Gå til hovedindhold

Sjællandske kommuner vender budget-skuden

Efter nogle hårde år er Enhedslisten i Holbæk og Halsnæs med i gode budgetaftaler for 2018.

Karen Thestrup Clausen, kommunalbestyrelsesmedlem i Holbæk, og Lisbet Møller, kommunalbestyrelsesmedlem i Halsnæs

Enhedslisten har to mandater ud af 31 i Holbæk byråd. Der har i denne periode siddet en Venstre-borgmester, som de første to år har været bredt støttet af det øvrige byråd - bortset fra Ø. Det har betydet budgetvedtagelser med 29 stemmer for og kun Ø imod.

Holbæk kommune har landets laveste kassebeholdning. Den er så lav, at vores kommunaldirektør og borgmester har været ude i ugentlige samtaler med indenrigsministeriet. Årsagerne er flere: Man har ikke villet acceptere det stigende udgiftspres på især ældreområdet – og dermed ikke sikret de nødvendige skatteforhøjelser. På investeringsområdet har man låst sig til et OPP-byggeri til en lille halv milliard. Man har satset ensidigt på erhvervsfremmende foranstaltninger uden at få flere arbejds- eller praktikpladser. Endelig det, som alle kommunerne lider under: en politik fra Christiansborgs side, hvor man binder større og større dele af den kommunale økonomi, som man samtidig beskærer.

Flertal for en ny politik

Holbæks borgmester har været presset i løbet af det sidste år. Massive protester fra alle grupper af kommunalt ansatte, som har mistet 10 procent af deres kollegaer. Fra forældre, som oplever kæmpeflugt fra de kommunale daginstitutioner og skoler. Fra lokalområder, der ser deres idrætsanlæg, skoler og daginstitutioner forgå i råd og skimmelsvamp. Enhedslisten har været en del af de protester.

I år har det så været muligt at samle et flertal for en ny politik (som udgangspunkt uden om Venstre), og for første gang er Enhedslisten med i en budgetaftale i Holbæk.

Aftalen løser ikke alle udfordringer, men bl.a. udnytter den servicerammen, som starter genopretningen af vores daginstitutioner, og anderkender faren ved fortsat brug af round-up. Desuden genindføres dækningsbidraget – et forslag med klare aftryk fra Enhedslisten.

Flyttevogn tippede flertallet

I Halsnæs er vi i den forunderlige situation, at Enhedslisten, SF, Alternativet og Socialdemokraterne i sommer fik flertal i byrådet. Det skete, da en Venstrekvinde fraflyttede kommunen, og hendes afløser i mellemtiden var gået til Alternativet. Det blev det hele meget sjovere af. Enhedslisten skyndte sig at genfremsætte nogle forslag, der nu kunne vedtages.

Og så begyndte samarbejdet i det nye flertal om budgettet. A vil pokkers gerne sikre sig borgmesterposten, og de har store chancer, hvis Enhedslisten støtter dem. Det har vi udnyttet.

Vi har fået genindført dækningsafgiften, som Venstre og DF afskaffede som det første, da de i ’13 fik magten. Vi har fået bedre normeringer på plejecentrene, penge til sårbare børn og unge, bedre personalefaciliteter på plejehjemmene, kørsel til demente mennesker i aflastning og penge til projektering af ungdoms- og ældreboliger.

Der er kommet en miljømedarbejder på budgettet og penge til bl.a. daginstitutioner og skolekantiner. Samtidig har vi ryddet op i en række tilskud til erhvervslivet, som Venstre og DF har indført. Faktisk måtte vi kun æde enkelte kedelige (men ikke uacceptable) ting for at få vores igennem.

Det går ikke uden baggrundsgruppe

De erhvervsdrivende og lokalavisen, som ejes af en superliberalist, har talt om massakrer, bremsning af udviklingen og nedlæggelse af arbejdspladser. Hvem ved, om de får held med deres løgnehistorier?  De har mange penge at føre valgkamp for. Omvendt har vi de gode sager og begejstringen.

For hvert år, siden vi kom i byrådet, er det blevet lidt lettere. Det var svært i starten. Alle de fremmede ord og begreber, vi skulle forholde os til – og alle de kolonner, vi skulle gennemskue. Og ikke mindst, med få undtagelser, en politiserende administration.

Vi har kun et mandat, men en stærk og stabil baggrundsgruppe og god hjælp og læring fra Enhedslistens kommunalpolitiske bagland. Uden dem var det slet ikke gået.

Foto: Carsten J

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]