Gå til hovedindhold

Valgte i kommunerne

Bornholms storkreds

Bornholm

Bo Haxthausen
Kommunalbestyrelsesmedlem Bornholm Kommune. Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Morten Riis
Kommunalbestyrelsesmedlem Bornholm Kommune. Medlem af Børne- og SkoleUdvalget

Fyns storkreds

Assens

Malene Rye Andersen
Byrådsmedlem Assens Kommune. Medlem af Social- og Sundhedsudvalget og formand for §18 Børn- og Ungeudvalget

Faaborg-Midtfyn

Morten Schjøtt
Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune. Medlem af Økonomiudvalget samt medlem af Sundhedsudvalget

Kerteminde

Jutta Lundqvist Nielsen
Byrådsmedlem Kerteminde Kommune. Medlem af Børn- og Skoleudvalget samt medlem af Økonomiudvalget

Langeland

Tommy Bredal Storgaard
Kommunalbestyrelsesmedlem Langeland Kommune. Medlem af Økonomiudvalget, Uddannelses-, Social og Kulturudvalget samt medlem af udvalget for trafik, teknik og Miljø

Middelfart

Paw Nielsen
Byrådsmedlem Middelfart Kommune. Næstformand for Miljø- og Energiudvalge, medlem af Social- og Sundhedsudvalget samt medlem af Skoleudvalget

Nordfyn

Keld Haurholm Nielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Nordfyn Kommune. Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget

Nyborg

Benny Pieszak
Byrådsmedlem Nyborg Kommune. Formand for Social- og Familieudvalget og medlem af Økonomiudvalget.

Odense

Brian Skov Nielsen
Byrådsmedlem Odense Kommune. Rådmand, Medlem af Økonomiudvalget, Medlem af Ældre- og Handicapudvalget
Ulla Gudiksen Chambless
Byrådsmedlem Odense Kommune. Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Svendborg

Jens Erik Laulund Skotte
Byrådsmedlem Svendborg Kommune. Medlem af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget samt medlem af §18 Børn- og Ungeudvalget
Jesper Kiel
Byrådsmedlem Svendborg Kommune. Medlem af Udvalget for Miljø, Klima og Trafik samt medlem af Økonomiudvalget
Knud Clemmensen
Byrådsmedlem Svendborg Kommune. Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Susanne Gustenhoff
Byrådsmedlem Svendborg Kommune. Medlem af Udvalget for Børn og Unge samt medlem af Øudvalget

Københavns omegns storkreds

Albertslund

Bodil Marie Garde
Kommunalbestyrelsesmedlem Albertslund Kommune. Medlem af Miljø- og Byudvalget samt Medlem af Kultur- Bevægelse- og Sundhedsudvalg
Fedai Celim
Kommunalbestyrelsesmedlem Albertslund Kommune. Medlem af Børne- og Skoleudvalg, samt Medlem af Velfærdsudvalget. Stedfortræder for Lene Rygaard Jessen
Helge Bo Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem Albertslund Kommune. Formand for Beskæftigelsesudvalget samt medlem af Økonomiudvalget
Lene Rygaard Jessen
Kommunalbestyrelsesmedlem Albertslund Kommune. Medlem af Børne- og Skoleudvalg, samt Medlem af Kultur- Bevægelse- og Sundhedsudvalg (Orlov)

Ballerup

Mette Hedegaard
Kommunalbestyrelsesmedlem Ballerup Kommune. Medlem af Børne- og Skoleudvalget samt medlem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Muhammad Ali Abbasi
Kommunalbestyrelsesmedlem Ballerup Kommune. Medlem af Økonomiudvalget samt Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget

Brøndby

Steen Andersen
Kommunalbestyrelsesmedlem Brøndby Kommune. Formand for Kulturudvalget, medlem af Beskæftigelsesudvalget og medlem af Børne- og Ungeudvalget samt medlem af handicaprådet

Gentofte

Jeanne Guldbrand Toxværd
Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune. Medlem af Teknik- og Miljøudvalget, medlem af Børn-og Skoleudvalget samt medlem af Socialudvalget

Gladsaxe

Flemming Holst
Byrådsmedlem Gladsaxe Kommune. Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og medlem af Trafik- og Teknikudvalget.
Susanne Yazdanyar
Byrådsmedlem Gladsaxe Kommune. Stedfortræder - Medlem af Kultur- Fritid og Idrætsudvalg, Medlem af Sundheds- og Handicapudvalg samt medlem af Handicaprådet
Trine Henriksen
Byrådsmedlem Gladsaxe Kommune. Næstformand for Miljøudvalget, medlem af Økonomiudvalget samt medlem af Børne- og Undervisningsudvalget

Glostrup

Robert Sørensen
Kommunalbestyrelsesmedlem Glostrup Kommune

Herlev

Willi Bjerregaard
Kommunalbestyrelsesmedlem Herlev Kommune. Medlem af Teknik- og Miljøudvalget, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt medlem af Skolerådet.

Hvidovre

Mogens Leo Hansen
Kommunalbestyrelsesmedlem Hvidovre Kommune. Medlem af Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget

Høje Tåstrup

Ole Hyldahl
Byrådsmedlem Høje Tåstrup Kommune. Medlem af Økonomiudvalget,
Medlem af Institutions- og Skoleudvalget
Medlem af Fritid- og Kulturudvalget,
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget,

Ishøj

Ole Wedel-Brandt
Byrådsmedlem Ishøj Kommune. Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, medlem af Klima- og Miljøudvalget og medlem af Beskæftigelsesudvalget.

Lyngby-Taarbæk

Henrik Peter Bang
Kommunalbestyrelsesmedlem Lyngby-Taarbæk Kommune. Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt medlem af Teknik- og Miljøudvalget.
Medlem af §18 Børn og Ungeudvalget

Rødovre

Hans Houmøller
Kommunalbestyrelsesmedlem Rødovre Kommune. Medlem af Børne- og Skoleudvalget
Peter Mikkelsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Rødovre Kommune. 2. Viceborgmester, Medlem af Økonomiudvalget

Københavns storkreds

Frederiksberg

Daniel Panduro
Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune
Mette Bang Larsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune. Barselsorlov fra 12. september 2016
Reza Katebi
Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune
Thyge Enevoldsen

København

Allan Mylius Thomsen
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. Medlem af Teknik- og miljøudvalget
Bente Møller
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. Suppleant
Charlotte Lund
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. Medlem af Sundhed- og omsorgsudvalget og Teknik- og miløudvalget
Gorm Anker Gunnarsen
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
Hassan Nur Wardere
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. Suppleant
Jean Thierry
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. Suppleant
Jens Kjær Christensen
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. Medlem af Kultur og fritidsudvalget
John Andersen
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. Medlem af Socialudvalget
Karina Vestergård Madsen
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. Gruppeformand, medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget
Morten Kabell
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. Teknik- og Miljøborgmester, Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Medlem af Økonomiudvalget
Ninna Hedeager Olsen
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. Medlem af Beskæftigelses- og integrations udvalget
Rikke Lauritzen
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. 2. næstformand i Borgerrepræsentationen, medlem af Økonomiudvalget og Kultur- og fritidsudvalget
Ulrik Kohl
Medlem af borgerrepræsentationen København Kommune. Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Tårnby

Bjarne Thyregod
Kommunalbestyrelsesmedlem Tårnby Kommune. Formand for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, medlem af Økonomiudvalget samt medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Nordjyllands storkreds

Aalborg

Cæcilie Lyndgaard Andersen
Byrådsmedlem Aalborg Kommune
Lasse Puertas Navarro Olsen
Byrådsmedlem Aalborg Kommune. Rådmand for Miiljø og Energi samt medlem af Magistraten
Per Clausen
Byrådsmedlem Aalborg Kommune. Medlem af Skoleudvalget samt medlem af Beskæftigelsesudvalget

Brønderslev

Ole Bruun Hansen
Byrådsmedlem Brønderslev Kommune. Sygemeldt - Medlem af Miljø-og Teknikudvalget og Ældreomsorgsudvalget

Frederikshavn

Ida Skov
Byrådsmedlem Frederikshavn Kommune. Har orlov - Medlem af Økonomiudvalg samt Børn og Ungdomsdvalget
Poul-Erik Andersen
Byrådsmedlem Frederikshavn Kommune. Stedfortrræder - Medlem af Økonomiudvalg samt Børn og Ungdomsdvalget

Hjørring

Louise Bilde Hvelplund
Byrådsmedlem Hjørring Kommune. Medlem af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Jammerbugt

Jørgen Olsson
Kommunalbestyrelsesmedlem Jammerbugt Kommune. Medlem af Beskæftigelsesudvalget

Rebild

Bent Skovgaard Olsen
Byrådsmedlem Rebild Kommune. Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget

Thisted

Jens Otto Madsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Thisted Kommune. Medlem af Børne- og Familieudvalget

Nordsjællands storkreds

Allerød

Rasmus Keis Neerbek
Byrådsmedlem Allerød Kommune. Medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt medlem af Klima- og Miljøudvalget

Frederikssund

Pelle Erik Andersen-Harild
Byrådsmedlem Frederikssund Kommune

Furesø

Øjvind Vilsholm
Byrådsmedlem Furesø Kommune. Næstformand i Beskæftigelses- og Erhversudvalget og medlem af Økonomiudvalget.

Gribskov

Michael Hemming Nielsen
Byrådsmedlem Gribskov Kommune. Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget samt medlem af Teknisk udvalg

Halsnæs

Lisbet Møller
Byrådsmedlem Halsnæs Kommune. Medlem af Udvalget for Ældre- og Handicappede samt medlem af Udvalget for Miljø- og Teknik

Helsingør

Allan Berg Mortensen
Byrådsmedlem Helsingør Kommune. Formand for Beskæftigelsesudvalget og medlem af
Børne- og Uddannelsesudvalget.
Haldis Glerfoss
Byrådsmedlem Helsingør Kommune. Medlem af Økonomiudvalget samt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Rudersdal

Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal Kommune. Medlem af Miljø- ogTeknikudvalget samt Byplanudvalget

Sjællands storkreds

Faxe

Lars Christensen
Byrådsmedlem Faxe Kommune. Næstformand for Beskæftigelsesudvalget samt medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Nadia Bruun Thurø
Byrådsmedlem Faxe Kommune. Næstformand for Børn- og Familieudvalget samt medlem af Social- og Sundhedsudvalget

Greve

Carsten Oddershede
Byrådsmedlem Greve Kommune. Medlem af Økonomi- og Planudvalget, Medlem af Greve Midtby Udvalget, Medlem af Klima- og Energipolitisk Udvalg, samt medlem af Trygheds- og Integrationsudvalget

Guldborgsund

Bente Lerche-Thomsen
Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune. Medlem af Børn, Familie og Uddannelses Udvalget

Holbæk

Karen Thestrup Clausen
Byrådsmedlem Holbæk Kommune. Medlem af Udvalget for Børn
Leif Juhl
Byrådsmedlem Holbæk Kommune. Medlem af Udvalget for Voksne

Kalundborg

Jesper Hjelm Kristensen
Kommunalbestyrelsesmedlem Kalundborg Kommune. Medlem af Børn-og Familieudvalget
Niels Erik Danielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Kalundborg Kommune. Næstformand i Miljø- og Teknikudvalget, Medlem af Økonomiudvalget

Køge

Niels Rolskov
Byrådsmedlem Køge Kommune. Medlem af Teknik og Miljøudvalg samt medlem af Økonomiudvalg

Lejre

Ivan Mott
Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune. Medlem af Udvalget for Teknik & Miljø samt medlem af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Lolland

Bente Ellebæk Borreskov
Byrådsmedlem Lolland Kommune. Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget
Søren Kolstrup
Byrådsmedlem Lolland Kommune. Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Næstved

Thor Temte
Byrådsmedlem Næstved Kommune. Medlem af Økonomiudvalget, Medlem af Teknisk Udvalg samt medlem af Lokaldemokratiudvalget

Odsherred

Kim Mariegaard
Kommunalbestyrelsesmedlem Odsherred Kommune. Næstformand i Miljø- og Klimaudvalg samt medlem af Social- og Forebyggelsesudvalg

Ringsted

Jan Jakobsen
Byrådsmedlem Ringsted Kommune. Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalg samt Klima- og Miljøudvalg

Roskilde

Henrik Stougaard
Byrådsmedlem Roskilde Kommune. Medlem af Økonomiudvalg samt medlem af Skole- og Børneudvalget
Jonas Paludan
Byrådsmedlem Roskilde Kommune. Formand for Klima- og Miljøudvalget samt medlem af Plan- og Teknikdvalget
Susanne Lysholm Jensen
Byrådsmedlem Roskilde Kommune. Medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget

Slagelse

Jørn Melchior Nielsen
Byrådsmedlem Slagelse Kommune. Medlem af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Thomas Clausen
Byrådsmedlem Slagelse Kommune. Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Sorø

Grethe Kistrup Møller
Byrådsmedlem Sorø Kommune. Medlem af Social og Sundhedsudvalget samt §18 Børn og Unge udvalget

Stevns

Jan Jespersen
Kommunalbestyrelsesmedlem Stevns Kommune. Medlem af Social og sundhedsudvalg samt Natur, Fritid og Kulturudvalg.

Vordingborg

Tage Vestergaard
Kommunalbestyrelsesmedlem Vordingborg Kommune. Medlem af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Sydjyllands storkreds

Aabenraa

Gert Nordklitgaard
Byrådsmedlem Aabenraa Kommune. Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget samt medlem af Arbejdsmarkedsudvalget

Esbjerg

Erik Tiedgen
Byrådsmedlem Esbjerg Kommune. Børn- og Familieudvalget
Sarah Nørris
Byrådsmedlem Esbjerg Kommune. Medlem af Økonomiudvalget

Fredericia

Cecilie Roed Schultz
Byrådsmedlem Fredericia Kommune. Næstformand i Børne- og Skoleudvalget, medlem af Social- og Omsorgsudvalget samt medlem af Miljø- og Energiudvalget

Haderslev

Claus Larsen
Byrådsmedlem Haderslev Kommune. Medlem af Udvalget for Børn og Familier samt medlem af Socialudvalget
Svend Brandt
Byrådsmedlem Haderslev Kommune. Medlem af Økonomiudvalget samt medlem af Udvalget for Plan og Miljø

Kolding

Benny Dall
Byrådsmedlem Kolding Kommune. Medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Miljøudvalget, Plan- og Boligudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget

Sønderborg

Anders K. Brandt
Byrådsmedlem Sønderborg Kommune. Medlem Børn og uddannelsesudvalget og Teknik og miljø udvalget samt formand for Landdistriktsudvalget, (§17 stk 4 udvalg) og medlem af transportrådet (§17 stk 4 udvalg).

Tønder

Holger Jens Petersen
Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune. Medlem af Socialudvalget

Varde

Arne Lindberg Callesen
Byrådsmedlem Varde Kommune. Medlem af Udvalget for Børn og Undervisning.

Vejle

Lasse Bak Egelund
Byrådsmedlem Vejle Kommune. Medlem af Beskæftigelsesudvalget samt medlem af Voksenudvalget

Vestjyllands storkreds

Herning

Jørn Vedel Eriksen
Byrådsmedlem Herning Kommune. Næstformand i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Medlem af Byplanudvalget

Silkeborg

Jørgen Madsen
Byrådsmedlem Silkeborg Kommune. Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget samt Medlem af §18 Børne- og Ungeudvalget
Lene Fruelund
Byrådsmedlem Silkeborg Kommune. Medlem af Ældre- og Handicapudvalget

Viborg

Flemming Gundersen
Byrådsmedlem Viborg Kommune. Medlem af Klima- og Miljøudvalget

Østjyllands storkreds

Århus

Jette Jensen Clay
Byrådsmedlem Århus Kommune. Medlem af Magistraten samt medlem af Kulturudvalget
Maria Sloth
Byrådsmedlem Århus Kommune. Medlem af Beskæftigelsesudvalget samt medlem af Medborgerskabsudvalget.
Medlem af §18 Børn og Ungeudvalget
Peter Hegner Bonfils
Byrådsmedlem Århus Kommune. Formand for Sundhed- og Omsorgsudvalget samt medlem af Teknisk Udvalg.

Favrskov

Peder Meyhoff
Byrådsmedlem Favrskov Kommune. Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget
Formand for Favrskov Forsyning

Norddjurs

Birgitte Poulsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune. Stedfortræder fra 13. dec 2016. Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervsudvalget samt Voksen - og plejeudvalget
Ulf Harbo
Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune. Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget samt medlem af Kultur- og Udviklingsudvalget

Odder

Ditte Marie Thejsen
Byrådsmedlem Odder Kommune. Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Randers

Bjarne Overmark
Byrådsmedlem Randers Kommune. Valgt for beboerlisten.
Formand for børn- og skoleudvalget og medlem af Økonomiudvalget
Kim Kristensen
Byrådsmedlem Randers Kommune. Valgt for beboerlisten.
Medlem af Miljø og teknikudvalget

Skanderborg

Maria Temponeras
Byrådsmedlem Skanderborg Kommune. Medlem af Miljø- og Planudvalget

Syddjurs

Jesper Yde Knudsen
Byrådsmedlem Syddjurs Kommune. Medlem af Udvalget for Familie- og Institutioner

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]