Gå til hovedindhold

Sidste nyt fra valgkampen

Når du læser disse linjer, er der mindre end en uge til kommune- og regionsvalget. Rød+Grøn bringer her den sidste omgang nyt fra valgkampen. I decembernummeret følger vi grundigt op på valget, som forhåbentlig har givet Enhedslisten gode resultater i alle dele af landet.

Simon Halskov, Rød+Grøn

 

Posten tæt på at spolere valgkampen

Enhedslisten i Helsingør kom i problemer, da PostNord pludselig meddelte, at partiets valgavis ikke kunne blive omdelt. PostNord begrundede det med, at de havde lukket for ordrer frem mod udfasningen af reklameomdeling til nytår. Det så Enhedslisten som et aftalebrud og klagede over beslutningen. Alternativt skulle Liste Ø have brugt distributøren Forbruger-Kontakt, hvilket ville betyde, at valgmaterialerne kom ud til 4000 færre husstande.

På baggrund af klagen gennemgik PostNord sagen igen og valgte alligevel at omdele Enhedslistens valgavis.

- Det havde været et demokratisk problem, hvis nogle partier blev sat bagud i valgkampen. Vi er derfor glade for, at beslutningen er omgjort, siger Jørgen Bodilsen, der er kandidat for Enhedslisten i Helsingør.

 

Boykot ulovlige israelske bosættervarer

Den 1. november blev kampagnen ”Boykot bosættervarer KV17” lanceret på Facebook. Enhedslisten støtter kampagnen og opfordrer alle vores kommunale og regionale kandidater til at skrive et opslag eller lægge en video op på siden, hvor de svarer på disse to spørgsmål: Vil du som indvalgt arbejde for en boykot af ulovlige israelske bosættervarer i din kommune? Vil du som indvalgt i din kommune arbejde for et stop af ulovlige investeringer i israelske bosættelser i din kommune?

Gruppen bag kampagnen vil herefter samle svarene og sprede tilkendegivelserne ud til en kommunal og regional målgruppe, som støtter den palæstinensiske sag.

Læs mere om kampagnen på www.facebook.com/boykotbosaettervarerKV17

 

Stop borgmestrenes dobbelte løn

En stor del af Enhedslistens kandidater har i kommunalvalget sat fokus på de mange ekstra penge, som borgmestre modtager for bestyrelsesposter og lignende.

- De får en rigtig pæn løn for deres borgmesterhverv – omkring en million kroner om året afhængig af kommunestørrelsen. Men når de så, som følge af deres hverv, skal repræsentere kommunen i det lokale kraftvarmeværk eller trafikselskab, så indkasserer de yderligere store honorarer, forklarer Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted.

Honorarerne løber i mange tilfælde op i flere hundrede tusinde kroner om året. Det betyder, at en række borgmestre har en samlet indkomst, der er betydeligt større end landets statsminister.

- Dobbeltlønnen er i vores øjne noget pamperi. Når man som borgmester får en løn på over en million, så skal man selvfølgelig ikke samtidig have en ekstra løn for at passe nogle møder i bestyrelser, som man sidder i som en del af sit job som borgmester, mener Pelle Dragsted.
Tidligere på måneden foreslog han i Folketinget, at borgmesterlønningerne nedsættes, hvis borgmesteren har mange lønnede poster. Forslaget tager afsæt i anbefalinger fra vederlagskommissionen, der tilbage i 2016 sagde, at borgmestrene burde afgive deres politiske tildelte ben.

I Aalborg har Enhedslistens rådmand, Lasse P. N. Olsen, frivilligt frasagt sig honorarer for bestyrelsesarbejde.

 

Velfærdens dag

Den 7. november var der demonstrationer og andre aktiviteter i mere end 20 kommuner. Anledningen var initiativet ”Danmark for velfærd”, som Enhedslisten bakkede varmt op om. Mange steder blev aktionsdagen en stærk markering af, at velfærden skal på dagsordenen og blive et helt centralt spørgsmål i kommunal- og regionsvalg den 21. november.

I skrivende stund har 68.333 danskere skrevet under på initiativets underskriftsindsamling og støttet kampen for et stærkt fællesskab og bedre velfærd. Du kan gøre det samme på hjemmesiden danmarkforvelfaerd.dk.

 

Der er brug for flere og bedre tolke

En tragisk historie om forgiftning af en familie i Haslev har sat fokus på sundhedsvæsnets fundamentale problem med mangelfuld tolkning.

- Det viser sig især i akutte situationer, hvor misforståelser eller problemer med at forklare symptomer kan være altafgørende, forklarer Enhedslistens sundhedsordfører Stine Brix.

En del af de tolke, som arbejder i sundhedsvæsenet og retsvæsenet, har ikke en uddannelse i tolkning og har ikke fået testet deres kvalifikationer. Stine Brix finder det helt nødvendigt at få etableret en tolkeuddannelse, som ud over sproglige kvalifikationer giver tolkene faglig viden om medicin og jura.

Her og nu vil Enhedslisten rejse forslag om et nationalt tolkecenter ved akutsygdom.

- Og så foreslår vi, at der laves en certificering af tolke, der kan sikre bedre kvalitet af tolkningen, forklarer Stine Brix.

Enhedslistens medlem af Danske Regioners Bestyrelse, Susanne Langer, vil også sætte fokus på problemet. I Region Hovedstaden har Enhedslistens Annie Hagel spurgt, hvad man gør for at sikre kvalificerede tolke. Hun har desuden foreslået, at regionens sundhedsudvalg ser på muligheden for at etablere regionens eget tolkekorps, sådan som Region Syd har besluttet at gøre.

 

Mød spidskandidaterne

Jørn Vedel Eriksen

66 år, tidl. skoleinspektør

Medlem af kommunalbestyrelsen i Herning

Hvorfor genopstiller du til kommunalvalget i november?

- Det er lykkedes Enhedslisten at sætte mange vigtige rød-grønne politiske fingeraftryk i det blå byråd i Herning. Det arbejde vil jeg gerne være med til at videreføre og styrke. Gerne sammen med endnu et byrådsmedlem fra Enhedslisten. Vores mærkesager bliver fortsat folkeskolen og børnepasning, beskæftigelse og integration, lejeboligområdet og bæredygtig, grøn udvikling. Der lyttes og vises nogen imødekommenhed, når Enhedslisten argumenterer. Det skal vi udvikle og satse på fortsat er tilfældet i de næste fire år.

Hvad vil du især arbejde for i byrådet?

- På folkeskoleområdet og i børnepasningen er der behov for flere uddannede voksne for at sikre kvaliteten. Skoledagen skal stoppe kl. 14.00. På beskæftigelsesområdet vil jeg arbejde for, at alle borgere har et rimeligt forsørgelsesgrundlag, og at borgere på overførselsindkomst tildeles den maksimale ydelse af, hvad loven giver mulighed for. Vedvarende energi, energibesparelser og økologi er mit og Enhedslistens bud på bæredygtighed. Vi skal have stoppet huslejernes himmelflugt og have boligregulering i Herning.

Følg med i alle de seneste valgaktiviteter på krv17.enhedslisten.dk

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]