Gå til hovedindhold

Vi er fælles om fremtidens landbrug

Det private enkeltmandslandbrug er i dyb krise. Enhedslisten har længe arbejdet for, at jordbrugerfonde skal komme til at eje landbrugsjord. En nystiftet fond, som har store, grønne NGO’er i ryggen, vil bringe os et betydeligt skridt i den rigtige retning.

Søren Egge Rasmussen, fødevareordfører

På Samsø har man lavet en lokal økologisk jordbrugerfond, som har samlet tre mio. kr. og købt den første gård - og har ambitioner om at fortsætte med opkøb. Man kan lokalt tage lignende initiativer for at styre, hvilken type landbrug, vi vil have lokalt. Det kan være en måde at sikre dyrkning uden gift omkring vores drikkevandsboringer. Nyest er Danmarks Naturfredningsforenings og Økologisk Landsforenings initiativ om at oprette en national, økologisk jordbrugsfond, som vil samle 35 mio. kr. Jeg vil opfordre de 1.000 rigeste medlemmer af Enhedslisten til at undersøge, om de vil være med. Har man en stor pensionsopsparing, kan man flytte en del af sin formue. Minimumsinvesteringen er 25.500 kr. for at holde administrationsomkostningerne nede. Jeg håber, at andre opretter fonde, hvor det ikke kræver så stort et indskud.

Naturens røde tal på bundlinjen

Det traditionelle enkeltmandsejerskab af danske landbrug er under pres. De større bedrifter kræver høj kapitalbinding og deraf krav til finansiering, som gør det meget svært for yngre landmænd at starte. Dansk landbrug er gennem årene blevet større og større – gælden ligeså. Det stiller nærmest umulige krav til en ung landmand.  Efter finanskrisen og en fortsat ekstrem lav rente, søger kapitalejere ”sikker havn” for placering af deres midler. Tysk kapital forsøger lige nu at købe 1.000 hektar landbrugsjord omkring Randers.  Disse ejere har ikke en særlig veneration for dansk landbrug, økologi, naturen eller miljøet. Deres investering er udelukkende med spekulation for øje.

Med store bedrifter ser vi ofte store marker og mindre natur, og jorden er ofte båret af monokulturer. Alt dette belaster også det økologiske råderum for de vilde dyr og planter, så biodiversiteten falder. Læg hertil, at levende hegn fjernes, mængden af insekter falder, bier dør og nye pesticider findes i vores drikkevandsboringer. Man kan sige, der er både røde tal på bundlinjen hos landbruget og hos naturen.

Investering gavner næste generationer

Noget skal gøres.  Når politikere ikke gennemfører beslutningerne, må foreninger, organisationer, fonde og pensionskasser gribe muligheden for at bidrage til en grønnere fremtid og et landbrug, som både leverer fødevarer, sikrer drikkevandet og skaber mere natur.

Derfor er det godt, at Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening har stiftet Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. Fonden vil inden 30. november skaffe 35 millioner kr. og efterfølgende opkøbe landbrugsejendomme suppleret med realkreditbelåning, så der kan opkøbes for ca. 100 mio. kr.

Fonden garanterer ikke et stort økonomisk afkast, men et andet afkast i form af en rigere natur, bedre fødevarer og en sikring af dansk muld på danske hænder. En investering til gavn for kommende generationer.

Foto: Økologisk Landsforening, Morten Telling

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Om Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

www.jordbrugsfond.dk er det beskrevet, hvordan processen foregår.

Har man besluttet sig for at investere i aktierne, kan der fra hjemmesiden downloades en tegningsblanket, som skal udfyldes.

Den udfyldte blanket kan sendes via e-mail til [email protected] eller sendes pr. brev til fondens adresse: Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj.

Når man sender den underskrevne blanket ind, kan man overføre det beløb, man har tegnet sig for (minimum 25.500) til fondens konto i andelskassen Merkur.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]