Gå til hovedindhold

Skoleklokken ringede ind på Borgen

Vejret var godt og stemningen høj, da Enhedslisten i april bød velkommen til en temadag på Christiansborg om folkeskolepolitik.

Mads Plovgaard Lehm, uddannelsespolitisk rådgiver

I det seneste år har en arbejdsgruppe i Enhedslistens uddannelsespolitiske udvalg arbejdet på at samle Enhedslistens folkeskolepolitik i et samlet papir med titlen ”Fælles om folkeskolen”. I den anledning samledes skoleinteresserede medlemmer af Enhedslisten fra hele landet på Christiansborg den 14. april.

Først på dagsordenen var et veloplagt oplæg fra Niels Rosendal og Hans Dorf om visioner for folkeskolepolitikken. De to forskere fra DPU tog de godt 40 deltagere gennem en tour de force, hvor vi nåede rundt om folkeskolens formål, den ideologiske forankring og en demokratisk sikring af pædagogikken. Et inspirerende og for nogle provokerende oplæg, der satte rammen for resten af dagens arbejde.

Fælles om folkeskolen

Undervisningsordfører Jakob Sølvhøj fik herefter ordet og adgang til at præsentere ”Fælles om folkeskolen”. Papiret samler de politiske forslag, som Enhedslisten har stillet på folkeskoleområdet. Der er således ikke tale om ny politik, men et forsøg fra arbejdsgruppen på at give en sammenhængende fremstilling af de initiativer og forslag, Enhedslisten har præsenteret i den seneste tid.

Enhedslistens byrådsmedlem fra Gladsaxe, Trine Henriksen, der også sidder med i arbejdsgruppen, fremlagde en række konkrete bud på forslag, der på baggrund af papiret kan stilles i kommunerne. Kommunerne har nemlig en væsentlig indflydelse på de konkrete skolepolitiske forhold, og Trine fremlagde helt konkrete bud på forslag, vi kan stille i kommunalbestyrelserne. Det gælder bl.a. forslag om klasseloft på 24 og at gøre folkeskolen fuldstændig fri fra brugerbetaling.

Plads til løbende forbedringer

Det var med de kommunale forslag i baghovedet, at deltagerne, der var blevet opdelt i grupper, fik til opgave kritisk at gå gennem papiret. Grupperne blev blandt andet bedt om at melde tilbage, hvad papiret manglede, og om der var noget, der kunne stå mere klart. Ikke overraskende havde grupperne masser af konstruktive forslag til nye tiltag og forbedringer. Det er nemlig formålet med ”Fælles om folkeskolen”, at papiret skal være dynamisk, og at teksten løbende opdateres og udvikles i takt med, at vi udvikler ny politik og at der kommer ny viden på området.

Folkeskoledagen blev afsluttet med en opløftende plenumdebat om dagens oplæg og diskussioner og med lovning på, at vi for fremtiden vil holde lignende arrangementer i Enhedslisten. Og så lægges der sidste hånd på papiret efter alle de input, arbejdsgruppen modtog i løbet af dagen.

Du kan læse ”Fælles om folkeskolen” på Enhedslistens hjemmeside.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]