Gå til hovedindhold

Vær klar til valgnattens forhandlinger

Så snart der tegner sig et valgresultat, går forhandlinger om fordelinger af poster og magt i gang. Ofte er der allerede inden truffet aftaler, så det gælder om at være forberedt til konstitueringsforhandlingerne.

Jesper Kiel, kommunal koordinator

De aftaler, der indgås på valgnatten, er ikke formelle eller juridisk bindende, men lægger rammerne for, hvordan partierne aftaler rent formelt at stemme på det konstituerende møde i december. Derfor kan man også opleve, at der løbes fra både mundtlige og skriftlige aftaler.

De lokale traditioner er vigtige for, hvilken slags aftaler, der bliver indgået. I nogle kommuner har konstitueringen karakter af en aftale om en flertalsregering, hvor partiet, som får borgmesterposten, deler vigtige poster ud til de partier, som er med i konstitueringen. Til gengæld bliver de partier så forsøgt bundet til at stå samlet om hovedlinjen, og derfor skriver man et grundlag for konstitueringen. Her kan man vælge enten at dele lunser ud til oppositionen, eller at de kun får lige præcis det, de har ret til.

Gedemarked eller harmoni?

I andre kommuner vælger borgmesterpartiet at lave en bred konstituering - som oftest i en kommune, hvor flertallet er rimelig sikkert. Her prøver man at gøre alle tilfredse med de poster, hvert enkelt parti ønsker. Man deler ud af poster for til gengæld at få alle partier til at bakke op om borgmesteren.

I andre kommuner igen, bliver konstitueringen et gedemarked med alliancer på kryds og tværs. Det vil ofte være i kommuner, hvor nogle partier er villige til at skifte side (Radikale eller DF), men også i de tilfælde, hvor den vindende blok ikke kan opnå enighed om, hvem der skal være borgmester. Det åbner op for, at borgerlige støtter en rød borgmester, eller at de røde støtter en borgerlig borgmester - mod at få del i de væsentlige poster.

Det centrale omdrejningspunkt i for-forhandlingerne er altid borgmesterposten, dernæst posterne som udvalgsformand og viceborgmester. I de kommuner, hvor næstformandsposterne giver ekstra honorar, kommer de også i spil.

Styr på prioriteringerne

Når borgmesteren er valgt, og posterne er fordelt, gælder det i princippet for hele valgperioden. Der er dog en mulighed for, at udvalgsposter og formandsposter kan komme i spil senere. Hvis man i løbet af perioden vælger at ændre udvalgsstrukturen, så åbner man op for, at udvalgsposter fordeles på ny, mens borgmesteren bliver siddende. Det er værd at have i baghovedet. Laver man en konstituering, hvor nogle føler sig forfordelt og skifter parti og måske side, så kan dele af konstitueringen komme i fare.

Inden I går til forhandlingerne, så hav styr på jeres prioriteringer - hvilke udvalg vil I gerne sidde i? Vælg dem, hvor I har bedst muligheder og forudsætninger for at markere jer de næste fire år.  Hvis I kommer til at udgøre en del af flertallet, så skal I gøre op med jer selv, om I også vil ind og have del i magten og ansvaret med rådmands- eller formandsposter.

Hav baglandet i orden og regnearket klar

Det er vigtigt, at I lokalt har truffet beslutning om, hvem der forhandler og i løbet af natten, næste dag eller senere kan indgå en aftale om konstituering. Det er oplagt, at de kandidater, som står til at blive valgt, er med, men det er en god idé at have en gruppe omkring sig, hvis man pludselig skal tage stilling til uventede konstellationer. Få en liste af kommunen over de poster, som er i spil, og hav regnearket klar, så I nemt kan regne ud, hvor mange poster I har ret til, hvis I ikke er med i en aftale.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Her kan I få backup

Find nærmere oplysninger og regneark på Enhedslistens netforum under ”kv2017”.

Vi finder nogle erfarne kommunalpolitikere, som man kan ringe til i løbet af natten. Der kommer nærmere oplysninger senere.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]