Gå til hovedindhold

Sådan hjælper du velfærdens helte

Som privat ansat:

 • Del information om konflikten ud til dine kolleger – få materiale i din fagforening eller fra Enhedslisten.
 • Bed din tillidsrepræsentant om, at I laver et klubmøde eller at bestyrelsen sender en udtalelse til støtte for de offentlig ansatte.
 • Inviter en offentlig ansat til at fortælle i frokostpausen om deres krav og aktiviteter.
 • Tag del i lokale arrangementer (f.eks. møder, demonstrationer, Facebook) om overenskomsten – solidaritet mellem alle faggrupper betyder meget for dem, som skal i konflikt.
 • Bliver der konflikt, så tag snakken op om, hvordan den bliver aktiv for alle ansatte. Hvis du er privatansat, så handler det om synlig solidaritet.


Som offentligt ansat:

 • Hold hurtigst muligt et møde for alle kolleger – det er meget bedre at snakke om en mulig konflikt i fællesskab, så ingen står alene med bekymringer og tvivl.
 • Start allerede nu med at informere de borgere, som I hjælper med jeres arbejde, om at konflikten skyldes arbejdsgiverne og de politikere, som i forvejen sparer på velfærden. Bedre velfærd er også bedre vilkår for offentlig ansatte.
 • Forbered konflikten i god tid. Sørg for, at alle kommer med i konflikten – gør det klart for ledelsen, at de ikke skal bryde strejken. En sideeffekt er, at jeres konfliktforberedelser trænger opad og udad, så arbejdsgiverne konstant mindes om jeres stigende villighed til at tage konflikten.
 • En aktiv konflikt starter med, at alle kolleger synes, de er inviteret til at deltage – og føler sig spurgt og inddraget i, hvordan konflikten skal køre. Jo større lokal medbestemmelse, desto større aktivitet og selvtillid i fællesskabet.
 • Konflikten kan ikke vindes af offentligt ansatte alene. Gå over til de nærmeste private arbejdspladser og fortæl om jeres krav. Vær synlige for alle borgere i lokalområdet, så det ikke er arbejdsgiverne og medierne, der bestemmer den offentlige mening.
 •  

Synlighed og fællesskab lokalt:

 • Vær med i byens OK-aktiviteter. Fællesskabet fylder byen, og jo flere, vi er, desto stærkere står lønmodtagerne.
 • Mød frem til fagbevægelsens demonstrationer. Tag dine kolleger, venner og familie i med – det bliver en fest.
 • ”Vi støtter velfærdens helte” - Sæt en plakat op i din opgang, på jobbet eller et andet sted.
 • Vær med til at synliggøre støtten til velfærdens helte på torvet, trafikknudepunkter og ved de store offentlige arbejdspladser.
 • Læg pres på borgmesteren og byrådet. Stil forslag i byrådet om henvendelse til KL om at indgå i positive forhandlinger.
 • Skriv et læserbrev om borgmesteren og byrådets ansvar for lockouten.
 • Skriv eller del Facebook-opslag om, hvorfor du støtter velfærdens helte.

 

Foto: Peter Jonassen

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Enhedslisten er ubetinget på de offentligt ansattes side

Anders Olesen, faglig koordinator

Det er ikke noget nyt i vores støtte til de offentligt ansatte. Men det er nyt, at de offentlige fagforbund har indgået en musketered – at medlemmer, tillidsfolk og forbundsledelserne på tværs af fag og på tværs af stat, kommuner og regioner nu står samlet og støtter hinandens krav. Det er nyt, at over 60 procent af befolkningen bakker de offentligt ansatte op, mens kun ni procent står på de statslige, kommunale og regionale arbejdsgiveres side. Det er nyt, at der på en og samme tid vokser bevægelse op i alle fag. Det er nyt, at der fra de privatansattes side også udvises stor solidaritet overfor de offentligt ansatte. Uanset hvordan den nuværende konflikt måtte ende, er der sket noget nyt.

De offentligt ansattes arbejdsvilkår handler om vores alles velfærd. Alligevel har Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der kalder sig velfærdspartier, , stemt for lockouten. Enhedslisten er tidligere blevet beskyldt for at blande sig i overenskomstforhandlinger, senest ved OK17 på det private arbejdsmarked. Vi blander os ikke, vi stiller os ensidigt på lønmodtagernes side. Det burde andre, der kalder sig arbejderpartier, også gøre. Den nye udvikling i fagbevægelsen støtter vi, og Enhedslistens faglige tillidsfolk vil være at finde i forreste række. Samlet skal vi skabe opbakning til en ny udvikling. De næste skridt bliver kampen om omfordeling af værdierne og kortere arbejdstid.

Derfor støtter jeg velfærdens helte

Louis Jacobsen, murersvend

Det er vigtigt for mig, at vi gør vores bedste for at tiltrække de bedste, når mine børn skal passes, mens jeg er på job. De borgerlige plejer at bruge det som hovedargument, når de selv skal have en fortræffelig hyre. Ordentlige løn- og arbejdsvilkår tiltrækker de bedste.

Det er også hamrende vigtigt, at vejene er ryddede og rengjorte, når mine kollegaer og jeg skal på arbejde. Det er ligesom forudsætningen for, at vi kan komme frem. Hvorfor vil vi ikke have de bedste der?

Eller hvad med noget så jordnært som sanitet? Det er da uvurderligt, at vi har dygtige og engagerede folk, der har lyst til at beholde jobbet i mange år på vores rensningsanlæg og lignende steder. De skal ikke bare kigge efter nye job konstant, mens de er der.

Eller når jeg skvatter i et stykke plastic på jobbet og brækker armen. Så er det da både i min og min arbejdsgivers interesse, at jeg hurtigt bliver lappet ordentligt sammen af dygtigt personale med rutine og flair for ordentligt arbejde. Så kan jeg komme tilbage på arbejdet i en vis fart.

Det private erhvervsliv har gennem de seneste år oparbejdet kæmpe overskud. Ikke på trods af en stor offentlig sektor. Men også på grund af en offentlig sektor, som leverer den infrastruktur, som den private sektor er afhængig af. Alligevel skal vi høre på, at de offentligt ansatte intet leverer og kun vil have. Tænk sig, at være med til at skabe et overskud i samfundsøkonomien og være så fræk at komme og kræve sin del af kagen.

Sophie Løhde, Michael Ziegler og resten af banden kan lockoute lige så tosset, de vil. Jeg støtter de offentligt ansatte! Min livskvalitet er afhængig af en ordentlig velfærdsstat. Også når jeg ikke er syg.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]