Gå til hovedindhold

Tags

Velfærdens helte har hænderne fulde

I valgkampen sætter vi fokus på velfærd for at gøre opmærksom på, at der er brug for flere ansatte og bedre arbejdsvilkår i blandt andet sundhedsvæsnet. Det er nogle af pointerne i Enhedslistens nye sundhedsudspil.

Sarah Glerup, Rød+Grøn

Mens banker er reddet, og de rigeste har fået skattegaver, er vores fælles velfærd blevet forsømt. Der mangler efterhånden så mange hænder på vores daginstitutioner, plejehjem, skoler og sygehuse, at det går alvorligt ud over både borgerne og de ansatte, der står alene med alt for mange opgaver.

Velfærdens helte skal have flere kolleger og bedre arbejdsvilkår, ikke mindst i sundhedsvæsnet.

Flere hænder på sygehusene

Siden Lars Løkke vandt sidste valg, er der kommet langt flere patienter til. Sammenlignet med 2015 blev hele 55.000 ekstra patienter behandlet i 2017. I samme periode er antallet af sundhedspersonale vokset med i alt fire (!) personer.

Tallene taler deres klare sprog: Der er på ingen måde hænder nok i det offentlige sundhedsvæsen til at løfte det voksende antal opgaver. Befolkningen bliver ældre, flere kroniske patienter overlever, og der fødes flere børn. Det er positive ændringer, men de betyder, at vi må opjustere antallet af ansatte. I stedet ser vi stadig overbelægning på utallige sygehusafdelinger, at patienter udskrives for hurtigt og behandles forhastet.

Enhedslisten vil derfor tilføre 2 mia. kr. til et generelt løft af sundhedsvæsenet fra i år. Derefter vil vi lade sundhedsudgifterne stige med omkring 2 procent årligt frem til 2025. Det svarer til et løft på godt 14 mia. kr. i 2025, der vil gøre det muligt at ansætte de nødvendige fagpersoner.

Bedre arbejdsvilkår for de ansatte

Enhedslisten mener, at Danmark – ligesom mange andre lande – skal indrette sundhedsvæsenet efter behov frem for økonomistyring. De seneste års ”produktivitetskrav” om at levere 2 procent flere årlige behandlinger har gjort forebyggelse, omsorg, nærvær og kvalitet til anden prioritet.

Det voldsomme pres på ansatte i sundhedsvæsnet går ud over patientsikkerheden. Der er brug for, at deres faglighed og medmenneskelighed atter kommer i centrum, så vi får bedre arbejdsmiljø og raskere patienter.Derfor vil Enhedslisten indføre arbejdsmiljølovgivning, der tvinger offentlige arbejdsgivere til at bekæmpe stress, nedslidning og håbløs normering på hospitalerne. Arbejdsvilkårene bliver kun bedre, hvis vi ansætter flere hænder med forskellige kompetencer. Samtidig skal lønnen i omsorgsfagene afspejle det ansvar, der følger med. Det vil vi via en særlig ligelønspulje, ud over allerede planlagte lønmidler, afsætte 5 mia. kr. til ved næste offentlige overenskomstforhandling.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Så galt er det gået siden sidste valg

Normering: I 2015 var der 106.525 ansatte på landets sygehuse. I 2017 var der 106.529. Mens der er kommet 55.000 flere patienter i perioden, er der kun samlet set ansat fire ekstra medarbejdere.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Lægeforeningen

Overbelægning: I marts 2018 nåede overbelægningen et niveau, så hver femte danske sengeafdeling havde flere indlagte patienter, end der var sengepladser til.
Kilde: DR Online

Arbejdsmiljø: I 2016 blev der givet 13 påbud til landets hospitaler for at udsætte de ansatte for uansvarligt stor arbejdsmængde og tidspres. I bare de første 10 måneder af 2018 faldt der 19 sådanne påbud og samlet set 34 påbud for dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Kilde: Arbejdstilsynet

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]