Gå til hovedindhold

Retning: Folkeskolens fremtid på den politiske dagsorden

To år og stadig træls. Sådan lød fagbladet Folkeskolens karakteristik ved folkeskolereformens to års fødselsdag i sommeren 2016. En undersøgelse blandt lærerne viste, at kun 12 procent mente, at reformen fungerede godt. Blot 4 procent mente, at reformen havde påvirket elevernes kvalifikationer positivt – og sølle én procent, at de længere skoledage havde givet en bedre skoledag for de ældste elever.

Når reformen snart fylder tre år, vil fagbladets overskrift kunne genbruges, og blandt elever og forældre er modstanden mod reformen voksende. Over halvdelen af forældrene er utilfredse med de lange skoledage. Blandt eleverne er det otte ud af ti. Utilfredsheden er enorm, og det knager også i skolereformens politiske fundament. En markant reformkritiker er som ny undervisningsminister sat i spidsen for forvaltningen af folkeskolen og har nu bebudet forsøg med kortere skoledage. Lokale Venstre-politikere søger at profilere sig som modstandere af lange skoledage, og SF iscenesætter sig selv som reformkritisk, selvom partiet stadig klamrer sig til forligskredsen.

Der vil snart blive lejlighed til at se, hvor langt de reformkritiske læbebekendelser rækker i den praktiske politik. Enhedslisten har fremsat forslag på Christiansborg om at give kommuner og forældrebestyrelser frihed til at afkorte skoledagen for alle elever. Vel at mærke på den betingelse, at midlerne i stedet anvendes til mere forberedelsestid til lærerne og udvidet åbningstid i klubber og fritidsordninger. Dermed kobles skoledagens længde direkte til reformens finansiering og indgrebet i lærernes overenskomst.

Det vil blive fulgt nøje, hvordan partierne stemmer, men den politiske debat om folkeskolen skal række langt videre end til skoledagens længde og lærernes arbejdstid. Der er brug for et oprør mod hele testsystemet og læringsmålstyringen, der er udtryk for massiv mistillid til lærernes faglighed. Vi skal være skarpe i kritikken af den mekaniske inklusionstænkning. Vi skal kræve færre elever i klasserne og modarbejde den sparekurs, der har banet vej for hundredevis af skolelukninger. Vi skal bidrage med vores visioner om en bedre folkeskole, og vi skal være med til at gøre debatten om folkeskolens fremtid til et vigtigt tema i månederne frem mod kommunalvalget den 21. november.

Jakob Sølvhøj

Folkeskoleordfører for Enhedslisten

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]