Gå til hovedindhold

Tags

Vink farvel til det sorte guld

Vi er lige gået igennem den varmeste maj måned i danmarkshistorien. Dag for dag bliver det tydeligere, at en hurtig indsats er pinedød nødvendig, hvis vi skal forhindre de værste klimaforandringer. Det indebærer, at vi skal stoppe med at lede efter olie.

Jon Burgwald, klima- og energipolitisk rådgiver

Vi skal reducere og ændre vores forbrug, drastisk omstille vores transport og den måde vi producerer energi på. Desværre er det alt sammen noget, som regeringen kontinuerligt ignorerer og i stedet kun gør det absolut minimale af, hvad der skal til for at de kan påstå, at de er grønne frem til den kommende valgkamp.

Selvom der ikke kan herske nogen tvivl om, at det står grelt til i forhold til at reducere de nationale udledninger, så er der i det mindste en gryende konkurrence om at være de mest grønne i dansk politik – om ikke andet på papiret.  Men når det kommer til den nationale udvinding af olie, får piben en helt anden lyd.

Olien skal blive i undergrunden

Danmark har siden 1971 produceret olie i Nordsøen, og det har indbragt utallige milliarder til den danske stat, som har været afgørende for den danske økonomi. De milliarder forblænder ellers normalt grønne partier som SF og Radikale Venstre og får dem til at glemme det langsigtede klimahensyn til fordel for kortsigtede, økonomiske interesser.

Det forholder sig sådan, at 80 procent af de globale, fossile reserver (olie, kul og gas), som vi allerede kender, skal blive i jorden. Med det menes der alt det, som vi allerede har fundet, hvilket betyder, at al olie, som vi endnu ikke har fundet, også skal blive i jorden. Hvis ikke det sker, risikerer vi, at temperaturen stiger så meget, at de naturlige mekanismer tager over og klimaforandringerne ikke længere kan bremses.

Desværre er det kun Enhedslisten, som sammen med Alternativet tør italesætte det. De andre partier i Folketinget, fra SF og helt over til DF, mener, at Danmark bare skal blive ved med at pumpe olien op af jorden. Selvom diskussionen burde gå på, hvor og hvor meget af olien, vi skal lade blive i jorden, har et stort flertal igangsat den næste udbudsrunde, hvor man vil lade oliefirmaer lede efter endnu mere olie i vores undergrund.

Vi har råd til at gå forrest

I Nordsøaftalen fra 2017 sænkede forligsparterne endda skatten for de multinationale olieselskaber for at tiltrække investeringer – på et tidspunkt, hvor vi burde fokusere på, hvornår produktionen skal stoppe, i stedet for på hvordan den kan øges. Allerede med de eksisterende felter vil der være udvinding af fossile brændsler frem 2042, men med den nye udbudsrunde kan Danmark ende med at være producerende endnu længere.

Selvfølgelig er det en svær beslutning bare at lade så mange milliarder blive i undergrunden, men Danmark er et af verdens rigeste lande, som i forvejen har tjent milliarder og atter milliarder på at hive forurenende olie og gas op af undergrunden. Hvis vi ikke er i stand til at gå forrest og som absolut minimum sætte en stopper for søgning efter ny olie og gas, hvordan skal vi så være i stand til at bede andre lande om det samme?

I Enhedslisten kæmper vi for, at Danmark stopper eftersøgningen efter mere olie og gas, og at vi i stedet begynder at diskutere, hvordan og hvornår vi skal stoppe med at udvinde klimaskadelig olie i Danmark.

Foto: Flickr - Maersk Drilling (CC BY-NC-ND 2.0)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]