Gå til hovedindhold

Sprogskoler for indvandrere lukker i København

Lærerne inviterer til dialog på rådhuset, men det er kun venstrefløjen, som kommer.

 

Mikael Hertoft, Rød+Grøn, fyret underviser i dansk som andetsprog, Københavns Sprogcenter

Hovedkassen på Københavns Rådhus var ramme om et usædvanligt møde den 5. april. Mødelokalet var stuvende fuldt af 150 vrede og triste lærere og kursister fra tre sprogskoler i København. De var kommet til dialogmøde.

Mødet var blevet til i et samarbejde mellem lærere på Københavns Sprogcenter og Enhedslistens medlemmer af borgerrepræsentationen. Alle partier var inviteret til at deltage. Desværre var det kun Enhedslisten, Alternativet og SF, der fandt det umagen værd at møde op. Fra Socialdemokratiet og højre ud, var der ingen til stede.

Pris vandt over kvalitet

Undervisningen i dansk for indvandrere er blevet sendt i udbud. København var faktisk en af de sidste kommuner i landet, udbuddet har hærget i Jylland i mere end 10 år. Det er noget, EU kræver, sagde kommunens embedsmænd, men det er også noget, de borgerlige politikere, inklusive Radikale og Socialdemokratiet, går stærkt ind for.

Udbuddet blev vedtaget lige så stille på et møde i et udvalg den 28. april 2016. Siden har det vist sig umuligt at stoppe sagen. Enhedslisten har forsøgt i stedet at ”kommunalisere”, så kommunen selv driver skolerne. Men det var der ikke flertal for.

Venstrefløjen kæmpede for, at der i udbuddet skulle lægges vægt på kvaliteten i undervisningen. Det blev vedtaget, at prisen skulle vægtes 70 procent procent og kvaliteten kun 30 procent. Men på forslag af forvaltningen valgte kommunen at have nogle helt vage og løse kvalitetskriterier med den begrundelse, at konkrete kriterier, som gratis bøger, et minimum antal timer eller et maksimum antal elever i klassen ville koste penge. På den måde kunne kommunen gennemføre en besparelse, som kom ovenfra, fordi den er vedtaget i Folketinget.

Enhedslisten forsøgte at få vedtaget en klausul om virksomhedsoverdragelse, så de ansatte ville få en beskyttelse, men det kom man ikke igennem med. vi taler om 400 ansatte, lærere, sekretærer, pedeller og chefer, hvis fremtid er usikker.  Det mente Karina Vestergård fra Enhedslisten var i modstrid med kommunens erklærede politik om at bekæmpe social dumping.

Rasende og fortvivlede lærere

Det endte med, at de billigste tilbud vandt – og de tre gamle skoler i København tabte. Kommunen har nu sagt kontrakten op, og fremover skal andre skoler drive undervisningen langt billigere. Skolerne ejes af private firmaer, som skal trække profit ud af forretningen, påpegede Dorte Skovgård, som er tillidsrepræsentant på Københavns Sprogcenter.

På dialogmødet kom det frem, at udbudsprocessen har været totalt uigennemsigtig. Udbuddet blev gennemført for at spare penge, fordi staten har skåret ned på tilskuddet til danskundervisning. Men besparelsen kommer til at være 66 millioner kroner over målet. Til gengæld er det mere end tvivlsomt, om man kan levere god undervisning til priser, der kun lige er over halvdelen af de gamle takster.

Nu lukker Indvandrernes Aftenskole, Studieskolen og Københavns Sprogcenter – steder, der i årtier har været kultursteder og centre i mødet mellem indvandrere og Danmark.  Hvor mange af de 400 lærere, der vil få job på de nye skoler, er der ingen, der ved. Ansættelsesforholdene bliver helt sikkert værre.

Lærerne er rasende og fortvivlede, og der er stor aktivitet på skolerne og på rådhuset for at ”vende supertankeren” og fjerne de værste resultater af udbuddet. Bedre sent end aldrig.

Foto: Mikael Hertoft

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]