle de historieundersøgelser, man vil. Fint. Men vi har behov for at få afklaret det retlige grundlag for Danmarks deltagelse i Irakkrigen og ikke mindst, hvordan danske styrker har udleveret fanger til tortur og mishandling i Afghanistan og Irak. Det er kun få dage siden de sidste afsløringer nåede avisforsiderne, og vi aner ikke, hvor meget, der stadig er gemt. Det bliver ikke berørt med den her aftale. Man kan nærmest ikke kalde det en reel undersøgelse.
 •  
 • - Det danske Folketing og den danske befolkning er i årevis blevet holdt for nar, og har ikke kunnet få svar på spørgsmål. Man må bare spørge sig selv, hvad det var, de ønskede at skjule. Og det særligt, når man ser på de seneste afsløringer om håndteringen af fanger. Nu har Liberal Alliance og Alternativet – som plejer at kalde sig et åbenhedspartier – lagt sig ned for deres lukkethedskultur. Det er ubegribeligt.

 • - Den her undersøgelse ændre ikke på det faktum, at vi stadig har behov for at komme til bunds i den danske krigs-deltagelse i Irak og Afghanistan. Og der er den eneste mulighed at genåbne kommissionen. Det vil vi fortsat arbejde på.
Person: Emner:

Enhedslisten skoser R-plan om at hæve pensionsalderen: Usolidarisk og hyklerisk  

Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, har ikke pæne ord til overs for Morten Østergaards plan om at hæve danskernes pensionsalder før tid. Det er hamrende usolidarisk og klassisk radikal overklassepolitik, svarer han:

 • - Endnu engang viser radikale, at de varetager virksomhedernes og de rigeste danskeres interesser. Det er simpelthen så usolidarisk, at Morten Østergaard nu igen vil have at lønmodtagerne skal blive endnu længere på arbejdsmarkedet for at betale for skattelettelser til de rigeste danskere.  
 •  
 • - De radikales kynisme over for helt almindelige lønmodtagere, som har slidsomt og hårdt manualt arbejde, slår igen alle rekorder. Morten Østergaard er efterhånden ligeså rabiat som Liberal Alliance, når det kommer til den økonomiske politik. Flere skattelettelser til de rigeste danskere. Højere pensionsalder til almindelige lønmodtagere.
 •  
 • - Vi skal huske, at lønmodtagerne allerede har betalt regningen for den økonomiske krise flere gange. Først med afskaffelse af efterlønnen. Højere pensionsalder. Forringede dagpengeregler og lavere offentlige ydelser. Radikale og højrefløjens snak om flere reformer er klassisk spin for igen at tage penge fra de mest lavtlønnede og give skattelettelser til de rigeste danskere og virksomheder.
 •  
 • - Imens Morten Østergaard, Claus Hjort og Anders Samuelsen selv kan trække sig tilbage med Danmarks måske laveste pensionsalder mange år før almindelige danskere, skal almindelige lønmodtagerne nu piskes til at blive længere på arbejdsmarkedet. Jeg kan ærligt talt godt forstå, hvis mange almindelige danskere synes, det lyder helt skævt og hyklerisk.
Person: Emner:

Karakterkrav og færre studieretninger får EL til at forlade gymnasieforhandlinger

Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, men det står efter aftenens forhandlinger klart, at regeringen insisterer på, at en aftale skal indeholde karakterkrav, en beskæring af studieretningerne og indførelse af målstyring af uddannelserne. Samtidig insisterer regeringen på, at karakterer fra prøver, der gennemføres bare 2-3 måneder inde i uddannelsen fremover skal på eksamensbeviset.

Med de rammer, som regeringen her til aften har sat for de videre forhandlinger, er der definitivt lagt op til en reform, der samlet set vil forringe uddannelserne, mener Enhedslistens uddannelsesordfører, Jakob Sølvhøj, og derfor har Enhedslisten valgt at forlade forhandlingerne.

Jakob Sølvhøj udtaler:

·       Vi har forladt forhandlingerne, fordi det nu ligger fast, at der skal indføres karakterkrav i gymnasiet. Samtidig vil regeringen tage de første skridt mod en målstyring af gymnasiet. Det har mildest talt ikke været en succes i folkeskolen, og vi vil ikke den vej på gymnasiet. Vi afviser samtidig regeringens krav om indførelse af nye prøver og karakterer.

·       Vi afviser også regeringens krav om en kraftig beskæring af studieretningerne. Det vil gå hårdt ud en række fag og vil begrænse elevernes muligheder for at vælge sprogfag som spansk og kinesisk. Det er utrolig bagudskuende i en tid, hvor verden har åbnet sig, og vi i den grad har brug for dygtige unge, der kan kommunikere med resten af verdenen.

·       Reformen er forligsbelagt, og derfor har SF, Socialdemokraterne og Radikale hver især nøglen til at stoppe reformen og forhindre, at den bliver gennemført på denne side af et valg. Selv hvis det skulle lykkes at gøre de værste ulykker i reformen lidt mindre, er der absolut ingen grund til at lægge stemmer til en forringelse af uddannelserne, når nu de har muligheden for at stoppe reformen helt. De partier, der stemmer for, må derfor stå på mål for reformen i sin helhed.

·       Vi ønsker et gymnasium, hvor alle har gode muligheder for at uddanne sig - uanset social baggrund. Og det er afgørende for os, at gymnasiet bygger på undervisningsfrihed til lærerne og et undervisningsmiljø for de studerende, hvor det handler om at lære noget i fællesskab, hvor de unge har flere muligheder, og hvor alle har lyst til at blande sig.  Gymnasiereformen trækker i den stik modsatte retning med fokus på karakterer og indskrænkning af de unges muligheder for at vælge fag, der ruster dem til de forandringer, der sker i verden omkring os.

Person: Emner:

Flertal for bedre hjælp til handicapfamilier

Hjælp til børn med handicap skal fremover bevilges samlet og følge barnet. Det har Enhedslisten fået flertal for sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Alternativet. 

Det vil lette hverdagen for handikapfamilier, der i dag må søge om hjælp efter et stort antal forskellige regler og leve med, at hjælpen bliver skarpt opdelt mellem skole, SFO og fritidsaktiviteter.

Jakob Sølvhøj, handikappolitisk ordfører i Enhedslisten, siger:

 • - Den usammenhængende hjælp går ud over forældrenes mulighed for at passe arbejde og få hverdagen til at hænge sammen. De skal jonglere med mange forskellige instanser, når hjælpen kommer mange steder fra. Og de må selv udfylde hullerne på bekostning af jobbet, når skolehjælperen fx ikke må følge barnet til fysioterapi. Det løser vores forslag.

  - Børn med handikap har ret til at leve socialt liv som alle andre. Det kan de ikke med det nuværende kludetæppe af hjælp, hvor skolehjælperne kun må hjælpe i skolen, klubhjælperen kun i klubben osv. Derfor kan de ikke frit tage til børnefødselsdag eller med en kammerat hjem efter skole, for på dét tidspunkt er deres hjælp rigidt fastlåst til fritidshjemmet.

 

 

Person: Emner:

HB-møde

Enhedslistens hovedstyrelse mødes næste gang d. 11.-12. juni i Svendborg

Hovedpunkterne på dagsordenen er

- Venstrefløjen anno 2016, og Enhedslistens rolle og strategi

- Planlægning af året 2016-17

- Fortsættelse af velfærdsprotester

For spørgsmål mm. kontakt [email protected] 

GMO-dyrkning skal ikke alene godkendes af landbrugsministeren

Miljø- og Fødevareministeren kan ikke alene godkende dyrkning af nye GMO-afgrøder, hvilket var foreslået i lovforslaget (L58). En række ændringsforslag giver i stedet beføjelser til Miljø- og fødevareudvalget, som skal behandle ansøgninger om nye GMO-afgrøder.


Enhedslistens Fødevareordfører Søren Egge Rasmussen udtaler.

 • - Ændringsforslagene til lovforslaget har til hensigt er at sikre, at det ikke bliver Fødevare- og Miljøministeren som får vidtgående bemyndigelser i loven til at godkende kommende GMO-dyrkning i Danmark.
 • I stedet fastlægger ændringsforslagene, at det sikres at alle GMO-sager omfattet af lovforslaget forelægges for Miljø- og Fødevareudvalget før afgrøderne kan godkendes til dyrkning eller afvises til dyrkning i Danmark.
 •  
 • - Enhedslisten havde helst set lovforslaget ændret, så Danmark kunne fastholdes som en GMO-fri Zone i Europa. Dermed kunne det sikres, at der ikke sker GMO-forurening af den økologiske produktion og den del af det konventionelle landbrug der ikke ønsker at dyrke GMO-afgrøder. Samt forhindre risikoen for skader på naturen og risikoen for højere anvendelse af sprøjtegifte, når GMO-afgrøder er modstandsdygtige overfor bestemte sprøjtegifte.
 •  
 • - Barrosodirektivet fra EU indeholder desværre ikke hjemmel til, at nationalstater kan indføre et generelt nationalt forbud mod dyrkning af GMOére og et midlertidigt forbud kan ikke have en permanent karakter. Derfor er løsningen nationalt, at sikre at alle nye GMO-ansøgninger får en konkret politisk behandling og ikke blot overlades til ministeren at sagsbehandle. Det fremgår af svar på spørgsmål 8 at der fremover forventes 2-4 ansøgninger om GMO dyrkning i EU.
 •  
 • - Det fremgår af svar på spørgsmål 6, at nogle lande har truffet nationale politiske beslutninger om at undgå GMO-dyrkning på deres territorier. Dette er tilfældet i Frankrig, Grækenland, Letland, Litauen, Ungarn og Østrig.
 •  
 • - Enhedslisten vil arbejde videre for at et egentligt GMO-forbud også kan blive vedtaget i Danmark. Vi har opnået en delsejr ved at det ikke bliver landbrugsministeren der kan godkende dyrkning af GMO-afgrøder.

 

Bilag

Artikel i Politiken:

http://politiken.dk/indland/politik/ECE3215805/gmo-afgroeder-skal-godkendes-i-folketinget/

Dokumenter fra Folketinget

 

http://www.ft.dk/Search.aspx?q=l58&as=1&sf=dok&msf=dok&SearchDepthFull=&Samling=20151&Udvalg=&Facet2=

Person: Emner:

Der skal rettes op på Thornings reformamok

Mandag d. 23. maj 2016 behandler Folketinget en stribe beslutningsforslag fra Enhedslisten, som skal rette op på de værste konsekvenser af Helle Thorning Schmidts reformamok over for langtidssyge og mennesker med handicap. Enhedslisten er spændt på, hvem der vil være med til det.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

- Reformerne af førtidspension, fleksjob og sygedagpenge har ramt hårdt over for langtidssyge og mennesker med handicap. Mennesker, der dårligt kan gå, og mennesker med alvorlige psykiske lidelser jages i praktik eller i fleksjob af få minutters varighed. ”Tag sengen med på arbejde” er blevet det nye slogan i beskæftigelsespolitikken.

 • - Partierne bag reformerne slår syv kors for sig, når de bliver præsenteret for de skrækindjagende eksempler på, hvordan stærkt svækkede borgere bliver behandlet i dagens Danmark. Det er kommunernes skyld, siger de, men det er for nemt, de har jo selv lavet lovgivningen. Ankestyrelsen godkender i langt de fleste tilfælde kommunernes afgørelser. Ikke nok med det, Ankestyrelsen mener, at kommunerne er for flinke til at give førtidspension, efter at antallet af nytilkendelser er reduceret med 2/3!'
 •  

- Det er muligt, at partierne bag reformen har haft gode hensigter med deres reformer. Men efter at have set, hvordan de virker i praksis, og efter at Ankestyrelsen har blåstemplet noget, der bedst kan betegnes som mishandling af syge og handicappede borgere, kan der kun være en konklusion: Loven må laves om. Hvis de ”ansvarlige partier” skal leve op til deres kritik af kommunerne, bør de støtte Enhedslistens forslag. Jeg er virkelig spændt på den debat!

Person: Emner:

Udenrigsministeren i hasteforespørgsel om retsforfølgelse af folkevalgte i Tyrkiet

Enhedslisten, Alternativet og SF trækker onsdag i næste uge udenrigsministeren til hasteforespørgsel i Folketingssalen efter at det tyrkiske parlament i dag har vedtaget, at ændre forfatningen så den parlamentariske immunitet for en større gruppe parlamentarikere fjernes. Forfatningsændringen vil ikke mindst ramme folkevalgte fra det pro-kurdiske HDP-parti, der nu vil blive retsforfulgt.

Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, udtaler:

- Det tyrkiske parlament har med dagens beslutning desværre bøjet sig for presset fra præsident Erdogan, der længe gerne har vilje fængsle de pro-kurdiske kræfter. Erdogans klapjagt på de kurdiske repræsentanter kortslutter demokratiet i Tyrkiet og undergraver mulighederne for en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål.

- Det er afgørende at den danske udenrigsminister tager klart afstand fra retsforfølgelsen af de folkevalgte parlamentarikere og lægger pres på den tyrkiske præsident for at genoptage fredsforhandlingerne med PKK.

- Flere hundrede civile er allerede blevet dræbt og hundredetusinder er jaget på flugt i de voldsomme kampe mellem hæren og kurdiske militante. Hvis ikke EU stopper støtten til Erdogan og presser parterne til forhandlingsbordet risikerer vi at konflikten i Tyrkiet kommer ud af kontrol og at mange flygtninge vil blive jaget på flugt mod Europa.  

Person: Emner:

Fingrene væk fra kommunernes penge

Claus Hjort Frederiksen har i dag meldt ud, at han vil tage 3,5 mia. ekstra fra kommunerne i 2017 ved at fjerne det såkaldte likviditetstilskud. Det er bare endnu en nedskæring, der vil tvinge kommunerne til at forringe velfærden, mener Enhedslistens kommunalordfører, Rune Lund. Han vil i næste uges onsdagsspørgetid kræve svar på, om finansministeren kan garantere, at velfærden i kommunerne ikke bliver forringet.

Rune Lund siger:

- Claus Hjort er utrolig opfindsom, når det handler om, hvordan regeringen kan tage penge fra kommunerne. Finansministeren skylder en forklaring på, hvordan han kan blive ved med at påstå, at regeringens planlagte milliardbesparelser ikke vil gå ud over velfærden.

- Der er råd til velfærd. Regeringen kan bare droppe alle planer om skattelettelser til de rige og droppe indkøbet af bombefly, som kommer til at koste 1 mia. kr. stykket. Det handler om at bruge pengene det rigtige sted, og det er altså velfærd.

- Vi mangler stadig en udmelding fra især S og DF om, at der skal findes en økonomisk løsning for kommunerne i 2017, som samlet set betyder, at kommunerne ikke er tvunget til at skære i velfærden. Hvis DF og S kan komme med en sådan melding, så vil Hjort blive tvunget til at tage alle nedskæringer af bordet.

 

Baggrund

Mundtlige onsdagsspørgsmål, som Rune Lund har stillet til Finansministeren:

"Kan Finansministeren garantere, at alle pengene fra omprioriteringsbidraget bliver ført tilbage til kommunerne i 2017?"

"Vil regeringen i forhandlingerne med KL arbejde for, at kommunerne sikres en realvækst i udgiftsrammen, som gør, at kommunerne ikke er tvunget til at skære i velfærden?"

Person: Emner:

Regeringens naturpakke er langt fra nok

I dag har regeringen fået flertal for en naturpakkke. Men lige nu bliver dansk natur hele tiden fattigere, og pakken løser langt fra den udfordring, mener Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding.

 

Maria Reumert Gjerding udtaler: 

- Der er gode initiativer for skovene. Men initiativerne indfases over 10 - 50 år! Så man kan vist ikke beskylde regeringen for at have travlt med at hjælpe naturen. 

- Regeringens kulsorte landbrugspakke betød en merudledning på ca. 8000 tons kvælstof til vores natur. Naturpakken reducerer den udledning med ca. 630 tons. Det er ganske enkelt ikke godt nok.

- Naturpakken retter desværre slet ikke op på, at dansk natur hele tiden bliver fattigere og mister mangfoldighed af dyre- og plantearter. Jeg ved, det er uhøfligt at sige nej tak til gaver, men vi og vores natur har altså brug for en bedre naturpakke.

Person: Emner:

Minister i samråd om fund af pesticider i børns urin

Ifølge nye undersøgelser om fund af pesticider i børn urin og mødres urin advarer forskere om pesticiders skadelige virkninger. Forskere frygter at sprøjtegiftene kan give ADHD. Læs mere.

Enhedslistens Fødevareordfører Søren Egge Rasmussen udtaler.

 • - Det er stærkt foruroligende at der findes så mange pesticider i børns urin. En række pesticider er ødelæggende for hjernens udvikling. Et af stofferne er fundet i halvdelen af de ikke økologiske appelsiner.
 •  
 • - Enhedslisten har stillet beslutningsforslag om at give kvinder ret til urintest og kostvejledning i forbindelse med graviditet. Vores forslag er inspireret en tysk praksis og blev behandlet 12 maj. Jeg ser frem til at udvalgsbehandlingen kan inddrage de nye bekymrende oplysninger i rapporten. Der er god grund til at arbejde med ændrede kostanbefalinger til børn og gravide.
 •  
 • - Der er mange gode grunde til at vælge økologiske varer. De høje koncentrationer af pesticider i importeret sprøjtet frugt og grønt bør fravælges som fødevarer og Danmark bør arbejde for at EU-nedsætter grænseværdierne i fødevarer.
 •  
 • - Beslutningsforslaget om at give flere rettigheder til gravide kvinder opnåede ikke opbakning fra Miljø og Fødevareministeren den 12 maj.  Enhedslisten vil nu kalde ministeren i samråd for at få ministeren til at forholde sig til de nye oplysninger i den alarmerende rapport.

 

 • Enhedslistens beslutningsforslag som blev første behandlet 12 maj kan findes her:

 

Person: Emner:

Arbejdsmiljøforhold på Vestas er uacceptable

Kun få uger efter arbejdsmiljøskandalen på vindmøllefabrikken Siemens, afsløres nu, at der også på vindmøllefabrikken Vestas også har store og uacceptable arbejdsmiljøproblemer. 84 medarbejdere har pådraget sig alvorlige sygdomme af at arbejde med bl.a. epoxy.

Christian Juhl, Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, siger:

- Nu er tålmodigheden brugt op. Ministeren må handle omgåend. Smiley-ordningen må suspenderes, reglerne må strammes op, så virksomhederne ikke kan fritages få tilsynsbesøg og de planlagte fyringer af 140 ansatte på Arbejdstilsynet skal annulleres. Desuden skal vi have Arbejdstilsynet til at gennemføre en grundig og systematisk oprydning i vindmølleindustrien. Vestas og Siemens er 2 af branchens største  virksomheder, hvor arbejdsmiljøet burde være i top.

 • - Ministeren må hasteindkaldes til samråd i Beskæftigelsesudvalget  for at forklare, hvordan han vil rette op på skandalerne. Jeg vil straks tage fat i arbejdsmarkedsordførerne for de andre partier for at søge at få et flertal for de nødvendige forandringer.
Person: Emner:

Årsmøde: Græsrodspris til godhavnsdrengene

Enhedslisten har netop overrakt partiets Græsrodspris til godhavnsdrengene. Den får de for deres stædige kamp for en officiel undskyldning for de horrible forhold, de voksede op under på børnehjemmet Godhavn.

Meningen med Enhedslistens Græsrodspris er at opmuntre de frivillige, som er forudsætningen for et levende demokrati. Et demokrati, der også tør kaste et kritisk blik bagud, så vi kan råde bod på og lære af fortidens fejl.

Det princip er om noget en rød tråd i godhavsdrengenes kamp.

Skipper: De har krav på en undskyldning

Politiske ordfører og socialordfører Pernille Skipper har i årevis i Folketinget støttet godhavnsdrengenes kamp og er enormt glad for, at de er årets prismodtagere.

- Jeg har fulgt godhavnsdrengene, mens de har kæmpet gennem retssystemet, tre forskellige regeringer og et utal af socialministre for at få den undskyldning, de har krav på. Men de møder hele tiden nye krumspring. Det så urimeligt, siger hun.

- Godhavnsdrengene blev svigtet af den danske stat, der havde dem i sin varetægt. De blev udsat for vold, overgreb og afskyeligheder. De har som minimum krav på en undskyldning.

Pernille Skipper tilføjer, at godhavnsdrengene er "nogle af de modigste og stærkeste mennesker, jeg nogensinde har mødt", og at hun tror på, at de nok skal vinde til sidst.

Person: Emner:

Årsmøde: Parwani sparker feminismedebat i gang

Enhedslistens årsmøde fik besøg af debattør og forkvinde for ExitCirklen, Khaterah Parwani, der opfordrede til at opfatte ligestillingskampen i minoriteten som mangfoldig. Johanne Schmidt-Nielsen introducerede. Læs og se talen.

Se Khatherah Parwanis tale og introduktionen ved Johanne Schmidt-Nielsen (endnu ikke undertekstet).

Det talte ord gælder. Tale af Khatherah Parwani.

Der findes ikke noget, der hedder brune eller hvide problemer. Skulle man være i tvivl, kan man besøge ExitCirklens cirkler, hvor kvinder i alle farver mødes og genkender hinanden, støtter hinanden og møder hinanden med solidaritet.

Minoritetskvinden bliver brugt som politisk våben

Vi lever i en tid, hvor det ikke er minoritetskvinden i sig selv som er i fokus. Vi lever i en tid, hvor hendes problemer er et politisk våben.

Nej, det er ikke hende selv, der er i centrum, for hvis det var, havde minoritetskvinder samlet ikke kunnet genkende det mest genkendelige dilemma: Går jeg angstens ærinde, hvis jeg taler min sag? Brødføder jeg til frustrationerne, der er malplaceret på en minoritet, hvis jeg taler min sag? Risikerer jeg, at bidrage til større hetz mod de mest udsatte, vores flygtningestrøm, hvis jeg taler min sag? Skaber jeg flere vrede unge mænd i min minoritet, hvis jeg taler min sag? Hvordan undgår jeg dog at blive brugt som en politisk pisk i en politisk agenda?

Vi skal løfte fra bunden - ikke sparke nedad

Det her dilemma er en undervurderet hæmsko i kampen for ligestilling og ingen – ingen kan påstå, at der ikke er robust belæg for at sidde i dette dilemma. Jeg sidder med samme dilemma dagligt, og jeg kender ikke en eneste minoritetskvinde, der ikke sidder med samme frustration. Og vi skal tage det alvorligt, for hvem vil sparke nedad, når visionen er egentlig, at løfte fra bunden?

Den bramfrie og uhensigtsmæssige forskydning af frustrationer er ikke kun noget, vi ser på den politiske platform. Nej, den strømmer helt ned på gadeplan, hvor unge møder den samme indstilling, når de eksempelvis vælger at løbe hjemmefra i håb om, at der findes en større verden derude. Den strømmer derind i det lokale, hvor hendes problemer bliver tiltalt på en måde, der ikke tager hensyn til, at det er hendes nærmeste, hendes forældre og hendes søskende, hun har forladt. Et bånd er brudt. Sorgen og smerten er tung og gennemborende. Og savnet. Savnet er ufatteligt hårdt.

Måske er det forklaringen på, at langt de fleste piger vender hjem igen. Langt de fleste, så mens vi kigger mod nye safehouses og nye krisecentre med henvisning til det store omfang af kvinder, der bryder relationer og flygter, så har en virkelighed bag de tal åndet os i nakken: Alle de, der tager kursen tilbage. Et spørgsmål har åndet os for længe i nakken: Tilbyder vi overhovedet et bedre alternativ end det, de flygter fra? Eller måske skulle man spørge anderledes: Tilbyder vi overhovedet et alternativ, der forstår at arbejde med minoritetskvinder?

Frihed er en individuel størrelse

Vi taler en del om kvindekamp og frigørelse. Forholdet til egen krop og identitet. Løsrivelse fra normer og rammer, men vi burde egentlig tale mere om fleksibilitet. Vi burde tale mere om evnen til at være smidig nok til at forstå, at frihed er en individuel definition, selvom den individuelle definition kan modstride idealet.

Og hvis ideal? For der findes nødvendigvis ikke et enstemmigt ideal, vel? Vi burde spørge os selv en gang for alle, hvad danskheden kan rumme. Kan den rumme virkeligheden, hvor kvinder er forskellige og har forskellige måder at udtrykke deres identitet på? Vi burde tale mere om samfundsstrukturer, kulturelle strukturer, der hæmmer og forhindrer os i at gøre vores arbejde, fordi vi har modstandere på begge fløje, selvom de taler med forskellige tunger.

Vi er det mest effektive politiske våben. Det ved vi udmærket godt og det kræver også en ærlighed, at erkende, at det er et helvede at løfte knytnæven og markere sig, mens man er en lus mellem to negle. Vi er et politisk våben mod dem, vi ligner, og dem, vi er.

Man kan ikke uddele pisk og forvente tillid

Når vi taler om social kontrol og undertrykkelse, bliver en forældregeneration ofte udskældt på en så usympatisk måde, at man glemmer, at det er jo vores forældre, der tales om. Vores forældre, som tog os med fra krig og elendige omstændigheder og kæmpede for en transformation, som ingen i denne generation af etnisk danskere vil kunne sætte sig ind i. En forældregeneration, der har hver en historie, der er hård. En forældregeneration, der nu sidder og kigger på dette land, og hvordan vi omtaler flygtninge og statsborgere som fremmede, der ikke er velkomne i dette land.

Er det frigørelsen? Er det løsrivelsen? Desværre, man kan ikke piske en minoritet med den ene hånd og tro, at den anden hånd møder tillid fra minoritetens kvinder, der vil rykke fremad.

Vi er de ensomme og vi er vågne. Vi ser og lytter, og vi forstår, hvad der foregår. Os, der vil forandringerne for vores søstre og vores brødre indadtil i minoriteten, kæmper en ensom kamp. Vi har aldrig efterlyst solidaritet og støtte fra eliten, fra toppen, der samtidig sparker nedad. Vi er oppe imod flere strukturer på begge sider og vi er de alene. Vi er de, der bliver udnyttet og misbrugt, for i generationer har vores kvinder ikke haft en stemmeflade, der har repræsenteret diversitet.

Vores mødre havde ikke nogen stemmer, og de havde for den sags skyld heller ikke en solidaritet, der i det mindste kunne give dem en stemme. Der blev talt for dem og om dem. Nu er deres døtre her, og de glemmer ikke den manglende solidaritet. Den solidaritet, der anerkender og rummer forskellige virkeligheder. Den solidaritet, der som minimum interesserede sig for at danne et venskab, et naboskab, en relation fra majoriteten hele vejen ind til betonblokkene.

Diversiteten i minoriteten er stor

Ja, nu er vi her. Og man kalder os efterkommerne. Nydanskerne. Vi er vidt forskellige, og vi udtrykker os på forskellige måder. Diversiteten er så høj, at den er uoverskuelig, og hvor er det egentlig fantastisk, for den repræsenterer en virkelighed, der ikke havde en stemme tidligere.

Det er en svær tid for politikere, der beskæftiger sig med ligestillingsproblematikker og minoritetsrettigheder. Jeg forstår det godt, når en politiker kontakter mig, fordi det ikke er til at overskue, hvor vi er på hen. Jeg forstår det, selvom jeg påskønner, at det ser så forvirrende ud. Vi repræsenterer bare, hvor elastisk friheden egentlig er. Hvad den egentlig kan rumme.

For nogle måneder siden inviterede Johanne, Pernille og Pelle til middag. Vi var fire, der blev inviteret. Jeg, Natasha Al Hariri, Geeti og Elmas. Vi skulle tale om kvindekamp i minoriteten og krydsede forskellige temaer hen over middagsbordet. Nåh men, hvis Johanne, Pernille og Pelle er mere forvirret efter den middag, så er det helt forståeligt, for vi var enige om målet, men om vejen dertil – puha. Da vi gik derfra, sagde en: Åh vi må have gjort dem helt forvirret. Jeg svarede: Det er kun godt.

Opfordring: Opsøg alle dele af minoriteterne

Så en opfordring herfra: Brug denne ungdom effektivt til at forstå diversiteten, for sprog er ikke længere en undskyldning. Tal med dem. Inviter mere adspredt. Lad vær med kun at invitere debattørerne eller meningsdannerne. Besøg uddannelsesinstitutionerne, klubber og andre fritidssteder og kom tæt på denne ungdom. Tal med pigerne som med drengene.

Debatverdenen er også blevet et elitært sted for de der finpudsede og veltalende unge, så sørg for også at komme uden om os og ud til virkeligheden. Invester bedre i ungdommen ved at give dem autoritet og plads. Ved at få dem til at føle, at de er med ombord. At de bliver set og hørt. Tal med den unge pige, der vælger tørklædet til, ligesom I taler med os, som fravælger religiøse symboler. Hun kunne indeholde mere standhaftighed og kvindekamp end os andre – who knows – jeg kender i hvert fald et par stykker.

Gå ind på dette område med en erkendelse af, at vi er ikke en homogen flok. Vi er akkurat lige så forskellige som jer, men forskellen mellem os og jer er, at vi også har andre rødder. Det er et møde mellem to kulturer, og kulturmøder kræver, at man åbner sindet, og at man er fleksibel. Kulturmødet kræver, at man nulstiller.

Mødet mellem forskelligheder er præcis det, et demokrati tilbyder, og det er derfor, at forvirringen over diversiteten er sund for os, for vi bliver tvunget til at aktivere vores demokratiske sindelag.

Person: Emner:

Årsmøde: Enhedslisten opstiller selvstændigt til EU

Et flertal blandt Enhedslistens delegerede har på årsmødet besluttet, at Enhedslisten fremover skal opstille selvstændigt til EU, men i valgforbund med Folkebevægelsen mod EU.

Forinden har alle partiets medlemmer haft mulighed for at give deres mening om spørgsmålet til kende via en vejledende, elektronisk urafstemning.

Her stemte 57 % for selvstændig opstilling, mens 35 % stemte for, at Enhedslisten fortsat skal opstille som en del af Folkebevægelsens mod EU.

Årsmødets delegerede valgte at følge den vejledende urafstemning og vedtog endeligt, at Enhedslisten fremover skal opstille selvstændigt ved valg til EU-parlamentet.

Stemmetal - 1. runde:

For forslag 4.1 om at opstille som en del af Folkebevægelsen: 110 stemmer
For forslag 4.2 om at opstille selvstændigt, men i valgforbund med Folkebevægelsen: 220 stemmer

Stemmetal - 2. runde, endelig vedtagelse af forslag 4.2 om selvstændig opstilling:

Ja: 241
Nej: 86
Undlader: 17

Person: Emner:

Årsmøde: Pernille Skippers tale

Politisk ordfører Pernille Skipper takker Johanne Schmidt-Nielsen for sin indsats og ridser Enhedslistens sejre og forestående udfordringer op i folketingsgruppens beretning. Læs og se talen.

Se Pernille Skippers tale (endnu ikke undertekstet)

Det talte ord gælder.


Kære venner. Hvor er det dejligt at se jer alle sammen!

Sejr for retsforbeholdet

Maria Gjerding sagde det lige før: Siden vi var samlet sidst, har vi vundet en kæmpe sejr. Det var koldt og mørkt tilbage i december. Og ja-partiernes tunge spinmaskiner var kørt i stilling. Men vi bed tænderne sammen.

Vi stod sammen i spidsen for et meget klart, venstreorienteret nej til at afskaffe retsforbeholdet. Vi stod fast på, at internationalt samarbejde altid skal være demokratisk. Vi stod fast på retssikkerheden.

Det kan vi være rigtig stolte af. Tusind tak for jeres fantastiske indsats! Jeg synes, I alle sammen skal give jer selv en kæmpe hånd.

Drop nedskæringerne på vores velfærd

I forgårs stod vi samlet i 74 forskellige kommuner landet over. Side om side med fagforeninger, offentligt ansatte, børn, forældre og bedsteældre.

Og det kommer ikke et øjeblik bag på mig, at Enhedslistens medlemmer trækker et kæmpe læs i at engagere så mange mennesker til at gå med. For sådan er det med os. Vi snakker ikke kun. Vi handler.

Og derfor er beskeden fra det her årsmøde også helt klar. Lars Løkke Rasmussen. Claus Hjort Frederiksen. Enhedslisten stopper aldrig. Drop så de nedskæringer på vores velfærd.

Enhedslisten er vokset fra Søndergaards Ford Fiesta

Netop kampen mod nedskæringer på vores velfærd, den er vi gået ind i med en styrke, vi aldrig har haft før.
For ti år siden var Enhedslisten nok at betegne som et storbyparti. Og som Folketingets mindste kunne hele folketingsgruppen snildt være i Søren Søndergaards lille rustne Ford Fiesta.

Jeg tror de færreste dengang kunne have forudset, at vi skulle blive Folketingets fjerdestørste parti, og at vi ville være repræsenteret i stort set alle landets kommuner. Vi er en større, bredere og mere mangfoldig skare nu. Der bliver læst mange andre aviser i enhedslistehjem end Dagbladet Information. Og flere af os bor tættere på Vesterhavet end på Vesterbro.

Men ingen skal være i tvivl. Vi kan brede armene endnu mere ud. Vi skal blive endnu større, stærkere og favne endnu flere. Vores drøm om et mere lige, grønt og solidarisk samfund er lyslevende. Vi er langt fra færdige.

Tak til Johanne Schmidt-Nielsen

Den udvikling, vi har været igennem, er båret frem af vores stærke kollektiv. Samtidig er der en person, som i mange år har løftet utrolig meget. En person, der har givet ikke bare sit arbejdsliv og sin fritid, men også sin utrolige drivkraft, sit engagement og sit temperament til Enhedslisten. Du har mildest talt taget din del af slæbet, Johanne!

Jeg kan godt afsløre i det her lille lukkede rum, at da vi skulle forberede at skifte politisk ordfører, var Johanne ikke så vild med tanken om, at jeg skulle sige, at hendes sko er store at udfylde. Fordi så ville alle bare glo på hendes fødder.

Fysisk er der tale om en petite størrelse 38, så de er faktisk ikke så store. Men kære Johanne. Du og dit arbejde er uvurderligt for vores parti, for vores politiske projekt og ikke mindst venstrefløjens kamp for en mere retfærdig verden. Du bliver jo heldigvis hos os, og du er ikke færdig i Folketinget eller i partiet. Det er vi meget, meget glade for. Men for det enorme arbejde, du allerede har gjort, vil jeg gerne sige – og nu er jeg sikker på, at jeg taler på hele partiets vegne – et helt simpelt: tusind tak!

Mere brug for international solidaritet end nogensinde

Men det er jo vores egen lille andedam. Ude i verden vokser de grønne og solidariske bevægelser også frem. Bevægelsen bag Bernie Sanders i USA, Syriza i Grækenland, Podemos i Spanien. Det er langt fra kun i Danmark, at mange vender sig mod den gamle måde at føre politik på. At krav om demokrati, lighed og bæredygtighed vinder frem.  

International solidaritet og samarbejde er hjerteblod for os. Derfor er vi også med hele vejen, når amerikanerne kæmper mod ulighed, når grækerne kæmper mod EU’s damptrommel, og når spanierne kæmper mod lønninger, der er så lave, at man lever i fattigdom, selvom man går på arbejde hver dag. Det er også vores kamp.

Jeg er utroligt glad for, at vi på det her årsmøde har besøg af både Vänsterpartiet fra Sverige, Die Linke fra Tyskland, Podemos fra Spanien og mange andre. De står hernede. Thank you so much for being here. Giv dem en stor hånd. Lige nu er det mere end nogensinde før vigtigt med internationalt udsyn og samarbejde.

Menneskerettigheder gælder også i krisetid

Der er krig i Syrien og Irak. Og millioner af mennesker er på flugt. Højrefløjens svar er lokumsaftaler med Tyrkiet gennem EU for at holde flygtninge ude af vores synsfelt. Deres svar er at konkurrere med andre lande om, hvem der kan træde mest på mennesker på flugt. Og så skærer de endda ned på udviklingsbistanden til de områder, der er hærget af sult, bomber og myrderier.

De siger: Fordi vi står i en svær situation, så må vi bøje konventionerne. De siger: Vi skal slække på vores værdier, på grundlæggende principper og menneskerettigheder. Vi siger: Ikke i vores navn.

For nej, det er ikke nemt, når der kommer mange nye borgere til. Det giver problemer, vi skal løse. Men principper er ikke til for, at man kan besynge dem i opgangstider og så sparke dem over i hjørnet, når der er krise. Solidaritet, demokrati og menneskerettigheder er noget vi holder fast i. Det er noget vi kæmper for. Også når det kræver noget af os.

Der er brug for grundlæggende samfundsforandringer

Vi skal også holde fast i, at der er brug for grundlæggende forandringer af vores samfund. For lige nu er vi på vej ned ad det gale spor.

Vi har en miljøminister, der uden at fortrække en mine siger, at det skal være tilladt at hælde endnu mere gylle ud i naturen. Mens almindelige mennesker oven i købet skal betale dele af landbruget for at holde op med at forurene vores drikkevand. Det kræver altså noget af et pokerfjæs at præsentere sådan en plan.

Vi har en regering, der hellere vil lave kreativ bogføring med miljøregnskaberne end kreative, konstruktive løsninger på klimakrisen. Men vi kan ikke vente på, at de bliver færdige med deres julelege. Den måde, vi lever på nu, har ikke kun enorme konsekvenser for vores klode. Den har kæmpe konsekvenser for os som mennesker. Tusinder af danskere går ned med stress. Børnefamilier har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Samtidig er der rigtig mange, der mangler et arbejde.

Sådan behøver det ikke være. Vi behøver ikke lytte til det hylekor af højreorienterede, der råber, at alle skal arbejde mere, løbe stærkere og forbruge mere til skade for klima og natur. Det er faktisk nødvendigt både for os selv og vores klode, at vi stopper op og gør det stik modsatte. Vi skal have gang i den grønne omstilling. Vi skal dele det arbejde, der er. Og vi skal sammen kæmpe for at sætte arbejdstiden ned. Lad os nu komme i gang.

Ligestilling, som er logik for både burhøns og DF

På det her årsmøde begynder vi en diskussion om et delprogram om feminisme. Og lige nu foregår der en temmelig højlydt, men også lidt hul debat i offentligheden. På den ene side taler alle om minoritetskvinders frigørelse. På den anden side skærer et stort flertal i Folketinget i det velfærdssamfund, som er forudsætningen for frigørelsen. Det hænger simpelthen ikke sammen.

For noget tid siden var jeg en tur i Holbæk. En gruppe kvinder med forskellige etniske baggrunde havde bedt om hjælp til at forstå deres rettigheder. Ikke deres rettigheder over for deres mænd. Men deres rettigheder over for kommunen. De var alle gået fra en mand, som de ikke ville leve sammen med. En kontrollerende mand, en voldelig mand eller bare slet og ret en træls mand. Og det sidste kan sådan set være slemt nok. Men kommunen ville tage kontanthjælpen fra dem. De var ikke ”reelt enlige”. Derfor skulle de forsørges af de mænd, de netop havde forladt.

Prøv at høre her: Hvis man på grund af gensidig forsørgepligt ikke kan få sine egne penge at leve for eller et sted at bo. Hvis det såkaldt moderne kontanthjælpsloft betyder, at enlige mødre uden arbejde ikke kan sørge for mad til deres børn. Hvis man er dybt afhængig af andre for at overleve. Så stiger risikoen for, at man aldrig siger fra over for den kontrollerende familie. At man aldrig forlader den voldelige mand. Eller måske endda at man vender tilbage, når man først har taget skridtet. Det burde da være logik for både burhøns og Dansk Folkeparti.

Det er derfor, ligestilling er en venstreorienteret kamp. De samfundsforandringer, vi kæmper for, er netop de forandringer, der giver kvinder – med eller uden minoritetsbaggrund – frihed og uafhængighed. Så kan højrefløjen køre sit spin om danske værdier. Men kære Kristian Thulesen Dahl og alle I andre: Ingen kvinder kommer ud af et voldeligt ægteskab, fordi deres børn bliver tvunget til at spise frikadeller i børnehaven. Ingen.

Vores frihed bygger på fællesskabet

Vores alle sammens frihed bygger på et stærkt velfærdssamfund. Men det velfærdssamfund er Lars Løkke og resten af banden ved at rive ned. Mursten for mursten.

På sygehusene skal de hele tiden løbe to procent hurtigere, mens der bliver flere patienter at tage sig af. I kommunerne skal færre pædagoger tage sig af flere børn. Nedskæringerne regner ned over omsorgen til vores bedsteforældre. Samtidig stikker toppen af samfundet af til eksotiske skattelylande med milliarder, der skulle have været brugt på velfærd. Og regeringen klatter pengene væk på skatterabatter og kampfly. Det er unødvendigt. Det er uansvarligt. Og det er dybt uværdigt.

Det bliver ikke bedre af, at vores offentlige sektor er ved at drukne i målstyring, kontrol og konsulentrapporter. Hjemløse, udsatte børn og mennesker i misbrug bliver overladt til sig selv, fordi dygtige socialrådgivere skal bruge tiden på at sætte krydser i kolonner. I folkeskolen skal lærerne bruge tiden på test og skemaer. Og i øvrigt sidde på bestemte pladser i deres sparsomme forberedelsestid. SOSU-assistenter må bøje de stramme regler, hvis der skal være ordentlig tid til omsorg.

Drop dyre konsulenter - lyt til de ansatte og udsatte

Ingen tvivl. Vores offentlige sektor skal udvikles og gøres bedre. Men tænk, hvis vi i stedet for at skrue op for kontrol og regneark kunne spørge nogen til råds, der ved præcis, hvor skoen trykker. Nogen med en stærk faglighed. Og nogen, der på egen krop mærker, hvad der virker, og hvornår unødvendigt bureaukrati betyder ringere service og spild af skattekroner.

Hvem kan vi dog spørge om det? I hvilket konsulentfirma er denne perfekte konsulent mon på lønningslisten? Skal vi have fat i McKinsey igen? Er der nogen, der har nummeret på Bjarne Corydon?

Kære venner. Tro det eller lad være. Der er en bedre og billigere løsning. Lad os nu sige tak, men nej tak til de hundedyre konsulenter og regnedrenge. Lad os i stedet give indflydelse til vores offentligt ansatte og til de socialt udsatte, til eleverne, lærerne, forældrene, og til de ældre selv. De ved bedst.

Vi må aldrig lade vores samfund knække over

Som jeg sagde lige før, så er der brug for grundlæggende forandringer. Det er ikke blevet mindre nødvendigt, siden Lars Løkke er kommet til.

Den gode nyhed er, at vi bliver flere og flere, der ønsker at gøre tingene helt anderledes. Mange flere end da Johanne og resten af folketingsgruppen kunne være i Søren Søndergaards lille Ford Fiesta. Og alle os, vi skal stå sammen.

Det er demokratiet og ikke en grådig finanssektor, der skal bestemme over vores økonomi. Vi kan simpelthen ikke overlade vores klima og vores miljø til Venstrebønderne. Og kære venner. Vi må aldrig lade vores samfund knække midt over. Vi skal altid insistere på lighed og på fællesskab.

Rigtig godt årsmøde!

Se Pernille Skippers tale (endnu ikke undertekstet)

Person: Emner:

Voldsramte kvinder på krisecentre skal have økonomisk hjælp

Kvinder, der søger om hjælp på landets krisecentre for at slippe ud af et voldeligt ægteskab, svigtes. Også kvinder med minoritetsbaggrund uden arbejde bliver overladt i et økonomisk dilemma, som i alt for mange tilfælde medfører, at de søger tilbage til en voldelig og undertrykkende ægtemand. Den gensidige forsørgerpligt betyder nemlig, at mange voldsramte kvinder må stå på landets krisecentre uden nogen form for økonomisk hjælp til at etablere et nyt liv for dem selv og deres børn. Det vil Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, nu ændre på med et politisk udspil, som både sikrer øjeblikkelig økonomisk hjælp til voldsramte kvinder og bedre efterværn, så de kan bryde ud af et økonomisk afhængighedsforhold med en voldelig partner.

Pernille Skipper siger:

 • - Der er meget fokus på manglende ligestilling for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i den offentlige debat. Men de kvinder, det hele handler om, har ikke brug for politiske skåltaler og symbolske støtteerklæringer, men for konkrete løsninger, som kan skabe bedre mulighed for at bryde ud af social kontrol og voldelige forhold.

 

 • - Basal ligestillingskamp handler blandt andet om økonomisk frihed til at klare sig selv og være uafhængig af en voldelig mand. Voldsramte kvinder og deres børn skal hurtigst muligt have en krisecenterplads, egen indtægt, og socialt og psykologisk efterværn til at etablere sig i et liv uden vold. Kun sådan kan vi bryde den onde cirkel.

 

 • - Den store debat om minoritetskvinders frihed og ligestilling mangler én enorm central faktor. Nemlig tilstedeværelsen af reelle muligheder for et andet liv. Når det sociale sikkerhedsnet udhules, og de kommunale kasser tømmes, betyder det, at de omkring 30.000 kvinder, der årligt rammes af vold, ikke får den støtte, de har brug for. Og så kan man råbe nok så meget op om ligestilling og danske værdier. Det kommer de altså ikke ud af et voldeligt ægteskab af.

 

 • - Vi hører fra både krisecentre og socialrådgivere, at kvinder alt for ofte svigtes, og at den gensidige forsørgerpligt betyder, at kvinder uden for arbejdsmarkedet, der vil forlade en voldelig mand, ikke kan få egen indtægt. Og hvis de ikke har nogen penge, er det da komplet omsonst at tro, at de kan etablere et liv uden vold for dem selv og deres børn. Derfor vil vi have serviceloven indrettet, så voldsramte kvinder har ret til kontanthjælp, fra første dag de henvender sig på et krisecenter eller et ambulant tilbud til voldsramte. Det må ikke være bekymringen for, om børnene kan få tøj og mad, eller hvor man skal bo, der skal forhindre en kvinde i at komme ud af volden.

 

 • - Alt for mange kvinder ender med at genoptage et voldeligt forhold, fordi det i realiteten simpelthen er for svært at forlade. Derfor er det helt centralt, at alle voldsramte kvinder har ret til et efterværn, hvor de hjælpes psykisk og socialt med at få etableret et nyt liv. Hvis de overlades helt alene efter et krisecenterophold uden bolig, for få penge og intet socialt netværk, er risikoen for, at volden fortsætter, alt for stor.

 

 • - Der er mange partier, der i den seneste tid er sprunget ud som feminister på vegne af minoritetskvinder i Danmark. Og det er kun dejligt, at de har fået øjnene op. Men vil man kæmpe for kvinders rettigheder, bliver man simpelthen nødt til at indse, hvor vigtigt et socialt sikkerhedsnet er, og sætte noget handling bag ordene.

Enhedslisten kommer nu med to forslag, der er helt nødvendige at gennemføre, hvis der skal være en reel mulighed for frihed for voldsramte kvinder:

 

 1. 1) Ny øjeblikkelig økonomisk hjælp til voldsramte

Den gensidige forsørgerpligt betyder, at mange voldsramte kvinder ikke har egen indtægt, hvis de ikke har et arbejde. Selv kvinder, der har forladt en voldelig partner og bor på krisecenter, nægtes i flere kommuner økonomisk hjælp, eller også kommer hjælpen alt for sent.

Uden egen indtægt tvinges kvinder ind i et økonomisk afhængighedsforhold til deres voldelige partner. Enhedslisten foreslår, at kvinder der henvender sig på krisecentre eller ambulante tilbud til voldsramte med det samme gives ret til fuld kontanthjælp.

Rent teknisk kan dette gøres gennem en ny bestemmelse i Aktivloven, så vold i familien og fraflytning til krisecenter klassificeres som øjeblikkeligt samlivsophør og dermed en ændring i kvindens personlige forhold, der berettiger hende til at få udbetalt fuld kontanthjælp. Denne ret skal også gælde integrationsydelse og uddannelseshjælp.

Den nye bestemmelse skal indebære en umiddelbar ret til kontanthjælp m.v., når en kvinde modtages på krisecenter eller indgår i et ambulant tilbud. Dermed vil der desuden blive sat en stopper for mange kommuners krav om fremvisning af separationspapirer som forudsætning for udbetaling af ydelser, idet udbetalingen udløses af kvindens brug af krisecenterplads.

 1. 2) Efterværn som rettighed

Enhedslisten vil give voldsramte familier ret til efterværn i serviceloven, så man efter et krisecenterophold eller ambulant støtte har ret til psykisk og social hjælp til at etablere sig på ny. Rådgivningsdelen af efterværnet forankres på krisecentrene.

Effekten af en social og psykologisk efterværnsindsats, hvor voldsramte kvinder og deres børn støttes i at komme videre i livet, er meget veldokumenteret. Det forebygger gentagelser, og at kvinderne vender tilbage til det voldelige forhold.

Mange voldsudøvere er desuden selv vokset op med vold i hjemmet. 79 % af alle kvinder på krisecenter angav i en undersøgelse fra 2013, at deres voldelige partner selv har været udsat for vold i barndommen. Efterværn forebygger ikke kun, at et voldeligt forhold genoptages, men bl.a. også at børn, fra voldelige hjem selv bliver voldsudøvere.

Ud af Danmarks 42 kvindekrisecentre tilbyder kun knap halvdelen efterværn i dag.

 

Fakta:

 • Ca. 29.000 kvinder med dansk statsborgerskab udsættes årligt for vold af deres mandlige partner. Dertil komme de kvinder, der ikke har dansk statsborgerskab. (1)
 • 28-33.000 børn under 15 år oplever hvert år at se deres mor blive udsat for vold (2)
 • Udgifterne for sundhedsvæsenet til behandling af voldsramte kvinder beløber sig til 0,5 milliarder om året.  (3)
 • Det estimeres, at samfundet årligt mister 95 mio. kr. i tabt arbejdsfortjeneste for kvinder, der udsættes for partnervold. (4)
 •  
 • (1) Kilde: Rapporten ”Indsats mod vold i familien og i nære relationer – National handleplan”, 2014. Udgivet af Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

(2) Kilde: Rapporten ”Voldens pris – Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder”, 2010. Karin Helweg Petersen et. Al.  Udgivet af Institut for Folkesundhedsvidenskab.

(3) Kilde: Rapporten ”Voldens pris – Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder”, 2010. Karin Helweg Petersen et. Al.  Udgivet af Institut for Folkesundhedsvidenskab.

(4) Kilde: ”Voldens pris – Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder”, 2010. Karin Helweg Petersen et. Al.  Udgivet af Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Person: Emner:

Satspuljen skal på finansloven

Selvom et flertal i folketinget tilbage i 2014 lovede at den omstridte satspulje skulle nedlægges, og samfundets fattigste i stedet skulle på finansloven, er der intet sket. Nu vil Enhedslistens nye politiske ordfører, Pernille Skipper, forsøge at samle et politisk flertal udenom den siddende venstre-regering for at sikre, at satspuljen endelige kan komme fast på finansloven efter et kommende valg.

- Vi vil forsøge at invitere de partier, der har ytret ønske om at afskaffe satspuljen, til kaffe. Vores udgangspunkt er, at de varige projekter, der i dag finansieres af satspuljen, skal på finansloven. Og at der samtidig oprettes en pulje, også på finansloven, til at igangsætte nye, innovative projekter hvert år, siger Pernille Skipper. 

Satspuljen spænder ben for det sociale arbejde
En meget stor del af den sociale indsats er i dag finansieret af satspuljen, som finansieres gennem mindreregulering af overførselsindkomsterne. Det betyder reelt, at dem der har mindst – folkepensionister, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere – betaler for indsatsen til dem der har det sværest. Eksempelvis misbrugere, hjemløse, voldsramte og udsatte børn.

Samtidig betyder ordningen, at der i lavkonjunkturtider er langt færre penge at gøre godt med. Aktuelt er satspuljen ikke blevet tilført nye midler siden 2012, og det har i disse år store konsekvenser for et utal af vigtige sociale og sundhedsforebyggende projekter. Eksempelvis har støtte til hjemløse, seksuelt misbrugte, mennesker i prostitution og indsatser mod tvangsægteskaber mistet deres bevilling fra satspuljen, og stort set alle organisationer på området råber op om behovet for en mere stabil finansieringskilde. 

- Satspuljen er en vanvittig asocial konstruktion. Ikke nok med at pengene tages fra dem i vores samfund, der har mindst, så betyder puljen også, at vigtige sociale indsatser lever under konstant usikkerhed, og at flere må lukke, når der ikke er penge i puljen, siger Pernille Skipper og fortsætter: 

- Det er simpelthen rent ud sagt idiotisk, at projekter til vigtige sociale indsatser må lukke. Det er ikke rimeligt over for de borgere, der har brug for indsatsen. Det er ikke rimeligt over for de ansatte, der knokler for at gøre en forskel. Og det er ikke klogt heller i et samfundsøkonomisk perspektiv. Det koster nemlig på lang sigt, når vi ikke forebygger i tide.

Skipper vil teste det politiske flertal
Netop pga. den asociale finansiering og frygten for den ustabile finansiering af vigtige sociale projekter har Enhedslisten konsekvent bekæmpet satspuljen. Men flere partier bag satspuljeforliget har nu gentagne gange erklæret sig enige i kritikken og parat til at afskaffe satspuljen som konstruktion. Det gælder både Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF, og dermed er der et flertal i Folketinget med Enhedslisten for en afskaffelse. Alligevel er der ikke sket noget.

 • -Vi ved, at det kan spare samfundet for milliarder i sundhedsudgifter, udgifter til retsvæsenet og sociale indsatser, hvis man forebygger i tide. Derfor er det hul i hovedet, at der ikke er politisk styring med, at de sociale indsatser udvikles og bevares. At et politisk flertal nærmest bare trækker på skuldrene, når vi år efter år har set vigtige og centrale sociale projekter dreje nøglen om.
 •  
 • - Hver gang problemerne har vist sig, har flere partier erklæret sig enige i, at satspuljen som konstruktion burde være forhistorie. Faktisk burde der være flertal for en afskaffelse, hvis man skal tro udtalelserne i medierne. Men alligevel er der ikke sket noget. Det vil vi forsøge at gøre noget ved.
 •  
 •  
Person: Emner:

Regeringens kampfly-tal er enten dybt naive eller bevidst fordrejede

Statsministeren og forsvarsministeren har netop på et pressemøde fremlagt deres indstilling til køb af 27 nye F-35-kampfly. Men regeringens beregninger for flyene stykpris og levetidsomkostninger er markant lavere, end det eksperter tidligere har vurderet, og de beløb vores nabolande har betalt.

Enhedslistens freds- og forsvarsordfører, Eva Flyvholm, udtaler:

 • - Det virker dybt naivt, når Lars Løkke står og hævder, at han kan få 27 kampfly for 20 milliarder kroner. Vi har adskillige gange set, at produktionen af det skandaleramte kampfly trækker ud, og vores naboer har betalt omkring en milliard kroner stykket for det samme fly.
 •  
 • - Det er tydeligt, at regeringen fra næste år vil bruge flere penge på forsvaret. Derfor er det også en ussel afledningsmanøvre, når Lars Løkke og Peter Christensen siger, at kampflykøbet skal holdes inden for forsvarets kendte ramme - for lur mig, om rammen ikke er blevet en del større, inden kampflyene skal betales. Og de penge skal jo findes et sted. Jeg frygter, at det bliver vores fælles velfærd, der kommer til at betale regningen.
 •  
 • - Tænk, at Lars Løkke står med et smil på læben og erklærer sig tryg ved beslutningen om at købe det skandaleramte udviklingsprojekt F-35. Der var vel også så stor begejstring for IC4 i sin tid, men erfaringerne burde give anledning til en mere ydmyg omgang med fællesskabets penge. 
 •  
 • - Dagens overraskelse er, at Lars Løkke og Peter Christensen tør melde ud, at F-35 kampflyet er færdigudviklet i 2018. Jeg ved ikke, hvor de får deres milde optimisme fra, men det amerikanske forsvars testchef melder i den senest udviklingsrapport, at tidsplanen igen er skredet, og den software, der skal installeres, før flyet er kampklar, først installeres i 2018 og sandsynligvis testes frem til 2021.
Person: Emner:

F-35 cementerer forfejlet krigspolitik

Valget af F-35 fastlåser Danmark i fejlslagen aktivistisk udenrigspolitik som halehæng til USA i nye angrebskrige, mener Eva Flyvholm, freds- og forsvarsordfører for Enhedslisten.

-  F-35 er et bombefly, der er udviklet til offensive angreb på nye lande. Det er bestemt ikke den rolle, jeg mener, Danmark skal spille ude i verden, og det binder os til en helt forkert udenrigspolitik. De partier, der taler om, at kampflyene skal bruges til at forsvare dansk suverænitet, skylder en forklaring på, hvor godt de tror, det vil gå med F-35.

-  Kampflykøbet handler nok mest af alt om at pleje den militærstrategiske alliance til USA og NATO. Personligt mener jeg, det er udtryk for ringe dømmekraft at støtte den amerikanske våbenindustri med milliarder af skattekroner, især i en tid hvor der ellers skæres overalt på vores velfærd, vores uddannelser og hjælpen til verdens fattigste.

 • - Det her er danmarkshistoriens største offentlige indkøb. Norge og Holland har købt F-35 til en stykpris på en milliard kroner. Jeg synes i den grad, de ivrige partier bag kampflykøbet skylder at fortælle, hvor de vil finde det her uhyrlige milliardbeløb til nye kampfly, og hvad det vil betyde for vores velfærd. Jeg mener, der er bedre måder at bruge de milliarder på.
Person: Emner:

Enhedslisten deltager i velfærdsdemonstrationer over hele landet

I morgen klokken 17 vil der være demonstrationer i mere end 70 kommuner mod regeringens planlagte milliardnedskæringer på velfærden. Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, og flere andre MF’ere deltager og taler ved demonstrationerne rundt om i landet.

Pernille Skipper udtaler:

 • - I Enhedslisten vil vi ikke finde os i, at regeringen og kommunerne skærer på vores fælles velfærd. Det vil føre til fyringer af tusinder offentligt ansatte og betyde mindre tryghed for vores børn, ældre, syge og udsatte. Det er ikke i orden.
 •  
 • - Det er katastrofalt, at regeringen vil tage flere milliarder fra kommunerne hvert år. Samtidig vil de ikke kompensere kommunerne fuldt ud for de mange nye opgaver med at modtage og integrere mennesker, der flygter fra krig, forfølgelse og katastrofer. Derfor møder vi talstærkt op i morgen for at vise, at vi vil have mere, og ikke mindre, velfærd.
 •  

Demonstrationerne er planlagt af Velfærdsalliancen, som består af mere end 100 lokale fagforeninger, forældreorganisationer og brugerorganisationer over hele landet. Enhedslistens bakker fuldt op om alliancen, og partiets lokalafdelinger deltager i alle 70 kommuner.

Enhedslistens kommunalordfører, Rune Lund, udtaler:

 • - Demonstrationerne i morgen skal lægge pres på kommunerne for at sige nej til økonomiaftale med regeringen, hvis ikke nedskæringerne tages af bordet. Det kræver blot, at Kommunernes Landsforenings bestyrelse har modet til at sige fra. Det vil vi hjælpe dem med, når tusindvis af mennesker møder op foran rådhuse i hele landet for at kæmpe for vores fælles velfærd.
 •  
 • - Disse demonstrationerne er helt afgørende for at sikre velfærden. For vi ved, at presset på regeringen og kommunerne virker. Enhedslisten, fagbevægelsen og politikere fra både rød og blå blok har i flere måneder lagt et massivt pres for at få droppet milliardnedskæringerne. Og vi har opnået flere vigtige sejre undervejs. Blandt andet har vi tvunget Claus Hjort til at give et løfte om, at 2,4 milliarder kroner føres tilbage til kommunerne næste år – penge, der ellers kunne været gået til skatterabatter til de rigeste.

 

Person: Emner:

PSO har haft gavnlig effekt

Regeringen siger, de vil afskaffe PSO-tariffen uden nogen klar plan for, hvordan den grønne omstilling skal finansieres. Enhedslisten frygter, at regeringen forsøger at sylte den bæredygtige omstilling, så Danmark helt mister den grønne førertrøje.

Energiordfører Søren Egge Rasmussen udtaler.

 • - PSO-tariffen har haft den positive virkning, at alle elforbrugere - både erhvervsliv og private husstande - har været med til at betale for omstillingen til vedvarende energi. Såfremt et flertal i Folketinget vil vælte hele regningen over på de private husstande, vil det umiddelbart give en typisk dansk familie en ekstraudgift på 2.000-3.000 kr. om året.
 •  
 • - Hvis omkostningen til udbygningen af den vedvarende energi flyttes over på skattebetalingen, har det den negative konsekvens, at dem med det højeste elforbrug har et mindre incitament til at spare på strømmen. Hvis hævelse af indkomstskatten skal betale udgiften, medfører det, at dem med de højeste indkomster med det højeste elforbrug slipper billigere. Det er urimeligt og fremmer ikke den bæredygtige omstilling.
 •  
 • - Hvis omkostningen til udbygningen af den vedvarende energi flyttes over på skattebetalingen, medfører det et øget elforbrug, og især erhvervslivet vil få langt mindre incitament til at spare på strømmen. Endvidere vil en finansiering via forhøjet bundskat risikere at ramme socialt skævt. Jeg afventer stadig svar på en række spørgsmål til ministeren herom.
 •  
 • - Energibesparelser er utroligt vigtige for at nedbringe vores CO2-udslip, derfor er det vigtigt at afgifter er målrettede og har den rigtige påvirkning af forbruget. Der er brug for indførelse af afgifter på biomasse og omlægning af elafgifterne. Vi har brug for differentiere elafgifter, så vi i Danmark i højere grad kan bruge den stigende mængde vindmøllestrøm. Vi skal sikre mere fleksibelt brug af el i fjernvarmen og i højere grad bruge el på de tidspunkter vinden blæser. Det kan bl.a. sikres ved flere varmepumper og mere elektrificering af transporten.
Person: Emner:

Drop forfejlet krig i Afghanistan

Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, vender sig forud for dagens møde i Udenrigspolitisk Nævn imod regeringens forslag, om at øge den militære indsats i Afghanistan.

Nikolaj Villumsen udtaler:

- Krigen i Afghanistan har været dybt forfejlet. Den langvarige krig har kostet mange civile afghanere og danske soldater livet. Vi bør på ingen måde øge den militære tilstedeværelse, men trække tropperne hjem.

- Den afghanske befolkning har ikke fået demokrati eller tryghed, og Taleban er historisk stærkt. Det er på tide, at vi sætter en stopper for den forfejlede militære indsats.

- Erfaringerne fra Afghanistan viser tydeligt, at vi ikke kan skabe demokrati og stabilitet med bomber. Vi bør derfor i stedet satse på politiske og humanitære løsninger.

Person: Emner:

Enhedslisten vil rulle dele af landsbrugspakke tilbage efter ny kritik fra Kommissionen

Ifølge dagbladet Information har EU Kommissionen netop sendt en pilot-åbningsskrivelse til regeringen, der i meget stærke vendinger gør rede for, at man mener, at landbrugspakken er i strid med tre EU direktiver og dermed er ulovlig. Miljø- og landbrugsordfører Maria Reumert Gjerding, opfordrer nu regeringen til at rulle de mest forurenende elementer fra landspakken tilbage, og kalder samtidig statsminister Lars Løkke Rasmussen og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, i samråd. Hun siger:

 • - Det er ekstremt alvorligt, at vi nu får bekræftet, at landbrugspakken er i strid med gældende miljøregler, og dermed er ulovlig. Det er præcis det, vi har advaret om i de seneste måneder. Hvis dette fører til en retssag mod Danmark, risikerer vi bøder i millionklassen, og vi risikerer at miste flere hundrede millioner i landbrugsstøtte.  

 

 • - Regeringen har nu ti uger til at handle, og jeg mener, at de omgående må rulle de mest forurenende elementer i landbrugspakken tilbage - nemlig de øgede gødningsnormer og opdyrkningen af randzonerne. Handler de ikke nu, risikerer dette at få meget store økonomiske konsekvenser. For skatteborgerne og for danske landmænd.

 

 • - På naturens og miljøets vegne glæder jeg mig. Det er meget positivt, at regeringens forsøg på at føre Folketinget, befolkningen og EU bag lyset ikke ser ud til at lykkes.
 •  

Enhedslisten vil nu indkalde både Esben Lunde og Lars Løkke i samråd. Maria Gjerding siger:

 • - Det er selvfølgelig en alvorlig sag for regeringen, at EU-kommissionen åbner en sag mod Danmark. Det kan få store konsekvenser for dansk landbrug og betyde, at vi mister hundredvis af millioner i landbrugsstøtte. Nu må Lars Løkke som landets statsminister komme på banen og skabe klarhed om hele den skandale, som har udspillet sig omkring landbrugspakken. Det er Løkke, som er øverst ansvarlig. Og vi ved, at statsministeriet har været dybt involveret i forhandlingerne om landbrugspakken. Hvis miljøministeriet har manipuleret med tallene for at omgå EU’s regler med statsministeriets accept, er det en alvorlig sag. Det må statsministeren skabe klarhed omkring over for Folketinget.
 •  
 • Enhedslisten har tidligere forsøgt at få statsminister Lars Løkke Ramussen i samråd omkring statsministeriets rolle i forhandlingerne om landsbrugspakken. Men hver gang har han afvist at svare på spørgsmål fra Folketinget. Med den nye udvikling i sagen mener Maria Reumert Gjerding ikke, at Lars Løkke Rasmussen fortsat kan gemme sig i sagen.
Person: Emner:

Godt med højere pensionsalder for politikerne, men opgøret med lukrativ pension mangler

Det er en sejr, at det endelig er lykkedes at få de gamle magtpartier til at ændre politikernes pensionsalder, lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, der samtidig ærgrer sig over, at det store opgør med andre dele af politikernes lukrative pensionsvilkår er afblæst. Aftalen lander samtidig med, at Enhedslisten har seks beslutningsforslag i folketingssalen, som netop sigter mod at hæve politikernes pensionsalder og lukke flere huller i lovgivningen for eftervederlaget.

Pernille Skipper udtaler:

 • - Vi er selvfølgelig glade for, at det er lykkedes at presse de gamle magtpartier til at ændre pensionsalderen. Det har vi i Enhedslisten kæmpet for i mere end ti år. Jeg tror, alle kan se det urimelige i, at de selvsamme politikere, som har hævet danskernes pensionsalder, har fastholdt en særligt gunstig pensionsalder for dem selv. Så selvfølgelig er det en sejr for Enhedslisten, at vi endelig får gjort op med det pensionshykleriet.
 •  
 • - Jeg ærgrer mig til gengæld over, at det store opgør med politikernes pensionsvilkår er afblæst. Pensionsalderen er jo kun et lille hjørne af politikernes løn- og pensionsvilkår, som er voldsomt lukrative i sammenligning med almindelige menneskers. Politikerne vil stadig optjene en så voldsom pension på få år, at det svarer til, hvad almindelige lønmodtagere er årtier om.
 •  
 • - Flertallet vil også hæve borgmester og regionsrådsformænds løn med mere end 30 procent. Det synes jeg er en voldsom lønfremgang. Samtidig betyder aftalen også, at politikerne nu kan se frem til en lønstigning, fordi deres løn reguleres opad med lønudviklingen. Det synes jeg er et ærgerligt signal. Vi har foreslået, at politikernes løn i stedet burde reguleres efter samme princip som overførselsindkomsterne.  
Person: Emner:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]