Gå til hovedindhold

Temaintro: Vi slås for et sundt samfund

Om du er syg eller sund, afhænger i høj grad af, hvad du spiser og drikker, hvordan du bevæger dig og om du ryger. Det er det, vi altid hører. Det er ikke direkte forkert, men det overdrevne fokus på vores individuelle valg flytter ansvaret for sundheden over på den enkelte. Og det er til gengæld forkert.

Stine Brix, sundhedsordfører

Virkeligheden er jo, at ingen af os træffer valg uafhængigt af det samfund, vi er en del af. Hvad gør vores omgivelser, hvad er almindeligt? Hvor mange penge har du at købe ind for, og hvor lang tid har du tid til at lave mad? Hvilke kemikalier er tilladt i dine fødevarer? Hvilket arbejdsmiljø arbejder du i? Alle disse ting har indflydelse på vores sundhed. På den måde bliver sundhed og sygdom i høj grad produkter af samfundet.

Sundhedspolitik er samfundspolitik
Det er en af de absolutte styrker i Enhedslistens nye sundhedspolitiske delprogram og handleplan, at vi insisterer på at forstå sundhed i denne samfundsmæssige kontekst. Det gør naturligvis samtidig sundhedspolitik mere kompleks. Vores sundhed handler ikke bare om behandlinger og sygehuse. Den er også formet af vores skoler, arbejdspladser og miljølovgivning. Det er faktisk svært at komme i tanke om politikområder, som ikke spiller ind i forhold til vores fysiske og mentale helbred.

Vi skal ikke benægte, at den enkelte har et ansvar. Men hvis vi løfter blikket fra individet, bliver vi i stand til at se, at den nuværende samfundsmodel også påvirker vores sundhed på godt og ondt. På godt, fordi mere velstand og velfærdsordninger giver os adgang til gratis lægehjælp, uddannelse og ordentlig kost, så vi lever meget længere end for 100 år siden. På ondt, fordi vi lever i et konkurrencesamfund, der afføder stress og angst og decideret udstøder mange af dem, der ikke kan være produktive nok.

Vi skal uligheden til livs
Ligesom i samfundet generelt ser vi stor ulighed i sundheden. I toppen af samfundet, hvor der er de højeste indkomster og de længste uddannelser, findes også de længste liv og det største fravær af sygdom. De mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet eller har et hårdt fysisk job, lever til gengæld kortere og får flere kroniske sygdomme. Derfor er Enhedslistens kritik af klassesamfundet og den nyliberalistiske økonomi også en sundhedspolitisk kritik, og vores vision om et socialistisk samfund med mere fællesskab, demokrati, lighed og frihed er også i høj grad en sundhedspolitisk vision.

I flere år har Enhedslistens sundhedspolitiske udvalg arbejdet med et nyt delprogram og en handleplan med konkrete forslag. De fortjener et kæmpe klap på skulderen for deres store arbejde. Lad os sammen bruge vores nye program som afsæt for kommunal- og regionsvalgkampen. Lad os slås for et sundt samfund.

Citater fra det sundhedspolitiske delprogram:

"Den sociale ulighed i levevilkår spiller en stor rolle for, hvilke sundhedsrisici man udsættes for, og i hvilket omfang man har mulighed for at træffe sunde valg. Med dette udgangspunkt stilles krav til stat, regioner og kommuner om at skabe de bedste rammer og betingelser for menneskers muligheder for at leve et sundt liv.”

"For Enhedslisten er det centralt, at alle har lige muligheder for et sundt liv og en relevant og professionel behandling i sundhedsvæsenet. På grund af den sociale ulighed i sundhed er det i mange tilfælde nødvendigt at behandle folk forskelligt for at skabe lige muligheder for et godt resultat."

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]