Gå til hovedindhold

Vi skal bekæmpe de kriminelle – ikke vores frihedsrettigheder

Enhedslisten ønsker en hård kurs over for rockere og bander. Der er tale om hårde kriminelle, som skal retsforfølges for de kriminelle handlinger, de begår. Men vi skal gøre det med de midler, der virker. Og vi skal gøre det uden at krænke grundlæggende rettigheder i vores samfund.

Rune Lund, retsordfører

Der foregår i øjeblikket forhandlinger hos justitsminister Søren Pape om en rocker- og bandepakke. Pakken indeholder flere gode tiltag. For eksempel lægges der op til stramninger i forhold til våben i private hjem, idet en arbejdsgruppe skal se på problemet. Der bliver hvert år stjålet mindst 200 våben fra private hjem. Mange af disse våben ender hos rockere og bander.

Samtidig indeholder pakken tiltag til større kontrol med skydeklubber. Der lægges ligeledes op til bedre beskyttelse af socialt udsatte personer, som bliver chikaneret og overfaldet af rockere og bander, ligesom der skal gennemføres en frit lejde-aktion, som vil kunne indsamle tusindvis af våben. Der vil også blive sat ekstra kræfter ind på at bekæmpe rockere og banders økonomiske kriminalitet og socialt bedrageri.

Straf med straf på

Men der er også flere ekstremt problematiske forslag i pakken, herunder højere straffe uden dokumenteret effekt. Det gælder for eksempel forslaget om at øge straffen for skyderier i det offentlige rum med op til 50 procent. Enhedslisten vil gerne diskutere højere straffe. Men vi skal ikke bevidstløst lave straf med straf på, når det ikke kan dokumenteres, at det vil have en præventiv effekt. Pakken handler desværre derfor på mange måder for nogle partier om at se stærke og handlekraftige ud – uden at være det.

Søren Pape – og et politisk flertal – ønsker desuden at begrænse muligheden for prøveløsladelse for rockere og bandemedlemmer. Argumentet er, at de skal sidde så længe i fængsel som overhovedet muligt. Det er virkelig ikke særlig gennemtænkt, når vi ved, at tiltag som prøveløsladelse virker og er et helt centralt værktøj i det resocialiserende arbejde. Men det vil et politisk flertal nu have mindre af. Vi ved derfor allerede nu, at pakken på flere områder vil føre til mere og ikke mindre kriminalitet.

I konflikt med grundloven

Pakken indeholder desuden et opholdsforbud, hvor dømte skal have en slags dobbeltstraf i form af et forbud mod at færdes i bestemte områder, selvom de har udstået hele deres straf. Det er en åbenlys krænkelse af grundlæggende frihedsrettigheder som retten til bevægelses- og forsamlingsfrihed.

Vi skal bekæmpe den organiserede kriminalitet og al dens uvæsen. Men vi skal ikke gøre det ved at ødelægge vores demokrati og vores grundlæggende frihedsrettigheder. Regeringen aner i øjeblikket ikke, hvordan den overhovedet skal skrue et opholdsforbud sammen, som både virker og ikke er i direkte konflikt med grundloven. Oven i købet ønsker regeringen en model, hvor mennesker, når de har udstået deres straf, ikke må opholde sig i en eller flere kommuner i op til 10 år efter. Det betyder for eksempel, at disse mennesker kan være forpligtet til at spørge politiet om lov, hvis de skal tage IC-toget gennem Odense for at besøge deres tante i Struer. Det vil give politiet en masse meningsløst arbejde. Vi skal straffe rockere og bander for den kriminalitet, de begår – og ikke fordi de befinder sig et bestemt sted.

Hvornår er noget en rockerborg?

Pakken indeholder desuden et forslag om, at det fremover skal være nemmere for kommuner og politiet at forbyde bestemte personer at samles i en ”rockerborg”. Også dette er Enhedslisten meget skeptisk overfor. Når loven vedtages, vil det være muligt at forbyde bestemte personer at komme på en ejendom, hvis naboerne føler sig generede eller er utrygge. Forslaget er meget løst og uklart formuleret. I dag kan man kun forhindre folk i at samles i en ”rockerborg”, hvis der er udsigt til et angreb på huset eller fare for naboer og forbipasserende.

Derfor er det vigtigt, at rockere og andre organiserede kriminelle bekæmpes ved efterforskning og retsforfølgning for deres kriminelle handlinger. Samtidig skal vi blive bedre til at forhindre deres rekruttering. Og vi skal hjælpe dem ud, der vil forlade miljøerne.

Lokale initiativer mod rockere

Der er mange måder, vi kan bidrage til at bekæmpe rockere og bander på. I Kolding har Enhedslisten støttet et fakkeloptog under parolen ”Rockerne ud af byen”. Det har partiet gjort samtidig med, at vi understreger, at rockerne ligesom alle andre borgere har grundlovssikrede rettigheder – herunder forenings- og forsamlingsfrihed.

I København har Enhedslisten også bakket op om, at man bruger planlovens muligheder for at fjerne rockerborge. Den slags initiativer støtter Enhedslisten op om, når der er mulighed for det. Men vi er samtidig bevidste om, at det ikke er en løsning, der reelt bekæmper den organiserede kriminalitet. Det gør en forebyggende indsats som eksempelvis bedre sociale tiltag, ungdomsklubber og exitstrategier – og godt gammeldags politiarbejde.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]