Gå til hovedindhold

Enhedslistens regler for åbenhed om partistøtten  

Alle lokale afdelinger, regionsbestyrelser og politikere og kandidater i Enhedslisten er forpligtet til at leve op til Enhedslistens regler for åbenhed omkring privat partistøtte.  

Det betyder, at afdelinger og regionsbestyrelser skal angive privat partistøtte i regnskaberne, og at regnskaberne skal gøres offentlige tilgængelige evt. via de lokale og regionale hjemmesider.  Som minimum skal regnskaber udleveres ved forespørgsel.

 

  • Alle økonomiske bidrag over 5.000 skal offentliggøres. Navn og adresse på tilskudsyder skal oplyses.  
  • Det samlede beløb, som partiforeningen eller regionsbestyrelsen har modtaget i privat partistøtte, inklusiv støtte til enkelte politikere og kandidater, skal offentliggøres.  
  • Enhedslisten modtager ikke anonyme bidrag på over 5.000 kr. Anonyme bidrag på over 5.000 kr. vil blive doneret til en velgørende organisation uden for Enhedslistens kontrol.  
  • Indirekte bidrag i form af lån af lokaler, bil, betaling af annoncer, tryk af foldere og andet materiale  betragtes også som privat partistøtte og skal gøres op i kroner og øre. Bidragsyderne offentliggøres,  hvis den samlede værdi overstiger 5.000 kr. på et år.  
  • Private støttebidrag til kandidater for Enhedslisten skal fremgå af regnskabet i den relevante  afdeling, regionalbestyrelse eller hos landsorganisationen. Både det samlede beløb, som  kandidaten har modtaget, og navne og adresser på bidragsydere, der har givet mere end i alt 5.000  kr. 
  • Hvis en bidragsyder giver til både en kandidat og en lokalafdeling eller støtter flere kandidater, så  det samlede bidrag er på mere end 5000 kr., så skal bidragsyderens navn og adresse også fremgå  af regnskabet.  
  • Politikere og kandidater, som modtager private bidrag, uden at det fremgår af relevante regnskaber, handler i strid med Enhedslistens vedtagne politik. Beløbet vil i øvrigt også være skattepligtigt.   
  • Enhedslisten modtager ikke bidrag fra indsamlingsforeninger, med mindre der er fuld åbenhed omkring foreningens bidragsydere og de beløb, bidragsyderne giver til foreningen.  
  • Partiskat betragtes som privat partistøtte og skal dermed offentliggøres på lige fod med andre økonomiske bidrag. 

Hvis man som kandidat, kasserer eller afdelingsbestyrelse er i tvivl om hvordan et konkret støttebidrag skal håndteres eller hvordan reglerne skal fortolkes er det vigtigt at rådføre sig med Enhedslistens landskontor.  

Se Enhedslistens regnskab for 2018, med angivelse af støtte her. 

Om Enhedslisten

Enhedslisten blev dannet i 1989, og er et socialistisk og demokratisk græsrodsparti med lokalafdelinger over hele landet. Vores medlemstal er vokset de seneste år, men hvis vi virkelig skal rykke, har vi også brug for dig. Læs mere

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]