Gå til hovedindhold

Sammen gør vi verden grøn og fossilfri

Vi skal lukke ned for den sorte energi og give den grønne fuld gas, hvis vi skal undgå de værste klimaforandringer. Det kræver en stærk, fælles indsats nationalt, kommunalt, lokalt – og på barrikaderne.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Overalt på kloden er grønne energiformer i gang med at blive udbredt. Mange steder er tempoet dog bekymrende langsomt, og samtidig er jagten efter sort energi ikke indstillet. I klimakampen er det derfor også en bunden opgave at lukke ned for de gamle, fossile energiformer, som er skyld i den ødelæggende globale opvarmning.

Indsatsen foregår på flere fronter. Mens Enhedslisten knokler på Christiansborg for at styrke den grønne omstillings overordnede betingelser, arbejder vi kommunalt med lokale, konkrete initiativer, der skal udskifte energiens klæder fra sort til grøn. I Aalborg har Enhedslisten f.eks. anført kommunens opkøb af et kulkraftværk, som nu skal skrue op for den grønne omstilling.

Klimaproblemerne kan imidlertid ikke løses alene fra parlamentarisk side. Derfor vælger mennesker på hele kloden også at skride til handling og protestere over de politiske flertals soven i timen. Et eksempel på klimaaktivisme ser vi i august, når mange tusind mennesker samles i Tyskland for at lukke to kulminer ned på fredsommelig vis.

Rød-grønne dilemmaer

Det er svært at finde nogen, der er mere ambitiøse end Enhedslisten, når det handler om, hvor hurtigt vi skal omstille vores samfund til at køre rundt med 100 procent vedvarende energi. Alligevel kan der opstå situationer, hvor den grønne omstilling er forbundet med dilemmaer, som vi er nødt til at forholde os til.

Kan vi f.eks. leve med, at en stor del af den vedvarende energi udbygges, drives og ejes af kommercielle aktører, der først og fremmest agter at tjene penge på den grønne energi, når vi fuldt og fast går ind for, at samfundets energiforsyning skal være fælleseje?

Og hvad stiller vi op, når lokale borgergrupper protesterer over vindmølleprojekter, fordi de frygter larmen, skyggen og udsigten? Vi har ikke formået at finde et medlem af Enhedslisten, der er imod vindmøller af enhver art. Alle er enige om, at vindenergi spiller en absolut nøglerolle i den grønne omstilling – og så skaber industrien oven i købet mange tusind arbejdspladser. Til gengæld har vi talt med fire af vores kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er enige om, hvornår lokale hensyn skal trumfe vindmøllerne.

Jorden – og solen - kalder regeringen

Mens vindmøller har spillet hovedrollen i Danmarks grønne energisektor – og fortsat vil gøre det – er andre af naturens kræfter i stigende grad med til at forsyne verden med grøn energi. I lande som Kina, Tyskland og Japan er investeringerne i solenergi kolossale. Også i Danmark er der et stort, uudnyttet potentiale for at udnytte solens stråler. Desværre har skiftende regeringer skabt usikkerhed om denne energiform, og et kortsigtet og sort hensyn til statens indtægter fra afgifter på fossile brændsler får regeringer (socialdemokratiske som borgerlige) til at trække i solcellebremsen.

Om end omstillingen kan trækkes i langdrag, er der ingen tvivl om, at både solceller og elbiler er fremtiden. Det samme gælder formentlig den grønne energiform, der kaldes geotermi. Hvis blot man finder vej ned til den kæmpe beholdning af varmt vand, vi har et par kilometer i undergrunden, er fremtidens fjernvarme grøn – så kan vi helt droppe afbrændingen af affald og biobrændsler, som på ingen måde er CO2-neutral.

Energien tilhører fællesskabet

Efter sommerferien kommer regeringen med et forslag til en ny energiaftale, der skal fastlægge rammerne for Danmarks energiforbrug og -produktion i årene efter 2020. Regeringen vil tage afsæt i Energikommissionens anbefalinger, som set med Enhedslistens briller er en blandet landhandel. Målsætningen for de kommende 12 år er ikke tosset – en udvikling, hvor den vedvarende energi går fra 30 til 50 procent. Selv mener vi, at vi først er i mål, når 100 procent af vores energi er grøn – det kan vi nå i 2040, hvis vi ellers prioriterer den grønne omstilling lige så højt, som klimaudfordringen kræver.

Energikommissionen og regeringen sætter deres lid til, at markedskræfterne driver udviklingen – på EU’s betingelser. For Enhedslisten er det essentielt, at fremtidens grønne energisektor udvikles og ejes af fællesskabet.

Også når det kommer til den nødvendige reduktion af vores energiforbrug mener vi, at der skal løftes i flok. Både bønder, bilister og boligejere skal være med i omstillingsfesten, og derfor skal vi også takke nej, når EU åbner op for, at transport og landbrug kan fortsætte med at sprede røg og gylle i samme stil som nu.

Simon Halskov

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]