Gå til hovedindhold

Partiskat

Eksempel på beregning af Partiskat i 2017.

 

Ansattes løn i 2017.

 

Det er Enhedslistens principielle holdning, at lønnen i organisationen skal svare til gennemsnitslønnen for faglærte arbejdere i København, og at der skal være enhedsløn jf. Enhedslistens vedtægter. Forbedringer i CO-Industriens timelønsoverenskomst og lovgivningsmæssige forbedringer på arbejdsmarkedsområdet vil som hovedregel omfatte Enhedslistens ansatte.  

Enhedstimelønnen beregnes ud fra gennemsnittet af timelønnen for Metal Hovedstadens medlemmer. Lønnen reguleres hvert år pr. 1. april svarende til gennemsnittet for metalarbejdere i hovedstaden 3.-4. kvartal året før + 1,5 pct. i 2017, og + 0,7 pct. fra 2018 og fremover. 

Ifølge Metal Hovedstadens lønstatistik for juli kvartal 2016 var den samlede gennemsnitsløn for Metal Hovedstaden på kr. 211,32 kr. i timen. Hertil lægges så 1,5%, hvilket giver en timeløn på 214,49 kr. pr. 1.4.2017. Månedslønnen fremkommer ved at anvende det gennemsnitlige arbejdstimetal pr. måned, som Dansk Metal opgiver til 160,33.

Enhedslønnen bliver derfor 34.389,15 kr./måned og giver dermed en årsløn på 412.669,80 kr. (med forbehold for at lønne var lavere de første 3 måneder i 2017)

Ansatte i Enhedslisten har en fritvalgskonto, hvortil Enhedslisten indbetaler en procentdel af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

For årene 2017 til 2019 indbetales følgende sats af de ferieberettigede løn til fritvalgskontoen:

Fra 1. marts 2017: 2,7 pct.

Fra 1. marts 2018: 3,4 pct.

Fra 1. marts 2019: 4,0 pct.

I 2017 bliver den samlede fritvalgsbetaling 9.285 kr. Dette giver en samlet årsindkomst i 2017 på 421.954,80 kr. (med forbehold for at lønne var lavere de første 3 måneder i 2017)

 

Partiskatten 2017

 

Vederlaget til folketingsmedlemmer er pr. 1. oktober 2017, 54.170,75 kr. hvilket giver 650.049 kr. om året. Partiskatten beregnes ved hjælp af følgende formel:

(Vederlag til folketingsmedlemmer – partiløn) x (1-arbejdsmarkedsbidrag) x (1-max.skatteprocent))

Arbejdsmarkedsbidraget er 8 % og skatteloftet er i 2017 51,95%.

Beregningen bliver derfor følgende:

(650.049 – 421.954,80) x 0,92 x 0,4805 =100.831,32 kr.

Partiskatten for 14 folketingsmedlemmer i 12 måneder bliver således 1.411.638,51 kr.

Der skal her tages forbehold for at reguleringen sker i april måned, og at partiskatten derfor var lavere i de første 3 måneder af året.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]