Gå til hovedindhold

Retning: Ny regeringsstrategi – deltag i debatten

På sit møde den 1. april vedtog hovedbestyrelsen, at vi vil tage skridt til en debat om at ændre Enhedslistens parlamentariske strategi, så vi ikke længere peger ubetinget på en socialdemokratisk forhandlingsleder. Hovedbestyrelsen vedtog dog også, at en beslutning om en ændring af strategien forudsætter en videre debat i partiet.

Det betyder, at hovedbestyrelsen på sit møde den 29. april vedtager et debatoplæg, som herefter sendes til debat blandt partiets medlemmer. Dette kan således indgå i diskussionen på årsmødet i 2017. Der lægges dog ikke op til, at der træffes nogen beslutninger på årsmødet.

I stedet opfordres afdelingerne til at diskutere emnet inden sommerferien eller lige efter denne. I slutningen af august eller begyndelsen af september afholdes møder enten regionalt eller i storkredsene, hvor alle medlemmer inviteres. Afdelingerne opfordres til at deltage med mindst en deltager, som kan fortælle om deres debat.

Medlemmerne af hovedbestyrelsen deltager i disse møder, så debatten samles op. På baggrund af debatten på årsmødet og i afdelingerne sættes punktet på hovedbestyrelsens dagsorden med henblik på at træffe en beslutning i efteråret 2017.

Baggrunden for denne beslutning er situationen efter Thorning-regeringen og de erfaringer, vi gjorde under denne. På den baggrund mener et stort flertal i Hovedbestyrelsen, at der er brug for at diskutere og beslutte en ny strategi i forhold til regeringsdannelsen og vores optræden over for en socialdemokratisk ledet regering.

I debatten er er der blevet peget på muligheden for at stille ufravigelige poliske krav for at pege på en socialdemokratisk forhandlingsleder og/eller statsminister. Offensivt at anvende muligheden for aktivt at arbejde for mistillid til en socialdemokratisk regering, som på afgørende områder svigter, eller at pege på en forhandlingsleder fra et andet oppositionsparti end Socialdemokratiet.

Per Clausen

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]