Gå til hovedindhold

Tags

Velfærdens helte har brug flere kollegaer – ikke reformer

Regeringen og Dansk Folkeparti har lanceret deres sundhedsreform, der flytter ansvaret for de ældre patienter og kronikerne ud af sygehusene og over til kommunerne. Men sundhedsaftalen er voldsomt underfinansieret, og den løser slet ikke problemerne i det danske sundhedsvæsen.

Peder Hvelplund, sundhedsordfører

De ansatte i sundhedsvæsenet har brug for flere kollegaer, efter de i årevis er blevet færre om at varetage opgaverne. Det sidste, sundhedspersonalet har brug for, er at blive kastet ud i et reformkaos og en ny struktur.

Arbejdsmiljø og patientsikkerhed er i forvejen presset af, at der i årevis er blevet lagt flere opgaver ud, uden at der er fulgt ressourcer med. Sundhedspersonalet drukner i administrative opgaver, som kvæler fagligheden. Der er brug for flere kolleger, både lægesekretærer, sygeplejersker, ergoterapeuter og andet støttepersonale. Der er brug for flere hænder, ikke flere møder og omstruktureringer.

Virkelighedsfjerne partier

Det lader ikke til, at regeringen og Dansk Folkeparti overhovedet forstår den virkelighed, der er ude i landets kommuner. Hvordan kan de tro, at det kan hænge sammen, at kommunerne skal tage sig af endnu flere opgaver, uden der følger nok penge med?

Der er alt for få hænder til at tage sig af børnene og de ældre i kommunerne, der allerede er nu. Det bliver jo endnu værre, når man bare flytter patientgrupper ud af sygehusene, uden der følger nok penge med til, at kommunerne kan tage sig af opgaverne.

Foto: iStock

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Utryg fremtid for udsatte børn og mennesker med handicap

 

I regeringens og Dansk Folkepartis sundhedsreform er der ingen plan for det specialiserede sundhedsområde, der skal tage sig af nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark.

Pernille Skipper, politisk ordfører

Det specialiserede socialområde tæller voldsomt udsatte børn på institutioner, mennesker med svære handicap og psykisk syge. Det er nogle af de grupper i vores land, der har allermest brug for hjælp, tryghed og støtte, og det er et voldsomt svigt, hvis der ikke er en plan for dem, skulle regionerne nedlægges, som regeringen og Dansk Folkeparti foreslår i deres forslag til en sundhedsreform.

Da amterne blev nedlagt, førte det til en svækket indsats for mange mennesker med behov for en specialiseret støtte. Eksempelvis så vi, hvordan unge mennesker med hjerneskade endte på plejehjem med ældre mennesker. På samme vis kan det få store konsekvenser, at regeringen og Dansk Folkeparti vil skyde det specialiserede socialområde til hjørne.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]