Gå til hovedindhold

Vejen ud af den økologiske krise er rød og grøn

Vi må demokratisere økonomien for at bringe den i balance med naturen. Det er en af de røde tråde i forslaget til grønt delprogram.

Finn Kjeller, medlem af Miljøudvalget og udvalget for grønt delprogram

"Earth Overshoot Day" kalder miljøfolk den dato, hvor menneskeheden har opbrugt de ressourcer, som Jorden kan genskabe i løbet af året. I 2017 var det den 2. august. Og hvis alle i verden belastede Jorden lige så meget per indbygger som Danmark, ville det være allerede den 12. april.

Op til COP23-klimatopmødet i Berlin i november 2017 advarede forskere endnu en gang om, at vi er på katastrofekurs. Samtidig holdt butikker verden over Black Friday, og Apple lancerede endnu en iPhone – slagkraftige symboler for et vækst- og forbrugsræs, som ødelægger både natur og menneskeliv i jagten på Jordens sidste råstoffer.

Hvorfor fortsætter dette globale hærværk trods alle advarsler? Fordi vi er underlagt et økonomisk system, der sætter private selskabers vækst og profitter over hensyn til miljøet og de kommende generationer.

Kursskifte og kollektive rammer

Et samfundsmæssigt kursskifte trænger sig på: Enten får markedet lov til at styre, og så bliver det for lidt og for sent, som med EU's mislykkede CO2-kvotehandelssystem. Eller også tager vi fat på en omstilling, der har retning mod et økologisk bæredygtigt socialistisk samfund.

Betyder det, at Enhedslisten bare skal argumentere for afskaffelse af kapitalismen? Nej, men det betyder, at vi må opstille krav, som svækker pengemagten og produktivismen. Krav, som peger i retning af et langt mere demokratisk samfund, hvor der produceres med udgangspunkt i menneskers behov og inden for rammerne af naturen og miljøets bæreevne.

Hvert menneske har et ansvar, men det afgørende for omstillingen er, at vi får skabt kollektive rammer, som tillader og tilskynder til, at folk producerer, forbruger, bor og transporterer sig på en klima- og miljøskånsom måde.

Det kræver en omfattende demokratisering af økonomien. Samfundet må begynde at tage kontrol over energi, banker og store selskaber, sådan at vi demokratisk kan prioritere brugen af ressourcerne inden for det økologiske råderum.

Der er ikke mindst brug for en spekulationsfri finanssektor, som flytter midler over til grøn omstilling. Fællesejede virksomheder og landbrug på bæredygtigt grundlag skal fremmes.

Der skal investeres i teknologiske skift, f.eks. fra fossil- til elbiler. Men samtidig må vi gøre forbrugsmønstrene mindre ressourcekrævende, f.eks. gennem kollektiv trafik og delebiler.

Styrkeforholdene skal ændres

For at opnå den brede befolknings støtte og deltagelse er det afgørende, at omstillingen også er et projekt for lighed og retfærdighed. Derfor rejser vi f.eks. krav om kortere arbejdstid og grønne afgifter med billigt basisforbrug.

Vores omstillingspolitik kan kun virkeliggøres, hvis voksende bevægelser og selvorganisering ændrer styrkeforholdene. Der er allerede spirer i form solcellelav, fødevarefællesskaber, reparationscafeer og meget mere. For at kunne rokke ved den økonomiske og den politiske magt er det afgørende, at også arbejdspladserne og fagbevægelsen engagerer sig i omstillingen.

Den røde, grønne og demokratiske omstilling, som Enhedslisten vil gøre Danmark til et godt eksempel på, vil vi også udbrede internationalt sammen med venstrefløjskræfter og græsrodsbevægelser i andre lande. For omstillingen kan ikke fuldføres uden et stærkt internationalt samarbejde på et demokratisk grundlag.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]