Gå til hovedindhold

Tags

SIVIL: kommunikation med social bevidsthed

På Amager ligger Danmarks første og indtil videre eneste socialøkonomiske kommunikationsbureau. Rød+Grøn har besøgt virksomheden.

Eva Hyllegaard, Rød+Grøn

Det virker ikke tilfældigt, at SIVIL har adresse i hjertet af Sundholm – et område, der huser mange socialt udsatte mennesker. Camilla Schwalbe er partner og rådgiver i SIVIL, mens Karina Willumsen er kommunikationsrådgiver. Begge er uden tvivl ildsjæle.

Kommunikation med værdi

SIVIL er sat i verden for at levere kommunikation med et tydeligt værdiafsæt, forklarer Camilla Schwalbe. Men hvad betyder det konkret?
- Vi arbejder kun med organisationer, virksomheder, enkeltpersoner og kommuner, som har et værdidrevent formål. Det vil sige, at de ikke kun er optaget af den økonomiske bundlinje, men også af den sociale- og bæredygtige bundlinje. Jeg plejer at sige, at vi arbejder med hjernen, men mindst lige så meget, hvis ikke mere, med hjertet, forklarer hun.

- At vi er socialøkonomiske betyder desuden, at vi har nogle økonomiske forpligtelser i forhold til de penge, vi tjener. Vi skal geninvestere dem i sociale initiativer eller direkte i vores virksomhed. Og så tager vi borgere ind, som er på kanten af arbejdsmarkedet, og hjælper dem med afklaring af arbejdsevne i forhold til f.eks. flexjob eller revalidering.

Indignerede kommunikatører
Arbejdet i SIVIL er todelt. Virksomheden er dels et kommunikationsbureau, dels en social entreprenør, forklarer Karina Willumsen:
- Vores kommunikationsydelser er mange. Hele spektret, faktisk. For inden for vores felt kræver kunderne ofte mange indsatser, der kan understøtte en større strategi. Et eksempel på vores sociale entreprenørskab er ”Civilsamfundets Fællesdag”, som vi lige har lanceret sammen med TuborgFondet og Altinget. Her er SIVIL initiativtager, udvikler og eksekverende kraft i et forsøg på at samle civilsamfundets unikke forgreninger i et handlefællesskab.

Det mangefacetterede arbejde betyder, at SIVILs ansatte skal have overblik over andet og mere end kommunikationsredskaber.

- Vi ved, hvad der rører sig på beskæftigelsesområdet, både strukturelt, lovgivningsmæssigt og politisk. Vi kender satspuljen og kommunernes refusionsordninger. Vi ved, hvordan området fungerer, og dét skaber tryghed hos vores kunder. Vores kunder siger tit, at det er rart at arbejde med os, fordi der ikke er så mange mellemregninger. Derudover adskiller vi os selvfølgelig ved at være socialøkonomiske og tilsyneladende det eneste bureau i branchen med overenskomst! siger Camilla Schwalbe med slet skjult undren.

Hvad er drømmen for fremtiden?

Det sociale aspekt er nok en årsag til, at SIVIL har en særlig type ansatte.
- Vi er alle kommunikatører, men vi er først og fremmest indignerede mennesker. Vi har samfundssind og har været tæt på det deltagende, demokratiske Danmark i mange år. Her adskiller vi os måske fra andre kommunikationsbureauer, mener Camilla Schwalbe.

Karina Willumsen nikker og tilføjer:

- Vi håber, at mange andre vil tage den socialøkonomiske model til sig. Vi vil gerne være en slags rollemodel for, at man kan lave noget samfundsnyttigt og tjene nogle penge, som man så kan geninvestere i den sociale og bæredygtige bundlinje i vores samfund.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Socialøkonomisk virksomhed

'En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål'.

Kilde: socialvirksomhed.dk

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]