Gå til hovedindhold

Tags

Vi har brug for mere urørt skov

Skovenes blomster, dens fugle, sommerfugle og andre insekter er i stærk tilbagegang. Forskere har konkluderet, at der mindst skal udlægges 75.000 hektar til urørt skov, hvis vi skal beskytte de mest truede skovarter i Danmark. I dag er kun 9.100 hektar – 1,5 procent af de danske skove urørte.

Ida Marxen Søndergaard, politisk rådgiver på det grønne område

Regeringen har med Naturpakken fra 2016 lovet at øge mængden af urørt skov til 19.700 hektar i 2065. Det svarer til, at naturen kan råde på egne præmisser på sølle 3,2 procent – om knapt et halvt århundrede!

Regeringen vil nemlig hente finansieringen til urørt skov ved først at malke skovene for økonomisk værdi i rigtig mange år. Planen er at fælde skovenes ældste træer, inden områderne udlægges til urørt skov. Netop de ældste træer har ellers den højeste naturværdi.

Ny regering giver håb for skovene

I denne valgperiode har samtlige partier i såkaldt rød blok udtrykt ønske om at sætte meget mere turbo på udlægning af urørt skov, end regeringen lægger op til.

Socialdemokratiet og SF har sammen foreslået at udlægge 75.000 hektar urørt skov fordelt på 55.000 hektar i statsskove og 20.000 hektar i private. Alternativet vil udlægge al statsskov til urørt skov, det vil sige 110.000 hektar. Radikale Venstre vil udlægge mindst 20 procent af skovarealet – det vil sige 125.000 hektar – til skov med fokus på biodiversitet. Dog er det uvist, hvor stor en del, der skal være decideret urørt.
I Enhedslisten mener vi, at 25 procent af skovarealet – svarende til 156.000 hektar – skal omlægges til urørt skov inden 2030. Udlægningen skal prioriteres dér, hvor det er bedst for biodiversiteten. Det betyder, at der både skal ske udlægning i statsskovene, i de kommunale og de private skove.
Dermed er vi klart det mest ambitiøse parti på området, men en ny rød regering kan som minimum enes om at udlægge 75.000 hektar urørt skov. Vores opgave bliver at få det til at ske hurtigst muligt dér, hvor det gavner naturen mest. Uanset hvad vil et regeringsskifte give nyt håb for livet i skovene.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]