Gå til hovedindhold

Solidaritet og intersektionalitet

Kvinder diskrimineres stadig, og derfor er feminisme fortsat relevant – men der er ikke én måde at være feminist på. Intersektionel feminisme giver et bud på at tænke feminisme på en ny måde, der også ser på, hvordan forskellige former for diskrimination kan spille sammen.

Kira May Myhrmann, ligestillingspraktikant

Når en brun kvinde bliver diskrimineret, kan man f.eks. ikke sige, at det handler om enten hendes køn eller hendes hudfarve. Hun er jo kvinde og brun på samme tid. At se på kombinationen af de to ting, er dét, intersektionalitet kan. Og fokus er ikke begrænset til køn og hudfarve. Kategorier som klasse, kønsidentitet, seksualitet og handicap betyder også noget for den måde, verden møder dig på. Jo flere af kategorierne, hvor du falder uden for normerne, desto dårligere stillet bliver du i samfundet, påpeger intersektionel feminisme.

Drukner vi i undertrykkelsesformer?
Mange står forvirrede tilbage, når den nye(re) definition af feminisme rulles ud. Kan feminisme rumme så mange diskriminationsformer? Er det overhovedet muligt at være solidarisk med alle undertrykte uden at tabe fokus på køn?

Der ér flere udfordringer ved intersektionel feminisme. En af dem er, at begrebet bliver mindre konkret, når det pludselig inkluderer så mange mennesker med forskellig baggrund. Når intersektionel feminisme tager afsæt i, hvem der bliver forfordelt i vores samfund på baggrund af identitetsfaktorer som hudfarve, kan man ikke undgå også at tale om, at Kirsten fra Aarhus formentlig har nemmere ved at blive ansat i en børnehave end Ali fra Libanon – og så er fokus på køn vel rykket i baggrunden?

På den anden side er det netop en fordel ved intersektionel feminisme, at den favner bredt og prøver at dække alle former for diskrimination i deres kombination med hinanden. Det giver os f.eks. redskaber til at forstå, hvorfor den lesbiske, hvide kvinde undertrykkes mere end den heteroseksuelle, hvide kvinde – og hvorfor den brune, lesbiske kvinde rammes allerhårdest! Det samme gør sig gældende, når vi ser på hvide, veluddannede kvinders fordele sammenlignet med ufaglærte og brune. Intersektionel feminisme gør det simpelthen muligt at snakke om dem, der undertrykkes på baggrund af andet og mere end køn.

Stadig feminisme, bare bredere fokus
Nogle hænger sig i, hvorfor man stadig kalder sig feminist, når man i bund og grund kæmper for lige muligheder uanset køn, etnicitet, seksualitet, kønsidentitet, handicap, klasse osv. Hvorfor ikke slet og ret tale om socialisme og antiracisme?

Det skyldes historie og de kampe, der er blevet kæmpet forud i feminismens navn. Feminismen har gennem årene videreudviklet sit fokus fra udelukkende at beskæftige sig med køn til også at inkludere andre former for diskrimination, men hovedelementet i bevægelsen er trods alt stadig køn, da kvinder verden over endnu ikke kan sige at være ligestillet med mænd.

På de følgende sider vil vi bringe to konkrete eksempler på, hvordan vi som parti helt lavpraktisk kan tænke intersektionelt i forhold til hhv. kvinder med anden etnisk baggrund og familievenlig politik.

Foto: adamkaz - iStock

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]