Gå til hovedindhold

Tags

Vi kan nå det – lidt endnu

Enhedslisten anser det for en kerneopgave at gøre Danmark klimaneutralt og sikre biodiversiteten og livet, som vi kender det.

Ida Marxen Søndergaard, miljøsekretær, og Jon Gerner Burgwald, klima- og energisekretær

At vi i dag befinder os i den sjette masseudryddelse af arterne, er en konsekvens af massiv overudnyttelse af naturressourcer, skovrydning og sprøjteintensivt landbrug. Klimaforandringerne forværrer situationen.

Den netop offentliggjorte rapport fra det Internationale Klimapanel understreger, at det ikke er for sent at forhindre de værste klimaforandringer, men at det vil kræve en indsats, hvis lige vi aldrig har set. Uden hurtig handling nationalt og globalt vil livet, som vi kender det, ændre sig fundamentalt allerede i dette århundrede.

Landbruget skal omlægges
Som rigt land har Danmark pligt til at gå forrest, og vi kan starte med landbruget. Danmark er – sammen med Bangladesh – det land i verden, hvor landbruget fylder allermest. Det betyder, at naturen er ualmindeligt hårdt presset. Den findes kun som små isolerede øer uden den sammenhæng, der skal til for at gøre den rig og mangfoldig. Mindst 200.000 hektar landbrugsjord skal inden 2030 ud af drift og omlægges til natur. Resten af landbruget skal omlægges til økologi.

I dag går halvdelen af Danmarks areal til husdyrproduktion. Enhedslisten vil halvere mængden af svin og drastisk reducere mængden af køer, der hører til de største klimasyndere. Det vil frigive arealer til skov og natur, som kan optage CO2 fra atmosfæren, og den ekstra plads og mindre sprøjtegift vil gavne biodiversiteten. Parallelt vil Enhedslisten indføre en ny zone i planloven, nemlig naturzonen, hvor naturen skal have lov at blive selvforvaltende, vild og mangfoldig – selvfølgelig med adgang for mennesker.

Danmark klimaneutralt i 2040
Landbruget kan ikke gøre det alene. Vi skal generelt øge målsætningerne for den danske klimaindsats. I 2040 bør Danmark være klimaneutralt – altså optage så meget CO2, som vi udleder. Det skal sikres med en klimalov, som hvert år forpligter Folketinget til at holde os på sporet og tage nye initiativer, hvis der ikke sker tilstrækkelige reduktioner.

I vores farvande er biodiversiteten presset af trawl og overfiskeri. Enhedslisten vil udfase det nuværende kvotesystem, og indtil da skal så mange kvoter som muligt gå til naturskånsomt fiskeri. Havbrug skal stoppes, og der skal udpeges marinenationalparker, hvor trawlfiskeri og råstofudvinding forbydes.

Irfan Alijagic, unsplash

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Det kan du selv gøre

1. Skær ned på kødet, især okse- og lammekød. Alene ved at følge WHO’s kostråd kan du reducere klimabelastningen fra din kost med 40 procent. Hvis du bliver fuldtidsvegetar, bliver reduktionen over 65 procent.

2. Spis bæredygtig fisk. Desværre er selv MSC-mærket ikke helt til at regne med, så tjek i stedet fangstmetoden på pakken. Køb aldrig opdrættede fisk, men gå efter kystnært linefangede – og undgå truede arter som tun og ål.

3. Skær ned på flyrejserne! Drop de korte weekendture med fly til fordel for længere rejser med fødderne på jorden. Det er slet ikke så bøvlet endda at tage toget til f.eks. Berlin eller Stockholm.

4. Engager dig lokalt! Det gør en gør kæmpe forskel, hvis du får din kommune til at investere i vedvarende energi til deres bygninger, til at begrænse brugen af sprøjtegifte eller til at udlægge arealer til natur. Andre forslag er at få dem til at etablere vilde grøftekanter eller servere mere økologisk og plantebaseret mad i deres institutioner. Københavns Kommune omlagde deres køkkener til 90 procent økologi – uden at det blev dyrere.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]