Gå til hovedindhold

Vejene forbliver fælles i Favrskov

Det begyndte som en historie om nedklassificering af veje. Det endte som en fortælling om, at borgerne ikke behøver stå afmægtige over for kommunen. Man kan kæmpe og vinde sammen.

Nina Ericsson, Rød+Grøn

Miseren i Favrskov stammer fra kommunesammenlægningen. I nogle af de gamle kommuner stod grundejere for vedligehold af boligvejene, mens det i andre kommuner var en kommunal opgave.

- Da vi blev samlet i én kommune, var det jo noget rod, at nogen fik bedre service end andre, når alle betaler samme kommuneskat, forklarer Peder Meyhoff.

Siden Enhedslisten i 2013 for første gang blev valgt ind i kommunalbestyrelsen, har Peder siddet som det eneste medlem fra Enhedslisten.

- De andre partier ville nedklassificere de kommunale veje. Både for at harmonisere og for at spare. Men den slags skal varsles fire år i forvejen, så sagen har bare ligget indtil 2015, hvor vi så er kommet i byrådet i mellemtiden, fortæller Peder.

 Egentlig gjorde det ham ikke noget, om vejene blev nedklassificeret.

- Jeg tænkte ligesom alle de andre politikere, at når der er så mange ting, kommunen skal bruge penge på, så det er måske ok, at parcelhusejerne betaler for egen slid på egne veje.

Fejl på fejl

Forvaltningen havde dog ikke varslet ordentligt, så ingen vidste, hvilke veje det drejede sig om. Det viste sig, at det ikke kun handlede om blinde småveje, men også veje, som bliver brugt af firmaer og alle mulige andre mennesker. Nu var det ikke længere i orden for Enhedslisten og Peder.

 - Der blev holdt et kæmpe borgermøde i Hammel. Salen var proppet med 300 mennesker, og rygterne siger, at yderligere 100 blev afvist ved døren. Den folkelige modstand var stor, beretter Peder.

De berørte borgere begyndte at grave i sagen. De fandt bl.a. ud af, at man må kun nedklassificere veje på grund af trafikale forhold – ikke for at ensarte reglerne i en kommune.

Enhedslisten nedstemt

Da Peder foreslog at sætte nedklassificeringen i bero, blev han stemt ned af alle de andre partier. Siden foreslog SF, Konservative og en løsgænger – støttet af Enhedslisten – at droppe nedklassificeringen helt og i stedet sætte grundskylden op. Men de andre partier, som lige havde sat grundskylden ned, ville ikke høre tale om det og stemte det ned.

Kommunen skal undersøge, om vejene har en nogenlunde stand, før de lægger vedligeholdelsesopgaven over på grundejerne.

- Den opgave har Rambøll vundet, og deres såkaldte tilstandsrapporter viser, at der ikke skal laves noget nævneværdigt, før kommunen kan slippe vejene, forklarer Peder.

Men beboerne kan ikke genkende skønmaleriet af, at vejene skulle være i god stand. To grundejerforeninger i Ulstrup hyrer Teknologisk Institut til at lave tilstandsrapporter om deres veje. Resultatet er noget helt, helt andet end det, Rambøll kom frem til.

Så blev det valgår

Borgerne søger aktindsigter og stiller spørgsmål i byrådet. Fejl bliver afsløret, og rapporterne fra Teknologisk Institut sender chokbølger gennem byrådet. Eller også er det udsigten til at blive straffet ved kommunalvalget. For borgerne er blevet velorganiserede og er begyndt at tale kommunens eget sprog med konsulentrapporter, hjemmeside og pressedækning.

De samme partier, som nedstemte Peders forslag om i det mindste at stille sagen i bero, vil nu droppe nedklassificeringen helt med den begrundelse, at de har lyttet til borgerne:

“... der [er] lyttet til kritikken fra borgerne, og det vurderes, at sagen har skabt så meget usikkerhed, at det er nødvendigt at få afsluttet nedklassificeringen. På den baggrund er der enighed om at annullere den tidligere byrådsbeslutning […] Det betyder, at de 79 km offentlige veje fremadrettet indgår i den almindelige vedligeholdelsesplan”, lyder det i dagsordenen på Favrskovs byrådsmøde den 28. marts.

Peder er selvfølgelig glad.

- 1. halvleg er slut nu. 2. halvleg handler om at opklassificere kommunale veje, som der er privat vedligeholdelsespligt på, smiler han.

Vil du høre mere? Peder Meyhoff kan kontaktes på [email protected]

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]