Gå til hovedindhold

Tags

Tid, lighed og sammenhæng i sundhed

Med sit nye og omfattende sundhedsudspil vil Enhedslisten sikre, at adgangen til sundhed bliver bedre, mere lige og kommer tættere på borgere i alle aldre.

Sarah Glerup, Rød+Grøn

Enhedslistens nye sundhedsudspil vil sætte ind på tre områder: Tid, lighed og sammenhæng.

Bedre tid til den enkelte patient kræver flere ansatte og bedre arbejdsvilkår på sygehusene. Mere lige adgang til sundhed kræver bedre forebyggelse, et opgør med brugerbetaling og et løft af psykiatrien. Bedre sammenhæng kræver, at den kommunale sundhedspleje bliver styrket, at alle får adgang til egen læge, og at regionerne får friere hænder.

Sundhed uanset indkomst og uddannelse

De rigeste danskere levere længere og forbliver raskere end dem med de korteste uddannelser og laveste indkomster. Kontanthjælpslofter og integrationsydelser betyder, at de fattigste af os ofte ikke har råd til tandpleje eller medicin. Mange lavtlønsjob er enormt nedslidende. Og på travle sygehuse trænger de patienter, der kan argumentere på akademikersprog, lettere igennem.

Bedre forebyggelse kan skabe mere lighed. Derfor foreslår Enhedslisten en plan til at nedbringe forbruget af cigaretter, sodavand og alkohol, bedre misbrugsbehandling i alle kommuner og mere økologi og grønt i alle offentlige køkkener.

Forebyggelse skal vare livet igennem. Enhedslisten vil sikre den gode start via jordmoderhjælp under hele fødslen og ordentlig opfølgning bagefter. De offentlige tandplejeklinikker skal fremover også tage imod patienter over 18 år. Endelig vil vi styrke den mentale del af sundheden markant. Både gennem mere forebyggelse af psykisk mistrivsel, bedre hospitalspsykiatri og en investering i behandlingen af borgere, med psykiske problemer, der bor i eget hjem eller i socialpsykiatrien.

Sundhed, der kommer tæt på og hænger sammen

Det nære sundhedsvæsen svigter mange steder i landet, fordi der mangler praktiserende læger, og kommunernes indsats svinger. Regionerne, der styrer sygehusene, er desuden født med store begrænsninger, som gør det svært at sikre sammenhæng i tilbuddene.

Enhedslisten vil investere i det borgernære sundhedsvæsen. Sjældne sygdomme hører de større sygehuse til, men mange mere almindelige ambulante opgaver kan løses på lokale sundhedshuse. Uanset formen vil Enhedslisten kræve bedre koordinering mellem kommuner og regioner, så patienter ikke falder i et hul mellem eget hjem, egen læge, genoptræning og hospitalet. I dag forsøger mange kommuner sig med billige tilbud, der ikke er gode nok til specielle opgaver med f.eks. genoptræning.

Hvis det skal blive bedre, må regionerne få frihed fra service- og anlægsloft og mulighed for at udskrive skat på linje med kommunerne. Desuden skal kommunernes økonomi følge med befolkningens udvikling, og derfor vil Enhedslisten investere 1,6 mia. kr. årligt i den borgernære sundhed.

Foto: Mark Knudsen

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]