Gå til hovedindhold

Velfærdens helte

Enhedslisten lancerede i starten af september kampagnen: ”Velfærdens helte”. Den tager afsæt i de velfærdsudspil, Enhedslisten kom med i forbindelse med sommergruppemødet i august – og så skyder den for alvor regions- og kommunalvalgkampen i gang.

Eva Hyllegaard, Rød+Grøn

Kampagnen portrætterer: En jordemoder, en pædagog, en SOSU-assistent, en sygeplejerske, en skolelærer og en kloakarbejder – alle offentligt ansatte. Idéen bag kampagnen er at sende et budskab om, at vi skal skabe bedre vilkår for de mennesker, der hver dag arbejder hård for vores fælles velfærd.

Som en del af kampagnen kører der annoncer i flere landsdækkende dagblade, og der hænger plakater på stationer og i busskure i flere større byer. Kampagnen kører også på Enhedslistens hjemmeside og på sociale medier.

Kampagnen er en del af valgkampen op til regions- og kommunalvalget i november. Vores lokalafdelinger vil gå på gaden og møde både velfærdens helte og alle os andre, der møder dem i vores dagligdag i børnehaven, på skolen, på sygehuset, på plejehjemmet, i ældreboligen eller hjemme hos os selv.

Fair løn, mere tillid og flere kollegaer

Enhedslisten kom i forbindelse med sommergruppemødet i august med tre udspil, som kampagnen tager udgangspunkt i.

Det handler om, at kvindedominerede fag i det offentlige skal have en mærkbar lønstigning ved næste offentlige overenskomstforhandling i 2018. Det handler også om at vende udviklingen, så de lavest lønnede i velfærden får det, de er værd, og lønstop for de offentlige chefer, indtil de lavest lønnede er kommet mere på niveau.

Vi vil skabe 27.000 nye arbejdspladser i den borgernære velfærd som: daginstitutioner, folkeskolen og inden for sundhed, psykiatri, ældrepleje og handicapområdet. Og så handler det om at have tillid til velfærdens helte: Væk med produktivitetskravet på sygehusene allerede i 2018. Stop styringen med måltal i politiet og folkeskolen ud af PISA-regimet med afskaffelse af obligatoriske tests.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]