Gå til hovedindhold

Udlicitering koster penge, liv og helbred

I Gribskov Kommune er store dele af ældreforsorgen udliciteret til Aleris og Attendo. Begge firmaer er svenske, og i hvert fald Attendo er ejet af en kapitalfond. Firmaerne leverer pleje og anden service til flere danske kommuner. Vi ved også, at der trækkes skattekroner ud af landet ved hjælp af ’Luxembourg-finten’ på denne baggrund.

Michael Hemming Nielsen, byrådsmedlem og kandidat for Enhedslisten i Gribskov

I sommeren 2017 var der i Gribskov Kommune to sager, hvor ældre, plejekrævende blev behandlet forkert af Attendos personale, der ikke var uddannet. I begge tilfælde betød det en forværring af de ældres helbred. Begge er nu afgået ved døden – tidligere end nødvendigt efter deres families opfattelse. Der findes adskillige andre tilfælde, som ikke er kommet frem, da de pårørende enten ikke ønsker det eller ikke magter det. Udlicitering koster liv.

Samtidig overholdes regler for løn og arbejdsvilkår ikke, hvilket koster de ansatte løn og personalegoder – og dermed også skattekroner til samfundet.

Veje og parker forsømmes

For cirka otte år siden blev Vej og Park udliciteret i Gribskov. Opgaverne blev delt mellem en række forskellige firmaer. Siden er der sket en væsentlig forringelse af standarden for vedligehold af vejene, vejudstyret, parkområderne og meget mere. Om de dårligt vedligeholdte veje har betydet flere færdselsuheld ved jeg ikke, men der sker et reelt værditab af vor fælles ejendom, når tingene ikke vedligeholdes ordentligt.

Vej og Park I Hillerød blev udliciteret for to år siden, og billedet er det samme som I Gribskov. Udbuddet skyldtes alene, at politikerne blev ført bag lyset af administrationen eller det konsulentfirma, der forestod udliciteringen. Den kommunale enheds eget bud var det billigste. Så man skulle finde en anden grund end prisen. Man lod kommunens bud dumpe på arbejdsmiljøet. Grotesk, når man kender til den arbejdsmiljøorganisation, som eksisterede. Den var isocertificeret, kontrolleret af ‘Norsk Veritas’. Milevidt foran miljøarbejdet ved HedeDanmark, som vandt buddet.

Alt kan gøres billigere i eget regi

Siden Brixtofte i Farum og Jannich i Græsted-Gilleleje i 1980’erne satte udlicitering på den ideologiske og politiske dagsorden, så har prisen altid spillet en rolle i debatten, som er præget af myter. Konkrete undersøgelser af, om offentlig eller privat er billigst, er der derimod få af – og dem, der er, viser ikke et entydigt billede.

Jeg vil påstå, at enhver offentlig opgave af en vis volumen kan gøres billigere i eget regi. Dette under forudsætning af, at der er en god og professionel ledelse af den kommunale enhed. Hvis ledelsen er dårlig, bør den udskiftes - ikke medarbejderne.

Det er billigere, fordi der ved udlicitering indføres tre ekstra led, som skal have betaling. Første led er ejerne af det private firma. Andet led er ledelsen af det private tilbud (kan være de samme som første led, hvis det er et lille firma). Tredje led er internt i kommunen, hvor der skal oprettes en enhed til at kontrollere, at kommunen får det, vi betaler for.

Og så er der ikke medregnet udgifterne til at udforme udbuddet og gennemføre et kontrolbud. Sidst vi i Gribskov udliciterede skolebusserne, betalte vi COWI for at udarbejde et kontrolbud. Det viste i øvrigt, at kommunen kunne spare en mio. kr. årligt ved at drive skolebuskørslen selv. Men det ville de andre partier ikke.

Michael Hemming Nielsen er 58 år. Han har siddet i byrådet i Gribskov siden 2014 og genopstiller. Han er faglig sekretær hos 3F Frederiksborg. Han har tidligere været næstformand for SiD-Hillerød A (1998-2004) og tillidsrepræsentant i Hillerød Kommune (1985-1998).

Foto: Mark Knudsen

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Luxembourg-finten

Finten fungerer ved, at virksomheder blandt andet kan oprette interne lånestrukturer i Luxembourg, lade datterselskaber overtage retten til virksomhedens varemærke eller opnå skattefradrag efter underskud.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]