Gå til hovedindhold

Tags

Retning: Sundhedsaftale – endnu et luftigt valgudspil

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en sundhedsreform. Der er tale om et valgoplæg, som vi kan kritisere i valgkampen, og vi kan komme med vores bud.

Udspillet er tvivlsomt finansieret og underfinansieret. Det hedder, at der er afsat ni mia. kr. over seks år, 2020-2025. Fire mia. skal gå til at bygge sundhedshuse, og her regner man med, at kommunerne medfinansierer med 25 procent. Investeringerne tages fra Danske Regioners formue og de afsatte midler til offentlige investeringer. To mia. er tidligere bevilliget i finanslovsaftaler.

1,5 mia. findes via nedlæggelse af regionerne, de fleste af dem som administrative besparelser, uden at medtænke, at opgaveflytning fra region til stat og kommune også koster i administration. Endelig spares der 1,5 mia. på beskæftigelses- og integrationsområdet.

De vil nedlægge regionsrådene og indføre tre ekstra administrative enheder. De har ikke fundet tilstrækkelige løsninger for bl.a. psykiatrien, de specialiserede sociale institutioner, jordrensning, råstofområdet og kollektiv trafik.

Vores bud på forbedringer er tre mia. ekstra i år ét og dernæst to procent ekstra pr. år i en årrække. Der er brug for flere senge, flere ansatte, mere uddannelse, flere lokale tilbud. Der er ikke brug for store strukturændringer.

Vi ønsker mere forpligtende samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger; det er i gang. Sammenhængende patientforløb, mere nærhed, forebyggelse og lighed i sundhed skal styrkes. Det kan være i form af sundhedshuse, men også samarbejde i form af akutteams, klyngesamarbejde og lignende. Borgerinddragelse og dialogmøder med ansatte, patienter og pårørende eksisterer og kan videreudvikles i regionerne.

Mange er allerede involveret som sundhedsfaglig ansat, folketingskandidat, medlem af sundhedspolitisk udvalg, byråds- og regionsrådsmedlem – alle, der er i kontakt med sundhedsvæsenet. Sundhedspolitik er et centralt tema i valgkampen.

Marianne Frederik

Regionsrådsmedlem og medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Foto: Karina Tengberg

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]