Gå til hovedindhold

Sparepolitikken går gennem EU

EU’s sparepolitik medfører stigende fattigdom i Europa. Godt hver fjerde EU-borger er i dag fattig ifølge Røde Kors, og også Danmark mærker EU’s økonomiske pisk.

Mikael Hertoft, Rød+Grøn

Kenneth Haar er aktiv i organisationen Corporate Europe Observatory, der forsøger at kaste lys over og udfordre erhvervslivets privilegerede indflydelse i EU. En indflydelse, der i høj grad har sat præg på EU’s økonomiske politik. Her har nøgleordene været tvungne nedskæringer og privatisering.

Over for medlemslande med stor gæld har politikken kunnet gennemtrumfes i særligt ren form, men også Danmark bliver påvirket af EU’s spareiver, påpeger Kenneth Haar.

- Samme grundlæggende regler er på spil i EU, uanset om det drejer sig om Grækenland eller Danmark. Reglerne baserer sig på den neoliberale økonomiske teori, som altid fører til de samme økonomiske krav. Først og fremmest at der aldrig må være gæld på statsbudgettet.

Alle lande får sparekniven

Medlemslande, der har gæld, bliver direkte pålagt en bestemt strategi for at få skåret statsunderskuddet ned.

- Men lande, der ikke er i krise, bliver anbefalet samme politik. Den store forskel på Grækenland og Danmark er, at i Grækenland har vi set EU udøve fuld afpresning på landet. I Danmark får vi i stedet det, der så pænt kaldes ”henstillinger”, forklarer Kenneth Haar.

EU’s henstillinger handler ikke blot om nedskæringer, men griber også ind i f.eks. medlemslandenes måde at organisere arbejdsmarked og velfærd på.

- Privatiseringer er en fast del af politikken. Det kan blive begrundet i kravet om at skaffe indtægter til at afskaffe underskud på statsbudgettet. Men der stilles også håndfaste krav om såkaldte ”reformer af arbejdsmarkedet”, siger Kenneth Haar og nævner mindstelønnen som en vigtig brik.

- EU tvang Grækenland til at afskaffe mindstelønnen under Pasok-regeringen. Det blev siden et af Syrizas centrale valgløfter at genindføre en mindsteløn på 750 euro om måneden – men det valgløfte har Syriza svigtet, fordi EU sagde nej.

EU bestemmer mest

Selvom Danmark ikke kan underlægges samme tvang som Grækenland, mærker vi også EU’s indflydelse. Corporate Europe Obersvatory anslår, at mindst 50 procent af vores lovgivning i Danmark reelt udstikkes af EU.

- EU øver indflydelse på Danmark, hver gang man i Ministerrådet finder frem til nye regler, som får flertal i Europaparlamentet. På baggrund af dem udarbejder den siddende regering danske lovforslag, som vedtages i Folketinget på traditionel maner, men reelt kommer fra EU, fortæller Kenneth Haar.

I forhold til det rent økonomiske er Danmark underlagt stabilitetspagtens krav om nedskæringspolitik.

- Det begrænser i høj grad vores frihed til at føre økonomisk politik og for eksempel vælge at investere os ud af kriser i stedet for at skære ned, siger han.

Bruxelles har serveretten

I mange tilfælde er det dog svært for selv trænede øjne at gennemskue, om EU kræver en bestemt økonomisk politik af Danmark, eller om det snarere handler om, at danske politikere ønsker selvsamme politik og slet og ret bruger EU som undskyldning.

- Vi har i hvert fald set, at Bjarne Corydon var uhyre interesseret i at følge EU’s sparelinje, mens han var finansminister. Hvor meget frihed, Danmark reelt har til at føre økonomisk politik, vil først for alvor komme på prøve, hvis eller når et flertal i Folketinget ønsker en anden politik. For til den tid vil samme EU-regler stadig være gældende, påpeger Kenneth Haar og uddyber:

- Indtil da er det EU, der har serveretten, og de sidder på en meget stor del af det politiske liv. Når vores danske politikerne tager til Bruxelles og skriver under på et papir, så tager de det dybt alvorligt.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]