Gå til hovedindhold

Partiskat

Eksempel på beregning af Partiskat i 2019.

 

Ansattes løn i 2019.

 

Det er Enhedslistens principielle holdning, at lønnen i organisationen skal svare til gennemsnitslønnen for faglærte arbejdere i København, og at der skal være enhedsløn jf. Enhedslistens vedtægter. Forbedringer i CO-Industriens timelønsoverenskomst og lovgivningsmæssige forbedringer på arbejdsmarkedsområdet vil som hovedregel omfatte Enhedslistens ansatte.  

Enhedstimelønnen beregnes ud fra gennemsnittet af timelønnen for Metal Hovedstadens medlemmer. Lønnen reguleres hvert år pr. 1. april svarende til gennemsnittet for metalarbejdere i hovedstaden 2. halvår året før + 0,7 pct. 

Ifølge Metal Hovedstadens lønstatistik for 2. halvår 2018 var den samlede gennemsnitsløn for Metal Hovedstaden på kr. 216,31 kr. i timen. Hertil lægges så 0,7%, hvilket giver en timeløn på 217,82 kr. pr. 1.4.2018. Månedslønnen fremkommer ved at anvende det gennemsnitlige arbejdstimetal pr. måned, som Dansk Metal opgiver til 160,33. Den bliver på 34.923,08 kr. og giver dermed en årsløn i 2019 på 416.893,26 kr. (da lønnen var 34.195,18 de første 3 måneder i 2019).

Ansatte i Enhedslisten har en fritvalgskonto, hvortil Enhedslisten indbetaler en procentdel af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

For årene 2018 til 2019 indbetales følgende sats af de ferieberettigede løn til fritvalgskontoen:

Fra 1. marts 2018: 3,4 pct.

Fra 1. marts 2019: 4,0 pct.

I 2019 bliver den samlede fritvalgsbetaling 16.265,39 kr. Dette giver en samlet årsindkomst i 2019 på 433.158,65 kr. (med forbehold for at fritvalgsprocenten var lavere de første 2 måneder i 2019 og at lønnen var lavere de første 3 måneder i 2019).

 

Partiskatten 2019

Vederlaget til folketingsmedlemmer er pr. 1. april 2019, 56.494,17 kr. hvilket giver 677.930 kr. om året. Partiskatten beregnes ved hjælp af følgende formel:

(Vederlag til folketingsmedlemmer – partiløn) x (1-arbejdsmarkedsbidrag) x (1-max.skatteprocent))

Arbejdsmarkedsbidraget er 8 % og skatteloftet er i 2019 52,05%.

Beregningen bliver derfor følgende:

(677.930 – 433.158,65) x 0,92 x 0,4795 = 107.978,43 kr.

Partiskatten for 13 folketingsmedlemmer i 12 måneder bliver således 1.403.719,59 kr.

Der skal her tages forbehold for at reguleringen af fritvalgsprocenten sker i marts måned, og at partiskatten derfor var lavere i de første 3 måneder af året.

Partilønnen i forhold til nedsat tid

Når man skal beregne tab for nedsat tid, så må det maksimalt være på partilønen inkl. pension.

Fra 1. april partiløn inkl. pension:  39.226  kr pr måned. Se. Retningslinjer for partiskat

 

 

 

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]