Gå til hovedindhold

Velfærden skal være valgets hovedtema

Hallen var ladet med social indignation, og der var lys i blikket hos de 3.500 sygeplejersker, kloakarbejdere, Sosu’er, blikkenslagere og HK’ere, som i starten af oktober mødtes i Odense for at diskutere velfærdens tilstand. Nu gælder det om at gøre velfærden til hovedtema i kommunal- og regionsvalget.

Jakob Nerup, arbejdsmarkedspolitisk rådgiver

Tillidsrepræsentanter fra alle fag og alle egne af landet fortalte den samme historie: Velfærden er presset ud over kanten for både borgere og ansatte.

Men tillidsrepræsentanterne var ikke samlet 3. oktober for at dele lidelseshistorier. Tværtimod havde de sat hinanden stævne for at sige: Nok er nok. Nu skal der gøres noget. Vi vil ikke længere passivt finde os i flere besparelser, der bruges på skattelettelser til de rige. Kommunal- og regionsvalget den 21. november skal handle om bedre velfærd.

Hvad kommer der så til at ske? Det er besluttet at gøre 7. november til ”Velfærdens dag”. Op til denne dag bliver der samlet underskrifter, diskuteret velfærdskrav på arbejdspladserne og iværksat kommunale initiativer, som også inkluderer de syge, kontanthjælpsramte og de unge. Det hele skal kulminere med velfærdsdemonstrationer i de største byer.

En succes kommer ikke af sig selv

Selv den bedste tillidsrepræsentant kan ikke ene kvinde stoppe nedskæringerne på velfærden eller forandre den politiske udvikling i Danmark. Det kræver, at kollegerne, naboerne og familien mobiliseres til fælles handlinger. For desværre er det et politisk faktum, at politikerne ikke lytter eller ændrer politisk retning, førend presset er stort nok.

Tillidsrepræsentanter, aktivister og lokale fagforeninger er nøglen til, at velfærdskampen kommer i så store omdrejninger, at politikerne kommer til at stå på en brændende platform. Det er fantastisk, hvis vi kan lykkes i en kommune med at mobilisere kolleger og borgere. Men heller ikke en kommune kan alene vinde over Christiansborg.

Derfor må vi handle på samme tid, med så stor synlighed i fællesskab, at det har effekt. Her er der brug for, at de store fagforbund har modet og den politiske vilje til at tage ansvaret for at arrangere store demonstrationer i byerne den 7. november, så velfærden bliver politikernes vigtigste tema.

Sidste år fik mobiliseringerne fjernet omprioriteringsbidraget. I oktober har protesterne presset regeringen til at afskaffe produktivitetskravet på sygehusene. Nu er det tid til at sætte endnu større mål.

Foto: Poul Drews

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

De står bag ”Danmark for Velfærd”

LO Storbyerne, FTF’s regioner, Blik og rørarbejderforbundet, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk El-forbund, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, FOA, HK, Kost & Ernæringsforbundet, Malerforbundet, PROSA, Uddannelsesforbundet og 3F.

 Vær med

Vi agter at skabe en bred, folkelig manifestation for velfærd. Derfor inviterer vi alle kræfter, der vil bidrage til mere og bedre velfærd, til at arbejde sammen med os frem mod den 7. november.

 

Her vil der være demonstrationer i:

  • København
  • Aarhus
  • Odense
  • Aalborg
  • Esbjerg
  • Randers
  •  

Andre aktiviteter:

Aktiviteter din kommune på Facebook: ”[kommunenavn] – Danmark for velfærd”

Underskriftindsamling – skriv under her: www.danmarkforvelfaerd.dk

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]