Gå til hovedindhold

Vi finder os ikke i nyt socialdemokratisk udsalg

Nyt fra hovedbestyrelsen

Den 8. oktober var hverken en god dag for Mette Frederiksen eller Lars Løkke. Det var nemlig den dag, der var møde i Enhedslistens hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsesmødets dagsordenen var domineret af to centrale punkter. For det første blev valgkampplanen for det kommende folketingsvalg behandlet. Vi håber, at valget snart bliver udskrevet, og hellere i dag end i morgen. Enhedslisten er klar, hvis Lars Løkke skulle trykke på knappen.

For det andet diskuterede vi, hvordan vi forholder os til et evt. nyt flertal efter valget. Skal vi igen tillade, at en socialdemokratisk regering sælger ud af vores forsyningsvæsen, sænker skatten for de rigeste og indfører reformer, der rammer arbejdsløse og syge hårde? Hovedbestyrelsen svar er meget klart: Det vil vi simpelthen ikke finde os i. Det kommer ikke til at ske.

Daniel Panduro

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Uddrag fra udtalelsen om regeringsdannelse

” Enhedslisten ønsker et grundlæggende brud med den politik, der i mere end 15 år har været ført af skiftende Venstre- eller socialdemokratisk ledede regeringer. Vores politiske ambition begrænser sig ikke til at sikre små korrektioner af Socialdemokratiets fejlslagne politiske kurs. Det er vores mål at opbygge et politisk alternativ og skabe en ny politisk kurs.”

” Indtil der er tilstrækkelig opbakning hertil, vil Enhedslisten pege på den mindst ringe forhandlingsleder efter et valg. Det har hidtil været Socialdemokratiets formand, og med de nuværende politiske styrkeforhold vil det formodentlig også være tilfældet efter næste valg.”

” Enhedslisten kan fremsætte konkrete politiske betingelser som forudsætning for at pege på en socialdemokratisk ledet regering. Enhedslisten vil i den forbindelse lytte til de krav om politiske forandringer, der rejses af faglige organisationer, elev- og studenterbevægelsen, miljøorganisationer og de foreninger og bevægelser, der repræsenterer de mange, der står udenfor arbejdsmarkedet.”

” Hvis en socialdemokratisk regering bryder de løfter, der fik Enhedslisten til at pege på en socialdemokratisk forhandlingsleder, eller hvis den sammen med højrefløjen gennemfører alvorlige angreb på mennesker eller miljø, kan Enhedslisten beslutte at trække sin parlamentariske støtte til regeringen, så vælgerne kan spørges ved et valg.”

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]