Gå til hovedindhold

Tags

Velkommen til 700 nye medlemmer

Under og efter valgkampen har Enhedslisten fået næsten 700 medlemmer, så vi nu er mere end 9.800 i partiet. Der skal lyde et kæmpe stort velkommen til alle jer nye! Her følger en kort introduktion til vores fælles organisation.

Jeppe Rohde, Enhedslistens Landskontor

Som medlem af Enhedslisten er du med i et åbent og levende partidemokrati. Vi har selvfølgelig forståelse for, at ikke alle medlemmer har tid, lyst eller overskud til at tage aktivt del i partiet, men vi opfordrer og tilskynder bestemt til det. Ingen kan lave verden om alene, men sammen kan vi rigtig meget.

Mit Enhedslisten

Mit.enhedslisten.dk er din digitale indgang til Enhedslistens medlemsservice. Vi håber, at du vil gå ind og registrere beskæftigelse, fagforbund og andre oplysninger, som er relevante for partiet. Husk også at rette løbende, hvis du f.eks. flytter eller skifter telefonnummer. På mit.enhedslisten.dk kan man desuden tilmelde sig diverse kurser og træf og finde en række relevante dokumenter. Du skulle gerne have modtaget et password via mail. Kontakt landskontoret ved problemer eller spørgsmål.

Afdelinger

Alle Enhedslistens medlemmer er tilknyttet en lokalafdeling. Afdelingerne er opbygget demokratisk og er rygraden i partiet. Der er pt. 101 afdelinger i alt, fra Frederikshavn-Læsø i nord til Guldborgsund i syd, fra Ringkøbing-Skjern i vest til Bornholm i øst. De fleste afdelinger afholder medlemsmøder mindst en gang om måneden og har derudover en række aktiviteter. Her kan man være med til at skabe lokal bevægelse samt udbrede, diskutere og påvirke Enhedslistens politik, både nationalt og lokalt.

Enhedslisten er repræsenteret i 69 kommunalbestyrelser, og mange afdelinger har organiseret åbne baggrundsgrupper, hvor man løbende diskuterer, hvordan de valgte skal agere i byrådet.

Udvalg

Enhedslistens udvalg arbejder med specifikke politikområder og er åbne for alle medlemmer. Der er udvalg, der arbejder med miljø, landdistrikter, international solidaritet, boliger, feminisme, sundhed, antiracisme, økonomi, uddannelse, faglig kamp og meget mere. Udvalgene udvikler politik og fungerer ofte som en slags baggrundsgrupper for vores folketingsarbejde. Derudover kan udvalgene planlægge aktiviteter inden for deres område.

Faglige netværk

I Enhedslisten arbejder vi med dobbeltorganisering. Det vil sige, at du er tilknyttet den afdeling, hvor du bor, men også det faglige netværk, du tilhører i kraft af din uddannelse, job eller fagforening. Derfor er det vigtigt, at du på mit.enhedslisten.dk registrerer de oplysninger.

I de faglige netværk kan man mødes med politiske kammerater for at diskutere og reagere på fagspecifikke politiske udfordringer, man oplever som f.eks. pædagog, magister eller 3F’er. Er du i tvivl om noget eller gerne vil bidrage med at udvikle dit netværk, så skriv til [email protected].

Årsmøder

Årsmødet er Enhedslistens højeste myndighed og afholdes normalt hvert forår. Det er på årsmødet, vi beslutter Enhedslistens principielle politik, hvilke aktiviteter vi skal lave og vælger hovedbestyrelse og spidskandidater til Folketinget. Årsmødet samler cirka 300 delegerede, der vælges ude i afdelingerne. Alle afdelinger har mindst to repræsentanter, og de større afdelinger har flere end det. I år er årsmødet rykket til oktober pga. valgkampene, og sammen skal vi bl.a. vedtage et globaliseringsprogram. Årsmødedeltagerne vælges på åbne afdelingsmøder i løbet af august.

Hovedbestyrelsen

Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt på årsmødet. Hovedbestyrelsen er partiets højeste organ mellem årsmøderne. Den tager sig af løbende politiske prioriteringer, overordnede beslutninger om vores politiske kampagner samt overordnede økonomiske beslutninger. Hovedbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et forretningsudvalg, der mødes hver uge. Forretningsudvalget fungerer og udtaler sig på Enhedslistens vegne mellem hovedbestyrelsesmøderne. Vil man have Enhedslisten til at tage stilling til noget, bør man henvende sig til forretningsudvalget ved at skrive til landskontoret, som videreformidler.

Folketingsgruppen

Enhedslistens folketingskandidater vælges på årsmødet med udgangspunkt i en elektronisk urafstemning, som alle Enhedslistens medlemmer kan deltage i.

Vores folketingsmedlemmer er opstillet og valgt på Enhedslistens grundlag og er ansvarlige over for Enhedslistens hovedbestyrelse og årsmøde. Væsentlige politiske spørgsmål drøftes mellem folketingsgruppen og hovedbestyrelsen.

Nogen spørgsmål?

Du kan finde yderligere informationer om partiorganisationen samt links til afdelinger, udvalg, netværk mm. på hjemmesiden org.enhedslisten.dk. Hvis du har nogen spørgsmål om Enhedslistens organisation, kan de stilles til din lokale kontaktperson eller til os her på Enhedslistens landskontor. Hold dig ikke tilbage.

Velkommen i Enhedslisten, kammerat! Vi glæder os til at lave verden om sammen med dig.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]